Ulgi podatkowe
https://pexels.com/
podatnik.info

Ulgi podatkowe

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W zeznaniu podatkowym można również skorzystać z chociażby z ulgi prorodzinnej, pozwalającej odliczyć podatek na każde dziecko pozostające na utrzymaniu. Większość z nich w 2022 roku obowiązuje na dotychczasowych zasadach, z niektórych można skorzystać wyłącznie na zasadzie praw nabytych. Pojawiły się też nowe ulgi.

Ulga podatkowa prawem podatnika

Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi podatkowej nie jest przymusowe. To zawsze dobrowolna decyzja uprawnionego do skorzystania z niej podatnika. Tym samym to właśnie na jego głowie jest, aby dopełnić formalności – przygotować dokumenty i odpowiednio i terminowo wypełnić zeznanie podatkowe. Co ważne, organ podatkowy nie ma obowiązku ani prawa zmieniać za podatnika deklaracji PIT. Jeśli sam podatnik nie skorzystał z przysługujących mu preferencji podatkowych, skarbówka nie jest zobowiązana by mu o takiej możliwości przypominać.

Ulgi i odliczenia PIT za rok 2021 w 2022

Sporządziliśmy spis ulg i odliczeń od podatku, dochodu i inne formy pomniejszenia podatku PIT. Pokrótce wskazujemy na potrzebne dokumenty do przygotowania. Te oraz odpowiednie załączniki do zeznań podatkowych są podstawą do uzyskania ulg i odliczeń podatkowych. Kliknij na nazwę interesującej Cię ulgi, by dowiedzieć się więcej.

ODLICZENIA OD PODATKU

Duża ulga budowlana

Można z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych. Trzeba wypełnić załącznik PIT/0 i posiadać komplet faktur, umów i rachunków, które potwierdzają wydatki poniesione w trakcie remontu bądź budowy.

Ulga odsetkowa

Można z niej skorzystać na zasadzie praw nabytych. Trzeba posiadać dowód poniesienia wydatku o wartości opłaconych w roku podatkowym odsetek wydany przez bank.

Ulga abolicyjna – podatek z zagranicy

Należy mieć przygotowane poświadczenie o wysokości podatku od osób fizyczny uiszczonego w organie podatkowym zagranicznym za dany rok podatkowy.

Ulga prorodzinna

W wypadku tej ulgi liczy się okres, w którym sprawowana jest opieka i dokumenty stwierdzające uprawnienia do opieki. Trzeba mieć przy sobie akt urodzenia dzieci/zaświadczenie sądowe o ustanowieniu opiekuna prawnego lub ustalenie rodziny zastępczej czy umowę ze starostą. Do tego zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika.

Składka zdrowotna

Wprowadzone z Polskim Ładem ulgi podatkowe nie zakładają odliczenia składki zdrowotnej w rozliczeniu PIT; od 2022 nie można jej odliczać od podatku od osób fizycznych, ale jeszcze za rok 2021 jest to możliwe. Należy przygotować:

  • w przypadku pracowników – RMUA pracodawcy i PIT-11,
  • w przypadku przedsiębiorcy – dowody opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

ODLICZENIA OD DOCHODU

Ulga budowlana

Z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej, odliczyć ją można na zasadach praw nabytych. Potrzebne będą wszelkie dokumenty, które potwierdzają wydatki poniesione w skutek zakupów w celach budowlanych – rachunki, faktury, umowy.

Ulga na pomoc domową

W tym wypadku niezbędne będzie przygotowanie tekstu umowy aktywizacyjnej oraz dowodu opłacania składek ZUS – w tym dane osobowe, kwoty i przedmiot zapłaty.

Darowizna – cele charytatywne, opiekuńcze i kościelne

W tym wypadku warto przygotować potwierdzenie odbioru darowizny oraz sprawozdanie za ostatnie 2 lata. Z sprawozdania wynikać musi wyraźnie przeznaczenie darowizn, tj. czy darowizny dokonane zostały na cele charytatywne lub kościelne a pokwitowanie odbioru darowizny określać konkretnie – od kogo, dla kogo i na jaką kwotę.

Darowizna krwi i osocza - krwiodawstwo

Tu potrzebne będzie zaświadczenie jednostki pobierającej krew o ilości pobranej krwi i/lub ilości pobranych składników krwi. Wydatki poniesione w ramach krwiodawstwa nie są brane pod uwagę.

Darowizna pieniężna – pożytek publiczny

Należy przygotować dowód wpłaty. Musi on określać wyraźnie dane darczyńcy, podmiot obdarowany, kwotę i cel. Z punktu widzenia obdarowanego – zaświadczenie o przyjęciu darowizny.

Darowizna – związki wyznaniowe

Należy przygotować dowód wpłaty. Musi on określać wyraźnie dane darczyńcy, podmiot obdarowany, wartość przekazanej darowizny wraz z jej celem. Ponadto, darowizna powinna być potwierdzona oświadczeniem obdarowanego.

Ulga na szkolenie uczniów

Niezbędna będzie decyzja o uldze uczniowskiej wydana przez odpowiedni organ podatkowy do końca roku podatkowego.

Odliczenie składek ZUS

Także trzeba przygotować dokumenty. W przypadku pracowników – RMUA otrzymany od pracodawcy, w przypadku przedsiębiorców – komplet dowodów wpłaty składek na ZUS.

Ulga termomodernizacyjna

Ulgi podatkowe pozwalają także na odliczenie kosztów poniesionych na poprawę technologii ogrzewania nieruchomości. By ją odliczyć potrzebne będzie na pewno przygotowanie wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione koszty – faktury VAT, rachunki, umowy.

Zwrot nienależnych świadczeń

W tym wypadku warto mieć przygotowane dane zarówno zwracającego jak i otrzymującego zwrot. Wymagana jest informacja o rodzaju świadczenia, powodu jego wydania, powodu zwrotu i poniesionych kosztów.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

W dokumencie wykazane muszą być:

  • dane osoby, która opłaca składkę,
  • dane instytucji finansowej,
  • wysokość opłaconej kwoty,
  • rodzaj świadczenia.

Rehabilitacja i ulga na cele rehabilitacyjne

To dość rozległa forma odliczenia, w zależności od tego kogo dotyczy i jakie elementy są przeznaczone do odliczenia. Co jest istotne?

Pojazd samochodowy – trzeba przygotować umowę własności lub współwłasności. Do tego potwierdzenie wszystkich zabiegów medycznych, zarówno tych zleconych jak i wykonanych, oraz dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności,

Wskazanie osoby przewodnika – w przypadku np. osób niewidomych osoby lub psa, który pomaga w poruszaniu się i tym samym potwierdza aktywnie stopień niepełnosprawności.

Wydatki na sprzęt – wszelkie paragony, faktury i rachunki świadczące o zakupie sprzętu służącego rehabilitacji, leczeniu czy normalnemu funkcjonowaniu osoby chorej, czy niepełnosprawnej. Trzeba uwzględnić dane sprzedającego, dane nabywcy, wysokość płatności i cel. Do tego każda płatność na leki, zabiegi medyczne i inne czynności niezbędne do odzyskania zdrowia. W tym celu potrzebne będą powyższe dokumenty, w rym opinia lekarza.

Ulga na internet

Tu potrzebne będzie skompletowanie tekstu umowy z dostawcą usług z tytułu użytkowania sieci Internet, w tym dane kupującego i sprzedawcy, konkretne kwoty oraz informacja czy podatnik korzysta z usług internetowych przez dwa lata podatkowe, czy dłużej.

POZOSTAŁE ODLICZENIA W PRZYPADKU ULGI

Odliczenie - straty podatkowe

Dodatkowe dokumenty nie są wymagane. Podstawą jest deklaracja podatkowa dotycząca dochodu podatnika za ten i poprzednie lata podatkowe.

Odliczenie 1 % podatku na cele pożytku publicznego

W sprawach spornych, jeśli deklaracja PIT została złożona w ostatnich dniach- ewentualny dowód nadania przesyłki.

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców za rok 2021 w 2022

Polskie prawo oferuje również ulgi podatkowe specjalnie dostosowane do produkcji w Polsce, m.in. Polskiej Strefy Inwestycji, Ulgi B+R oraz IP Box. Wszystkie instrumenty wsparcia są dostępne na równych warunkach dla inwestorów zagranicznych i polskich.

Polska Strefa Inwestycji — znaczna ulga w podatku dochodowym

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem nakładającym ulgi podatkowe istniejącym od września 2018 roku, który zastąpił reżim Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nowe przepisy zmieniły Polskę w jedną wielką specjalną strefę ekonomiczną, w której założenie lub rozwój przedsiębiorstwa, w szczególności zakładu produkcyjnego, często oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji pozwalają na skorzystanie ze wsparcia w postaci ulgi, bądź zwolnienia z podatku dochodowego niezależnie od lokalizacji zakładu. Ustawa ta ma na celu rozszerzenie obszaru ulg podatkowych do prawie 100% powierzchni inwestycyjnej Polski, co jest diametralną zmianą w porównaniu ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Ulga podatkowa B+R (badania i rozwój)

Ulga podatkowa na B+R pozwala odzyskać 19% poniesionych kosztów w związku z działalnością badawczo-rozwojową, w szczególności wynagrodzeń, surowców i innych materiałów. Są to więc poniesione wydatki i tak przy prowadzeniu normalnej działalności gospodarczej.

Niezależnie od tego, że wydatki są kosztami uzyskania przychodu, w ramach ulgi mogą one być dodatkowo traktowane jako koszty kwalifikowane, uprawniające do skorzystania z ulgi B+R, co w praktyce oznacza prawo do skorzystania z dodatkowego odliczenia i obniżenia kwoty należnego w danym roku podatkowym podatku.

Ulga IP BOX

Ulgę podatkową B+R uzupełnia nowe rozwiązanie podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – ulga podatkowa IP Box. Celem wprowadzenia tej preferencji jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia działalności noszącej znamiona innowacyjności w Polsce oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważnego poszukiwania potencjału biznesowego w działaniach związanych z prawami własności intelektualnej. Pozwala to podatnikom na skorzystanie z preferencyjnej stawki 5% (zamiast standardowej stawki 19%), w stosunku do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!