Rozlicz PIT/ZG Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/ZG

PIT/ZG – załącznik do PIT 2021/2022

Dochody uzyskiwane ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, w wielu przypadkach należy uwzględnić w załączniku PIT/ZG. To dokument, w którym podatnicy zamieszczają m.in. informacje o wysokości tych dochodów oraz o uiszczonej kwocie podatku. Obowiązek złożenia PIT/ZG za 2021 zależy jednak od kraju, w którym dochody były uzyskiwane oraz od tego, czy podatnik uzyskiwał dochód również w Polsce.

Dla kogo PIT/ZG za 2021?

Załącznik PIT/ZG dotyczy osób, które w ostatnim roku podatkowym uzyskiwały dochody od zagranicznych podmiotów z tytułu m.in. stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich, papierów wartościowych oraz emerytur i stypendiów.

Jednak nie każdy, kto osiągał dochody za granicą, będzie musiał złożyć PIT/ZG 2021. Wiele zależy od tego czy kraj, w którym uzyskał dochód, zawarł z Polską porumienienie o uniknięciu podwójnego opodatkowania. To warunkuje sposób rozliczania.

Metoda wyłączenia z progresją

To pierwszy sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Podatnicy, którzy osiągnęli dochody, wobec których stosuje się metodę wyłączenia z progresją, będą musieli złożyć zeznanie, w którym wykażą dochody uzyskane za granicą, jeśli osiągnęli również inne dochody w Polsce , opodatkowane według skali podatkowej. Wysokość zagranicznych dochodów wpłynie na wysokość stopy procentowej (zostanie ona zastosowana do dochodu uzyskanego w Polsce), ale one same nie zostaną opodatkowane. W takim wypadku należy złożyć PIT/ZG.

Natomiast jeżeli podatnik nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu, nie musi składać tego załącznika , chyba, że chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Do tego PIT/ZG jest konieczny.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Podatnik, który uzyskiwał dochody rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, będzie musiał wykazać je naPIT/ZG 2021 nawet jeśli nie osiągnął w Polsce żadnych dochodów, które rozlicza się wg skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że taka osoba ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej . By móc ją zastosować, należy uwzględnić ją w załącznikuPIT/O, a nie w PIT/ZG.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód uzyskany w innym państwie będzie opodatkowany w Polsce, ale od kwoty podatku trzeba odliczyć podatek uiszczony za granicą. Maksymalna wysokość odliczenia nie będzie większa niż kwota podatku, jaka proporcjonalnie przypada na dochód osiągnięty w innym państwie.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Belgia, Dania, Rosja, USA, Finlandia.

PIT/ZG za 2021 a rodzaje deklaracji

Załącznik PIT/ZG w 2021 roku można składać razem z poniższymi deklaracjami podatkowymi, które uwzględniają dochody z zagranicy:

Co ważne, do każdego zeznania należy dołączyć odrębny druk PIT/ZG.

W każdym przypadku małżonkowie muszą złożyć PIT/ZG odrębnie. Nie ma znaczenia, czy wybrali wspólny, czy indywidualny sposób rozliczenia.

Kogo nie obowiązuje rozliczenie PIT/ZG za 2021?

Druk PIT/ZG nie jest wymagany wtedy, gdy źródłem dochodów jest polski pracodawca. Z tego powodu nie muszą go składać:

· obcokrajowcy pracujący w Polsce, którzy w 2021 osiągnęli dochody wypłacane przez pracodawcę z Polski,

· podatnicy będący polskimi rezydentami, którzy w ostatnim roku podatkowym przebywali za granicą, ale przychody otrzymywali od pracodawcy z Polski.

Tyle formularzy, ile państw

Liczba załączników PIT/ZG zależy od tego, z ilu krajów podatnik otrzymywał dochody. Dla każdego państwa trzeba wypełnić nowy formularz – powinny w nim zostać uwzględnione wszystkie przychody uzyskane w danym kraju. Nie ma znaczenia, czy ich źródłem był np. stosunek pracy, czy pochodziły one z praw autorskich. Wszystkie należy wpisać do tego samego załącznika.

Jak rozliczyć PIT/ZG ?

By móc poprawnie rozliczyć PIT/ZG należy wpisać dane dotyczące uzyskanych za granicą dochodów i zapłaconego podatku w odpowiedniej części. W zależności od tego, na jakiej deklaracji podatkowej przeprowadzane jest rozliczenie, trzeba uzupełnić:

 • część C.1. – dla zeznania podatkowego PIT-36 2021,
 • część C.2. – dla zeznania podatkowego PIT-36L 2021,
 • część C.3. – dla zeznania podatkowego PIT-38 2021,
 • część C.4. – dla zeznania podatkowego PIT-39 2021.

PIT/ZG – do kiedy można go złożyć?

Ponieważ załącznik PIT/ZG za 2021 składa się razem z deklaracjami, których ostateczny termin złożenia przypada na koniec kwietnia, również ten dokument należy przesłać do 2 maja 2022 roku. Najlepiej jednak nie zwlekać i jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane deklaracje i załączniki.

Druk PIT/ZG można złożyć na kilka sposobów – tradycyjnie, zanosząc go do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi ze względu na miejsce zamieszkania, przesyłając załącznik pocztą lub wysyłając PIT/ZG przez internet . Ten ostatni sposób jest najwygodniejszy i dzięki niemu podatnik może krócej czekać na zwrot podatku, niż gdyby składał druk w formie papierowej.

Jak wypełnić PIT/ZG online?

PIT/ZG przez internet możesz rozliczyć na wiele sposobów, na przykład korzystając z Programu PIT Pro 2021/2022 . Zainstaluj go na swoim komputerze lub skorzystaj z wersji dostępnej online. Jeśli chcesz, możesz też pobrać aplikację mobilną. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz, program pomoże Ci w wypełnianiu formularzy podatkowych – wskaże, które pola należy wypełnić, podpowie, jakie dane są potrzebne, obliczy wymagane kwoty i określi, które załączniki musisz dołączyć. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, będziesz mógł szybko przesłać swój PIT wraz z PIT/ZG przez internet do urzędu skarbowego .

Rozlicz PIT 2021/2022 programem do PIT już dziś!

Pobierz Program do PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !

 • PIT/ZG – termin

  Termin składania deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 z załącznikiem PIT/ZG mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, który wypada w piątek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28 wraz z drukiem PIT/ZG. Druk PIT/ZG możesz złożyć na kilka sposobów – tradycyjnie, zanosząc go do właściwego urzędu skarbowego, przesyłając załącznik pocztą lub wysyłając deklarację z PIT/ZG wygodnie przez internet.
 • PIT/ZG - dla kogo?

  PIT/ZG to formularz służący rozliczeniom zarobków zagranicznych. Jeśli więc rozliczasz przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów, mieszkając przy tym w Polsce – wynagrodzenie otrzymujesz z zagranicy lub po prostu zarobkujesz wyjeżdżając do pracy za granicę, będziesz zobowiązany do złożenia PIT/ZG. Obowiązek złożenia deklaracji PIT/ZG zależy od tego, czy kraj, w którym uzyskałeś dochód, zawarł z Polską porozumienie o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Nie musisz składać załącznika PIT/ZG, jeżeli przebywasz za granicą i uzyskujesz przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład będąc w delegacji. Załącznik składasz odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskałeś przychód. W każdym z załączników możesz natomiast ująć przychody z różnych źródeł.
 • Co to jest PIT/ZG?

  PIT-ZG składa się jako załącznik do deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk ten dołącza się odrębnie do każdego zeznania, wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym, czyli podział danych przychodów na źródła: praca, działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem, prawa autorskie, inne źródła.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku