Rozlicz PIT/ZG Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/ZG

 1. Dochody osiągnięte za granicą są rozliczane na deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem PIT/ZG.
 2. W zależności od miejsca osiągnięcia dochodów zagranicznych stosuje się 2 różne metody rozliczenia podatku z polskim urzędem skarbowym: metodę proporcjonalnego odliczenia lub metodę zwolnienia z progresją.
 3. Konwencja MLI, której Polska jest stroną od 2017 r. sprawiła, że w stosunku do większości państw stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.
 4. Przy rozliczaniu PITu z dochodów z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczenia, podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Pozwala ona zmniejszyć wysokość podatku w zeznaniu rocznym do kwoty 1360 zł.

Dochody uzyskiwane ze źródeł znajdujących się poza granicami Polski, w wielu przypadkach należy uwzględnić w załączniku PIT/ZG. Formularz ten stosuje się do odchodów oraz przychodów uzyskanych od 1.01.2019. To dokument, w którym podatnicy zamieszczają m.in. informacje o wysokości tych dochodów oraz o uiszczonej kwocie podatku. Obowiązek złożenia PIT/ZG za 2023 zależy jednak od kraju, w którym dochody były uzyskiwane oraz od tego, czy podatnik osiągał dochód również w Polsce.

Dla kogo PIT/ZG za 2023?

Załącznik PIT/ZG  dotyczy osób, które w ostatnim roku podatkowym uzyskały dochody od zagranicznych podmiotów z tytułu m.in. stosunku pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, praw autorskich, papierów wartościowych oraz emerytur i stypendiów.

Jednak nie każdy, kto osiągał dochody za granicą, będzie musiał złożyć rozliczenie roczne PIT/ZG 2023. Wiele zależy od tego czy kraj, w którym uzyskał dochód, zawarł z Polską porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania. To warunkuje sposób rozliczania.

Konwencja MLI o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polscy rezydenci podatkowi, którzy uzyskują dochody za granicą, w zależności od kraju uzyskiwania dochodów stosują następujące metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • metoda wyłączenia z progresją,
 • metoda proporcjonalnego wyłączenia.

Czym jest Konwencja MLI? To konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Polska jest stroną Konwencji MLI od 2017 r. To umowa międzynarodowa, która ma na celu walkę z działaniami, powodującymi zmniejszenie opodatkowania w kraju rezydenta, czy też transfer dochodów do krajów z niskim podatkiem. W praktyce konwencja MLI ma zwiększyć korzyści dla budżetów państw stron oraz domknięcie mechanizmów podatkowych. Ma na celu ujednolicenie metod rozliczenia dochodów zagranicznych na całym świecie.

Konwencja MLI zmienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w taki sposób, aby rezydenci podatkowi nie unikali płacenia zobowiązań podatkowych w polskim fiskusie. Najczęściej to, że przystępujący do Konwencji MLI zamieniają opodatkowanie dochodów zagranicznych z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego odliczenia. Jest ona mniej korzystna dla podatników. Jednakże polski ustawodawca przewidział skorzystanie z ulgi abolicyjnej przy metodzie proporcjonalnego odliczenia. Ulga abolicyjna pozwala na odliczenie od podatku dochodowego kwoty w wysokości 1 360 zł. Obecnie stronami Konwencji jest już ponad 80 państw, a z roku na rok coraz więcej państw przystępuje do Konwencji. W 2024 r. do Konwencji przystąpiły m.in. Tajlandia, Hiszpania i Chiny, a w poprzednim Kanada, Portugalia i Pakistan. Natomiast państwa należące do największych kierunków emigracji Polaków, czyli Wielka Brytania i Finlandia są stronami od 2020 r.

Metoda wyłączenia z progresją

To pierwszy sposób na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Podatnicy, którzy osiągnęli dochody, wobec których stosuje się metodę wyłączenia z progresją, będą musieli złożyć zeznanie, w którym wykażą dochody osiągnięte za granicą, jeśli uzyskali również inne dochody w Polsce, opodatkowane według skali podatkowej. Wysokość zagranicznych dochodów wpłynie na wysokość stopy procentowej (zostanie ona zastosowana do dochodu uzyskanego w Polsce), ale one same nie zostaną opodatkowane. W takim wypadku należy złożyć PIT/ZG.

Natomiast jeżeli podatnik nie uzyskał w Polsce żadnego dochodu, nie musi składać tego załącznika, chyba, że chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Do tego PIT/ZG jest konieczny.

W przypadku zwolnienia z progresją dochód zagraniczny może wpłynąć jedynie na podwyższenie stawki podatku płaconego od polskich źródeł przychodów. Przykładowo, podatek 12% zmieni na podatek 32%. W przypadku tej metody może się również okazać, że zapłacimy w części dodatkowo podatek w Polsce, mimo że płaciliśmy to już za granicą.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Austria, Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia Północna, Szwecja, Włochy.

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Podatnik, który uzyskiwał dochody rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia, będzie musiał wykazać je na PIT/ZG 2023 nawet jeśli nie osiągnął w Polsce żadnych dochodów, które rozlicza się wg skali podatkowej. Warto zaznaczyć, że taka osoba ma prawo do skorzystania z ulgi abolicyjnej. By móc ją zastosować, należy uwzględnić ją w załączniku PIT/O, a nie w PIT/ZG.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na tym, że dochód uzyskany w innym państwie będzie opodatkowany w Polsce, ale od kwoty podatku trzeba odliczyć podatek uiszczony za granicą. Maksymalna wysokość odliczenia nie będzie większa niż kwota podatku, jaka proporcjonalnie przypada na dochód osiągnięty w innym państwie.

Przykładowe kraje, w których stosuje się tę zasadę: Belgia, Dania, Rosja, USA, Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia.

Jeżeli podatek został zapłacony za granicą, automatycznie powinno się rozliczyć go również w Polsce, jeżeli został wykazany w deklaracji podatkowej i również w Polsce obniżył wcześniej zobowiązanie podatkowe. Ubiegając się o zwrot podatku zapłaconego za granicą powinieneś go rozliczyć też w Polsce.

PIT/ZG za 2023 a rodzaje deklaracji

Załącznik PIT/ZG w 2023 roku można składać razem z poniższymi deklaracjami podatkowymi, które uwzględniają dochody z zagranicy:

Co ważne, do każdego zeznania należy dołączyć odrębny druk PIT/ZG.

W każdym przypadku małżonkowie muszą złożyć PIT/ZG odrębnie. Nie ma znaczenia, czy wybrali wspólny, czy indywidualny sposób rozliczenia.

Kogo nie obowiązuje rozliczenie PIT/ZG za 2023?

Druk PIT/ZG nie jest wymagany wtedy, gdy źródłem dochodów jest polski pracodawca. Z tego powodu nie muszą go składać:

 • obcokrajowcy pracujący w Polsce, którzy w 2023 osiągnęli dochody wypłacane przez pracodawcę z Polski,
 • podatnicy będący polskimi rezydentami, którzy w ostatnim roku podatkowym przebywali za granicą, ale przychody otrzymali od pracodawcy z Polski.

Tyle formularzy, ile państw

Liczba załączników PIT/ZG zależy od tego, z ilu krajów podatnik otrzymywał dochody. Dla każdego państwa trzeba wypełnić nowy formularz – powinny w nim zostać uwzględnione wszystkie przychody uzyskane w danym kraju. Nie ma znaczenia, czy ich źródłem był np. stosunek pracy, czy pochodziły one z praw autorskich. Wszystkie należy wpisać do tego samego załącznika.

Jak rozliczyć PIT/ZG ?

By móc poprawnie rozliczyć PIT/ZG należy wpisać dane dotyczące uzyskanych za granicą dochodów i zapłaconego podatku w odpowiedniej części. W zależności od tego, na jakiej deklaracji podatkowej przeprowadzane jest rozliczenie, trzeba uzupełnić:

 • część C.1. – dla zeznania podatkowego PIT-36 2023,
 • część C.2. – dla zeznania podatkowego PIT-36L 2023,
 • część C.3. – dla zeznania podatkowego PIT-38 2023,
 • część C.4. – dla zeznania podatkowego PIT-39 2023.

PIT/ZG – do kiedy można go złożyć?

Ponieważ załącznik PIT/ZG za 2023 składa się razem z deklaracjami, których ostateczny termin złożenia przypada na koniec kwietnia, również ten dokument należy przesłać do 30 kwietnia 2024 roku. Najlepiej jednak nie zwlekać i jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane deklaracje i załączniki.

Druk można złożyć na kilka sposobów – tradycyjnie, zanosząc go do urzędu skarbowego właściwego podatnikowi ze względu na miejsce zamieszkania, przesyłając załącznik pocztą lub wysyłając PIT/ZG przez internet. Ten ostatni sposób jest najwygodniejszy i dzięki niemu podatnik może krócej czekać na zwrot podatku, niż gdyby składał druk w formie papierowej.

Jak wypełnić PIT/ZG online?

PIT/ZG przez internet możesz rozliczyć na wiele sposobów, na przykład korzystając z Programu PIT Pro 2023/2024. Zainstaluj go na swoim komputerze lub skorzystaj z wersji dostępnej online. Jeśli chcesz, możesz też pobrać aplikację mobilną. Bez względu na to, które rozwiązanie wybierzesz, program pomoże Ci w wypełnianiu formularzy podatkowych – wskaże, które pola należy wypełnić, podpowie, jakie dane są potrzebne, obliczy wymagane kwoty i określi, które załączniki musisz dołączyć. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, będziesz mógł szybko przesłać swój PIT wraz z PIT/ZG przez internet do urzędu skarbowego.

Rozlicz PIT 2023/2024 programem do PIT już dziś!

Pobierz Program do PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut!

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-ZG?

Załącznik PIT-ZG to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w danym roku podatkowym.

Jak wypełnić PIT-ZG?

PIT-ZG stanowi załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Możesz go wypełnić za pomocą programu podatnik.info. System zweryfikuje poprawność danych w PIT-ZG.

Dla kogo jest PIT-ZG?

PIT-ZG jest przeznaczony dla osób, które uzyskują dochód zagraniczny. Co ważne, załącznik PIT-ZG składasz osobno dla każdego państwa. Nie ma możliwości wypełnienia informacji zbiorczej, dotyczącej wszystkich przychodów zagranicznych.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-ZG?

Informacja PIT-ZG stanowi załącznik deklaracji podatkowej. Dlatego też należy dostarczyć go w tym samym terminie jak zeznanie.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 404

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku