Rozliczenie przychodów z zagranicy – PIT-36 w 2019 roku
Beata Michoń
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozliczenie przychodów z zagranicy – PIT-36 w 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stało się tak za sprawą Konwencji MLI. Przeczytaj, kto musi rozliczyć dochody zagraniczne, zgodnie z nowymi zasadami.

PIT-36 dla dochodów zagranicznych – kim są rezydenci?

Polscy rezydenci podatkowi, to osoby, które mają tzw. centrum interesów osobistych (rodzina, np. żona, dzieci) i gospodarczych (firma) w Polsce. Mianem tym określani są także ludzie przebywający w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Rezydenci mogą osiągać przychody jednocześnie z instytucji krajowych i zagranicznych.

Co rezydenci wykazują w formularzu PIT-36?

Źródła dochodu, jakie może wykazać rezydent w zeznaniu PIT-36:

 • stosunek pracy,
 • umowa cywilnoprawna,
 • sprzedaż praw autorskich,
 • wynajem nieruchomości,
 • prowadzenie zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Choć wyżej wymienione źródła dochodów są w większości takie same jak te, które rozlicza osoba fizyczna na druku PIT-37, to jednak w przypadku dochodów ze źródeł zagranicznych, podatnik musi wybrać zeznanie PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

e

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

 

Podwójne opodatkowanie – czy można go uniknąć?

Sposób opodatkowania dochodów osiąganych za granicą, zależy przede wszystkim od tego, czy dany kraj ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

O czym informuje porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jest to umowa, która informuje podatnika, w jaki sposób może uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce. Określa, w jakim kraju podatnik musi opodatkować dane źródła dochodu – w Polsce czy za granicą − oraz kiedy to musi nastąpić. W dokumencie zawarte są też informacje, dotyczące skali opodatkowania odpowiedniego dla tego źródła.

Dwie metody podwójnego opodatkowania

Porozumienie to podaje dwie metody, dzięki którym nie trzeba płacić podatku dwa razy:

 • Zwolnienie z progresją – dotyczy tych podatników, którzy uzyskują dochody zarówno w kraju, jak i zagranicą, rozliczane zgodnie ze skalą podatkową. Z metody tej skorzystać może również podatnik uzyskujący dochody zagraniczne, który chce złożyć deklarację jako samotny rodzic lub rozliczyć się z małżonkiem. Zwolnienie z progresją oznacza, że podatek rozliczany w Polsce dotyczy tylko dochodów uzyskanych w tym kraju. Choć podatnik wykazuje na zeznaniu PIT-36 wszystkie dochody (zagraniczne i krajowe), to stawka podatku zależna jest od wysokości dochodów krajowych i może wynieść 18% lub 32% (rozliczenie wg skali podatkowej).
 • Odliczenie proporcjonalne – dotyczy tylko tych krajów rezydowania, które zawarły odpowiednią umowę z Polską. Metoda ta zakłada, że rozliczający odliczy od podatku należnego polskiemu fiskusowi, kwotę podatku zapłaconego za granicą. W tym przypadku podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe od dochodu zagranicznego, nawet jeśli w Polsce nie osiąga on żadnego dochodu.

Zmiany 2019 – co wprowadza konwencja MLI?

Międzynarodowa Konwencja MLI wprowadziła zmiany z początkiem 2019 roku. Dotyczą one Polaków, którzy mają w ojczyźnie centrum interesów osobistych (rodzinę, dom), ale sami zarabiają wyłącznie za granicą. Będą oni musieli rozliczać się z polskim fiskusem. Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów, nowelizacja ta dotyczy od 1 stycznia 2019 r. osób pracujących między innymi w: Austrii, Słowenii, Australii, Francji, Izraelu, Japonii, Litwie, Nowej Zelandii, Serbii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Lista stron uczestniczących w tym porozumieniu może ulec zmianie (wydłużeniu). Więcej informacji na temat konwencji MLI oraz aktualna lista stron tego porozumienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/.

PIT-36 – gdzie wpisać dochód zagraniczny?

Zeznanie PIT-36 zawiera dwa miejsca, w których można wykazać dochody zagraniczne. Pierwsza znajduje się w części H. Nazywa się: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczona na złote). To właśnie tam należy wpisać kwotę wynagrodzenia rocznego, a kurs przeliczenia na PLN powinien być taki, jak kurs NBP z dnia wcześniejszego niż dzień wypłacenia ostatniego wynagrodzenia.

Druga pozycja do wpisania dochodu zagranicznego to Odliczony podatek, gdzie należy wpisać kwotę podatku obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń oraz metody uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Inne zeznania PIT dla przychodów zagranicznych

Poza zeznaniem PIT-36, podatnik mający przychody zagraniczne, może odpowiednio wypełnić zeznania:

 • PIT-36L, jeśli prowadzi za granicą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach podatku liniowego,
 • PIT-38, jeśli kupił, sprzedał lub wybudował nieruchomość poza granicami Polski,
 • PIT-39, jeśli kupił albo sprzedał papiery wartościowe lub akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach.

PIT-ZG – kiedy jest obowiązkowy?

W PIT-ZG wpisuje się kwotę wynagrodzenia otrzymanego w danym roku podatkowym, uzyskanego za granicą. Miejsce na wpisanie tej kwoty znajduje się w kolumnie B części C.1.

PIT-ZG to załącznik, który musi zostać dołączony do każdej wyżej wymienionej deklaracji, wykazującej dochody zagraniczne. Z obowiązku tego zwolnieni są:

 • obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i tu uzyskujący dochody od polskiego pracodawcy,
 • polscy rezydenci pracujący za granicą, którzy otrzymują wynagrodzenie od polskiego pracodawcy. Przykładem takiego przychodu jest delegacja.

Należy jednak pamiętać, że każda operacja dotyczącą przekazania wynagrodzenia, w której pośredniczy firma zagraniczna, musi zostać wykazana na załączniku PIT-ZG.

Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?