Rozliczenie przychodów z zagranicy – PIT-36 w 2019 roku
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozliczenie przychodów z zagranicy – PIT-36 w 2019 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stało się tak za sprawą Konwencji MLI. Przeczytaj, kto musi rozliczyć dochody zagraniczne, zgodnie z nowymi zasadami.

PIT-36 dla dochodów zagranicznych – kim są rezydenci?

Polscy rezydenci podatkowi, to osoby, które mają tzw. centrum interesów osobistych (rodzina, np. żona, dzieci) i gospodarczych (firma) w Polsce. Mianem tym określani są także ludzie przebywający w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Rezydenci mogą osiągać przychody jednocześnie z instytucji krajowych i zagranicznych.

Co rezydenci wykazują w formularzu PIT-36?

Źródła dochodu, jakie może wykazać rezydent w zeznaniu PIT-36:

 • stosunek pracy,
 • umowa cywilnoprawna,
 • sprzedaż praw autorskich,
 • wynajem nieruchomości,
 • prowadzenie zagranicznej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Choć wyżej wymienione źródła dochodów są w większości takie same jak te, które rozlicza osoba fizyczna na druku PIT-37, to jednak w przypadku dochodów ze źródeł zagranicznych, podatnik musi wybrać zeznanie PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

e

  

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT lub Online już dziś

 

Podwójne opodatkowanie – czy można go uniknąć?

Sposób opodatkowania dochodów osiąganych za granicą, zależy przede wszystkim od tego, czy dany kraj ma podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

O czym informuje porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Jest to umowa, która informuje podatnika, w jaki sposób może uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce. Określa, w jakim kraju podatnik musi opodatkować dane źródła dochodu – w Polsce czy za granicą − oraz kiedy to musi nastąpić. W dokumencie zawarte są też informacje, dotyczące skali opodatkowania odpowiedniego dla tego źródła.

Dwie metody podwójnego opodatkowania

Porozumienie to podaje dwie metody, dzięki którym nie trzeba płacić podatku dwa razy:

 • Zwolnienie z progresją – dotyczy tych podatników, którzy uzyskują dochody zarówno w kraju, jak i zagranicą, rozliczane zgodnie ze skalą podatkową. Z metody tej skorzystać może również podatnik uzyskujący dochody zagraniczne, który chce złożyć deklarację jako samotny rodzic lub rozliczyć się z małżonkiem. Zwolnienie z progresją oznacza, że podatek rozliczany w Polsce dotyczy tylko dochodów uzyskanych w tym kraju. Choć podatnik wykazuje na zeznaniu PIT-36 wszystkie dochody (zagraniczne i krajowe), to stawka podatku zależna jest od wysokości dochodów krajowych i może wynieść 18% lub 32% (rozliczenie wg skali podatkowej).
 • Odliczenie proporcjonalne – dotyczy tylko tych krajów rezydowania, które zawarły odpowiednią umowę z Polską. Metoda ta zakłada, że rozliczający odliczy od podatku należnego polskiemu fiskusowi, kwotę podatku zapłaconego za granicą. W tym przypadku podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe od dochodu zagranicznego, nawet jeśli w Polsce nie osiąga on żadnego dochodu.

Zmiany 2019 – co wprowadza konwencja MLI?

Międzynarodowa Konwencja MLI wprowadziła zmiany z początkiem 2019 roku. Dotyczą one Polaków, którzy mają w ojczyźnie centrum interesów osobistych (rodzinę, dom), ale sami zarabiają wyłącznie za granicą. Będą oni musieli rozliczać się z polskim fiskusem. Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów, nowelizacja ta dotyczy od 1 stycznia 2019 r. osób pracujących między innymi w: Austrii, Słowenii, Australii, Francji, Izraelu, Japonii, Litwie, Nowej Zelandii, Serbii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Lista stron uczestniczących w tym porozumieniu może ulec zmianie (wydłużeniu). Więcej informacji na temat konwencji MLI oraz aktualna lista stron tego porozumienia znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/.

PIT-36 – gdzie wpisać dochód zagraniczny?

Zeznanie PIT-36 zawiera dwa miejsca, w których można wykazać dochody zagraniczne. Pierwsza znajduje się w części H. Nazywa się: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczona na złote). To właśnie tam należy wpisać kwotę wynagrodzenia rocznego, a kurs przeliczenia na PLN powinien być taki, jak kurs NBP z dnia wcześniejszego niż dzień wypłacenia ostatniego wynagrodzenia.

Druga pozycja do wpisania dochodu zagranicznego to Odliczony podatek, gdzie należy wpisać kwotę podatku obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń oraz metody uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Inne zeznania PIT dla przychodów zagranicznych

Poza zeznaniem PIT-36, podatnik mający przychody zagraniczne, może odpowiednio wypełnić zeznania:

 • PIT-36L, jeśli prowadzi za granicą pozarolniczą działalność gospodarczą i rozlicza się na zasadach podatku liniowego,
 • PIT-38, jeśli kupił, sprzedał lub wybudował nieruchomość poza granicami Polski,
 • PIT-39, jeśli kupił albo sprzedał papiery wartościowe lub akcje spółek notowanych na zagranicznych giełdach.

PIT-ZG – kiedy jest obowiązkowy?

W PIT-ZG wpisuje się kwotę wynagrodzenia otrzymanego w danym roku podatkowym, uzyskanego za granicą. Miejsce na wpisanie tej kwoty znajduje się w kolumnie B części C.1.

PIT-ZG to załącznik, który musi zostać dołączony do każdej wyżej wymienionej deklaracji, wykazującej dochody zagraniczne. Z obowiązku tego zwolnieni są:

 • obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce i tu uzyskujący dochody od polskiego pracodawcy,
 • polscy rezydenci pracujący za granicą, którzy otrzymują wynagrodzenie od polskiego pracodawcy. Przykładem takiego przychodu jest delegacja.

Należy jednak pamiętać, że każda operacja dotyczącą przekazania wynagrodzenia, w której pośredniczy firma zagraniczna, musi zostać wykazana na załączniku PIT-ZG.

Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto nie musi składać rocznej deklaracji PIT?