Rozlicz PIT/Z Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/Z

Rozliczenie PIT/Z za 2023 w 2024

PIT/Z stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L. Dokument przeznaczony jest dla podatników, którzy wykazują informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez osoby korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym.

Dokument ten wypełniają też podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Są to osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej do trzech lat wstecz od roku rozpoczęcia działalności. Ponadto, kolejnym wymogiem jest aby działalności takiej nie prowadził małżonek takiej osoby (zakładając, że między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa).

Jak wypełnieć PIT/Z 2023/2024?

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia (indywidualnie czy wspólnie), składają tą deklarację odrębnie. Część B załącznika wypełniają osoby korzystające w danym roku ze zwolnienia. Natomiast część C przeznaczona jest dla osób, które w poprzednich latach korzystały ze zwolnienia i doliczają do swojego dochodu – dochód z roku objętego zwolnieniem.

Oblicz i dowiedz się, jak rozliczyć PIT online z załącznikiem PIT-Z bez pomyłek

Podatnicy mogą złożyć swoją deklarację podatkową PIT z załącznikiem PIT-Z ręcznie lub skorzystać z programu komputerowego e-pit (również w wersji online, przez Internet), dzięki któremu zminimalizują możliwe błędy czy późniejsze korekty. Dzięki użyciu takiego programu (aplikacji) sprawdzisz poprawność złożonych dokumentów, razem ze wszystkimi ulgami i odliczeniami jakie Ci przysługują.

Oświadczenie tego typu nie jest samodzielną deklaracją podatkową. Należy o tym pamiętać i traktować go jako element składany łącznie z innymi dokumentami podatkowymi.

Czym jest zasada kredytu podatkowego? Do czego służy druk PIT-Z?

Jeśli jako podatnik korzystasz z kredytu podatkowego, to jesteś zwolniony z opłaty za zaliczkę oraz z podatku z tytułu wykonywanej działalności. Możesz uiścić jego należność w późniejszym terminie niż standardowy termin zapłaty. Masz możliwość eliminowania swoich zaliczek na poczet podatku dochodowego i rozłożyć je na korzystne raty. W ten sposób spłacasz podatek przez 5 lat, po 20% rocznie.

Komu przysługuje kredyt podatkowy?

Chcesz skorzystać ze zwolnienia? Zainteresowanych podatników obowiązują jasno określone warunki, takie jak:

  • Należy zachować stałości zatrudnienia,
  • Należy złożyć oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia,
  • Musisz mieć wcześniejszy, śródmiesięczny przychód, który był nie mniejszy niż kwota 1000 euro, etc.

Kredyt przysługuje podatnikom w kolejnym roku podatkowym:

  • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  • dwa lata po roku, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności, jeżeli nie został spełniony powyższy warunek.

W danym roku taka osoba jest zwolniona z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek oraz z zapłaty podatku za dany rok.

Podatnicy w roku korzystania z kredytu wykazują w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-Z?

PIT-Z to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Jak wypełnić PIT-Z?

Załącznik PIT-Z należy wypełnić podczas składania deklaracji podatkowej. Możesz to zrobić za pośrednictwem programu podatnik.info.

Dla kogo jest PIT-Z?

Informacja PIT-Z stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Jeżeli małżonkowie rozliczają się razem, każdy składa PIT-Z osobno.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-Z?

Załącznik PIT-Z należy złożyć w takim samym terminie jak deklarację PIT-36 lub PIT-36L.

Nie mogę zweryfikować PIT | Błąd 404

Nie możesz zweryfikować swojej deklaracji PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT-Z? Otrzymałeś komunikat błędu 404? Błąd 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem. Komunikat ten oznacza, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki deklaracji z ważnym certyfikatem. Pamiętaj o możliwości odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, przysługującej w momencie, gdy poprzednio wydany certyfikat jest jeszcze aktywny. Przedłuża to jego ważność na kolejny okres (1 rok lub 2 lata). Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.6/5), głosów: 463

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku