Rozlicz PIT/Z Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/Z

Rozliczenie PIT/Z za 2021 w 2022

PIT/Z stanowi załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L.

Przeznaczony jest dla podatników, którzy wykazują informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez osoby korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym.

Jak wypełnieć PIT/Z 2021/2022?

Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia (indywidualnie czy wspólnie) składają PIT/Z odrębnie. Cześć B załącznika wypełniają osoby korzystające w roku podatkowym ze zwolnienia. Natomiast część C przeznaczona jest dla osób, które w poprzednich latach korzystały ze zwolnienia i doliczają do swojego dochodu – dochód z roku objętego zwolnieniem.

  • Do kiedy PIT-36?

    Jeśli składasz PIT-36 lub PIT-36L, powinieneś złożyć deklarację do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, który wypada w piątek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.
  • Co to jest PIT-Z?

    PIT-Z jest załącznikiem do formularza PIT-36 oraz do formularza PIT-36L. Jest on informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą prowadzą podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym. PIT-Z składasz, jeśli w danym roku korzystasz ze zwolnienia lub jeśli korzystałeś z niego w poprzednich latach i teraz doliczasz do swojego dochodu dochód z roku objętego zwolnieniem.
  • Nie mogę zweryfikować PIT | Błąd 404

    Nie możesz zweryfikować swojej deklaracji PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT-Z? Otrzymałeś komunikat błędu 404? Błąd 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem. Komunikat ten oznacza, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki deklaracji z ważnym certyfikatem. Pamiętaj o możliwości odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, przysługującej w momencie, gdy poprzednio wydany certyfikat jest jeszcze aktywny. Przedłuża to jego ważność na kolejny okres (1 rok lub 2 lata). Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku