PIT-36 czy 37? Najważniejsze różnice między formularzami
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-36 czy 37? Najważniejsze różnice między formularzami

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

PIT-36  czy 37?

 

To, czy podatnik powinien wybrać PIT-36 czy PIT-37 nie zawsze jest oczywiste. Obie deklaracje łączą wspólne cechy.

Obydwa formularze:

 

 • dotyczą przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, a więc przy zastosowaniu skali podatkowej 12% i 32%,

 • udostępniają możliwość korzystania z szeregu ulg i odliczeń,

 • przewidują opcję rozliczenia samodzielnego, z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko,

 • składa się w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, do najbliższego dnia roboczego. 

 

Kiedy rozliczasz się z przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, możesz dodatkowo skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku, która w 2023 roku wynosi 30 000zł. 

 

Skąd wiedzieć, kiedy PIT-37, a kiedy PIT-36 będzie odpowiedni? Podpowiadamy, co je różni.

 

Dla kogo PIT-37?

 

Warto zacząć od najpopularniejszej od lat deklaracji, po którą co roku sięgają między innymi podatnicy rozliczający się na podstawie umowy o pracę. Choć to duża grupa wypełniających, PIT-37 to formularz, który powinno się wybrać również w wielu innych przypadkach. Oprócz tego, z formularza PIT-37 mogą skorzystać także osoby otrzymujący wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, przy której płatnik odprowadza zaliczkę na poczet podatku dochodowego do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 

Kto powinien wypełnić PIT-37 za 2023? Osoby, które w poprzednim roku podatkowym pobierały:

 

 • wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku,
 • emerytury lub renty krajowe, świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanych osobiście (m.in. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, kontraktu menadżerskiego),
 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • przychody z tytułu praw autorskich i innych praw majątkowych.

Kiedy wybrać PIT-36?

 

Co istotne, jeżeli podatnik na podstawie powyższych informacji kwalifikuje się do rozliczenia się na PIT-37, ale w poprzednim roku uzyskał przychody opodatkowane według skali bez pośrednictwa płatników, powinien wybrać PIT-36. Należy postąpić podobnie, gdy podatnik uzyskał przychody ze źródeł położonych za granicą lub prowadził pozarolniczą działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych.

 

Aby w łatwy sposób zapamiętać, czy wybrać PIT-36 czy PIT-37 należy zwrócić uwagę, w jaki sposób podatnik uzyskiwał dochody: z pośrednictwem płatników czy bez. Konieczność samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy oznacza, że należy złożyć PIT-36.

 

PIT-36 za 2023 składają więc podatnicy, którzy w poprzednim roku:

 

 • prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej, bądź działy specjalne produkcji rolnej,
 • uzyskali przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy,
 • uzyskali przychody zagraniczne,
 • uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

 

Wiesz już, jaka jest różnica między pit 36 a 37. Warto więc zapamiętać, że jeżeli posiadasz dochód z zagranicy, w ciągu roku podatkowego odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy samodzielnie czy też posiadasz dochód z innego źródła niż to uiszczane przez płatnika, musisz wybrać PIT−36. Co do zasady, jeżeli nie ma zastosowania PIT-37, a rozliczasz się na zasadach ogólnych, właściwa będzie deklaracja PIT-36. 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć przychody małoletnich i jaką wtedy złożyć deklarację − PIT-37 czy PIT-36?