Gorące tematy

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU  2009 r. - 2012 r.  

 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

 

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku  pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

 

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.