Podatek od kryptowalut
https://pexels.com/
podatnik.info

Podatek od kryptowalut

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jest on zbiorem kluczowych informacji na temat podatku od kryptowalut, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych.

Artykuł dotyczy w dużej części osób, które zajmują się walutą wirtualną nieprofesjonalnie. Informacje w nim zawarte nie dotyczą firm lub korporacji zajmujących się kryptowalutami, ani też przedsiębiorców, których działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ obowiązują ich inne praktyki rozliczeniowe.

Przychody z kapitałów pieniężnych

Kryptowaluty można trzymać na wielu platformach. Najpopularniejsze z nich to Coinbase, Binance, Kraken, BitBay, eToro i Revolut. Jeśli chodzi o podatki, nie ma znaczenia, gdzie administrator danej platformy ma swoją siedzibę. Waluty wirtualne są przedmiotem handlu elektronicznego i mogą stanowić źródło przychodu, więc i tak musisz uwzględnić przychody z kryptowalut w swojej rocznej deklaracji podatkowej.

Przychody z obrotu kryptowalutami - Czy polskie organy podatkowe mogą wiedzieć o moich rachunkach zagranicznych?

Tak, mogą. Po pierwsze, wszystkie godne zaufania giełdy gromadzą Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymianie informacji podatkowych. Po drugie, pewnego dnia musisz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś i dokonać wymiany waluty wirtualnej, odpłatnego zbycia waluty wirtualnej lub zapłaty walutą wirtualną, która nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski. W takiej sytuacji organy podatkowe zostaną powiadomione o tym, co zrobiłeś.

Podatek wynosi 19% Twojego zysku. Twój zysk to różnica między tym, co zapłaciłeś za wymianę waluty wirtualnej, a tym, za co ją sprzedałeś. Od zysku można odliczyć koszty zakupu i sprzedaży kryptowalut, np. opłaty maklerskie płatne w pieniądzu fiducjarnym.

Waluta wirtualna i opodatkowanie kryptowalut

Chociaż przepisy podatkowe dotyczące zysków z walut wirtualnych są dość proste, obliczenie podatku zwykle łatwe nie jest. Nietrudno jest popełnić kosztowny błąd w obrocie instrumentami finansowymi. Oto najważniejsze zasady dotyczące transakcji wirtualnych kapitałów pieniężnych.

 • Opodatkowane są tylko wymiany na pieniądze fiducjarne, np. USD, EUR, PLN. Wszystkie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi nie podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to również wymiany na stablecoiny takie jak Tether, USD Coin i TrueUSD.
 • Wszystkie wymiany z i na pieniądze fiducjarne muszą być wykazane w walucie polskiej. Przeliczenie należy wykonać zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego transakcję. Jeśli zainicjowałeś setki wpłat, transferów i wypłat, może to być technicznie trudne.
 • Nie możesz odliczyć strat z poprzednich lat, ale możesz odliczyć koszty zakupu monet.
 • Możesz odliczyć zagraniczny podatek u źródła kapitałów pieniężnych.

Długoletni HODLER? Trzymasz swoje monety i nie miałeś żadnych dochodów w 2020 roku? Nadal musisz to zgłosić!

Pokazanie, ile zapłaciłeś za swoje monety w zeznaniu podatkowym, umożliwi skorzystanie z odliczeń od podatku z tytułu transakcji kryptowalutami w nadchodzących latach. Nawet jeśli nie planujesz sprzedawać swoich monet w najbliższej przyszłości, warto sprawdzić, czy istnieje koszt, który możesz odliczyć, aby obniżyć dochód do opodatkowania. Potrzebne są do tego wydatki udokumentowane np. wyciągami bankowymi.

Wydałeś więcej na zakup monet? Uwzględnij to w deklaracji rocznej!

Jeśli wydałeś dużą sumę pieniędzy na zakup monet walut wirtualnych, które sprzedałeś w 2021 roku i nie przyniosły Ci one żadnych zysków, musisz to zgłosić do Urzędu Skarbowego. W ten sposób możesz pokazać swoje koszty w zeznaniu podatkowym, przenieść te koszty na kolejne lata i dokonać odliczenia od podatku na podstawie sprzedaży z poprzednich lat. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które umożliwią Ci zabezpieczenie swojego źródła przychody i sprawią, że rozliczenie podatku w Polsce stanie się łatwiejsze!

 • Spróbuj ograniczyć wymianę do walut fiducjarnych lub używaj stablecoinów.
 • Jeśli musisz dokonać wymiany na pieniądze fiducjarne, rozważ wybór par PLN, np. BTCPLN lub ETHPLN.
 • Złóż roczne zeznanie podatkowe również wtedy, gdy nie uzyskałeś żadnych dochodów.
 • Pamiętaj, aby uwzględnić zyski z kryptowalut w zeznaniu podatkowym za rok 2021!

A co z podatkiem VAT?

Profesjonalny obrót kryptowalutami, a więc posiadający cechy pewnej organizacji i ciągłości, to w świetle ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym podlega on opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT. Jednocześnie jednak jest to działalność zwolniona z tego podatku. W konsekwencji podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu towarów i usług związanych z działalnością związaną z wydobywaniem i sprzedażą walut wirtualnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Sprzedaż lub wymiana kryptowalut poza obrotem zawodowym, która jest nieobjęta podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, powinna skutkować obowiązkiem płatności podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jednego procenta. Mimo tego Ministerstwo Finansów nakazało wstrzymanie poboru podatku od podatników nabywających kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany w przypadku zawarcia umów będących podstawą transakcji w okresie od 13 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Do tego czasu planowane było wprowadzenie wyraźnego ustawowego zwolnienia sprzedaży lub wymiany kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2020 roku.

Zapłaty podatku od kryptowalut w Polsce na rok 2021 - Płacisz tylko podatek od swoich dochodów

Masz obowiązek zapłacenia podatku od osób fizycznych w związku z handlem kryptowalutami tylko wtedy, gdy Twoje transakcje walutami wirtualnymi przynoszą dochód lub są dokonywane w celu osiągnięcia przychodu. Z kolei dochód to nic innego jak różnica między przychodem, czyli wszystkim, co uzyskałeś ze sprzedaży kryptowaluty lub jej zamiany na towar lub usługę, a kosztem zakupu kryptowalut w danym roku.

Jeśli w danym roku nie sprzedałeś żadnych kryptowalut, ani nie zapłaciłeś nimi za np. usługę, przychód nie zostanie uwzględniony i nie zostaną uwzględnione żadne dochody. Jeśli kupiłeś kryptowaluty za więcej niż sprzedałeś je w danym roku, również nie wykażesz żadnego dochodu i nie będziesz podlegać opodatkowaniu. Warto też wspomnieć, że transakcje wymiany kryptowalut na inne waluty wirtualne są neutralne podatkowo.

Podatek od kryptowalut w Polsce 2021 - pokazujesz wszystkie transakcje kupna i sprzedaży

Twój roczny zwrot powinien zawierać wszystkie Twoje transakcje zakupu i sprzedaży kryptowalut w danym roku. Przez sprzedaż można rozumieć zarówno sprzedaż, w której zapłata odbywa się w tzw. pieniądzach FIAT, czyli np. PLN, USD, EUR, jak i wykorzystanie kryptowaluty do zapłaty za towary i usługi.

Aby uzyskać zwrot kosztów uzyskania przychodów, wszystkie transakcje zakupu kryptowalut sumujesz w deklaracji PIT. Zsumowane sprzedane wirtualne kapitały pieniężne będą stanowić przychód brutto. W osobnej kolumnie formularza zwrotu pokazujesz koszty zakupu kryptowalut w poprzednich latach, których wcześniej nie ujawniłeś. Stare koszty wykazujesz w kolumnie podpisanej koszty uzyskania przychodów nierozliczone w latach poprzednich.

Podatek od kryptowalut w Polsce za rok 2021 - Wypełniasz druk PIT-38!

Transakcje kryptowalutowe raportujesz w deklaracji PIT-38. Jest to ta sama forma, w jakiej ujawnia się dochód ze sprzedaży akcji, instrumentów pochodnych itp. Istnieje jednak szczególna część zwrotu z transakcji kryptowalutowych. Jest to część E.

Podatek od kryptowalut w Polsce - Rozliczasz się nawet jeśli nie sprzedawałeś kryptowalut!

Pamiętaj, że zeznanie podatkowe powinieneś złożyć nawet jeśli nie sprzedawałeś kryptowalut. W takim przypadku pokazujesz tylko poniesione wydatki. W ten sposób będziesz mógł je wykorzystać do odliczeń podatkowych w nadchodzących latach.

Podatek od kryptowalut w Polsce - Stawka wynosi 19% plus dodatkowe 4% dla kryptomilionerów

Stawka podatku wynosi 19% od dochodu, czyli różnicy między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu. Pamiętaj, że za dochód przekraczający milion złotych dopłacisz dopłatę solidarnościową w wysokości 4% od dochodu.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że:

 • Dochód z obrotu kryptowalutami będzie podlegał 19% stawki PIT/CIT.
 • Dochód będzie rozliczany raz w roku, po zakończeniu roku podatkowego.
 • Giełdy kryptowalut (tj. BTC na ETH) będą neutralne podatkowo.

Spór między polskimi inwestorami a organami podatkowymi

Obecnie toczy się spór między polskim inwestorem indywidualnym i korporacyjnym a polskimi organami podatkowymi dotyczący opodatkowania obrotu kryptowalutami. Stanowisko polskich organów podatkowych jest następujące.

Dla inwestorów indywidualnych

 • Dochód z obrotu kryptowalutami podlega stawce 18/32% PIT. Stawka 32% dotyczy sytuacji, gdy roczny dochód przekracza ok. 20 tys. euro.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu.
 • Dochód powinien być rozliczany w cyklu rocznym.

Dla inwestorów indywidualnych będących przedsiębiorcami, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • Dochody z obrotu kryptowalutami podlegają stawce 19% PIT niezależnie od poziomu dochodów.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu. Uwzględnia ona koszty generowane przez przedsiębiorców np. wynajem biura, koszt kupna laptopa.
 • Dochód rozliczany jest w cyklu miesięcznym/kwartalnym.

Dla inwestorów korporacyjnych

 • Dochody z obrotu kryptowalutami podlegają stawce 19% CIT niezależnie od poziomu dochodów.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu pomniejszona o inne koszty generowane przez inwestorów korporacyjnych np. wynajem biura.
 • Dochód rozliczany jest w cyklu miesięcznym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tarcza antyinflacyjna 2023 – co się zmieni?