Podatek od kryptowalut
https://pexels.com/
podatnik.info

Podatek od kryptowalut

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Podatek od kryptowalut wynosi 19% od zysku – rozumianego jako różnicę między zapłatą za wymianę kryptowalut a kwotą jej sprzedaży. Od zysku można odliczyć niektóre koszty np. opłaty maklerskie.
 2. Dla zysków z kryptowalut ma zastosowanie danina solidarnościowa.
 3. Opodatkowaniu podlegają tylko wymiany walut wirtualnych na waluty fiducjarne.
 4. Wszystkie wymiany muszą być wykazane w walucie polskiej według kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję.
 5. Zakupy monet należy zgłosić do Urzędu Skarbowego i wykazać w zeznaniu podatkowym.
 6. Wymiany kryptowalut to działalność zwolniona z VAT, zatem nie możliwości odliczenia VAT w przypadku zakupów związanych z tą działalnością.
 7. Wymiany waluty wirtualnej są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.
 8. Zeznanie podatkowe należy złożyć na formularzu PIT-38, nawet jeśli w danym roku podatkowym nie sprzedawało się kryptowalut.
 9. Rząd chce wprowadzić podatek obrotowy w stawce 18/32% dla inwestora indywidualnego.

Aktualizacja

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa, wyższa kwota wolna od podatku na poziomie 30 000 zł rocznie. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku sprawiło, że także kwota zmniejszająca podatek uległa zwiększeniu.

Od 1 lipca 2022 r. obowiązuje obniżona stawka PIT w I progu podatkowym i wynosi 12%. Można ją zastosować wstecznie za cały rok podatkowy 2022.

Jest on zbiorem kluczowych informacji które powinny pomóc zrozumieć podatek od kryptowalut, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych.

Artykuł dotyczy w dużej części osób, które zajmują się walutą wirtualną nieprofesjonalnie. Informacje w nim zawarte nie dotyczą firm lub korporacji zajmujących się kryptowalutami, ani też przedsiębiorców, których działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ obowiązują ich inne praktyki rozliczeniowe.

Przychody z kapitałów pieniężnych

Kryptowaluty można trzymać na wielu platformach. Najpopularniejsze z nich to Coinbase, Binance, Kraken, BitBay, eToro i Revolut. Jeśli chodzi o podatki, nie ma znaczenia, gdzie administrator danej platformy ma swoją siedzibę. Waluty wirtualne są przedmiotem handlu elektronicznego i mogą stanowić źródło przychodu, więc i tak musisz uwzględnić przychody z kryptowalut w swojej rocznej deklaracji podatkowej.

Przychody z obrotu kryptowalutami - Czy polskie organy podatkowe mogą wiedzieć o moich rachunkach zagranicznych?

Tak, mogą. Po pierwsze, wszystkie godne zaufania giełdy gromadzą Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymianie informacji podatkowych. Po drugie, pewnego dnia musisz wypłacić pieniądze, które zgromadziłeś i dokonać wymiany waluty wirtualnej, odpłatnego zbycia waluty wirtualnej lub zapłaty walutą wirtualną, która nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski. W takiej sytuacji organy podatkowe zostaną powiadomione o tym, co zrobiłeś.

Podatek od kryptowalut wynosi 19% Twojego zysku. Twój zysk to różnica między tym, co zapłaciłeś za wymianę waluty wirtualnej, a tym, za co ją sprzedałeś. Od zysku można odliczyć koszty zakupu i sprzedaży kryptowalut, np. opłaty maklerskie płatne w pieniądzu fiducjarnym.

Waluta wirtualna i opodatkowanie kryptowalut

Chociaż przepisy podatkowe dotyczące zysków z walut wirtualnych są dość proste, obliczyć podatek od kryptowalut zwykle łatwo nie jest. Nietrudno jest popełnić kosztowny błąd w obrocie instrumentami finansowymi. Oto najważniejsze zasady dotyczące transakcji wirtualnych kapitałów pieniężnych.

 • Opodatkowane są tylko wymiany na prawny środek płatniczy czyli pieniądze fiducjarne, np. USD, EUR, PLN. Wszystkie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi nie podlegają opodatkowaniu. Dotyczy to również wymiany na stablecoiny takie jak Tether, USD Coin i TrueUSD.
 • Wszystkie wymiany z i na pieniądze fiducjarne muszą być wykazane w walucie polskiej. Przeliczenie należy wykonać zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego transakcję. Jeśli dokonałeś odpłatnego zbycia waluty wirtualnej na większą skalę (np. setki wpłat, transferów i wypłat), może to być technicznie trudne.
 • Nie możesz odliczyć strat z poprzednich lat, ale możesz odliczyć koszty zakupu monet.
 • Możesz odliczyć zagraniczny podatek u źródła kapitałów pieniężnych.

Długoletni HODLER? Trzymasz swoje monety i nie miałeś żadnych dochodów? Nadal musisz to zgłosić!

Pokazanie, ile zapłaciłeś za swoje monety w zeznaniu podatkowym, umożliwi skorzystanie z odliczeń od podatku z tytułu transakcji kryptowalutami w nadchodzących latach. Nawet jeśli nie planujesz sprzedawać swoich monet w najbliższej przyszłości, warto sprawdzić, czy istnieje koszt, który możesz odliczyć, aby obniżyć dochód do opodatkowania. Potrzebne są do tego udokumentowane wydatki poniesione na obrót krytpowalutami (dowodem są przykładowo wyciągi bankowe).

Wydałeś więcej na zakup monet? Uwzględnij to w deklaracji rocznej!

Jeśli wydałeś dużą sumę pieniędzy na zakup monet walut wirtualnych, które sprzedałeś i nie przyniosły Ci one żadnych zysków, musisz to zgłosić do Urzędu Skarbowego (o docelowej placówce decyduje miejsce zamieszkania podatnika).

W ten sposób możesz pokazać swoje koszty w zeznaniu podatkowym, przenieść te koszty na kolejne lata i dokonać odliczenia od podatku na podstawie sprzedaży kryptowaluty z poprzednich lat. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które umożliwią Ci zabezpieczenie swojego źródła przychody i sprawią, że rozliczenie podatku w Polsce stanie się łatwiejsze!

 • Spróbuj ograniczyć wymianę kryptowaluty na prawny środek płatniczy (do walut fiducjarnych) lub używaj stablecoinów.
 • Jeśli musisz dokonać wymiany na pieniądze fiducjarne, rozważ wybór par PLN, np. BTCPLN lub ETHPLN.
 • Złóż roczne zeznanie podatkowe również wtedy, gdy nie uzyskałeś żadnych dochodów (np. z tytułu zbycia waluty wirtualnej).
 • Pamiętaj, aby uwzględnić zyski z kryptowalut w zeznaniu podatkowym za rok 2021!

A co z podatkiem VAT?

Profesjonalny obrót kryptowalutami, a więc posiadający cechy pewnej organizacji i ciągłości, to w świetle ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym podlega on opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem VAT. Jednocześnie jednak jest to działalność zwolniona z tego podatku. W konsekwencji podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu towarów i usług związanych z działalnością związaną z wydobywaniem i sprzedażą walut wirtualnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Sprzedaż lub wymiana kryptowalut poza obrotem zawodowym, która jest nieobjęta podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, powinna skutkować obowiązkiem płatności podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jednego procenta. Mimo tego Ministerstwo Finansów nakazało wstrzymanie poboru podatku od podatników nabywających kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży lub zamiany w przypadku zawarcia umów będących podstawą transakcji w okresie od 13 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Do tego czasu planowane było wprowadzenie wyraźnego ustawowego zwolnienia sprzedaży walut wirtualnych lub wymiany kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2020 roku.

Zapłata podatku od kryptowalut w Polsce w 2022 - Płacisz tylko podatek od swoich dochodów

Masz obowiązek zapłacenia podatku od osób fizycznych w związku z handlem kryptowalutami tylko wtedy, gdy Twoje transakcje walutami wirtualnymi przynoszą dochód lub są dokonywane w celu osiągnięcia przychodu. Z kolei dochód to nic innego jak przychód uzyskany ze sprzedaży kryptowaluty lub jej zamiany na towar lub usługę i pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w danym roku.

Jeśli w danym roku nie sprzedałeś żadnych kryptowalut, ani nie zapłaciłeś nimi za np. usługę, przychód nie zostanie uwzględniony i nie zostaną uwzględnione żadne dochody. Jeśli kupiłeś kryptowaluty za więcej niż sprzedałeś je w danym roku, również nie wykażesz żadnego dochodu i nie będziesz podlegać opodatkowaniu. Warto też wspomnieć, że nabycie waluty wirtualnej poprzez wymianę za inne waluty wirtualne jest neutralne podatkowo.

Podatek od kryptowalut w Polsce za rok 2022 - pokazujesz wszystkie transakcje kupna i sprzedaży

Twój roczny zwrot powinien zawierać wszystkie Twoje transakcje zakupu i sprzedaży kryptowalut w danym roku. Przez sprzedaż można rozumieć zarówno sprzedaż, w której zapłata odbywa się w tzw. pieniądzach FIAT, czyli np. PLN, USD, EUR, jak i wykorzystanie waluty wirtualnej do zapłaty za towary i usługi.

Aby uzyskać zwrot kosztów uzyskania przychodów (Kosztami uzyskania przychodów są np. udokumentowane wydatki poniesione na nabycie walut wirtualnych i zbycie kryptowalut), wszystkie transakcje zakupu kryptowalut sumujesz w deklaracji PIT. Zsumowane sprzedane wirtualne kapitały pieniężne będą stanowić przychód brutto. W osobnej kolumnie formularza zwrotu pokazujesz wykaz kosztów uzyskania kryptowalut w poprzednich latach, których wcześniej nie ujawniłeś. Stare wydatki poniesione (koszty) wykazujesz w kolumnie podpisanej koszty uzyskania przychodów nierozliczone w latach poprzednich.

Podatek od kryptowalut w Polsce za rok 2022 - Wypełniasz druk PIT-38!

Transakcje kryptowalutowe (tj. przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych) raportujesz w deklaracji PIT-38. PIT-38 to ta sama forma w jakiej ujawnia się dochód ze sprzedaży akcji, instrumentów pochodnych itp. Istnieje jednak szczególna część zwrotu z transakcji kryptowalutowych. Jest to część E.

Podatek od kryptowalut w Polsce - Rozliczasz się nawet jeśli nie sprzedawałeś kryptowalut!

Pamiętaj, że zeznanie podatkowe powinieneś złożyć nawet jeśli nie sprzedawałeś kryptowalut. W takim przypadku pokazujesz tylko udokumentowane wydatki poniesione np. na nabycie waluty wirtualnej. W ten sposób będziesz mógł je wykorzystać do odliczeń podatkowych w nadchodzących latach.

Podatek od kryptowalut w Polsce - Stawka wynosi 19% plus dodatkowe 4% dla kryptomilionerów

Stawka podatku wynosi 19% od dochodu, czyli różnicy między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu. Pamiętaj, że za dochód przekraczający milion złotych zapłacisz dopłatę solidarnościową w wysokości 4% od dochodu.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że:

 • Dochód z obrotu kryptowalutami będzie podlegał 19% stawki PIT/CIT.
 • Dochód będzie rozliczany raz w roku, po zakończeniu roku podatkowego.
 • Giełdy kryptowalut (tj. BTC na ETH) będą neutralne podatkowo.

Spór między polskimi inwestorami a organami podatkowymi

Obecnie toczy się spór między polskim inwestorem indywidualnym i korporacyjnym a polskimi organami podatkowymi dotyczący opodatkowania obrotu kryptowalutami. Stanowisko polskich organów podatkowych jest następujące.

Dla inwestorów indywidualnych

 • Dochód z obrotu kryptowalutami podlega stawce 18/32% PIT. Stawka 32% dotyczy sytuacji, gdy roczny dochód przekracza ok. 20 tys. euro.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu.
 • Dochód powinien być rozliczany w cyklu rocznym.

Dla inwestorów indywidualnych będących przedsiębiorcami, czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 • Dochody z obrotu kryptowalutami podlegają stawce 19% PIT niezależnie od poziomu dochodów.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu. Uwzględnia ona koszty generowane przez przedsiębiorców np. wynajem biura, koszt kupna laptopa.
 • Dochód rozliczany jest w cyklu miesięcznym/kwartalnym.

Dla inwestorów korporacyjnych

 • Dochody z obrotu kryptowalutami podlegają stawce 19% CIT niezależnie od poziomu dochodów.
 • Dochód to różnica między przychodem brutto a kosztami uzyskania przychodu pomniejszona o inne koszty generowane przez inwestorów korporacyjnych np. wynajem biura.
 • Dochód rozliczany jest w cyklu miesięcznym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Odsetki ustawowe od opóźnionych należności