Rozlicz PIT/M Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/M

 1. Załącznik PIT/M do deklaracji podatkowej PIT-36 jest składany przez rodziców lub opiekunów dzieci w związku z doliczaniem dochodów małoletnich dzieci.
 2. Na PIT/M trafiają przychody dzieci podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Oznacza to, że nie trzeba wypełniać załącznika w stosunku do przychodów dzieci objętych ulgą dla młodych. Ta ulga obejmuje przychody inne niż uzyskane z innych tytułów niż umowa o pracę, lub umowa zlecenie.
 3. Z opodatkowania zwolnione są również przychody dzieci ze stypendiów oraz rzeczy oddanych do użytku.
 4. Zeznanie wraz z załącznikiem PIT/M możesz wysłać elektronicznie przez bezpłatną aplikację do rozliczania PIT. System krok po kroku poprowadzi Cię przez niezbędne etapy do wypełnienia formularza i udzieli Ci przydatnych wskazówek, które umożliwią szybkie załatwienie formalności z fiskusem.

PIT M - załącznik do PIT 2023/2024

PIT/M to specyficzny załącznik, stosowany w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskało w 2023 roku dochody, które należy doliczyć do dochodów rodziców lub opiekunów rozporządzających majątkiem dziecka.

Co do opodatkowania, obejmuje ono łącznie dochody uzyskane przez dziecko doliczone do dochodów rodzica lub opiekuna prawnego.

Jak rozliczyć przychody małoletnich na PIT/M 2023?

W przypadkach, których dotyczy rozliczenie na druku PIT/M 2023 małoletnie dzieci nie składają samodzielnej deklaracji podatkowej od osób fizycznych. Dochody małoletnich dzieci dolicza rodzic lub opiekun prawny do własnych. W tym celu składa własną e-deklarację podatkową, na której wyszczególnia własne dochody, a w odpowiednim miejscu dolicza dochody dzieci. Dodatkowo składa wraz z nią załącznik PIT/M za 2023, na którym wyszczególnia informacje o dochodach małoletnich dzieci. Wszystkie dochody podlegają łącznemu opodatkowaniu.

Rodzice lub opiekunowie, którzy standardowo rozliczali się na druku PIT-37, muszą pamiętać, że z tytułu doliczenia dochodów małoletnich dzieci są zobowiązani do zmiany typu rocznej deklaracji podatkowej i wybrania PIT-36 oraz dodania załącznika PIT/M 2023/2024. Tylko w takiej formie można doliczyć dochody dzieci do dochodów rodziców i zastosować prawidłowe opodatkowanie.

Warto też pamiętać, że w przypadku rozliczenia podatku PIT/M 2023, kiedy dochody małoletnich dzieci dolicza rodzic lub opiekun prawny do własnych dochodów, nie mają zastosowania dodatkowe ulgi podatkowe, odliczenia, ani uproszczenia.

Jakie przychody rozliczyć na PIT/M 2023/2024?

Na druku załącznika PIT/M 2023/2024 należy umieścić informację o dochodach małoletnich dzieci, jeśli pochodzą z innego źródła niż uzyskane z pracy (w tym ze stosunku pracy, zlecenia lub pokrewnych), ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku i rozporządzania nimi.

PIT/M 2023 należy złożyć także w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskiwało przychody w danym roku podatkowym, zaś rodzic nie uzyskiwał przychodów lub uzyskiwał wyłącznie takie, które objęte są zwolnieniem z opodatkowania. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani złożyć deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/M.

PIT/M a rodzaj opodatkowania rodzica lub opiekuna dziecka małoletniego

W przypadku dochodów rodziców lub opiekunów rozliczanych za pomocą podatku na zasadach liniowych lub na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, a których małoletnie dziecko uzyskało dochody z wyżej wymienionych źródeł, zobowiązani są oni również do złożenia załącznika PIT/M. Należy jednak pamiętać, że jest to załącznik wyłącznie do deklaracji PIT-36! Wobec czego rodzice lub opiekunowie prawni w takiej sytuacji muszą – poza odpowiednią deklaracją podatkową na potrzeby własnych przychodów – złożyć też PIT-36 z załącznikiem PIT/M. Podobnie jak w przypadku braku dochodów rodziców lub opiekunów – w ramach kwoty zarobku własnego wpisują oni zero. Natomiast w odpowiedniej rubryce deklaracji oraz w PIT/M podają oni kwotę dotyczącą dochodów uzyskanych przez dziecko małoletnie.

Rodzice po rozwodzie – kto wypełni PIT/M 2023?

Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się osobno – np. w wyniku separacji lub rozwodu, lub jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu z uwagi na, przykładowo, rozdzielność majątkową – każde z nich składa osobny PIT/M. W takim przypadku dochody uzyskane przez dziecko małoletnie należy podzielić na pół i doliczyć stosownie do rozliczenia dochodu każdego z rodziców.

Warto jednak pamiętać, że możliwość rozliczenia dochodów uzyskanych przez dziecko z dochodami rodziców lub opiekunów prawnych przysługuje tym, którzy posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Jeśli więc w wyniku rozwodu lub innych okoliczności rodzice lub jedno z rodziców utracili jakąkolwiek część władzy rodzicielskiej, równocześnie utracili także możliwość rozporządzania majątkiem dziecka. W takim wypadku nie przysługuje im odliczenie przychodów wykazywanych w PIT/M i prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci, a dzieci rozliczają się osobno.

Rozliczenie podatku PIT/M dotyczy również rodziców, którzy przysposobili małoletnie dziecko, uzyskujące dochody. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko rodzin, w których przeprowadzona została pełna procedura prawnego przysposobienia. Sam fakt zamieszkiwania czy wychowywania cudzego dziecka nie jest podstawą do korzystania z doliczenia zarobków dziecka i PIT/M czy prawa pobierania pożytków z jego dochodów.

Rozliczenie PIT/M za 2023 rok przez internet

PIT/M – podobnie jak wiele innych deklaracji i załączników – można rozliczyć przez internet, dzięki programowi elektronicznego przepływu deklaracji podatkowych. Aby rozliczyć PIT/M online wystarczy skorzystać z programu do PIT lub samodzielnie wypełnić deklarację PIT i przesłać ją do Urzędu Skarbowego przez internet.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z programów takich jak PIT Pro, które prowadzą użytkownika krok po kroku, wskazując precyzyjnie pola do uzupełnienia, a także dokonując wszystkich niezbędnych obliczeń. Dzięki takiemu programowi PIT/M wypełnisz bez problemu i bez ryzyka pomyłki! W programie do PIT/M znajdziesz też możliwość automatycznego przesłania wypełnionej deklaracji i wszystkich załączników do Urzędu Skarbowego, bez wychodzenia z domu i z oficjalnym Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru, które jest dowodem na skuteczne złożenie rozliczenia podatkowego.

Rozlicz PIT 2023/2024 programem do PIT już dziś! Pobierz program PIT, wypełnij PIT online

Formularz rozliczenia PIT/M: Jak wypełnić PIT/M za rok 2023 przez internet – krok po kroku

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/M. Do wyboru masz następujące opcje: rozliczenie indywidualnie, rozliczenie z dochodami małżonka, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. 

Jeśli wypełniasz deklarację podatkową z załącznikiem PIT/M po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeśli składasz korektę deklaracji z załącznikiem PIT/M, wybierz Korekta zeznania.

Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy poniżej.

Kliknij Dalej, by przejść na kolejną stronę formularza.

Krok 2.

Z widocznej na ekranie listy wybierz źródło lub źródła dochodów. Załóżmy, że wybierasz wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zaznacz również dochody małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że załącznik PIT/M stanowi informację dotyczącą wysokości i źródeł przychodów dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Na ekranie zobaczysz listę ulg podatkowych. Wybierz właściwe sobie odliczenia. Załóżmy, że wybierasz ulgę prorodzinną.

Krok 4.

Na tym etapie wskaż źródło dochodów małżonka, z którym się wspólnie rozliczasz. Załóżmy, że jest nim wynagrodzenie ze stosunku pracy. Zaznacz również dochody małoletnich dzieci.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy wspólnie z małżonkiem rozliczasz dochody, każde z was musi złożyć samodzielnie załącznik PIT/M.

Krok 5.

Na ekranie zobaczysz listę ulg podatkowych. Wybierz odliczenia właściwe małżonkowi. Załóżmy, że wybierasz wydatki na internet.

Krok 6.

Na ekranie zobaczy komunikat, że formularz PIT/O zostanie dołączony do formularza PIT-37.

Krok 7.

Wskaż komu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci (podatnik) – jednemu (Tobie jako podatnikowi) lub obojgu rodzicom. Załóżmy, że wskazałeś siebie.

Krok 8.

Na tym etapie podaj kwoty dochodów dzieci z tytułu:

 • najmu/dzierżawy
 • praw majątkowych
 • innych przychodów

Krok 9.

Wskaż komu przysługuje prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci – małżonkowi (jako podatnikowi) lub obojgu rodzicom. Załóżmy, że wskazałeś małżonka.

Na tym etapie podaj przysługujące małżonkowi kwoty dochodów dzieci:

 • najmu/dzierżawy
 • praw majątkowych
 • innych przychodów

Krok 10.

Podaj kwotę rocznych przychodów z umowy o pracę – oddzielnie dla siebie i dla małżonka.

Wpisz kolejno:

 • sumę kwot przychodów;
 • sumę kosztów uzyskania przychodów;
 • kwotę pobranych przez płatników zaliczek na podatek.

Zaznacz dodatkowe pola, jeżeli Ty lub małżonek otrzymałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów lub przychody z umowy o pracę od dnia 1.01.2023 r. do ukończenia 26 roku życia (możliwie zwolnione z opodatkowania).

Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka. Uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.

Krok 12.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka. Uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.

Krok 13.

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).

Krok 14.

Dodaj lub uaktualnij numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba), na które zostanie dokonany zwrot podatku, i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.

Krok 15.

Podaj kwotę wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet – dotyczy ulgi małżonka wskazanej w Kroku 5.

Krok 16.

Podaj kwotę ulgi za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudniania pracowników w celu przygotowania zawodowego – dotyczy Twojej ulgi wskazanej w Kroku 3.

Krok 17.

Podaj swoje dane lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.

Krok 18.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie online.

Krok 19.

Kolejne ekrany to podgląd Twojego PIT-36. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 20.

Ekran przedstawia podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikami PIT/M (osobno dla Ciebie i małżonka) i PIT/O wraz z kwotą nadpłaty podatku do zwrotu i niedopłaty podatku do zapłaty.

Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola.

Przykładowo, jeżeli ujrzysz komunikat: W przypadku rozliczenia wspólnego należy wpisać identyfikator podatkowy małżonka (NIP lub PESEL), kliknij Wróć do pola, by uzupełnić PESEL lub NIP małżonka.

Krok 21.

Wyślij deklarację podatkową z załącznikami PIT/M i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.

Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.

Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 22.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/M i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT/M?

Załącznik PIT/M to informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w danym roku podatkowym.

Jak wypełnić PIT/M?

Załącznik PIT/M możesz wypełnić za pomocą programu podatnik.info wraz z wybraną deklaracją. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne uzupełnienie formularza, system sprawdzi poprawność Twojego PIT/M.

Dla kogo jest PIT/M?

Informacja PIT/M jest przeznaczona dla rodziców, którzy doliczają do swojego zeznania dochody małoletnich. W takiej sytuacji PIT/M stanowi załącznik deklaracji PIT-36.

Do kiedy należy rozliczyć PIT/M?

W 2024 r. czas na złożenie zeznania PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M mija 30 kwietnia.

Nie mogę zweryfikować PIT | Błąd 404

Nie możesz zweryfikować swojej deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/M? Otrzymałeś komunikat błędu 404? Błąd 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem. Komunikat ten oznacza, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki deklaracji z ważnym certyfikatem. Pamiętaj o możliwości odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, przysługującego w momencie, gdy poprzednio wydany certyfikat jest jeszcze aktywny. Przedłuża to jego ważność na kolejny okres (1 rok lub 2 lata). Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 453

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku