Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Jak rozliczyć przychody małoletnich i jaką wtedy...
FreeImages
Podatnik.info

Jak rozliczyć przychody małoletnich i jaką wtedy złożyć deklarację − PIT-37 czy PIT-36?

Bez względu na to, czy osoba uzyskująca dochód jest dorosła, czy nie, musi się rozliczyć z fiskusem. W przypadku małoletnich bywa to jednak bardziej skomplikowane – w niektórych przypadkach rodzice muszą ich dochody doliczać do tych, które sami uzyskali. 

Kwestia sposobu rozliczenia zależy w dużej mierze od tego, z jakich źródeł dziecko uzyskiwało dochody. Można je bowiem wykazywać zarówno na PIT-36, jak i na PIT-37 online lub w wersji papierowej.

 

PIT-36 lub PIT-37 online – wybór e-deklaracji do rozliczenia dochodów małoletniego 

Wybór formularza do PIT zależy od tego, czy dochody uzyskane przez małoletniego:

 • nie podlegają doliczeniu do dochodów rodziców – wtedy należy wykazać je w deklaracji PIT-37 (online lub papierowej), która musi być złożona na imię i nazwisko dziecko, ale sporządzona przez rodzica i opatrzona jego podpisem,
 • podlegają doliczeniu do dochodów rodziców – w takim przypadku rodzice muszą je wykazać w PIT-36 i dołączyć do niego załącznik PIT/M.
 

Jakie dochody można wpisać do PIT-37?

Prawo dokładnie określa, w jakich przypadkach dochody małoletniego nie mogą być doliczane do dochodu rodziców, a tym samym nie powinny być uwzględnianie w PIT-36 2019. Dzieje się tak wtedy, gdy:

 • dochody zostały uzyskane z pracy dzieci – dot. to m.in. dochodów wynikających z pracy wykonywanej w ramach praktyk uczniowskich, osiągniętych z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie lub o dzieło),
 • dochód został uzyskany z przedmiotów, które dzieci dostały do swobodnego użytku,
 • dochód stanowiły stypendia (należne z tytułu umowy cywilnoprawnej bądź regulowane ustawą),
 • dochód został osiągnięty w wyniku sprzedaży nieruchomości należącej do osoby małoletniej.

Powyższe dochody należy wykazać na odrębnej deklaracji PIT-37 2019 – online lub w formacie papierowym.

 

Jakie dochody można wpisać do PIT-36?

Do dochodów, które można doliczyć do dochodów rodziców, zalicza się te uzyskane z:

 • praw majątkowych
 • renty – nie dot. renty rodzinnej i alimentów,
 • kapitałów pieniężnych,
 • najmu – tylko wtedy, gdy rodzice mogą pobierać z tego tytułu pożytki,
 • innych źródeł.

Wymienione wyżej dochody powinny być rozliczone w deklaracji PIT-36 i wykazane w załączniku PIT/M. Rodzice, którzy nie rozliczają się wspólnie muszą złożyć dwa załączniki PIT/M, by każde z nich mogło doliczyć dochody dziecka po połowie.

Kto ma obowiązek doliczenia dochodów dziecka?

Nawet jeśli małoletni osiągnął dochód, który jest objęty obowiązkiem doliczenia do dochodu rodziców, nie zawsze trzeba będzie doliczać dochody dziecka do własnych. Dotyczy to tylko tych osób, które są uprawnione do tego, by pobierać pożytki ze źródeł przychodów dzieci. Ten obowiązek odnosi się zarówno do rodziców biologicznych, jak i do tych, którzy dzieci adoptowali.

Od tego, kto opiekuje się dzieckiem i co było źródłem dochodów małoletniego zależy, czy zostaną one uwzględnione w deklaracji PIT-36, czy PIT-37.

Online można rozliczyć oba formularze. Najłatwiej zrobić to z pomocą programu do PIT, który szybko odliczy potrzebne kwoty, co znacznie ograniczy ryzyko popełnienia błędów w rachunkach.

 

 Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments