Korekta zeznania rocznego PIT
Redakcja
https://unsplash.com
podatnik.info

Korekta zeznania rocznego PIT

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Korekta zeznania rocznego pit za 2023 r. pozwala uniknąć mandatu na zaległości podatkowe lub uzyskać większą kwotę nadpłaty w przypadku stwierdzenia prawa do ulgi podatkowej.
 2. Korektę pit należy sporządzić na formularzu podatkowym, na którym składałeś pierwotne zeznanie podatkowe. W pozycji 7 ("Cel złożenia formularza") wybierz opcję korekta.
 3. Korektę pit możesz złożyć przez usługę e-PIT. Do rozliczenia się z fiskusem pomocne są programy podatkowe. Wykonaj korektę online w bezpłatnym programie podatnik.info.
 4. Zasadniczo nie trzeba składać uzasadnienia naniesienia poprawek w deklaracji. Wyjątek stanowi wszczęte postępowanie w zakresie stosowania klauzuli unikania opodatkowania.

Korekta zeznania rocznego za poprzedni rok

Jeśli popełniłeś błąd w rozliczeniu pit, możesz skorygować uprzednio złożoną deklarację. Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. Możesz dokonać korekty przez rządową usługę e-PIT, bez względu na to, czy złożyłeś zeznanie w formie elektronicznej, czy przekazałeś ją bezpośrednio urzędowi skarbowemu. W zależności od tego jaki błąd, czy nieścisłość zaszła w zeznaniu podatkowym, w formularzu korekty zeznania podatkowego jest możliwość naniesienia stosownych poprawek.

Korekta w zeznaniu podatkowym

Deklaracje roczne PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 można korygować – prawo do złożenia korekty nie jest uzależnione od Twojego statusu prawnego i formy rozliczenia pit. Warto wiedzieć jak skorygować deklarację pit. Zobacz na czym polega korekta zeznania, jak ją złożyć i jaki jest termin jej złożenia.

Czym jest korekta PIT?

Jeśli urząd skarbowy przyjął Twoją deklarację podatkową, ale dopiero po fakcie stwierdziłeś, że popełniłeś błąd, masz prawo do złożenia korekty.

Możliwa jest korekta zeznania rocznego sporządzona samodzielnie, jak i również ta przygotowana przez usługę e-PIT. W obu sytuacjach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sporządzenie deklaracji korygującej, w której prawidłowo rozliczysz pit za 2023 r.

Korekta zeznania rocznego może dotyczyć:

 • zmiany błędnie podanych danych osobowych,
 • zmiany i eliminacji błędów rachunkowych wykazanych w pierwotnym zeznaniu;
 • dodania lub zmiany ilości ulg podatkowych i ilości odliczonych kwot,
 • zmiany zasad rozliczeń np. z zeznania składanego samodzielnie na wspólne rozliczenie z małżonkiem, lub jako samotny rodzic, czy też odwrotnie,
 • w przypadku, gdy wystąpiło niedołączenie wymaganych załączników.

Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Jeżeli wykazałeś mniejsze przychody lub dochody niż w rzeczywistości lub wykazałeś zbyt duże koszty uzyskania przychodu – to w zeznaniu podatkowym powstaje nieścisłość odnośnie kwoty, którą powinieneś zapłacić, a tą która wpłynęła na konto urzędu skarbowego. Korekta pozwoli skorygować zaistniały błąd i uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej.

Korekta pozwala także na skorzystanie z ulg podatkowych, których nie uwzględniłeś w zeznaniu. Dzięki temu możesz liczyć na uzyskanie większej kwoty nadpłaty.

Obowiązek złożenia korekty PIT – w jakich sytuacjach?

Korektę zeznania rocznego (np. PIT-37) warto złożyć przed terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia trwa 5 lat do końca roku, w którym upłynął termin ważności zapłaty podatku. Po tym terminie nie ma sensu składanie zeznania rocznego, gdyż organ podatkowy nie będzie miał już prawa do egzekwowania należności. Warto jednak pamiętać, że fiskus bardzo rzadko "zapomina" o ściągnięciu zaległości podatkowych. Czekanie na upływ terminu przedawnienia może skończyć się wszczęciem postępowania podatkowego i koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Drobne błędy w PIT

Nierzadko sporządzone zeznanie podatkowe posiada uchybienia formalne czy błędy rachunkowe. Większość z nich jest niezwłocznie korygowana przez podatnika lub z inicjatywy organu podatkowego. Urząd skarbowy z reguły sam podejmuje czynności w kwestii sprostowania oczywistych omyłek lub drobnych błędów obliczeniowych. Dzieje się to w przypadku, gdy wykazana kwota nadpłaty lub straty przy podatku dochodowym wynosi mniej niż 5 000 zł. Jednakże w niektórych sytuacjach, korekta zeznania rocznego nie ogranicza się do niewielkiej poprawy informacji i wymaga indywidualnego działania podatnika.

Jak zrobić korektę PIT krok po kroku?

Błąd w deklaracji pit korygujesz przez sporządzanie korekty – w takiej samej wersji druku, na jakiej składałeś pierwotne zeznanie roczne. W druku jako cel złożenia zeznania podatkowego (poz. 7) zaznaczasz opcję korekta.

Możesz ją wysłać na trzy sposoby, tak samo jak zwykłe zeznanie pit:

 • w formie elektronicznej;
 • bezpośrednio w oddziale urzędu skarbowego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • w polskim urzędzie konsularnym jeżeli przebywasz poza granicami kraju.

Dla przedsiębiorców dla celów składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej polecamy korzystać z programów, które ustalają treść deklaracji korygującej i wymagają podpisu danymi autoryzującymi lub inną formą podpisu elektronicznego.

Podatnik.info - darmowy program do korekty zeznania podatkowego

Godnym zaufania programem, w którym możesz poprawić swoje zeznanie podatkowe jest podatnik.info. Jeżeli złożyłeś PIT-37, ale zauważyłeś że są w nim błędy merytoryczne bądź rachunkowe, skorzystaj z naszego programu. Intuicyjny, bezpłatny i wygodny w obsłudze program umożliwi Ci złożenie korekty za rok 2023.

Dlaczego warto skorzystać z podatnik.info?

 • Bezpłatny dostęp
 • Wysyłka PIT przez Internet
 • Szybki zwrot nadpłaty podatku
 • Wszystkie aktualne formularze PIT 2023/2024 wraz z załącznikami
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych za pomocą technologii SSL Certum

Korekta PIT-37 przez Internet

PIT-37 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Nic więc dziwnego, że często popełniamy w nim błędy. W takim przypadku należy dokonać jego korekty. W prosty sposób można to zrobić  za pomocą całkowicie darmowego programu PIT 2023/24 od Podatnik.info.

W celu dokonania korekty zeznania podatkowego na etapie podglądu formularza PIT-37 trzeba zaznaczyć ręcznie kwadrat korekty znajdujący na pierwszej stronie powyższej deklaracji podatkowej, tuż nad sekcją danych podatnika. Spowoduje to dołączenie formularza ORD-ZU (uzasadniamy w nim przyczynę dokonywania korekty PIT-37), który następnie należy uzupełnić. Dalsza procedura nie różni się od standardowego składania zeznania podatkowego drogą elektroniczną.

Czy musisz uzasadniać skorygowaną deklarację?

Co do zasady, nie trzeba uzasadniać przyczyny naniesienia poprawek. Wyjątkiem jest korekta składana przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w sprawie unikania opodatkowania. Podatnik ma prawo do skorygowania zeznania i cofnięcia kary za unikanie opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, na zasadach określonych w tym zawiadomieniu. W tym wypadku konieczne jest złożenie korygującej deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn jej dokonania.

Korekta zeznania pit – kiedy nie mogę złożyć?

Prawo podatkowe zezwala na korygowanie rocznego pitu pod warunkiem, że określony element zeznania, który chcesz skorygować nie podlega kontroli podatkowej lub nie jest przedmiotem postępowania podatkowego. Po ich zakończeniu ten element nadal możne być objęty korektą.

Korekta PIT 2023/2024 – do kiedy złożyć?

Jaki jest termin złożenia korekty zeznania podatkowego za 2023 r.? Korektę zeznania rocznego za 2023 r. możesz złożyć do 31 grudnia 2029 r. Ogólna zasada stanowi, że korekty deklaracji pit można dokonać w ciągu 5 lat następujących po roku podatkowym, w którym upłynął termin płatności podatku. Nie ma znaczenia, czy jesteś osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą.

Czy wraz z korektą za 2023 r. musisz zapłacić odsetki za zwłokę?

Tak, jeżeli kwoty korygowanej deklaracji powodują niekorzyść urzędu skarbowego, czyli jeżeli:

 • występuje zaległość podatkowa (masz większy podatek, niż w rzeczywistości uregulowałeś),
 • występuje niższa nadpłata niż wynika to z zeznania,
 • wykazałeś wyższą zaliczkę, niż zapłaciłeś na dany rok podatkowy.

Jeżeli przysługuje Ci zwrot podatku, a fiskus wykrył zaległości podatkowe przed wypłatą kwoty zwrotu, to zostaną one potrącone o należności plus odsetki za zwłokę. Warto wspomnieć, że odsetki do 8,70 zł nie są naliczane.

Nie złożyłeś deklaracji podatkowej w terminie? Czy możesz rozliczyć PIT jako korektę?

Nie. Złożenie korekty nie przyniesie skutku prawnego, jeżeli nie złożyłeś w terminie zeznania w urzędzie skarbowym lub przez e-PIT. Oznacza to, że korekta złożona po 30 kwietnia 2024 r. bez zeznania pit złożonego wcześniej nie będzie skuteczna – nie będziesz miał po prostu czego korygować.

Co należy zrobić, jeżeli zapomniałeś złożyć zeznania pit? W zależności od okresu opóźnienia możesz podjąć następujące kroki:

 • w ciągu pierwszych dni maja 2024 złóż zaległą deklarację podatkową (w tym wypadku możesz uniknąć kary za nieterminowe rozliczenie się z urzędem skarbowym),
 • w kolejnych dniach i miesiącach przy składaniu zaległej deklaracji – musisz opłacić ewentualny podatek, odsetki za zaległości podatkowe, ale możesz być również ukarany mandatem karnym za nieterminowane złożenie zeznania rocznego.

Wraz z zaległym pitem powinieneś złożyć czynny żal. Czynny żal składany jest na piśmie, w którym należy przyznać się do winy, podać powody opóźnienia złożenia zeznania podatkowego i zobowiązać się do zapłaty zobowiązania.

Korekta deklaracji podatkowej w celu przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Niekiedy są takie sytuacje, że w deklaracji pit nie wybierzemy opcji przekazania 1,5% podatku, czy też podamy niewłaściwe dane organizacji. Na szczęście podatnik może złożyć korektę. Korekta zeznania rocznego w celu przekazania 1,5% dla wybranej organizacji pożytku publicznego musi spełniać 3 warunki:

 • zeznanie podatkowe zostało złożone w terminie,
 • korekta zeznania rocznego została złożona w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia deklaracji (czyli w terminie do 30 maja 2024 r. albo do 31 marca 2024 r. w przypadku PIT-28),
 • podatnik zapłacił należny podatek w pełnej wysokości, stanowiącej podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na cele organizacji pożytku publicznego – w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie deklaracji pit.

Czynności sprawdzające w stosunku do podatnika a korekta

Czynności sprawdzające urzędu skarbowego polegają na poszukiwaniu prostych błędów rachunkowych w złożonym zeznaniu rocznym podatnika. W zakresie tych czynności organ podatkowy może:

 • skorygować deklarację i dokonać z urzędu stosownych uzupełnień lub poprawek, jeżeli zmiana wysokości zaległości podatkowej, kwoty zwrotu podatku, kwoty nadpłaty lub wysokości straty w wyniku korekty nie przekroczy 5 000 zł – w tej sytuacji organ wysyła podatnikowi skorygowane zeznanie do wglądu i zawiadamia o prawie do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu skorygowanej deklaracji. Brak sprzeciwu oznacza dokonanie korekty w dacie jej naniesienia przez organ;
 • zwrócić się do podatnika o samodzielne skorygowanie zeznania i złożenie niezbędnych wyjaśnień, dlaczego w zeznaniu podatnik podał błędne informacje.

Korekta sporządzona w ramach czynności sprawdzających, zarówno za podatnika jak i przez podatnika nie spowoduje możliwości obniżenia odsetek za zwłokę. Stosuje się wówczas odsetki w pełnej wysokości, a nie te w obniżonej wysokości 50%.

Korekta zeznania rocznego PIT – kluczowe informacje

Złożyłeś korektę deklaracji PIT, ale ponownie widzisz błąd? Co zrobić?

Deklarację podatkową możesz korygować do woli. W tym wypadku procedura działania jest taka sama, jak przy składaniu pierwszej korekty.

Czy w przypadku wszczęcia procedury podatkowej przez urząd skarbowy mogę złożyć korektę ?

Należy mieć na uwadze, aby dokonywać korekty po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. W przypadku prowadzenia przez organ czynności sprawdzających możesz dokonywać korekty. O tym, czy organ podatkowy prowadzi kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe oraz czynności sprawdzające dowiesz się z zawiadomienia od organu podatkowego.

Czy za korektę w trakcie czynności sprawdzających dostaniesz mandat?

Korygowanie zeznania podatkowego w trakcie czynności sprawdzających jest dopuszczalne, a więc mandat z tego tytułu nie może być nałożony.

Czy złożenie korekty po 30 października 2024 r. jest niekorzystne dla podatnika?

Tak. Odsetki za zwłokę przez pierwsze 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej są naliczane w obniżonej wartości o 50%. Oznacza to, że od 30 października 2024 r. odsetki będą naliczane w pełnej wysokości (za cały okres należności, czyli od 30 kwietnia 2024 r.).

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!