Rozlicz PIT 11 Online za rok 2020 w 2021

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2020/2021 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 11

Jak wypełnić PIT-11 za 2020? Rozlicz deklarację w terminie!

PIT-11 to najważniejszy formularz dla podatnika. Stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest niezbędny do sporządzenia zeznań rocznych – PIT-37 i PIT-36. Do kiedy rozliczyć PIT-11? Jak wypełnić formularz? Sprawdźmy!

PIT-11 – co to za formularz?

Druk PIT-11 służy do wykazania wysokości dochodów uzyskanych przez pracownika w jednym miejscu pracy oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Wypełniony online PIT-11 przygotowywany jest zarówno dla pracownika, jak i dla urzędu skarbowego, pod który pracownik ten podlega. Na podstawie otrzymanej deklaracji PIT-11 za 2020 rok pracownicy dokonują rozliczenia rocznego uzyskanych przez siebie dochodów.

Rozliczenie PIT-11 online – dla kogo?

Obowiązek sporządzenia rozliczenia PIT-11 za 2020 rok spoczywa na tych zakładach pracy, które jako płatnicy zobowiązane są do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnianych w swoich firmach. W PIT-11 ujęte są przychody, koszty, dochody oraz zaliczki z różnych źródeł przychodów. Oprócz umowy o pracę, mogą być to także:

 • umowy zlecenie, umowy aktywizacyjne i umowy o dzieło,
 • prawa autorskie,
 • stypendia naukowe,
 • pobieranie diety radnego lub pełnienie funkcji w komisji wyborczej,
 • należności za pracę dla tymczasowo aresztowanych,
 • działalności wykonywane samodzielnie i społecznie,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • emerytury i renty otrzymywane z zagranicy,
 • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca sporządza rozliczenie PIT-11 za 2020 rok w trzech egzemplarzach. Jeden z nich przekazuje podatnikowi (pracownikowi), drugi urzędowi skarbowemu, a trzeci pozostawia do archiwizacji w dokumentacji firmy. Warto pamiętać, że obowiązek sporządzenia PIT-11 w przypadku umów o dzieło i zleceń istnieje tylko w sytuacji, kiedy opiewają one na kwoty wyższe niż 200 zł. Szczegółowy wykaz podmiotów zobowiązanych do rozliczenia PIT-11 za 2020 rok można znaleźć w art. 31, 33 i 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pit-11 – do kiedy w 2020?

Zgodnie z przepisami pracodawcy mają obowiązek rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Należy pamiętać o terminowym wypełnieniu deklaracji.

PIT-11 – ważne terminy:

 • do 1 lutego 2021 r. pracodawca przekazuje PIT-11 do fiskusa – wyłącznie w formie elektronicznej,
 • do 2 marca 2021 r. – PIT-11 w formie papierowej powinien otrzymać każdy pracownik, a jeśli wyrazi zgodę – drogą elektroniczną. Ustawowym terminem jest ostatni dzień lutego, jednak ze względu na kalendarz (28 lutego wypada w niedzielę), tegorocznym termin przesuwa się o dzień.

W powyższym wymienionym terminie rozliczenie online PIT-11 za 2020 rok pracodawca powinien przekazać zarówno do zatrudnianego w roku podatkowym pracownika, jaki i właściwego dla jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Na tej podstawie podatnik będzie mógł rozliczyć się z fiskusem w obowiązującym terminie, czyli do 30 kwietnia. Do przekazania rozliczenia zobowiązani są pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści czyli osoby, które rozliczają swoje jedyne źródła przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, uzyskiwane jedynie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Należy pamiętać, że nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT za 2020 r. W takiej sytuacji powinien on wypełnić deklarację podatkową na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów, na przykład historii własnego rachunku bankowego. Oprócz tego, na rozliczeniu rocznym musi umieścić adnotację o braku przekazania informacji PIT-11 przez płatnika. Za niedostarczenie pracownikowi PIT-11 w terminie, na pracodawcę może zostać nałożona kara w wysokości 180 stawek dziennych.

Druk PIT-11 online – jak wypełnić, aby uniknąć błędu?

Obowiązkiem płatnika (pracodawcy) jest prawidłowe wypełnienie formularza PIT-11 online. Na podstawie otrzymanego od płatnika druku PIT-11 podatnik dokonuje rozliczenia w rocznej deklaracji podatkowej PIT-37 i PIT-38. Jeżeli otrzymał on kilka wypełnionych formularzy PIT-11, to dane z wszystkich tych deklaracji są potrzebne mu do sporządzenia zeznania rocznego. Podatnik (pracodawca) musi pamiętać o skorzystaniu ze zaktualizowanych wzorów, które w grudniu 2020 r. pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Finansów zablokowało do końca stycznia 2020 r. możliwość wysyłki deklaracji na starych formularzach. Została ona przywrócona od lutego, w celu umożliwienia składania korekt za poprzednie lata. Do końca 2020 roku podatników obowiązywał druk PIT-11 w wersji 24. Najnowsza wersja PIT-11 (wersja 25.) została względem poprzedniej znacznie rozbudowana. Zmiany dotyczą przede wszystkim wykazu przychodów oraz składek społecznych i zdrowotnych osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Jest to związane z wprowadzeniem dla nich zerowego podatku PIT. W celu uniknięcia konieczności składania korekty PIT-37 przez podatnika, polecamy skorzystanie z darmowego Programu PIT Pro 2020/2021. System ten gwarantuje sprawne i bezproblemowe generowanie rocznej deklaracji podatkowej PIT-11. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów. Po wygenerowaniu druku PIT-11, użytkownicy mają możliwość dokonać szybkiej wysyłki deklaracji bezpośrednio z systemu do urzędu skarbowego.

Rozliczenie PIT-11 – z programem przez internet

Programu PIT Pro 2020/2021 od początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo. Aplikacja jest w pełni zgodna z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT, w tym PIT-11 za 2020 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2020/2021 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL. Jak wypełnić dzięki programowi PIT-11 online? Wystarczy pobrać darmowy PIT Pro 2020/2021, a następnie wypełnić druk PIT-11 na komputerze zgodnie ze wskazówkami. Gotowy formularz trafi do Urzędu Skarbowego. Podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej. Stanowi ono dowód, że druk PIT-11 został dostarczony do Urzędu Skarbowego. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat od daty złożenia zeznania. Po otrzymaniu należnych deklaracji PIT-11 podatnik (pracownik) może przystąpić do wypełniania obowiązującego zeznania podatkowego w programie PIT Pro 2020/2021. Dzięki aplikacji szybko i wygodnie, a przede wszystkim poprawnie uzupełni wiążącą go deklarację PIT-37 lub PIT-36. A następnie, wraz z wymaganymi załącznikami i możliwymi ulgami, prześle rozliczenie bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.

FAQ

 • Jak edytować druk PIT-11 online?

  • Wejdź na stronę www.podatnik.info
  • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
  • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
  • Odszukaj PIT-11, a następnie kliknij przycisk „Zmień deklarację”
  • Edytuj PIT-11 w wersji na PC lub online
  • Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie
  • Edytuj swój PIT-11
  • Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT-11

 • Jak wydrukować PIT-11?

  By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie PIT-11 wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie:

  • Wejdź na stronę www.podatnik.info
  • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu)
  • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło
  • Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y
  • Wybierz PIT-11 i kliknij „Pobierz UPO”
  • Pobierz dokument w formacie PDF.

 • Nie możesz zweryfikować PIT-11?

  Otrzymałeś komunikat błędu 404? Oznacza on, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki druku PIT-11 z ważnym certyfikatem.


Poradniki Podatkowe