Ulga dla młodych 2020 – zmiany, które weszły w życie
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga dla młodych 2020 – zmiany, które weszły w życie

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Ulga dla młodych 2020 – komu przysługuje?

 

Ulga dla młodych 2020 to nowa preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, jaką zdecydował się wprowadzić rząd już II kwartale 2019 roku. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148, młodzi ludzie mają szansę skorzystać z całkowitego zwolnienia z opodatkowania otrzymywanego wynagrodzenia.

Komu przysługuje zerowy PIT dla młodych 2020? Okazuje się, że nie każdy ma szansę skorzystać z nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy zastanowić się, jaka grupa beneficjentów kryje się pod pojęciem „młodych ludzi”. Są to podatnicy, którzy spełniają jednocześnie aż cztery różne warunki.

 

Dotyczą one:

 

 • wieku,
 • rodzaju przychodów,
 • limitu ulgi,
 • momentu uzyskania przychodów.

 

Zacznijmy od pierwszego warunku, który pozwoli doprecyzować, kim jest młody człowiek według Ministerstwa Finansów. Ulga przysługuje podatnikom do ukończenia 26 roku życia. Należy podkreślić, że ten warunek musi być spełniony w momencie otrzymania wynagrodzenia. Jeżeli uzyskałeś przychód 10 listopada 2019 roku i w tym samym dniu ukończyłeś 26 lat, ulga nadal Ci przysługiwała. Wątpliwość może pojawiać się w przypadku osób, które obchodzą urodziny 29 lutego. Prawo rozwiewa wszystkie domysły i mówi, że w takim przypadku ulga przysługuje do 28 lutego. Dlaczego?

Wynika to z ogólnych przepisów prawa podatkowego. Art. 12 § 4 Ordynacji podatkowej mówi wprost, że terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Drugi warunek, jaki należy spełniać, dotyczy źródła dochodów. Katalog wynagrodzeń podlegających zwolnieniu z podatku jest zamknięty i uwzględnia przychody ze:

 

 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • umowy zlecenie.

 

Jeżeli chodzi o przychody, muszą one mieścić się również w określonym limicie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychody podlegające zwolnieniu nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł. Ostatni z warunków, który dotyczy momentu uzyskania przychodów, wyjaśniliśmy szczegółowo już wcześniej. Na podsumowanie warto dodać, że ulga dla młodych 2020 przestaje przysługiwać wraz z końcem dnia 26 urodzin.

 

Zerowy PIT dla młodych 2020 – jakie zmiany zaszły?

 

Warto zwrócić uwagę, że nowa ulga podatkowa obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Jeżeli beneficjant zdecydował się na złożenie specjalnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi, pracodawca miał obowiązek zaprzestania pobierania zaliczki na podatek. W takiej sytuacji zaliczkę na podatek należało doliczyć do podstawowego wymiaru wynagrodzenia. Osoby, które nie dopełniły odpowiednich formalności, otrzymały na konto nadpłatę pobranych zaliczek na podatek w okresie rozliczeń podatkowych za 2019 rok.

Uwaga! Zwrot obejmował zaliczki, które pracodawca odprowadził na podatek od przychodów uzyskanych po wejściu w życie nowych przepisów. Oznacza to termin od 1 sierpnia 2019 roku.

Co zmieniło się dla beneficjentów ulgi w 2020 roku? Pierwszą i podstawową różnicą jest limit przychodów. Do końca 2019 roku wynosił on 49 891,33 zł. Była to kwota aktualnej stawki obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których czasie obowiązywała ulga. Przypomnijmy, że 0 PIT dla młodych 2020 obejmuje osoby otrzymujące wynagrodzenie roczne do 85 528 zł! Jest to duży wzrost, ale w rzeczywistości nie powoduje utraty prawa do ulgi.

To ważne! Jeżeli rozliczasz się z małżonkiem, osobny limit przysługuje zarówno podatnikowi, jak i małżonkowi.

Różnica dotyczy również przychodów, jakie obejmowała ulga dla młodych w 2019 i 2020 roku. Na początku nowa preferencja podatku dochodowego przysługiwała za wynagrodzenie uzyskane w miesiącach od sierpnia do grudnia 2019 roku. Aktualnie uldze podlegają przychody otrzymywane od stycznia do grudnia 2020 roku.

 

Ulga dla młodych a koszty uzyskania przychodu – jakie warunki należy spełnić w 2020 roku, by skorzystać z ulgi?

 

Każdemu podatnikowi  przysługuje prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Dotyczy to również beneficjentów ulgi dla młodych. Pojawia się jednak jedna różnica. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia z obowiązku podatkowego, zmienia się również wysokość kosztów, jakie podlegają odliczeniu.

 

W tym przypadku należy kierować się jedną podstawową zasadą:

 

 • koszty uzyskania przychodu nie mogą być wyższe niż przychody podlegające opodatkowaniu.

 

Co to oznacza dla osób korzystających z ulgi dla młodych? Jeżeli korzystasz ze zwolnienie obejmującego Twoje całe wynagrodzenie, koszty uzyskania przychodu wynoszą 0 zł. Może się jednak zdarzyć, że podatnik uzyska w danym roku przychód przekraczający roczny limit 85 528 zł. W takiej sytuacji nadwyżka przychodów podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty uzyskania przychodu równe nadwyżce przychodów dla danego źródła. Ta sama zasada dotyczy również odliczenia z tytułu składek społecznych i składki zdrowotnej.

Spójrzmy na przykład:

Pani Anna korzysta z ulgi dla młodych 2020. Jej przychody z tytułu umowy o pracę wynoszą 50 000 zł. Jednocześnie tylko 45 000 zł podlega zwolnieniu z podatku PIT. Oznacza to, że pani Anna przekroczyła limit przychodu o 5 000 zł. Jak w takiej sytuacji powinna rozliczyć przychody oraz koszty uzyskania przychodu?

Po pierwsze kwota 5 000 zł podlega standardowemu opodatkowaniu według skali podatkowej. Dzięki temu Pani Anna zyskuje również prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Nie mogą one jednak przekraczać wysokości opodatkowanego przychodu. W takiej sytuacji Pani Anna może odliczyć maksymalnie 5 000 zł jako koszty uzyskania przychodu.

Z kolei odliczenie z tytułu składek społecznych i składki zdrowotnej musi być pomniejszone o wysokość składek, których podstawą wymiaru jest 45 000 zł. Jednocześnie odliczenie nie może być wyższe od składek odprowadzonych od przychodu podlegającego uldze dla młodych.

Jak widać, zasady nie są wcale proste. Mimo że wiesz już, jak prezentuje się zależność: ulga dla młodych a koszty uzyskania przychodu, nadal mogą pojawiać się pewne wątpliwości. Świat podatków rządzi się dość skomplikowanymi zasadami. Dlatego warto korzystać z udogodnień stworzonych z myślą o podatnikach. Jednym z nich jest Podatnik.info. Jeżeli zależy Ci na szybkim i bezstresowym rozliczeniu deklaracji PIT, ten program zrobi wszystko za Ciebie. Do wyboru masz trzy rozwiązania:

 

 • Najłatwiejszy sposób to przepisanie kratki w kratkę danych otrzymanych od pracodawcy w Pit-11. Kiedy to zrobisz, program rozliczy się za Ciebie.
 • Drugie rozwiązanie umożliwi Ci rozliczenie PIT-u w 5 minut. Twoim zadaniem jest odpowiedzenie na kilka prostych pytań. Na ich podstawie kreator wybierze i wypełni odpowiednie deklaracje za Ciebie.
 • Ostatnie rozwiązanie jest przeznaczone dla zaawansowanych podatników. Polega na własnoręcznym  wypełnieniu deklaracji. W tym przypadku program sprawdzi jedynie poprawność rozliczenia.

 

 

 

Podsumowanie: zerowy PIT dla młodych 2020

 

Co musisz wiedzieć o 0 PIT dla młodych 2020? Oto najważniejsze informacje w pigułce:

 

 • Ulga dla młodych 2020 przysługuje osobom do 26 roku życia otrzymującym wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub umowy zlecenia.
 • Roczny limit zwolnienia w 2020 roku wynosi 85 528 zł.
 • W 2020 roku uldze podlegają przychody uzyskiwane od stycznia do grudnia.
 • Możesz odliczyć wyłącznie kwotę kosztów uzyskania przychodu równą opodatkowanym przychodom.

Aby ułatwić sobie rozliczenie PIT, warto skorzystać z programu do rozliczeń pit online Podatnik.info.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zerowy PIT dla młodych. Dla kogo i na jakich zasadach?