Ulga na Internet 2023/2024
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Ulga na Internet 2023/2024

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Ulga na internet to możliwość odliczenia od podatku dochodowego opłat za internet.
 2. Ulga dostępna jest dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują internetu do prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Odliczenie możliwe jest tylko przez 2 następujące po sobie lata podatkowe, dla tych, którzy wcześniej nie korzystali z ulgi, począwszy od 2020.
 4. Odliczyć można nawet całość rachunków za internet (w z VAT) do pułapu 760 zł rocznie. W przypadku małżonków limit wynosi 1000 zł rocznie.
 5. Odliczenia można dokonać przy składaniu odpowiedniej deklaracji PIT i przy użyciu załącznika PIT/0.

Aktualizacja

W rozliczeniu za rok podatkowy 2022 ulga dla klasy średniej może być zastosowana z woli podatnika, jeśli jej zastosowanie okaże się dla niego korzystniejsze niż obniżona stawka PIT do 12%. Ulga dla klasy średniej znika i nie można jej zastosować w rozliczeniu za rok 2023.

Nowelizacja Nowego Ładu przywróciła możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi. Zwiększony został także limit dochodów dziecka do 19 061,28 zł, co stanowi 12-krotność renty socjalnej.

Renty rodzinne dzieci niepełnoletnich nie są już doliczane do dochodów dziecka przy rozliczaniu się wspólnym z samotnym rodzicem.

Ulgi rodzinne, tj. ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla seniora czy dla rodzin 4+ od teraz mają zastosowanie także wobec zasiłków macierzyńskich.

Nowelizacja Nowego Ładu wprowadziła zmiany w uldze na zabytek. Od teraz ulga dotyczy nie zakupu nieruchomości zabytkowej, lecz tylko jej remontu. Wymogiem jest zatwierdzenie remontu przez konserwatora zabytków.

Nowelizacja Nowego Ładu wprowadziła możliwość częściowego zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów. Jest to możliwe dla ryczałtowców, liniowców oraz pozostałych, którzy nadal rozliczają się za pomocą karty podatkowej.

Od 2023 roku możliwe jest przekazanie 1,5% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego (OPP), zamiast 1% jak było dotychczas. Co ważne - przekazania 1,5% podatku na OPP nie należy mylić z darowizną na cele poż. publicznego, darowizną na Kościół czy cele krwiodawstwa.

W związku z pandemią pracodawcy zlecili swoim pracownikom pracę zdalną. Pracodawcy płacili lub rozważali wypłatę dodatkowych świadczeń w postaci dodatku w wysokości od 100 zł do 150 zł za użytkowanie sieci internet przez pracowników oraz zwiększone zużycie energii elektrycznej i ciepła. Aby skorzystać z możliwości odliczenia ulgi, pracownik musiał pracować zdalnie przez co najmniej 60% swoich miesięcznych godzin pracy. Aby otrzymać rekompensatę, pracownicy nie musieli obliczać swoich podatków i nie musieli składać dokumentacji, która poparłaby deklarowane wydatki.

Możliwość skorzystania z odliczenia ulgi internetowej

W orzeczeniu wnioskodawca stwierdził, że przekazane świadczenie pieniężne stanowiło dochód, ale powinno być zwolnione z opodatkowania, ponieważ dawało ono pracownikom dostęp do narzędzi niezbędnych podczas wykonywania ich pracy.

Administracja podatkowa zgodziła się wówczas, że nie będzie obowiązku pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłat zaliczek na tego typu świadczenie, ale z innych powodów. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy dotyczącej COVID-19 narzędzia, materiały i usługi logistyczne niezbędne do pracy zdalnej zapewnia pracodawca, przy czym świadczenie to może mieć charakter niepieniężny. W orzeczeniu Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że świadczenia otrzymywane przez pracowników, niezależnie od ich formy, nie stanowią przychodu w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy wydatki na Internet można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jeśli jesteś samozatrudniony, ważne jest, aby w pełni zrozumieć odliczenia podatkowe związane z samozatrudnieniem i nie przegapić odliczeń, które mogą znacznie obniżyć Twój rachunek podatkowy w zeznaniu rocznym, takich jak ulga na internet. Ważne jest również, aby opracować system do archiwizacji i śledzenia rachunków i wydatków, dzięki czemu będziesz zorganizowany, jeśli chodzi o terminy odliczenia ulgi internetowej i innych odliczeń.

Ulga na Internet przysługuje zarówno osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jak i osobom prywatnym. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym, którzy udokumentowali poniesione w danym roku podatkowym wydatki na korzystanie z sieci Internet. Są to dokumenty potwierdzające kwotę zapłaty abonamentu za dostęp do Internetu. Należy pamiętać, że opłata za przyłączenie do sieci Internet i opłata aktywacyjna nie kwalifikują się do odliczenia podatku, gdyż w myśl prawa sama aktywacja łącza nie oznacza korzystania z niego.

Należy pamiętać o tym, że potwierdzenie zapłaty za usługę musi zawierać dane identyfikujące sprzedającego usługę oraz dane identyfikujące kupującego. W przypadku, gdy dokonujemy zakupu pakietu usług (na przykład telewizji, Internetu i telefonu), na rachunku musi znaleźć się dokładna kwota, jaką zapłaciliśmy za sam dostęp do Internetu. Jeśli takiej kwoty zabraknie, prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego (odliczenie ulgi) jest niemożliwe.

Ulga na Internet 2023/2024 - ile można odliczyć w ramach tej ulgi?

Jeśli dana osoba uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym i w danym roku rozliczeniowym poniosła koszty związane z opłatą za Internet, może skorzystać z odliczenia z tytułu ulgi internetowej do maksymalnej kwoty 760 zł. Jest to więc wydatek limitowany.

Ulga na Internet – co ile lat?

Ile razy można odliczyć Internet? Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy nie skorzystali z niej w poprzednich latach lub po raz pierwszy uwzględnili ją w zeznaniu za rok 2022. Odliczenie można uwzględnić w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał jeszcze z tego odliczenia. 

Wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet mogą być odliczone w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku podatkowym. Co ważne, ograniczenie to dotyczy każdego podatnika. Co to oznacza? Spójrzmy na przykład. Jeżeli wydatki na Internet ponoszą małżonkowie, wówczas każdy z nich może odliczyć koszty w wysokości do 760 zł i nieprzekraczającej sumie faktycznie poniesionych wydatków.

Co ważne, jeżeli podatnik nie wykorzysta całego limitu, nie przechodzi on na kolejny rok. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy osoba składająca deklarację PIT nie uzyskała żadnego dochodu i nie miała możliwości odliczenia wydatku na Internet. W takim przypadku nie może rozliczyć ich w kolejnym roku podatkowym.

Z kolei, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z odliczenia ulgi internetowej i w 2024 roku zrobi to po raz pierwszy – ulgę internetową będzie mógł rozliczyć wyłącznie w bieżącym (2024 roku) oraz w przyszłym – 2025 roku. 

W przypadku, gdy podatnik dokonywał już dwukrotnego odliczenia ulgi internetowej, nawet jeśli miało to miejsce wiele lat temu niemożliwe jest ponowne skorzystanie z ulgi internetowej. W dalszym ciągu obowiązują podatnika zasady odliczania ulgi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach. 

 

 

Ulga na Internet a działalność gospodarcza

Koszty, które możesz odliczyć w ramach ulgi internetowej, to takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Nie każda forma PIT pozwala na uwzględnienie tych kosztów przy rozliczaniu podatku, dlatego też warto się nad tym zastanowić przed wyborem formy PIT, którą będziesz płacić.

Ulga na Internet przysługuje bowiem tylko tym podatnikom, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jak widać, nie będą mogli skorzystać z niej między innymi liniowcy. Odliczenie należy uwzględnić w PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

 

Tytułu wydatków poniesionych w związku z działalnością gospodarczą

Wydatki poniesione w związku z działalnością gospodarczą mogą być bezpośrednie lub pośrednie. Koszty bezpośrednie to te oczywiste, czyli takie, które można bezpośrednio wykazać, że prowadzą do przychodu.

Wśród bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów ewidencjonowanych znajdują się zakupy surowców, które będziesz zamieniać w towary na sprzedaż, a także wynagrodzenia dla pracowników, których możesz zatrudnić. Koszty pośrednie to te, których nie da się jednoznacznie powiązać z realizowanymi dochodami, a które są niezbędne do prowadzenia dochodowego biznesu, takie jak koszty reklamy, kupno telefonów służbowych i usługę dostępu do internetu.

Należy pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców wszelkie wydatki poniesione w celu zabezpieczenia lub utrzymania źródeł dochodu podlegają odliczeniu od podatku, o ile można jednoznacznie udowodnić, że wydatek został dokonany z myślą o tym celu. To dotyczy także ulgi na internet.

Działalność gospodarcza w domu a odliczenie ulgi internetowej

Jeśli prowadzisz biuro w domu, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub wykonujesz część pracy w domu, możesz mieć prawo do zwolnienia z podatków. Z racji tego, że połączenie z Internetem jest często niezbędnym wydatkiem związanym z działalnością gospodarczą, może przysługiwać Ci ulga internetowa do odliczenia części kosztów w zeznaniu podatkowym.

Wydatki podlegające odliczeniu - co wchodzi w skład ulgi na Internet?

Ponieważ użytkowanie sieci Internet jest technicznie niezbędne, jeśli pracujesz z domu, możesz odliczyć część lub nawet całość wydatków z nim związanych, jeśli chodzi o podatki. Aby to zrobić, należy podać koszt podlegający odliczeniu jako część wydatków na biuro domowe. Twoje wydatki związane z użytkowaniem sieci internet podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy używasz ich specjalnie do celów zawodowych. Ulga internetowa nie przysługuje, jeśli ktoś z internetu korzysta prywatnie, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia celów zawodowych.

Ulga na Internet obejmuje:

 1. Korzystanie z Internetu w telefonie – jeśli posiadasz dokument zawierający Twoje dane oraz wyszczególnioną usługę,
 2. Korzystanie z Internetu w kafejce internetowej – w przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach Internetowych należy żądać od sprzedawcy faktury VAT z danymi osoby korzystającej z Internetu - sam paragon w tym przypadku nie wystarczy,
 3. Korzystanie z Internetu zakupionego razem z innymi usługami – tylko wtedy, gdy na rachunku zostanie wyszczególniona kwota za korzystanie z Internetu. Nie będziesz mógł odliczyć ulgi, jeśli na rachunku nie zostaną udokumentowane poniesione wydatki na dostęp do Internetu.

Kiedy nie można odliczyć ulgi internetowej?

Nie odliczysz od podatku kwot wydanych na obsługę telefoniczną sieci internetowej, modernizację, naprawę, ani instalację sieci, gdyż odliczenie przysługuje wyłącznie od kwoty wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu.

 

Opłaty internetowe i rodzaj zakupionej usługi a odliczanie ulg podatkowych

Jeśli masz witrynę internetową lub korzystasz z internetu do prowadzenia działalności gospodarczej, niektóre lub wszystkie Twoje koszty internetowe mogą podlegać odliczeniu, co oznacza, że możesz dokonać odliczenia ulgi na internet. Jeśli Ty lub Twoja rodzina korzystacie z internetu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, możesz odliczyć tylko procent poniesionych kosztów jako czas poświęcony na prowadzenie działalności gospodarczej.

Koszty dostępu do Internetu w pracy zdalnej i wartość ulgi internetowej

Ważne jest, aby odliczając wydatki na Internet wykorzystać rzeczywisty czas korzystania z internetu do celów biznesowych. Na przykład, jeśli pracujesz w domu tylko przez połowę czasu, jaki spędzasz na korzystaniu z Internetu, to tylko połowa Twoich kosztów podlega odliczeniu. Ze względu na to musisz ustalić, ile czasu korzystasz z internetu do celów zawodowych, aby dowiedzieć się, ile wynosi dokładny koszt użytkowania łącza internetowego do celów zawodowych.

Zasady potrąceń i inne potrącenia a rodzaj zakupionej usługi

Pamiętaj, że możesz odliczyć koszty dostępu do Internetu bez względu na to, czy korzystasz z odliczenia w biurze domowym. Jeśli korzystasz z odliczenia dla biura domowego, wyszczególnisz koszt korzystania z Internetu w części zeznania podatkowego związanej z prowadzeniem biura domowego. Możesz również odliczyć pozycje związane z użyciem faksu i telefonu służbowego, o ile są one używane wyłącznie w celach biznesowych.

Miesięczne rachunki za dostęp do sieci Internet a korzystanie z ulgi internetowej

Powinieneś przechowywać miesięczne rachunki za internet w osobnym segregatorze albo w osobnym folderze na komputerze. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, ile zapłaciłeś dostawcy za użytkowanie internetu w ciągu roku, co ułatwi Ci rozliczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do czasu, przez jaki korzystałeś z połączenia internetowego do użytku osobistego. Rachunki pomogą również w przypadku, gdy zostaniesz wybrany do audytu i będziesz musiał udowodnić, że korzystałeś z internetu do celów zawodowych.

Wydatki na telefon a odliczenie podatku

Nie możesz odliczyć kosztów związanych z utrzymaniem swojego zwykłego telefonu, z wyjątkiem połączeń lub usług, które są bezpośrednio związane z Twoją działalnością gospodarczą. Z drugiej strony, możesz odliczyć pełny koszt posiadania biznesowej linii telefonicznej w swoim domu.

Możesz również odliczyć wydatki związane z utrzymaniem telefonu komórkowego. Podobnie jak w przypadku dostępu do sieci internet, jeśli używasz telefonu komórkowego również do użytku osobistego, możesz odliczyć tylko bezpośrednie wydatki biznesowe, np. dostęp do aplikacji biznesowych.

Jak mogę ubiegać się o odliczenie podatku od rachunków za dostęp do sieci Internet i telefon komórkowy?

Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, powinieneś szukać każdego odliczenia, do którego jesteś uprawniony, a do tego zalicza się także ulga internetowa i telefoniczna. Poniższe kroki opisują, jak obliczyć kwotę, o jaką możesz się ubiegać.

 • Szacujesz, jaki procent Twojego korzystania z Internetu jest przeznaczony do pracy. Na przykład, jeśli uważasz, że dwadzieścia procent danych komórkowych, jakie używasz każdego miesiąca, wykorzystujesz w pracy, to jest to dwadzieścia procent.
 • Oblicz dwadzieścia procent miesięcznego rachunku za Internet.
 • Pomnóż miesięczny rachunek za internet związany z pracą przez dwanaście, aby otrzymać liczbę za rok, w którym pracowałeś w domu i taką kwotę wyszczególnij w zeznaniu podatkowym.

Potrzebujesz pomocy w odliczeniu ulgi internetowej? Skorzystaj z naszego darmowego programu do PIT - PIT Pro 2023/2024 i wygodnie rozlicz się z fiskusem bez wychodzenia z domu. Nasz program poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rozliczenia i podpowie z jakich dodatkowych zniżek możesz jeszcze skorzystać.

Ile razy można odliczyć ulgę na Internet?

Kluczowe pytanie, na jakie należy odpowiedzieć, brzmi: ile razy można odliczyć Internet? Prawo do skorzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy nie skorzystali z niej w poprzednich latach lub po raz pierwszy uwzględnili ją w zeznaniu za rok 2022. Odliczenie można uwzględnić w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Wydatki poniesione przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet mogą być odliczone w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku podatkowym. Co ważne, ograniczenie to dotyczy każdego podatnika. Co to oznacza? Spójrzmy na przykład. Jeżeli wydatki na Internet ponoszą małżonkowie, wówczas każdy z nich może odliczyć koszty w wysokości do 760 zł i nieprzekraczającej sumie faktycznie poniesionych wydatków.

Co ważne, jeżeli podatnik nie wykorzysta całego limitu, nie przechodzi on na kolejny rok. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy osoba składająca deklarację PIT nie uzyskała żadnego dochodu i nie miała możliwości odliczenia wydatku na Internet. W takim przypadku nie może rozliczyć ich w kolejnym roku podatkowym.

Przykład 1: podatnik skorzystał z ulgi na Internet w 2022 roku. Nie uzyskał jednak dochodu w 2022 roku i nie musi składać deklaracji PIT. Czy w takim przypadku będzie mógł skorzystać z odliczenia w kolejnym roku?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, limit nie przechodzi na kolejny rok, a podatnik może skorzystać z odliczenia wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach. Oznacza to, że podatnik traci szansę na obniżenie podatku poprzez ulgę po raz drugi.

Przykład 2: Składam z mężem osobne deklaracje podatkowe. Ile razy można odliczyć Internet, kiedy i w jaki sposób?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy z małżonków może odliczyć ulgę w wysokości do 760 zł. Podatnicy mogą uwzględnić ją w dwóch następujących po sobie latach – na przykład w deklaracji za 2022 rok i 2023 rok lub za 2024 rok i 2025 rok.

Jak upewnić się, że prawidłowo korzystasz z dostępu do Internetu i telefonu?

Możesz ubiegać się o odliczenie podatku tylko za tę część rachunków, która dotyczy pracy, a nie użytku osobistego. Ponadto, musisz być w stanie pokazać swoje obliczenia Urzędowi Skarbowemu, jeśli zostaniesz o to poproszony. Co roku Urząd Skarbowy monitoruje zeznania podatkowe, aby sprawdzić, czy ludzie domagają się odliczeń, do których mają prawo. Jeśli nie będziesz w stanie pokazać swoich obliczeń, gdy zostaniesz o to poproszony, nie otrzymasz odliczenia od podatku, a dodatkowo możesz zostać ukarany grzywną.

Internet w telefonie komórkowym

Upewnij się, że prowadzisz ewidencję rachunków za użytkowanie internetu i telefonu na wypadek, gdybyś został poproszony o przedstawienie dowodów w przypadku weryfikacji zeznania podatkowego. Korzystanie z agenta podatkowego jest jednym ze sposobów, aby upewnić się, że pobierasz pełną kwotę odliczenia od domowych rachunków za Internet i telefon, do których jesteś uprawniony. Do tego będzie on w stanie Ci pomóc w dokonaniu obliczeń.

Odliczenia podatkowe na laptopy, telefony i urządzenia związane z pracą

Czy do pracy używasz laptopa, komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu? W takiej sytuacji możesz ubiegać się o odliczenie części wydatków związanych z pracą w przypadku spadku wartości urządzenia, a także wszelkich kosztów bieżących.

Osobisty telefon używany do celów służbowych

Jeśli korzystasz z osobistego telefonu komórkowego w celach zawodowych, masz prawo ubiegać się o odliczenie poniesionych kosztów - pod warunkiem, że pracodawca nie zwrócił Ci pieniędzy i posiadasz dokumentację na poparcie swoich roszczeń. Jeśli używasz telefonu zarówno do celów osobistych, jak i służbowych, nadal możesz ubiegać się o odliczenie, ale tylko jeśli chodzi o wydatki związane z pracą.

Połączone plany telefoniczne i internetowe - prawo do własnego odliczenia ulgi

W dzisiejszych czasach firmy telekomunikacyjne często łączą plany telefoniczne i internetowe. Jeśli masz pakiet komórkowy, domowy i internetowy, musisz obliczyć koszty dla każdej usługi. Jeśli inni członkowie Twojego gospodarstwa domowego korzystają z internetu, musisz uwzględnić ich zużycie danych w obliczeniach.

Potwierdzenie przelewu bankowego a odliczenie ulgi

Aby wypracować rozsądny wzór użytkowania, określ, jaki procent Twojego użytkowania łącza internetowego był związany z pracą w reprezentatywnym czterotygodniowym okresie roku podatkowego. W tym przypadku pomocne będzie każde potwierdzenie przelewu bankowego za usługę dostępu do internetu, faktury za internet i Twoje obliczenia zużycia.

Inne ulgi dla przedsiębiorców związane pośrednio z Internetem

Uczestniczysz w kursie online lub studiujesz w celu uzyskania kwalifikacji w ramach swojej pracy? Możesz ubiegać się o odliczenie od podatku kosztów samokształcenia, jeśli dotyczy Cię jeden z poniższych punktów!

 • W momencie ponoszenia wydatku istniał bezpośredni związek między samokształceniem a Twoją bieżącą działalnością zawodową i dochodami.
 • Możesz wykazać, że kurs lub nauka online prowadzi lub może prowadzić do wzrostu dochodów z obecnego zatrudnienia lub działalności zawodowej.
 • Można znaleźć jakikolwiek inny bezpośredni związek między samokształceniem a Twoją bieżącą działalnością zawodową.

Jeśli brzmi to podobnie do Twojej sytuacji, możesz ubiegać się o zwrot podatku w związku z nauką. Tak jak we wcześniejszych przypadkach, będziesz musiał prowadzić dziennik, aby móc udowodnić, że korzystałeś z internetu w celach związanych z samokształceniem.

Freelancerzy i ulga na Internet

Nie tylko pracownicy pracujący w domu mogą ubiegać się o te odliczenia! Freelancerzy, którzy muszą kupić sprzęt jak komputery lub laptopy, aby wykonywać swoją pracę, mogą również być uprawnieni do ubiegania się o zwrot części poniesionych kosztów w swoim rocznym zeznaniu podatkowym! Na przykład, jeśli pracujesz w kafejce internetowej, możesz zażądać od osoby zarządzającej kawiarenką faktury i uwzględnić ją w swoich kosztach uzyskania przychodu.

Posiadanie faktur jest ważne, jeśli chcesz skorzystać z ulgi

W przypadku wszystkich sytuacji wymienionych powyżej obowiązują zasady i przepisy, więc zanim podejmiesz jakiekolwiek założenia, porozmawiaj z doradcą podatkowym.

Jeśli Twój komputer lub laptop jest używany tylko częściowo w celu uzyskania przychodów ewidencjonowanych, możesz ubiegać się o odliczenie tylko części biznesowej kosztów związanych z ich utrzymaniem. Aby to zrobić, będziesz musiał prowadzić dziennik przez okres czterech tygodni. Dziennik musi zawierać opis tego, w jaki sposób i w jakich godzinach używasz internetu lub komputera w celach biznesowych. Na podstawie dziennika, księgowy lub specjalista ds. podatków pomoże Ci w rozłożeniu prawidłowej kwoty i poinformuje Cię, jakie dokumenty musisz przechowywać, aby uzasadnić swoje roszczenie.

Oprócz kosztów utrzymania komputera, jako właściciel małej firmy możesz również ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dostępem do sieci internet oraz konfiguracją i konserwacją komputera.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w składce zdrowotnej - od kiedy i na jakich zasadach?