Rozlicz PIT/B Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/B

Załącznik PIT/B – załącznik do PIT 2021/2022

PIT/B to załącznik, który dotyczy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Oznacza to, że jeśli jesteś przedsiębiorcą składającym zeznanie o uzyskanym w roku podatkowym dochodzie lub poniesionej stracie na drukachPIT-36 lub PIT-36L, to musisz także dołączyć do nich druk PIT/B.

Załącznik PIT/B nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się na druku PIT-28, czyli korzystających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Druk PIT/B jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Należy go składać wyłącznie w parze z odpowiednią deklaracją PIT . W przypadku jego pominięcia, należy niezwłocznie dokonać korekty zeznania podatkowego i przedłożyć je ponownie, wraz z brakującym załącznikiem.

Jak wypełnić PIT/B wraz z małżonkiem?

Niezależnie od tego, czy małżonkowie w innych aspektach rozliczają się wspólnie czy osobno, załączniki PIT/B składają oddzielnie. Oznacza to, że małżonkowie, którzy prowadzą odrębne działalności – każdy na swoje nazwisko – składają osobne deklaracje podatkowe, a wraz z nimi załącznik lub załączniki PIT/B. Również w przypadku prowadzenia wspólnej działalności oboje podatników jest zobowiązanych do złożenia osobnych załączników do deklaracji PIT/B, nawet jeśli samą działalność rozliczają wspólnie.

W sytuacji, gdy małżeństwo objęte jest wspólnotą majątkową i tylko jedna z osób prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, PIT/B składa wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą. Wspólnota majątkowa nie sprawia bowiem, że małżonek niebędący przedsiębiorcą ma obowiązek rozliczać się z przychodów przedsiębiorstwa współmałżonka – nawet jeśli majątek firmy jest zaliczany do części podlegającej wspólnocie majątkowej.

Jak rozliczyć PIT/B dla większej ilości dochodów?

Dla potrzeb załącznika PIT/B istotna jest ilość prowadzonych ksiąg podatkowych. Każdą z ksiąg podatkowych uznaje się za osobną działalność, którą należy wyszczególnić w PIT/B.

Jeśli podatnik prowadzi kilka różnych działalności i na ich potrzeby utrzymuje odrębne księgi podatkowe, zobowiązany jest w załączniku PIT/B uwzględnić osobno każdą z nich. Należy to zrobić w części B.2 formularza PIT/B lub – jeśli na pierwszym druku zabraknie miejsca – na kolejnych załącznikach PIT/B.

Natomiast jeśli podatnik wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą w wielu miejscach, prowadzi kilka zakładów owej działalności lub wykonuje różne rodzaje działalności, dla których wszystkie operacje gospodarcze ujmuje w jednej księdze – na podstawie przepisów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – wypełnia część B.1 załącznika PIT/B.

W przypadku wykorzystania kilku załączników PIT/B nie należy powtarzać informacji z części D. na każdym z nich. Łączną wartość przychodów, kosztów i dochodów podatnik podaje tylko na jednym druku PIT/B, w pozostałych zostawiając tę część niewypełnioną.

Rozlicz PIT 2021/2022 programem do PIT już dziś! Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon !

Formularz rozliczenia PIT/B – Jak wypełnić pit B krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji z załącznikiem PIT/B. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że rozliczasz się indywidualnie.
Jeżeli wypełniasz formularz PIT/B po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za PIT/B, wybierz Korekta Zeznania.
Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy placówek.
Kliknij Dalej, by wyświetlić kolejną stronę.


Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.
Jeżeli rozliczasz się na druku PIT/B, wybierz pozarolniczą działalność gospodarczą. Pamiętaj, że PIT/B to załącznik – jeśli jesteś przedsiębiorcą składającym zeznanie o uzyskanym w roku podatkowym dochodzie lub poniesionej stracie na drukach PIT-36 lub PIT-36l, to musisz także dołączyć do nich również PIT/B.
Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.


Krok 3.

Na tym etapie wskaż sposób opodatkowania prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wybierz opodatkowanie na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym.
Po wybraniu właściwej opcji, zobaczysz dodatkowe pola do uzupełnienia. Podaj liczbę prowadzonych pozarolniczych działalności gospodarczych i liczbę spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem.
Zadeklaruj również, czy chcesz rozliczyć stratę z ubiegłych lat oraz czy korzystałeś ze zwolnień podatkowych.


Krok 4.

Na ekranie zobaczysz listę przysługujących Ci ulg. Wybierz właściwe sobie odliczenia z listy, na której znajdują się: wpłaty na IKZE, wydatki na wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy oraz inne ulgi od dochodu i podatku. Załóżmy, że chcesz odliczyć wpłaty na IKZE.


Krok 5.

Na ekranie pojawi się komunikat o dołączeniu formularza PIT/O do formularza – PIT-36 jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych lub PIT-36L, gdy rozliczasz się liniowo.


Krok 6.

Podaj informacje o prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej – jej roczne przychody i koszty ich uzyskania.
Jeżeli wykonujesz różne rodzaje działalności lub wykonujesz działalność w wielu miejscach, podaj łączne roczne przychody i koszty ich uzyskania.


Krok 7.

Wskaż, w jaki sposób odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej – opodatkowanej zgodnie z wyborem w Kroku 3. według zasad ogólnych lub liniowo – miesięcznie czy kwartalnie. Wpisz należną kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy lub kwartałów. Podanie kwot zaliczek spowoduje automatycznie wyliczenie sumy należnych zaliczek.


Krok 8.

Uzupełnij kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej za poszczególne miesiące lub kwartały. Podanie kwot zaliczek spowoduje automatycznie wyliczenie sumy zapłaconych zaliczek.


Krok 9.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki zagraniczne.


Krok 10.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki zagraniczne.


Krok 11.

Podaj sumę kwot dochodu zwolnionego od podatku i pozostałych odliczeń od dochodu. Pomiń pola, jeżeli Cię nie dotyczą.
Podaj sumę kwot doliczeń do podatku. Pomiń pole, jeżeli odliczenia te nie występują.


Krok 12.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.


Krok 13.

Jeżeli w Kroku 4. zaznaczyłeś odliczenie z tytułu wpłat na IKZE, podaj kwotę tych wpłat.

Krok 14.

Uzupełnij pola z danymi podatnika lub pobierz je ze swojego konta założonego w programie online.

Krok 15.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-36 (jeśli wybrałeś rozliczenie na zasadach ogólnych) lub PIT-36L (jeśli rozliczasz się liniowo) z załącznikiem PIT/B. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 16.

Ekran zawiera podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/B wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola. Przykładowy komunikat: Uzupełniając dane rachunku osobistego właściwego do zwrotu nadpłaty podatku, należy podać numer rachunku bankowego (IBAN). Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer konta bankowego.

Krok 17.

Wyślij swój PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B i PIT/0 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru. Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 18.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36 lub PIT-36L z załącznikiem PIT/B i PIT/0 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

  • Co to jest PIT/B?

    Formularz PIT-B jest załącznikiem do deklaracji, które wypełniają osoby prowadzące przedsiębiorstwo (PIT-36). PIT-B dotyczy informacji na temat uzyskanej wysokości dochodu lub poniesionej straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym.
  • PIT/B – dla kogo?

    Załącznik PIT-B to druk, który powinien zostać wypełniony przez każdego przedsiębiorcę, rozliczającego się na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem 18% i 32% stawki podatku. PIT-B dotyczy również przedsiębiorców, którzy za formę rozliczenia wybrali metodę podatku liniowego. Jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą, nie musisz wypełniać tego załącznika. Pamiętaj, że że PIT-B składa się razem z deklaracją podatkową. Nie możesz więc złożyć go osobno, na zasadzie odrębnej deklaracji. Jeżeli nie załączysz PIT-B w momencie składania deklaracji, zobowiązany będziesz do przeprowadzenia jej korekty i ponownego złożenia z załącznikiem PIT-B.
  • Jak rozliczyć PIT/B przez internet?

    Druk PIT/B jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z deklaracją PIT-36. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami. Termin składania deklaracji PIT-36 z załącznikiem PIT/B mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, który wypada w poniedziałek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36 wraz z drukiem PIT/B. Jeśli Twój PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/B zostanie poprawnie wypełniony i przejdzie weryfikację formalną w urzędzie skarbowym, otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku