PIT/B − załącznik do deklaracji dochodu lub straty za...
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT/B − załącznik do deklaracji dochodu lub straty za 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

PIT/B − co to jest?


Kiedy wypełniasz PIT-36L lub PIT-36, załącznik B jest koniecznym elementem Twojej deklaracji podatkowej. PIT/B najprościej mówiąc zawiera informacje o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, które osiągnięto w danym roku podatkowym. 


Co więcej, załącznik PIT/B powinien też zawierać informacje dotyczące kosztów, start, przychodów czy dochodów, które uzyskuje się samodzielnie lub jako wspólnik w spółkach nieposiadającymi osobowości prawnej. 


Kiedy należy wypełnić załącznik PIT/B?


Załącznik PIT/B dotyczy wyłącznie osób prowadzących działalności gospodarczą, opodatkowanych według zasad ogólnych (17% lub 32%) albo po wyborze podatku liniowego (19%, druk PIT-36L). Rok 2019 przyniósł dużą zmianę w stawce podatku dochodowego według zasad ogólnych − podatek został obniżony do 17%, jednak za rok 2019 musisz odprowadzić podatek w wysokości 17,75%.


PIT/B nie jest wypełniany przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie musisz więc go wypełniać, kiedy wypełniasz PIT-37


Załącznik PIT/B jest obowiązkowym elementem deklaracji podatkowej, którego nie można składać jako niezależnej deklaracji. Jeśli wskutek niedopatrzenia, przedsiębiorca pominął PIT/B, jest zobligowany do skorygowania deklaracji poprzez dołączenie PIT/B. W przypadku rozliczenia PIT z małżonkiem, który również prowadzi działalność gospodarczą, załącznik ten musi być wypełniony oddzielnie przez dwoje małżonków. Inna jest sytuacja, kiedy małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową, ale tylko jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. W takiej sytuacji, do składanej wspólnie deklaracji podatkowej składa się tylko jeden załącznik PIT/B.


Oddzielny PIT/B obowiązuje również w sytuacji wspólnego prowadzenia spółki – do obowiązującej ich deklaracji PIT-36, dołączą wówczas dwa załączniki PIT/B.


Druk PIT/B nie obowiązuje przedsiębiorców składających PIT-28, którzy rozliczają swoją działalność podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych. Załącznik należy złożyć również w sytuacji, w której podatnik jest wspólnikiem w spółce niebędącej osobą prawną. Przedsiębiorca nie musi informować o udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. PIT/B składa wówczas indywidualnie każdy wspólnik.


PIT/B składa się także jako załącznik do deklaracji PIT-36S czy PIT-36LS. Kogo dotyczą te deklaracje podatkowe? Deklarację tę składa się, kiedy działalność gospodarcza została uzyskana w formie spadku. Dzieje się tak, kiedy podatnik został ustanowiony zarządcą sukcesyjnym lub do 2 miesięcy po śmierci przedsiębiorcy rozliczają się osoby, które mogą za zmarłego dokonywać czynności prawnych. Co ważne, jeżeli nie chcesz rozliczać przedsiębiorstwa za zmarłego, zrobi to za Ciebie urząd skarbowy. 


Ile załączników powinien wypełnić przedsiębiorca?


Na jedną księgę przychodów i rozchodów (rachunkową) powinien przypadać jeden załącznik PIT/B. W przypadku prowadzenia większej liczby działalności gospodarczych lub prowadzenia jednej w wielu miejscach, druk PIT/B musi być wypełniony odrębnie dla każdej z nich.


Łączna wartość przychodów, dochodów i kosztów (część D.) niezależnie od ilości załączników PIT/B, wypełniana jest tylko na jednym z nich. Informacjami, które muszą pojawić się w załączniku, są dane prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej lub osobowej, w której przedsiębiorca jest wspólnikiem) oraz wartość przychodów i kosztów wynikających z tytułu działalności, zgodnie z informacjami zawartymi w księgach podatkowych podmiotu.


Załącznik PIT/B, wraz z deklaracją PIT-36 lub PIT-36L, może być uzupełniony w programie PIT, który w bezpieczny i wygodny sposób umożliwi przedsiębiorcy rozliczenie się z fiskusem za miniony rok podatkowy.


 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa stawka VAT dla branży beauty