Rozlicz PIT 28 Online za rok 2020 w 2021

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

Programem PIT pro 2020/2021 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 28

Rozliczenie PIT 28 za 2020 w 2021

Jak wypełnieć PIT-28 2020/2021?

Druk PIT 28 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników korzystających z rozliczeń z uwzględnieniem ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu:

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej indywidualnie,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej lub jawnej,
 • zyskiwania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów tego typu.

PIT 28 online

zawiadamiamy urząd

Podatnik musi zawiadomić urząd, by mieć możliwość rozliczyć się z podatku PIT 28 przez ryczałt ewidencjonowany. Stosowne oświadczenie składa się:

 • w dni założenia działalności gospodarczej, najpóźniej w dzień pozyskania pierwszego przychodu,
 • 20 stycznia roku, w którym mamy zamiar rozliczać się poprzez ryczałt – w przypadku zawiadamiania o ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej,
 • Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w jakim uzyskano pierwszy dochód z: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów pokrewnych, pod warunkiem, że przychód został uzyskany w grudniu

W przypadku, gdy chcemy zrezygnować z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji składamy do 20 stycznia danego roku. W przypadku, gdy do 20 stycznia podatnik nie zgłosi likwidacji działalności i nie dokonana wyboru innej formy opodatkowania, uznaje się, że nadal prowadzi opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do kiedy należy złożyć PIT 28?

Formularz pit 28 należy złożyć do 2 lutego 2016 roku. Jeśli w trakcie roku podatkowego, płatnik uzyskał przychód, który wyłącza prawo do ryczałtu, składa PIT-36 – i dodatkowo PIT-28 za okres, kiedy prowadził działalność na ryczałcie – niestety za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.
Jeśli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 150 tyś. euro, składa druk PIT 28 za dany rok podatkowy, za następny rok nie może skorzystać z rozliczenia ryczałtowego.

Rozliczenie z PIT 28 z małżonkiem

Wspólne uzupełnienie druk PIT-28 jest niemożliwe. Osoby samotnie wychowujące dziecko również nie są uprawnione do korzystania z wypełniania tej deklaracji.Wybierając PIT-28 nie można rozliczyć się wspólnie z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, dla przykładu podatkiem 18% według skali podatkowej. Wyjątek stanowi przychód z najmu i dzierżawy prywatnej czy umów podobnych.

Czego nie można odliczyć, gdy wybierasz PIT 28?

Najogólniej mówiąc ryczałtowcy nie mogą rozliczyć kosztów uzyskania przychodów, mają za to rekompensatę w postaci niższej stawka podatku oraz odliczenia:

 • ulg i odliczeń innego typu, odliczanych od dochodu,
 • składki na ZUS,
 • ulgi abolicyjnej,
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak się określa stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie:

 1. Rodzaju działalności – odpowiednia stawka, istnieje możliwość zastosowania kilku stawek na raz.
 2. Kiedy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od dochodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 %, jeśli stawka jest wyższa – 20 % lub 17%

Formularz rozliczenia PIT-28 – Jak wypełnić pit 28 krok po kroku przez internet za rok 2020

Krok 1

W punkcie 1. wybierz sposób rozliczania na formularz zaznaczając odpowiednią opcję: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Jeżeli wypełniasz formularz PIT-28 po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za PIT-28, wybierz Korekta Zeznania.
W puncie 3. wybierz urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie. Właściwą sobie placówkę wybierz z rozwijanej listy.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 2

Na tym etapie wybierz z listy odpowiednie źródło lub źródła osiąganych przychodów. Przykładowo, jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, zaznacz punkt z wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Na liście znajdziesz też umowę zlecenie i dzieło, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, renty, emerytury i inne świadczenia krajowe oraz inne źródła przychodów.
Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania znajdujący się obok jego nazwy.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 3

Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. Znajdziesz na niej:

 • ulgę prorodzinną na dziecko
 • wydatki na Internet
 • wpłaty na IKZE
 • ulgę odsetkową – kontynuacja z poprzednich lat
 • ulgę odsetkową – rozpoczęcie rozliczania
 • darowizny
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • ulgę na wyszkolenie uczniów
 • ulgę na pomoc domową
 • ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy
 • inne ulgi od dochodu
 • inne ulgi od podatku

Dodatkowe informacje o uldze uzyskasz klikając w znak zapytania obok nazwy odliczenia.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 4

Kolejne kroki formularza mogą różnić się w zależności od wybranej ulgi. Przykładowo, jeżeli zaznaczysz ulgę prorodzinną na dziecko, w kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie liczby dzieci, do których przysługuje ulga.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 5

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-37.


Krok 6

Podaj kwotę rocznych przychodów ze źródła przychodów zaznaczonych w kroku 2.
Przykładowo, jeżeli rozliczasz się z tytułu umowy o pracę, podaj:

 • sumę kwot przychodów,
 • sumę kosztów uzyskania przychodów – szczegółowe pozycje do uzupełnienia pojawią się w osobnym oknie,
 • sumę kwot pobranych przez płatników na podatek.
Poniżej znajdziesz dwa dodatkowe pola do wyboru. Zaznacz je, jeżeli:
 • otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów,
 • otrzymywałeś przychody z tytułu umowy o pracę od dnia 1.08.2020 do ukończenia 26. roku życia.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 7

Podaj kwotę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników.
Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 8

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli ich nie miałeś, wpisz 0 (zero).
Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania. Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 9

Na tym etapie dodasz lub dokonasz aktualizacji numeru bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego. Pamiętaj, by zawierał on od kraj oraz był pozbawiony myślników i spacji.
Numery kont bankowych oznaczone są kodem PL i składają się z 26 cyfr.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 10

Jeżeli w kroku 3. wybrałeś ulgę prorodzinną na dziecko, zostaniesz poproszony o podanie danych dziecka. W dodatkowym oknie wpisz numer PESEL dziecka i liczbę miesięcy, za które przysługuje ulga.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 11

Uzupełnij dane podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.
Podaj:

 • pierwsze imię,
 • nazwisko,
 • PESEL,
 • NIP,
 • datę urodzenia,
 • e-mail,
 • telefon,
 • kraj,
 • kod pocztowy,
 • województwo,
 • powiat,
 • gminę,
 • miejscowość,
 • ulicę
 • numer domu,
 • pocztę.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 12

Na ekranie zobaczysz podgląd formularza. Sprawdź poprawność wpisanych danych. Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.
Krok 13

Na ekranie zobaczysz podsumowanie zeznania podatkowego wraz z kwotą do zwrotu i do nadpłaty. Pod spodem widnieją pola wymagające ewentualnej poprawy – kliknij Wróć do pola, by nanieść poprawki.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 14

Wyślij swój PIT online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj.
Wybierając wysyłkę do US:

 • uzyskasz UPO – Urząd Skarbowy potwierdzi elektronicznie złożenie zeznania,
 • otrzymasz szybki zwrot podatku,
 • rozliczysz się bez kolejek.
Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. W dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.
Wybierając wydruk PIT:
 • zanieś PIT do swojego Urzędu Skarbowego.
Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną z podstron formularza.


Krok 15

Bezpieczeństwo PIT
W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

 • Nie pamiętam hasła

  Masz problem z dostępem do swojego konta? Najczęstszą tego przyczyną jest wpisywanie błędnego adresu e-mail lub hasła. Upewnij się, że wpisywany e-mail jest adresem użytym do założenia konta w programie. Jeżeli adres jest właściwy, ale dalej masz problem z zalogowaniem się do programu, zmień hasło. W tym celu kliknij w link: https://www.podatnik.info/zapomnialem_hasla. Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i postępuj według instrukcji. Następnie przejdź na stronę: https://www.podatnik.info/login/. Zaloguj się za pomocą nowego hasła. Jeżeli Twoje konto jest nieaktywne, kliknij w link: https://www.podatnik.info/link_aktywacyjny.
 • Nie mogę wydrukować deklaracji

  Masz problem z wydrukiem deklaracji PIT-28? By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie: 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 5. Wybierz PIT, który Cię interesuje i kliknij „Pobierz UPO”. 6. Pobierz dokument w formacie PDF. Uwaga! Generowanie druku może potrwać do 10 minut. Prosimy o cierpliwość.
 • Jak sprawdzić status zeznania?

  Chcesz sprawdzić status swojego zeznania podatkowego PIT-28? Aby to zrobić: 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 6. Wybierz PIT, który Cię interesuje – poniżej zapisanej kopii znajdziesz informację o statusie deklaracji PIT-28. Za pomocą przycisku „Pobierz wydruk” możesz pobrać plik PDF deklaracji wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Poradniki Podatkowe