Rozlicz PIT-WZ Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT-WZ

Rozliczenie PIT-WZ za 2023 w 2024

Nowy formularz podatkowy PIT-WZ to uproszczenia rozliczania zeznania podatkowego, które Ministerstwo Finansów wprowadziło od bieżącego roku. Na czym ma polegać owe uproszczenie? Teraz każdy podatnik, który nie będzie chciał samodzielnie wypełniać i wysyłać swojego formularza podatkowego, będzie mógł obarczyć tym obowiązkiem urzędnika. Innymi słowy to urzędnik wypełni za podatnika formularz, a podatnik będzie mógł sprawdzić, czy formularz PIT za 2023 rok został wypełniony prawidłowo. PIT-WZ można traktować jako wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy.

PIT-WZ nie jest obowiązkowym drukiem i każdy podatnik będzie mógł rozliczać się samodzielnie, dokładnie tak samo jak rozliczał się w latach poprzednich. Możesz więc bez żadnych przeszkód skorzystać z możliwości darmowego rozliczania formularzy PIT przez Internet. Taka deklaracja składana może być za pośrednictwem naszego programu PIT pro 2023/2024. Wystarczy go pobrać lub uruchomić go w wersji online. Postaw na szybkie i sprawdzone rozwiązanie!

Pamiętaj, masz niecały miesiąc na złożenie PIT-WZ!

Jeżeli chcesz, aby to urzędnik skarbówki wypełnił za Ciebie liczbę istotnych dla Ciebie formularzy podatkowych, musisz się spieszyć! W przeciwieństwie do tradycyjnego PIT-37, który można składać przez cały okres trwania rozliczenia podatkowego, PIT-WZ należy złożyć między 15 marca a 18 kwietnia 2024 roku.

Warto wspomnieć, że w tym roku termin składania druku PIT mija 2 maja 2024 roku. Nie należy mylić tego terminu z terminem płatności podatków! Data upływu terminu składania druku PIT i terminu płatności podatków jest różna.

Jakie informacje przekazujemy w PIT-WZ?

Wszystkie niezbędne dane na temat przychodów podatnika, pobranych zaliczek, zapłaconych lub możliwych do odliczenia składek na ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne posiada właściwy urząd skarbowy, więc nie będzie trzeba już ich używać. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie powyższe informacje zostają przekazane do Urzędu Skarbowego przez płatników PIT. Ze względu na to urzędnicy potrzebują innego zestawu danych.

Są to dane dotyczące tego, czy podatnik rozlicza się indywidualnie lub z małżonkiem, samotnie wychowuje dzieci, korzysta z ulgi rehabilitacyjnej lub rozlicza ulgę prorodzinną, rozlicza koszty dojazdu do pracy, jeżeli mieszka poza miejscowością, w której pracuje, a także czy chce przekazać jeden procent podatku na konkretną fundację.

W formularzu PIT-WZ koniecznie podaj adres e-mail, na który urzędnicy wyślą wypełniony druk PIT 2023 do akceptacji. Urzędy Skarbowe mają pięć dni od momentu otrzymania druku, aby dostarczyć podatnikowi gotowy formularz podatkowy.

Jak wypełnić PIT-WZ 2023/2024?

Nowe rozwiązanie prezentowane przez Ministerstwo Finansów ma być sporym ułatwieniem dla podatników, ale czy jest tak w rzeczywistości? Największym plusem jest to, że podatnik nie musi wypełniać wszystkich danych, które do tej pory zmuszony był podawać. Jego rola ogranicza się jedynie do poinformowania o istniejących ulgach oraz zweryfikowania poprawności wypełnionych przez urzędnika formularzy PIT. Nadal trzeba wysyłać formularz drogą elektroniczną, więc w zasadzie niewiele się zmieniło względem tradycyjnego rozliczania formularzy PIT przez internet.

Korzystanie z programu PIT pro 2023/2024 ma dużą przewagę nad drukiem PIT-WZ.

 • Nie trzeba czekać 5 dni na otrzymanie gotowego formularza PIT.
 • Aplikacja posiada wbudowany system pomocy.
 • Program PIT pro 2023/2024 gwarantuje otrzymanie UPO.
 • Z aplikacji możesz korzystać przez cały okres rozliczania PIT.
 • Oprogramowanie działa na wszystkich urządzeniach.
 • Program posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.
 • Zyskujesz darmowe konto podatnika, gdzie możesz bezpiecznie przechowywać swoje druki.
 • Program jest w stanie rozliczyć wszystkie aktualne druki PIT i załączniki.

Darmowy program PIT pro 2023/2024 to jeden z najskuteczniejszych i najbardziej popularnych darmowych programów do rozliczania formularzy podatkowych. Dzięki aplikacji rozliczysz wszystkie formularze podatkowe w niecałe pięć minut bez konieczności angażowania w to osoby trzecie!

Weź sprawy w swoje ręce i rozlicz się w najszybszy i najbezpieczniejszy dostępny sposób. Pobierz darmowy program do PIT lub uruchom wersję online i rozlicz się jak ponad osiem milionów zadowolonych podatników. Nie czekaj do ostatniej chwili. Pamiętaj, że im szybciej się rozliczysz, tym szybciej otrzymasz zwrot podatku!

Kto składa zeznania PIT-WZ?

Do składania formularzy PIT-WZ ma prawo podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy jego dochody uzyskiwane są wyłącznie od płatników. Do takich osób zaliczamy osoby zatrudnione na np. umowę o pracę, które każdego roku składały podatek dochodowy PIT-37.

Nie będą mieli możliwości skorzystania z opcji rozliczenia przez Urząd Skarbowy PIT ci podatnicy, którzy własnoręcznie opłacają zaliczki na podatek lub samemu uiszczają podatek pod koniec roku. Podatnik jest uprawniony do wnioskowania o tzw. rozliczenie z urzędu w momencie, gdy uzyskuje przychody z minimum jednego źródła.

 • Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacanego przez zakład pracy, bądź pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.
 • Od rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni pałających się produkcją rolną z wypłat tytułem dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także pozyskiwanych przez takie osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego od spółdzielni.
 • Od organów rentowych - tj. wypłacanych rent oraz emerytur, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego, tzw. nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent socjalnych oraz rent strukturalnych.
 • Z działalności wykonywanej personalnie, np. umowy zlecenie.
 • Od osób prawnych oraz związanych z nimi jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za wypłacanie emerytur oraz rent z zagranicy, w tym przypadku od wypłacanych emerytur i rent.
 • Od placówek naukowych, zakładów pracy, jednostek organizacyjnych uczelni, w tym przypadku od wypłacanych przez nie stypendiów.
 • Z zakładów karnych jak i aresztów śledczych, w tym przypadku od sumy należytej za pracę przypadającą zarówno skazanym, jak i tymczasowo aresztowanym.
 • Od Centrum Integracji Społecznej, w tym przypadku od wypłacanych świadczeń integracyjnych, jak i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (U. z 2016 r. poz. 1828).

Wypełnianie formularzy PIT-WZ a dane dotyczące ulgi na dzieci

W przypadku formularzy PIT-WZ, można wykazać dane do odliczenia ulgi na dzieci, która uwzględniona zostanie w udostępnionym przez Urząd Skarbowy zeznaniu rocznym PIT-37. W takim wypadku należy wskazać liczbę posiadanego potomstwa, ich dane, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL, okres na jaki przysługiwać ma ulga, wysokość przysługującego podatnikowi odliczenia na dziecko i wysokość kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku chęci zwrotu nieodliczonej ulgi na dziecko.

PIT-WZ a podawanie informacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów

W momencie wypełniania formularzy PIT-WZ podać należy dane, dzięki którym Twój Urząd Skarbowy obliczy słuszne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to w praktyce, że nie ma potrzeby, byś sam cokolwiek liczył, jako że jedyne co musisz zaznaczyć to to, od ilu pracodawców uzyskiwałeś wynagrodzenie i przez jaki okres.

Istotnym jest, żeby w PIT-WZ zaznaczyć przysługujące podatnikowi koszty uzyskania przychodów. Inaczej nie zostaną one uwzględnione w PIT-37, nawet gdy pracodawca wskazał je w zeznaniu rocznym PIT-11.

Podstawowe koszty uzyskania przychodów zaznaczasz, gdy miejsce Twojego stałego lub tymczasowego zamieszkania położone było w tej samej miejscowości, gdzie obecny jest Twój zakład pracy. Kwadrat pierwsze zaznaczasz, gdy zatrudniony byłeś u jednego pracodawcy. Kwadrat drugi powinieneś zaznaczyć, jeżeli miałeś kilku pracodawców w ciągu roku.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów zaznaczamy zaś, gdy miejsce miejsce Twojego stałego lub tymczasowego zamieszkania położone było w miejscowości innej niż ta, gdzie obecny jest Twój zakład pracy. Analogicznie zaznaczamy kwadrat pierwszy w przypadku posiadania jednego pracodawcy, kwadrat drugi zaś w przypadku zatrudnienia u wielu pracodawców.

Wypełnienie wszystkich wymaganych pozycji we wniosku to nie koniec. Aby pomyślnie zakończyć wypełnianie formularza lub formularzy, należy podpisać go jedną z poniższych metod w celu identyfikacji podatnika.

 • Profilem zaufanym ePUAP.
 • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Danymi autoryzacyjnymi, czyli podpisem elektronicznym, dzięki któremu potwierdzona jest autentyczność deklaracji i podań. Chodzi tu o kwotę przychodu z zeznania z analogicznego okresu poprzedniego. Jeżeli zeznanie w roku poprzednim nie było składane, wpisujemy zero.

Złożywszy w ten sposób wniosek, na wskazany przez nas adres elektroniczny e-mail wysłane zostanie potwierdzenie złożenia deklaracji oraz kod autoryzujący. Owy kod pozwala na szybkie odszukanie złożonych formularzy PIT-WZ.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-WZ?

Załącznik PIT-WZ to informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych.

Jak wypełnić PIT-WZ?

Informację PIT-WZ wypełnia dłużnik oraz wierzyciel. Uwzględnia się w niej dane identyfikujące oba te podmioty. PIT-WZ uwzględnia również szczegółowe dane dotyczące wysokości zadłużenia oraz daty powstania zobowiązania i terminu spłaty.

Dla kogo jest PIT-WZ?

PIT-WZ muszą wypełnić podatnicy, którzy uwzględniają w rozliczeniu wierzytelności i zobowiązania będące podstawą ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-WZ?

PIT-WZ stanowi załącznik deklaracji: PIT-36, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S. Informacja nie jest osobną deklaracją. PIT-WZ możesz złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Jak rozliczyć PIT-WZ przez internet?

Jako podatnik sam decydujesz o tym, czy chcesz skorzystać z możliwości rozliczenia podatku za pomocą usługi Twój e-PIT, która zastąpiła PIT-WZ. Oznacza to, że w dalszym ciągu możesz rozliczyć swoje podatki pobierając bezpłatny program lub uruchamiając jego wersję online. Pamiętaj o tym, że musisz podpisać deklarację danymi uwierzytelniającymi i otrzymać urzędowe poświadczenia odbioru!


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 326

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku