Jak zapłacić podatek PIT?
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak zapłacić podatek PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czasami jednak zdarza się, że zaliczka wpłacona na podatek otrzymana przez urząd skarbowy nie zgadza się z tym co deklarujemy w rozliczeniu. Jeżeli suma zaliczek odprowadzonych w ubiegłym roku wyniosła więcej niż wynika z rozliczenia PIT, dostajemy zwrot. Jednak gdy ta suma okaże się mniejsza niż należny podatek, musimy uregulować niedopłatę.

To nie jedyny scenariusz, w którym możemy być zmuszeni do zapłaty podatku PIT. Podatek PIT należy również uregulować w przypadku gdy otrzymujemy alimenty - podatek od nich należy opłacić wraz z rozliczeniu rocznym. Niezależnie od powodu, sposób na zapłatę PIT jest ten sam, i ten artykuł powie ci jak to zrobić.

Do kiedy można zapłacić podatek PIT?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, terminem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych jest ostateczny termin wysłania rozliczenia PIT, które przeważnie wypada na ostatni dzień kwietnia, bądź początek maja, jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub niedzielę. Do tego czasu powinniśmy otrzymać wszystkie dokumenty dotyczące źródeł dochodów, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, itd., co pozwoli nam obliczyć wysokość należnych podatków.

Co istotne, termin zapłaty podatku nie jest równoznaczny z terminem wysłania rozliczenia PIT. Innymi słowy, wysłanie rozliczenia nie zamyka możliwości uregulowania niedopłaty, więc nawet jeżeli deklaracja została wysłana w lutym, zaraz po otrzymaniu formularza PIT od pracodawcy, nadal można zapłacić należny podatek do końca kwietnia.

Najczęstsze powody niedopłat podatku PIT

Informację o niedopłacie podatku otrzymamy gdy suma podatków opłaconych w danym roku rozliczeniowym nie zgadza się z wysokością wynikającą z deklaracji. Nie musi to wynikać z niedopatrzenia naszego bądź pracodawcy. W przypadku gdy pracodawca wpłacał zaliczki zgodnie z niższą, 17% skalą podatkową a w ostatecznym rozrachunku nasze łączne dochody przekroczyły próg i zaliczają się do wyższej stawki, musimy uregulować powstałą zaległość podatkową. Podobna sytuacja powstaje w przypadku gdy otrzymujemy dochody z wielu źródeł i nasi pracodawcy bądź zleceniodawcy odprowadzali zaliczki według niższej stawki lub doszło do podwójnego zaliczenia kwoty wolnej od podatku.

Jak można zapłacić podatek PIT?

Do końca 2019 przelew podatkowy należało kierować do urzędu skarbowego odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania, bądź osobiście w kasie organu podatkowego lub biurze usług płatniczych czy innych jednostkach współpracujących z urzędem skarbowym. Natomiast od 2020 r. głównym sposobem płacenia podatku jest przelanie odpowiedniej kwoty na nasz indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy to nic innego jak unikatowy numer konta bankowego udostępniany przez urząd skarbowy, dzięki któremu podatnik może w łatwy sposób uregulować PIT, CIT oraz Vat. Warto pamiętać o tym, że ten rachunek służy nam jedynie do zapłaty podatku - w przypadku nadpłat dalej są one wypłacane na osobiste rachunki bankowe lub przekazem pocztowym.

Jeżeli w rozliczeniu podatkowym widzimy niedopłatę podatku, większość aplikacji pozwala nam bezpośrednio przejść do opcji zapłaty podatku online. Większość banków dostępnych w Polsce ma tą opcję - najczęściej w osobnej kategorii wydzielonej specjalnie do tego typu transakcji.

Jak wygląda mikrorachunek?

Mikrorachunek, jak każdy inny numer rachunku bankowego składa się z 26 znaków, tak jak podaje portal podatnik.gov.pl na przykładowym numerze LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

 • LK to liczba kontrolna,
 • 10100071222 to stały numer rozliczeniowy w NBP,
 • Y wskazuje czy dany numer używa numeru PESEL czy NIP,
 • XXX... to PESEL lub NIP przypisany do rachunku.

Co jeśli nie mam mikrorachunku?

Indywidualny rachunek podatkowy jest generowany automatycznie przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Prowadzenie tego rachunku jest bezpłatne, a sam rachunek zostaje przypisany do numeru identyfikacyjnego podatnika, więc pozostaje ten sam nawet w przypadku zmiany danych osobowych czy adresu firmy, tak aby zapłata podatku PIT była jak najłatwiejsza dla podatnika.

Aby utworzyć nowe konto można skorzystać z generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Należy tam podać swój identyfikator podatkowy, dla osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub będących płatnikami podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jest to NIP.

Czy są inne sposoby zapłaty podatku?

Mimo tego, że zapłata podatku przez przelew online na mikrorachunek jest obecnie główną metodą z której korzysta znaczna część polskich przedsiębiorców, nadal można korzystać z tradycyjnych metod regulowania zaległości podatkowej, takich jak:

 • zapłata gotówką w kasie organu podatkowego, placówce pocztowej, instytucji płatniczej, czy biurze usług płatniczych.
 • w formie polecenia przelewu gotówkowego na odpowiedni numer konta bankowego urzędu skarbowego dla poszczególnych typów zobowiązań podatkowych.

Jak zapłacić podatek PIT online?

Jak już wcześniej wspomniano, powodem dla którego mikrorachunek został wprowadzony jako jedna z podstawowych sposobów zapłaty podatku PIT jest ułatwienie całej procedury tak, aby zniwelować możliwe nieścisłości i błędy popełniane przy rozliczeniu PIT. W tym celu również wiele banków operujących w Polsce dodało nową opcję do bankowości online - przelew podatkowy.

Jest to specjalna forma wykonywania przelewu, w której podatnik rozliczający się z należności może w łatwy i przystępny sposób wypełnić polecenie przelewu do urzędu skarbowego. Standardowe pola do wypełnienia zawierają:

 • typ identyfikatora - w tym polu wybieramy jakim identyfikatorem podatkowym się posługujemy, np. PESEL lub NIP,
 • numer identyfikatora - w tym polu wpisujemy nasz numer identyfikatora podatkowego,
 • symbol formularza - w tym polu wskazujemy z jakiego formularza chcemy się rozliczyć,
 • numer indywidualnego rachunku podatkowego - w tym polu wpisujemy numer rachunku podatnika, czyli mikrorachunku,
 • kwota - w tym polu podajemy kwotę jaką chcemy uregulować,
 • data transakcji - tutaj możemy wybrać datę wykonania przelewu, która będzie widnieć w urzędzie skarbowym jako dzień pobrania podatku,
 • okres rozliczeniowy - tutaj możemy wybrać okres za jaki chcemy się rozliczyć, tj. rok, kwartał, miesiąc, itd., a następnie wybieramy konkretny zakres,
 • opcjonalnie możemy także nadać identyfikator nadania, który pomoże nam odnaleźć dany przelew szybciej.

Odsetki za zwłokę od zaległości

W przypadku gdy nie uda nam się zapłacić podatków w ustawowo nadanym terminie naliczone zostają odsetki obliczane od zaległości podatkowej, czyli sumy jaką jesteśmy winni urzędowi skarbowemu. Odsetki zależą od wysokości zaległości, liczby dni opóźnienia, oraz stawki odsetek. Są one naliczane codziennie od pierwszego dnia od upłynięcia terminu na złożenie PIT, dlatego też nie należy zwlekać z uregulowaniem brakującej płatności.

Oprócz odsetek podatnik opóźniający się z zapłatą podatku może także być pociągnięty do odpowiedzialności karnej w formie grzywny o wysokości do dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tego typu kary, jak mówi kodeks karno-skarbowy, dotyczą podatników którzy uporczywie nie wpłacają podatków, więc spóźniając się o kilka dni nie musimy się spodziewać dużych konsekwencji, o ile wraz z należnym podatkiem opłacimy odsetki. Co oczywiste, najlepiej jest takich sytuacji unikać.

Zapłata podatku PIT a zaliczki od pracodawcy

Wspomniane na początku tego artykułu nadpłaty i niedopłaty najczęściej biorą się z błędnie oszacowanych zaliczek na podatek od osób fizycznych. Wynika to z tego, że pracodawcy mają obowiązek odprowadzać za swoich pracowników (podatników) zaliczki na podatek dochodowy, najczęściej w rozliczeniu miesięcznym. Do końca lutego, na dwa miesiące przed upłynięciem terminu rozliczenia podatku, powinien również przekazać urzędowi skarbowemu jak i pracownikowi formularz PIT-11, w którym zawarte są informacje o osiągniętych przez pracownika dochodach, składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, oraz o zapłaconych zaliczkach. Ta deklaracja jest jednym z ważniejszych dokumentów potrzebnych do rozliczenia rocznego.

Jak zapłacić PIT - podsumowanie

Jest wiele sposobów w jakie możemy spełnić nasz obowiązek i zapłacić należne podatki. Za sporą część podatników robią to ich pracodawcy, którzy odprowadzają co miesiąc zaliczki, z których to później rozliczają się przed końcem okresu rozliczeniowego. Może się wtedy zdarzyć, że wysokość zaliczek na podatek dochodowy nie zgadza się z należną sumą.

Zapłata podatków nie jest tak skomplikowana i uciążliwa jak jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Dziś wystarczy że zalogujemy się do naszego konta bankowego i przelejemy odpowiednią kwotę na osobisty mikrorachunek podatkowy. Płacenie podatków w ten sposób jest proste i przejrzyste oraz pozwala nam skrócić czas potrzebny na transfer należnego podatku.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie pit Ukraińca za 2022 rok