Mikrorachunek podatkowy
https://pexels.com/
podatnik.info

Mikrorachunek podatkowy

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od 1 stycznia 2020 roku mikrorachunek służy podatnikom do opłacania podatku PIT, CIT i VAT. Rachunki wykorzystywane przez Urzędy Skarbowe do tych wpłat we wcześniejszym okresie były aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Po upływie tego terminu, wpłaty należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Pomaga to zmniejszyć prawdopodobieństwo wykonania omyłkowego przelewu przez płatnika podatków.

Prowadzenie mikrorachunku podatkowego

Mikrorachunek podatkowy przydzielany jest automatycznie każdemu podatnikowi i nie wymaga składania wniosków w Urzędzie Skarbowym. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, podatnicy mogą liczyć na szybsze przetwarzanie płatności PIT, CIT i VAT, a także szybsze uzyskiwanie zaświadczeń np. o zaległościach podatkowych.

Indywidualny mikrorachunek podatkowy ma wiele zalet. Umożliwia dokonywanie wpłat na jedno konto, zapewniając Ci szybszą obsługę płatności PIT i łatwiejsze płatności, jeśli jesteś podatnikiem VAT.

Sprawdź zalety indywidualnego rachunku podatkowego i płać dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych na jedno konto! Indywidualny mikrorachunek podatkowy zapewni Ci szybszą obsługę płatności PIT, jeśli jesteś podatnikiem VAT.

Mikrorachunek podatkowy – O czym warto wiedzieć?

Przed skorzystaniem z numeru mikrorachunku podatkowego należy sprawdzić, czy zawiera on cyfry zawarte w Twoim numerze NIP lub PESEL. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym osoby fizyczne, powinny posługiwać się w tym celu numerem NIP, jeśli są podatnikami VAT.

Warto zwrócić uwagę na próby phishingu i nie używać innych generatorów niż ten, który jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl. Należy też unikać dokonywania wpłat podatków PIT na numery kont, które otrzymaliśmy w wiadomości e-mail lub w wiadomości SMS.

Pracodawcy, którzy wpłacają zaliczki na PIT dla pracowników, będą dokonywać przelewów na ich mikrorachunki. Nie muszą już zbierać informacji o liczbie mikrokont pracowników.

Korzyści z wprowadzenia mikrokonta podatkowego

Celem wprowadzenia mikrorachunków podatkowych jest uproszczenie i przyspieszenie rozliczeń z urzędem skarbowym.

 • Szybkie i łatwe przetwarzanie płatności PIT, CIT i VAT, ponieważ są dokonywane tylko na jeden mikrorachunek podatkowy.
 • Ograniczona liczbę przelewów wysłanych omyłkowo na niewłaściwe konta.
 • Brak konieczności korzystania z kilku osobnych kont.
 • Szybsze wydawanie niezbędnych zaświadczeń, np. o braku zaległości podatkowych.
 • Weryfikacja numeru mikrokonta w dowolnym miejscu i czasie.
 • Zachowanie tego samego numeru konta podczas przeprowadzki i po przeprowadzce.

 

Gdzie sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego? W dowolnym Urzędzie Skarbowym!

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i niezarejestrowana jako płatnik VAT może sprawdzić numer mikrorachunku w generatorze. Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy. Możesz to zrobić za pomocą numeru PESEL lub NIP. Jeśli nie możesz skorzystać z generatora, numer mikrorachunku możesz sprawdzić w dowolnym Urzędzie Skarbowym. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i podatników VAT, a także płatników niżej wymienionych podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wymagane jest podanie numeru NIP. Indywidualny numer rachunku będzie składał się z 26 znaków, w tym cyfr wskazujących poprawny PESEL lub NIP danego podatnika.

Po przypisaniu numer mikrorachunku podatkowego będzie zawsze taki sam, nawet jeśli zmienisz adres zamieszkania, właściwy Urząd Skarbowy, czy nazwisko. Wygenerowanie mikrorachunku podatkowego jest dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jego numer możesz sprawdzić zawsze i wszędzie, jeśli masz dostęp do Internetu. Na ten mikrorachunek podatkowy wpłacać poszczególne podatki wymienione poniżej.

Płatności dokonywane są również w formie podatku u źródła, czyli IFT-1 lub IFT-1R.

 • VAT-7
 • VAT-7K
 • VAT-7D
 • VAT-8
 • VAT-9M
 • VAT-10
 • VAT-12
 • VAT-14
 • VAP-1
 • VAI
 • VAT-IM
 • VAT-IN
 • CIT-6AR
 • CIT-6R
 • CIT-8
 • CIT-8AB
 • CIT-8A
 • CIT-8B
 • CIT-9R
 • CIT-10Z
 • CIT-11R
 • CIT-14
 • CIT-CFC

Jak dokonać płatności podatku w przypadku braku numeru PESEL czy NIP?

Każdy podatnik w Polsce powinien posiadać identyfikator podatkowy, aby uregulować swoje zobowiązanie podatkowe. Takim identyfikatorem jest numer PESEL lub NIP. W przypadku braku identyfikatora podatkowego, należność należy wpłacić na mikrorachunek podatkowy Urzędu Skarbowego zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej. W takiej sytuacji w tytule przelewu należy podać numer dokumentu tożsamości takiego jak paszport lub dowód osobisty, aby Urząd Skarbowy mógł zweryfikować tożsamość podatnika i prawidłowo uregulować płatność.

Firmy spoza UE prowadzące sprzedaż w Polsce a mikrorachunek podatkowy

Firmy spoza UE prowadzące sprzedaż w Polsce będą musiały wyznaczyć przedstawiciela podatkowego wraz z dokonaniem rejestracji VAT i deklaracji VAT. Przedstawiciele podatkowi są odpowiedzialni za składanie deklaracji VAT za swoich klientów spoza Unii Europejskiej. Dotychczasowe rachunki Urzędu Skarbowego dla wpłat PIT, CIT i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 roku. Od 2020 roku należy dokonywać wpłat na mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy.

Zaległości podatkowe względem Urzędu Skarbowego

Podatnik, który w momencie przelewu nie ma zaległości podatkowych, może określić, jakiego rodzaju zobowiązanie chce uregulować, tj. PIT, CIT i VAT lub inne. Jeżeli podatnik w tytule przelewu nie wskaże podatku do rozliczenia, wówczas naczelnik Urzędu Skarbowego rozliczy najbardziej zaległe saldo podatku.

Jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe względem Urzędu Skarbowego, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej z najwcześniejszym terminem zapłaty, jeśli podatek został wskazany przez podatnika. W przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowych we, wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowych o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Wpłaty na inne podatki niż na PIT, CIT i VAT oraz rachunek urzędu skarbowego właściwego

W przypadku podatków innych niż PIT, CIT i VAT wpłaty powinny być dokonywane na dotychczasowych zasadach, tj. na rachunki podatkowe Urzędów Skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych Urzędów Skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej.

Uregulowanie zobowiązań podatkowych

W oparciu o obecnie obowiązujące przepisy czynności cywilnoprawnych, tylko podatnik może skutecznie uregulować swoje zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że zobowiązania podatkowe przekraczające tysiąc złotych powinny być przekazywane do Urzędu Skarbowego bezpośrednio przez samego podatnika.

Jak to wygląda teraz?

Obecnie podatki są płacone na rachunki bankowe właściwe dla podatnika Urzędu Skarbowego. Różne rodzaje podatku, w tym VAT, PIT i CIT, są wpłacane na różne rachunki bankowe tego samego Urzędu Skarbowego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, zazwyczaj jest on zobowiązany na inny rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Jak uzyskać polski indywidualny rachunek podatkowy?

Aby wygenerować polski rachunek podatkowy, należy skorzystać z oficjalnej strony Ministerstwa Finansów, czyli www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Do generatora należy wpisać swój numer PESEL lub NIP .

Generator mikrorachunku podatkowego stworzony przez Ministerstwo Finansów nie tylko generuje rachunek podatkowy, ale także pokazuje numer rachunku podatkowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli zapomnisz numeru, zawsze możesz go sprawdzić w generatorze.

Mikrorachunek podatkowy raz przypisany do podatnika pozostaje zawsze taki sam, nawet w przypadku zmiany siedziby firmy, miejsce zamieszkania lub Urzędu Skarbowego. Dzięki niemu zapłacisz PIT i należności podatkowe szybko i bez problemów!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co to SWIFT?