Rozlicz PIT 37 Online za rok 2020 w 2021

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

PIT 37

Rozliczenie PIT 37 2020 – za darmo i przez Internet

Program do rozliczania PIT 37 to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji tego typu w Polsce. Nasz program jest dostępny od 2008 roku, czyli od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów możliwości wypełniania i wysyłania gotowych formularzy podatkowych drogą elektroniczną. Dzięki niemu możesz rozliczyć PIT za rok 2020 online.

Dlaczego warto wybrać program do PIT-37 przygotowany przez podatnik.info?

Program do PIT 37 usprawnia i ułatwia rozliczenie podatków. Dodatkowo, wysyłka druku PIT-37 online przyspiesza ewentualny zwrot należnego podatku. Program PIT 2020/2021 ma dodatkowe zalety:

 • posiadamy ponad 9 lat doświadczenia w rozliczaniu PIT online,
 • udostępniamy pełną wersję programu w 100% za darmo,
 • proponujemy do wyboru wersję online lub do pobrania,
 • pomogliśmy rozliczyć ponad 13 135 061 formularzy PIT,
 • posiadamy certyfikat bezpieczeństwa SSL,
 • nasz program do PIT rekomendowany jest przez Instytut Polskiej Księgowości.

Wybierz sprawdzoną aplikację podatkową zgodną z Ministerstwem Finansów i rozlicz PIT-37 za rok 2020 w 2021 roku przez Internet! Z naszym programem masz pewność, że prawidłowo rozliczasz PIT-37Druk jest zawsze aktualny i zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

 

PIT 37 – dla kogo druk online?

Kto powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37 za 2020 rok?

PIT-37 to druk przeznaczony głównie dla podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, z wszelkich umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz renty. Druk PIT-37 przeznaczony jest również dla płatników, którzy otrzymują dochody z tytułu:

 • świadczeń przedemerytalnych,
 • przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej,
 • dotacji finansowanych z ubezpieczenia społecznego,
 • dochodów stypendialnych,
 • dochodów z racji praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
 • świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną,
 • dochodów z umowy akwizycyjnej.

PIT 37 dotyczy jednocześnie podatników, którzy:

 • nie zmniejszają dochodów o braki finansowe,
 • nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej.

PIT-37 jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy podatkowych, dotyczy bowiem większości z nas. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów tylko w ubiegłym roku do Urzędów Skarbowych trafiło przez internet ponad 11 milionów formularzy PIT-37Druk PIT-37 jest dużo łatwiej wypełnić i przesłać przez internet, dlatego to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością. Skorzystaj z naszego darmowego programu i rozlicz PIT-37 online!

Sprawdź również listę zawodów uprawnionych do -50% kosztów autorskich w 2020 roku.

 

Druk PIT 37 – do kiedy w 2020 roku?

Aby rozliczyć druk PIT 37 za 2020 rok, konieczne jest posiadanie formularza PIT-11. Jest on wystawany przez płatnika – czyli np. pracodawcę lub zleceniodawcę. To na podstawie danych zawartych w tym druku wypełnia się PIT-37. Jeżeli w ciągu danego roku podatkowego, czyli w roku 2020, wykonywałeś pracę w ramach kilku umów (na przykład wykonywałeś kilka zleceń dla różnych zleceniodawców), musisz otrzymać PIT-11 osobno od każdego płatnika.

Pamiętaj, że płatnik ma obowiązek przekazać Ci PIT-11 do końca lutego 2021 r. Jednak od 2020 roku płatnik jest zobowiązany przekazać twój PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej dużo wcześniej – do końca stycznia 2021. Jeżeli nie otrzymasz druku w tym czasie, skontaktuj się z księgowością pracodawcy, a jeżeli po zgłoszeniu nadal nie otrzymasz PIT-11, koniecznie poproś Urząd Skarbowy lub kontrolę skarbową o pomoc. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet jeżeli nie dostaniesz od pracodawcy druku PIT-11 w terminie, nadal spoczywa na Tobie obowiązek terminowego rozliczenia formularza PIT-37.

Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne druki PIT-11, potrzebne do rozliczenia PIT-37 za 2020 rok, masz czas do 30 kwietnia 2021 r., aby rozliczyć się z fiskusem. Niemniej, dobrą praktyką jest wysłanie PIT-37 jak najszybciej, ponieważ Urząd Skarbowy może nałożyć karę finansową na spóźnialskich.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić PIT-37, koniecznie skorzystaj z naszego aktualnego programu podatkowego PIT Pro 2020/2021 i rozlicz druk PIT krok po kroku z pomocą wbudowanego kreatora PIT.

 

Jak wypełnieć PIT 37 2020/2021, żeby uniknąć błędów?

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego za rok 2020 podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2020 roku. Podczas rozliczania PIT-37 niezbędne jest posiadanie wszystkich druków PIT-11.

Jeżeli chcesz rozliczyć się poprawnie z fiskusem, musisz pamiętać, by wypełnić aktualny druk podatkowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z druków z lat poprzednich!

Aby znacznie zminimalizować ryzyko błędnego rozliczenia, warto skorzystać z darmowego Programu PIT Pro 2020/2021. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów, takich jak:

 • brak podpisu podatnika na druku PIT,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT 37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • pomyłki w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT 37 – druk jest aktualizowany corocznie.

Dlaczego warto korzystać z programu do PIT, aby rozliczyć PIT-37 przez internet? Ponieważ program, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, samodzielnie oblicza należny podatek. Nie trzeba korzystać z kalkulatorów oraz znać się na podatkach, aby dokonać skutecznego rozliczenia. Korzystając z darmowego programu do PIT-37, jedyne o czym musisz pamiętać to bezbłędne uzupełnienie danych osobowych oraz poprawne wprowadzenie informacji z otrzymanego od pracodawcy formularza PIT-11.

Poniżej możesz zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie i rozliczenie PIT-37 przez internet.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2020?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2020: 

 

PIT 37 przez Internet – bezpiecznie i z potwierdzeniem

Program do PIT 37 2020/2021, który od samego początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo, jest aplikacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT za 2020 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2020/2021 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Pobierz darmowy Program do PIT 2020/2021 i zyskaj pewność, że Twoje rozliczenie przez internet trafi do Urzędu Skarbowego. Po udanym wypełnieniu formularza i dokonaniu wysyłki, każdy podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej, które jest jedynym akceptowalnym dowodem, że druk PIT został dostarczony do Urzędu Skarbowego. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat od daty złożenia zeznania.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2020 i ulgi podatkowe?

Wypełniając formularz podatkowy PIT-37 2020 online, warto pamiętać o tym, że części podatników przysługują odliczenia i ulgi. Wykazywane są przez podatnika w załącznikach:

 • PIT/D (ulga budowlana)
 • PIT/O (pozostałe ulgi np.: rehabilitacyjna, na dziecko, za internet)

Ponadto, zeznanie PIT-37 mogą wypełniać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Załącznik PIT/D, zwany także załącznikiem budowlanym, przeznaczony jest dla tych podatników, którzy:

 • rozliczają ulgę odsetkową z kredytu otrzymanego w latach 2002-2006,
 • spłacają kredyt bądź pożyczkę na cele mieszkaniowe, które uzyskali w latach 1992-1993 w swoich zakładach pracy,
 • w latach ubiegłych wydali pieniądze na remont mieszkania,
 • systematycznie gromadzą oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi ich kasę oszczędnościową.

W ramach rozliczenia PIT-37 2020 online podatnik ma prawo skorzystać z załącznika PIT/O, w ramach którego może rozliczyć szereg ulg:

 • dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – dotyczy to rodzica lub opiekuna prawnego, który samotnie wychowywał dziecko, ale także osoby, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odsiaduje wyrok w więzieniu;
 • dla osób, które korzystają z rehabilitacji oraz dla tych, którzy ponieśli dodatkowe wydatki w celu ułatwiania wykonywania podstawowych czynności życiowych;
 • z tytułu opłaty za internet – z tej możliwości można skorzystać tylko i wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe, z ulgi mogą korzystać również użytkownicy sieci bezprzewodowej;
 • ulga na dzieci – dotyczy osób, które posiadają małoletnie dziecko oraz jeśli dziecku przypada renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny, z ulgi mogą również skorzystać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą;
 • z tytułu przekazanych darowizn – jako darowiznę zalicza się wszelkiego rodzaju przekazanie środków pieniężnych na cele publiczne i społeczne, przekazywanie darowizn na cele kultu religijnego oraz nieodpłatne oddawanie krwi. Honorowi krwiodawcy starający się o ulgę, będą musieli posiadać zaświadczenie z PCK z informacją o ilości oddanej krwi.

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania i rozlicz swój PIT-37 za 2020 przez internet. Zapewniamy, że wypełnisz aktualny PIT-37 – druk każdego roku jest nowy. Dołącz do grona ponad 11 milionów użytkowników programu PIT Pro, skorzystaj z aktualnej wersji 2020/2021 i zyskaj pewność skutecznego rozliczenia podatku.

 

Rozlicz PIT za 2020 Programem PIT Pro 2020/2021 już dziś

 

Formularz rozliczenia PIT-37 – Jak wypełnić pit 37 krok po kroku przez internet za rok 2020

Krok 1.

Wybierz w punkcie 1. sposób rozliczania na formularzu PIT-37: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
W punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania, jeśli wypełniasz formularz PIT-37 po raz pierwszy, Jeżeli składasz korektę za PIT-37, wybierz Korekta Zeznania.
W puncie 3. wybierz z listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie.
Klikając Dalej przejdź na kolejną stronę formularza.


Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.
Przykładowo, jeżeli jesteś rencistą, zaznacz pole: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.


Krok 3.

Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. Przykładowo – wydatki na cele rehabilitacyjne.


Krok 4.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz źródła przychodów małżonka. Przykładowo, wskaż: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.


Krok 5.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz przysługujące mu odliczenia. Przykładowo, wskaż: wydatki na cele rehabilitacyjne.


Krok 6.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza PIT-37.


Krok 7.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, podaj kwotę rocznych przychodów małżonka ze źródeł wskazanych w Kroku 4.


Krok 8.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka.


Krok 9.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i małżonka.


Krok 10.

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).


Krok 11.

Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.


Krok 12.

Podaj kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne wskazanych w Kroku 3. (dla siebie) i w Kroku 5. (dla małżonka).


Krok 13.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.


Krok 14.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


Krok 15.

Ekran przedstawia podsumowanie PIT-37 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
Pod spodem znajdziesz błędnie uzupełnione pola.
Przykładowy komunikat: W przypadku rozliczenia wspólnego należy wpisać identyfikator podatkowy małżonka (NIP lub PESEL) Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer NIP lub PESEL.


Krok 16.

Wyślij swój PIT-37 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
Dowodem złożenia PIT-37 w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony PIT-37 znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 17.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


 • Nie mogę zweryfikować PIT | Nie mam kwoty przychodu za ubiegły rok

  W przypadku otrzymania komunikatu o negatywnej weryfikacji PIT (błąd nr 414), sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji, którą złożyłeś w ubiegłym rok. Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego zeznania podatkowego.
  Jeżeli w ubiegłym roku nie składałeś deklaracji – wpisz w pole wartość 0 (słownie: zero).
  Jeżeli nie masz możliwości podania kwoty przychodu za poprzedni rok – wydrukuj zapisaną deklarację, podpisz ją, a następnie złóż w Urzędzie Skarbowym (osobiście lub wysyłając pocztą).
 • Jak złożyć korektę?

  Instrukcja dla osób składających korektę w wysłanej lub wydrukowanej deklaracji.
  Aby dokonać korekty PIT:
  1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 5. Odszukaj PIT ze statusem 411, a następnie kliknij „Popraw deklarację”. 6. Wybierz opcję PIT online. 7. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie. 8. Odszukaj rubrykę „Cel złożenia formularza” i wybierz „Korekta zeznania”. 9. Wyraź zgodę i powtórz poprzedni krok. 10. Potwierdź chęć złożenia korekty – nie musisz podawać przyczyny. 11. Popraw błąd w deklaracji PIT. 12. Używając przycisku „Dalej” przejdź na koniec formularza. 13. Wybierz opcję „Wyślij PIT” i przejdź dalej. 14. Upewnij się, że Twój PIT jest zaznaczony w punkcie 3. Wysłane deklaracje. 15. Uzupełnij pole przychodu podatnika, jeżeli jest ono puste. 16. Poczekaj na weryfikację wniosku i przyznanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • Jak edytować PIT?

  Aby edytować PIT:
  1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Odszukaj PIT, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk „Zmień deklarację”. 5. Edytuj PIT w wersji na PC lub online. 6. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie. 7. Edytuj swój PIT. 8. Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT.

Poradniki Podatkowe