Rozlicz PIT 37 Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

PIT 37

Rozliczenie PIT 37 2021 – za darmo i przez Internet

Program do rozliczania PIT 37 to jedna z najczęściej wybieranych aplikacji tego typu w Polsce. Nasz program jest dostępny od 2008 roku, czyli od momentu wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów możliwości wypełniania i wysyłania gotowych formularzy podatkowych drogą elektroniczną. Dzięki niemu możesz rozliczyć PIT za rok 2021 online.

Dlaczego warto wybrać program do PIT-37 przygotowany przez podatnik.info?

Program do PIT 37 usprawnia i ułatwia rozliczenie podatków. Dodatkowo wysyłka druku PIT-37 online przyspiesza ewentualny zwrot należnego podatku. Program do rozliczeń PIT 2021/2022 ma dodatkowe zalety:

 • posiadamy ponad 10 lat doświadczenia w rozliczaniu PIT online,
 • udostępniamy pełną wersję programu w 100% za darmo,
 • proponujemy do wyboru wersję online lub do pobrania,
 • pomogliśmy rozliczyć ponad 14 653 121 formularzy PIT,
 • posiadamy certyfikat bezpieczeństwa SSL,
 • nasz program do PIT rekomendowany jest przez Instytut Polskiej Księgowości.

Wybierz sprawdzoną aplikację podatkową zgodną z Ministerstwem Finansów i rozlicz PIT-37 za rok 2021 w 2022 roku przez Internet! Z naszym programem masz pewność, że prawidłowo rozliczasz PIT-37Druk jest zawsze aktualny i zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

PIT 37 – dla kogo druk online?

Kto powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37 za 2021 rok?

PIT-37 to druk przeznaczony głównie dla podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, czyli umowy o pracę, z wszelkich umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz renty. Druk PIT-37 przeznaczony jest również dla płatników, którzy otrzymują dochody z tytułu:

 • świadczeń przedemerytalnych,
 • przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej,
 • dotacji finansowanych z ubezpieczenia społecznego,
 • dochodów stypendialnych,
 • dochodów z racji praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
 • świadczeń płaconych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługującą aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną,
 • dochodów z umowy akwizycyjnej.

PIT 37 dotyczy jednocześnie podatników, którzy:

 • nie zmniejszają dochodów o braki finansowe,
 • nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej.

PIT-37 jest jednym z najczęściej wypełnianych formularzy podatkowych, dotyczy bowiem większości z nas. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, tylko w ubiegłym roku do Urzędów Skarbowych trafiło przez internet ponad 11 milionów formularzy PIT-37Druk PIT-37 jest dużo łatwiej wypełnić i przesłać przez internet, dlatego to rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością. Skorzystaj z naszego darmowego programu i rozlicz PIT-37 online!

Sprawdź również listę zawodów uprawionych do -50% kosztów autorskich w 2021 roku.

Druk PIT 37 – do kiedy w 2022 roku?

Aby rozliczyć druk PIT 37 za 2021 rok, konieczne jest posiadanie formularza PIT-11. Jest on wystawiany przez płatnika – czyli np. pracodawcę lub zleceniodawcę. To na podstawie danych zawartych w tym druku wypełnia się PIT-37. Jeżeli w danym roku podatkowym, czyli w roku 2021, wykonywałeś pracę w ramach kilku umów (na przykład wykonywałeś kilka zleceń dla różnych zleceniodawców), musisz otrzymać PIT-11 osobno od każdego płatnika.

Pamiętaj, że płatnik ma obowiązek przekazać Ci PIT-11 do końca lutego 2022 r. Jednak od 2021 roku płatnik jest zobowiązany przesłać Twój PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej dużo wcześniej – do końca stycznia 2022. Jeżeli nie otrzymasz druku w tym czasie, skontaktuj się z księgowością pracodawcy. Natomiast kiedy po zgłoszeniu nadal nie otrzymasz PIT-11, koniecznie poproś Urząd Skarbowy lub kontrolę skarbową o pomoc. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet jeśli nie dostaniesz od pracodawcy druku PIT-11 w terminie, nadal spoczywa na Tobie obowiązek terminowego rozliczenia formularza PIT-37.

Jeżeli posiadasz już wszystkie niezbędne druki PIT-11, potrzebne do rozliczenia PIT-37 za 2021 rok, masz czas do 2 maja 2022 r., aby złożyć odpowiednią deklarację PIT do Urzędu Skarbowego. Niemniej, dobrą praktyką jest wysłanie PIT-37 jak najszybciej, ponieważ Urząd Skarbowy może nałożyć karę finansową na spóźnialskich.

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić PIT-37, koniecznie skorzystaj z naszego aktualnego programu podatkowego PIT Pro 2021/2022 i rozlicz druk PIT krok po kroku z pomocą wbudowanego kreatora PIT.

Jak wypełnić PIT 37 2021/2022, żeby uniknąć błędów?

Przed rozpoczęciem wypełniania zeznania rocznego za rok 2021 podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2021 roku. Podczas rozliczania PIT-37 niezbędne jest posiadanie wszystkich druków PIT-11.

Jeżeli chcesz rozliczyć się poprawnie z fiskusem, musisz pamiętać, by wypełnić aktualny druk podatkowy przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Pod żadnym pozorem nie wolno korzystać z druków z lat poprzednich!

Aby znacznie zminimalizować ryzyko błędnego rozliczenia, warto skorzystać z darmowego Programu PIT Pro 2021/2022. Aplikacja posiada system ostrzegający użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów, takich jak:

 • brak podpisu podatnika na druku PIT,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • brak załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT 37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • pomyłki w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT 37 – druk jest aktualizowany corocznie.

Dlaczego warto korzystać z programu do PIT, aby rozliczyć PIT-37 przez internet? Program, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, samodzielnie oblicza należny podatek. Nie trzeba korzystać z kalkulatorów oraz znać się na podatkach, aby skutecznie rozliczyć deklarację PIT. Korzystając z darmowego programu do PIT-37, jedyne, o czym musisz pamiętać, to bezbłędne uzupełnienie danych osobowych oraz poprawne wprowadzenie informacji z otrzymanego od pracodawcy formularza PIT-11.

Poniżej możesz zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie i rozliczenie PIT-37 przez internet.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2021? To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2021: 

PIT 37 przez Internet – bezpiecznie i z potwierdzeniem

Program do PIT 37 2021/2022, który od samego początku istnienia elektronicznego systemu rozliczania PIT udostępniamy w pełnej wersji za darmo, jest aplikacją zgodną z wytycznymi Ministerstwa Finansów i obsługuje tylko aktualne druki PIT za 2021 rok. Wszystkie dane przesyłane do Urzędów Skarbowych są szyfrowane, a program PIT Pro 2021/2022 posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL.

Pobierz darmowy Program do PIT 2021/2022 i zyskaj pewność, że Twoje rozliczenie przez internet trafi do Urzędu Skarbowego. Po udanym wypełnieniu formularza i dokonaniu wysyłki, każdy podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej, które jest jedynym akceptowalnym dowodem, że druk PIT został dostarczony do Urzędu Skarbowego. UPO powinniśmy przechowywać przez 5 lat od daty złożenia zeznania.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2021 i ulgi podatkowe?

Wypełniając formularz podatkowy PIT-37 2021 online, warto pamiętać o tym, że części podatników przysługują odliczenia i ulgi. Wykazywane są przez podatnika w załącznikach:

 • PIT/D (ulga budowlana)
 • PIT/O (pozostałe ulgi np.: rehabilitacyjna, na dziecko, za internet)

Ponadto, zeznanie PIT-37 mogą wypełniać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci.

Załącznik PIT/D, zwany także załącznikiem budowlanym, przeznaczony jest dla tych podatników, którzy:

 • rozliczają ulgę odsetkową z kredytu otrzymanego w latach 2002-2006,
 • spłacają kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe, które uzyskali w latach 1992-1993 w swoich zakładach pracy,
 • w latach ubiegłych wydali pieniądze na remont mieszkania,
 • systematycznie gromadzą oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku, który prowadzi ich kasę oszczędnościową.

W ramach rozliczenia PIT-37 2021 online podatnik ma prawo skorzystać z załącznika PIT/O, w ramach którego może rozliczyć szereg ulg:

 • dla rodziców samotnie wychowujących dzieci – dotyczy to rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, ale także osoby, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odsiaduje wyrok w więzieniu;
 • dla osób korzystających z rehabilitacji oraz dla tych, którzy ponieśli dodatkowe wydatki w celu ułatwiania wykonywania podstawowych czynności życiowych;
 • z tytułu opłaty za internet – z tej możliwości można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Ulga jest przeznaczona również dla użytkowników sieci bezprzewodowej;
 • ulga na dzieci – dotyczy osób, które mają małoletnie dziecko oraz jeśli dziecku przysługuje renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny. Z ulgi mogą również skorzystać rodzice/prawni opiekunowie dzieci do 25 roku życia, które nadal się uczą;
 • z tytułu przekazanych darowizn – jako darowiznę zalicza się wszelkiego rodzaju przekazanie środków pieniężnych na cele publiczne i społeczne, przekazywanie darowizn na cele kultu religijnego oraz nieodpłatne oddawanie krwi. Honorowi krwiodawcy starający się o ulgę będą musieli posiadać zaświadczenie z PCK z informacją o ilości oddanej krwi.

Skorzystaj ze sprawdzonego rozwiązania i rozlicz swój PIT-37 za 2021 przez internet. Zapewniamy, że wypełnisz aktualny PIT-37 – druk każdego roku jest nowy. Dołącz do grona ponad 11 milionów użytkowników programu PIT Pro, skorzystaj z aktualnej wersji 2021/2022 i zyskaj pewność skutecznego rozliczenia podatku.

Rozlicz PIT za 2021 Programem PIT Pro 2021/2022 już dziś

PIT 37 dla osób samotnie wychowujących dzieci

Jak wspomnieliśmy, deklarację PIT 37 może rozliczyć również osoba samotnie wychowująca dziecko. Pod tym stwierdzeniem należy rozumieć podatnika, który sam wychowuje dziecko i posiada status jego opiekuna prawnego lub jest jednym z jego rodziców biologicznych albo przysposabiających. Oznacza to, że osoba samotnie wychowująca dziecko może być:

 • kawalerem / panną,
 • wdową / wdowcem,
 • rozwódką / rozwodnikiem,
 • osobą, która przebywa w separacji ze współmałżonkiem,
 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, ale drugi małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym.

Aby rozliczyć deklarację PIT na preferencyjnych warunkach, musisz spełnić jeszcze kilka innych warunków. Najważniejszym jest samotne wychowywanie w danym roku podatkowym dziecka:

 • małoletniego,
 • niezależnie od wieku, któremu przysługuje zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo renta socjalna,
 • do ukończenia 25 roku życia w przypadku pobierania nauki w szkołach, które jednocześnie nie uzyskały w danym roku podatkowym żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ponadto musisz spełniać jeszcze kolejny ważny warunek. Osoba samotnie wychowująca dziecko musi podlegać w danym okresie podatkowym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli być po prostu rezydentem podatkowym w Polsce. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady i dotyczą one osób fizycznych, które miały miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Jednocześnie taki podatnik musi spełniać warunek uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu na terytorium Polski. Jeżeli ich wysokość stanowi łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu za dany rok podatkowy, a nierezydent udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, wówczas może złożyć deklarację PIT na preferencyjnych warunkach w Polsce.

Ponadto musisz złożyć odpowiedni wniosek o rozliczenie dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Brzmi skomplikowanie, ale przez wniosek rozumie się zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w sekcji „Wybór sposobu opodatkowania” w deklaracji PIT 37. Dlatego też termin złożenia takiego wniosku pokrywa się z ostatecznym terminem, w którym należy złożyć deklarację PIT, czyli 30 kwietnia w roku następującym po danym roku podatkowym.

Preferencyjne warunki rozliczania deklaracji PIT 37 polegają w tym przypadku na:

 • podzieleniu dochodów podlegających opodatkowaniu na połowę,
 • następnie określeniu od tej kwoty podatku według skali podatkowej 17% lub 32%,
 • a ostatecznie pomnożeniu otrzymanej w ten sposób kwoty przez 2.

Cały proces może wydawać się skomplikowany. Jeżeli skorzystasz z programu podatnik.info, w którym rozlicza się e PIT, będziesz zobowiązany wyłącznie do wprowadzenia informacji z PIT-11 oraz określenia skali podatkowej. Resztą zajmie się nasz system.

PIT 37 dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem

Deklaracja PIT 37 umożliwia podatnikowi rozliczenie się wspólnie z małżonkiem. Nierzadko okazuje się to korzystniejszym rozwiązaniem niż składanie dwóch osobnych formularzy. Należy jednak podkreślić, że nie dla każdego taka możliwość będzie dostępna. Małżonkowie muszą spełniać dwa podstawowe warunki. Po pierwsze pozostawać w małżeństwie przez cały rok podatkowy. Po drugie musi istnieć między nimi wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy, za który chcą rozliczyć deklarację PIT 37.

Jeżeli wspólnie z małżonkiem spełniacie te warunki, musicie wziąć pod uwagę również standardowe kryteria dotyczące rozliczania podatku w Polsce. Mowa tu o posiadaniu statusu rezydenta podatkowego w Polsce. Może się jednak zdarzyć, że jeden z małżonków miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż Polska. Nie wyklucza to jednak możliwości wspólnego rozliczenia pod warunkiem:

 • uzyskiwania przychodów opodatkowanych na terytorium Polski w wysokości co najmniej 75% całkowitego przychodu obliczonego dla obu małżonków w danym roku podatkowym,
 • posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczy lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Warto jednak podkreślić, że jeżeli jeden z małżonków jest rezydentem podatkowym w Polsce, wówczas dopuszcza się możliwość posiadania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie niż wyżej wymienione.

Jeżeli zdecydujesz się na wspólną deklarację PIT 37 z małżonkiem, wówczas obliczenie podatku polega na:

 • odliczeniu ulg odrębnie od każdego dochodu,
 • zsumowaniu dochodów osiąganych przez każdego z małżonków,
 • podzieleniu tej sumy przez 2,
 • następnie odliczeniu podwójnej wysokości podatku obliczonej od kwoty uzyskanej w wyniku powyższych wyliczeń.

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

Jak wspomnieliśmy, deklarację PIT 37 mogą składać podatnicy, którzy uzyskują przychody między innymi z tytułu: stosunku pracy, świadczeń emerytalnych czy renty. Te źródła dochodów uprawniają do rozliczenia straty z lat ubiegłych. Obejmuje to również koszty uzyskania przychodu. Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma na to miejsca w deklaracji PIT 37! Jest to możliwe w ramach zeznania podatkowego PIT-36, PIT-36L, PIT-28 lub PIT-38. Możesz natomiast złożyć deklarację PIT 37 i wykazać w nim stratę za dany rok podatkowy.

PIT 37 a przychód z zagranicy

Jeżeli chcesz rozliczyć podatek dochodowy dla osób fizycznych z tytułu pracy za granicą, możesz zrobić to poprzez deklarację PIT 37 tylko w przypadku, gdy zaliczki na podatek dochodowy pobierał polski płatnik. W momencie uzyskania zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, przestaje Cię obowiązywać PIT 37. W takiej sytuacji masz obowiązek rozliczenia deklaracji PIT 36.

Doliczenie dochodów małoletnich

Doliczenie dochodów małoletnich jest możliwe, jeżeli dziecko nie uzyskuje przychodu z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, stypendiów, przedmiotów oddanych do swobodnego użytku. W innej sytuacji rodzic ma prawo uwzględnić zarobki dziecka w swoim rozliczeniu. Należy jednak podkreślić, że nie ma takiej możliwości w ramach deklaracji PIT 37.

Jak wspomnieliśmy na początku, ten sposób rozliczania podatku dochodowego dotyczy osób fizycznych, które nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Jeżeli chcesz to zrobić, powinieneś złożyć w zamian deklarację PIT 36, wskazać w niej dochód małoletniego i rozliczyć jako swój.

PIT 37 a nowy III próg podatkowy – Danina Solidarnościowa 4%

Nowy III próg podatkowy, czyli tzw. danina solidarnościowa, to nowa stawka podatku dla wybranej grupy podatników. Obowiązuje ona od 2019 roku. Nic się nie zmieniło w tej kwestii mimo aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem COVID-19. Oznacza to, że każdy podatnik uzyskujący przychody przekraczające rocznie 1 000 000 zł jest zobowiązany do odliczenia daniny solidarnościowej. Stawka wynosi 4% i dotyczy nadwyżki dochodów ponad 1 000 000 zł. Aby rozliczyć dodatkowy podatek, należy złożyć osobną deklarację DSF-1.

Kiedy rozliczać inne formularze PIT?

Powyższe rozważania wskazują, że w niektórych przypadkach będziesz zobowiązany do skorzystania z innych formularzy PIT niż deklaracja PIT 37. Dotyczy to między innymi sytuacji, kiedy pojawią się koszty uzyskania przychodów, strata z lat ubiegłych czy też konieczność doliczenia dochodów małoletnich lub rozliczenia podatku wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy i jaką deklarację PIT należy złożyć zamiast deklaracji PIT 37? Spójrzmy:

 • PIT-36 – powinien rozliczyć każdy podatnik, który odnotował w danym roku podatkowym dochody z tytułu pracy za granicą, prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej według ryczałtu (17% lub 32%) lub muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci.
 • PIT-28 – obowiązuje w przypadku osób fizycznych, które uzyskały przychód z tytułu najmu prywatnego lub prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanej według ryczałtu ewidencjonowanego,
 • PIT-36L – dotyczy podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu działalności gospodarczej, ale obowiązuje ich podatek liniowy,
 • PIT-38 – powinien złożyć podatnik, który rozlicza swoje dochody z papierów wartościowych.
 • PIT-39 – rozliczają podatnicy wykazujący dochody z nieruchomości.

Jednocześnie należy podkreślić, że istnieje możliwość złożenia jednocześnie deklaracji PIT 37 z innymi formularzami. Wyjątkiem jest w tym przypadku jedynie formularz PIT-36. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie deklaracje PIT obowiązuje ten sam termin rozliczenia. PIT-28 należy rozliczyć do końca stycznia następującego po danym roku podatkowym. Warto również zwrócić uwagę, że e PIT można rozliczyć online wyłącznie w przypadku deklaracji PIT 37, PIT 36, PIT 28 oraz PIT 38.

Formularz rozliczenia PIT-37 – jak wypełnić PIT 37 krok po kroku przez internet za rok 2021?

Krok 1.

Wybierz w punkcie 1. sposób rozliczania na formularzu e PIT-37: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


W punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania, jeśli wypełniasz formularz PIT-37 po raz pierwszy, Jeżeli składasz korektę za PIT-37, wybierz Korekta Zeznania.


W puncie 3. wybierz z listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie.
Klikając Dalej przejdź na kolejną stronę formularza.

Część C deklaracji PIT 37


Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.
Przykładowo, jeżeli jesteś rencistą, zaznacz pole: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.


Krok 3.

Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. Przykładowo – wydatki na cele rehabilitacyjne.

Powyżej wymienione kroki, czyli zaznaczenie źródła przychodów oraz wskazanie ulg z listy odliczeń dotyczą w dużej mierze części C deklaracji PIT 37 – „Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148”, oraz części D – „Dochody / Straty ze źródeł przychodów”. Skupmy się jednak na początku na pierwszej części. Nie każdy podatnik będzie zobowiązany do uzupełnienia pól od 36 do 39. Dotyczą one ulgi dla młodych.

Jeżeli uzyskałeś w danym roku podatkowym przychody nieprzekraczające I progu podatkowego, czyli 85 528 zł, może Ci przysługiwać takie prawo do odliczenia. Obejmuje ono podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Dodatkowo podatnik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia.

Prawo do odliczenia ulgi dla młodych mają osoby spełniające powyższe warunki zarówno w przypadku rozliczenia z małżonkiem, jak i indywidualnego czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W deklaracji PIT 37 znajdują się dwa osobne wiersze z rubrykami dla przychodów z umów zlecenie oraz z tytułu pracy. W przypadku rozliczenia deklaracji e PIT-37 online wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Bez wątpienia jest to prostsze rozwiązanie.

Część D deklaracji pit 37


Krok 4.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz źródła przychodów małżonka. Przykładowo, wskaż: renty, emerytury i inne świadczenia krajowe.

Część D, czyli „Dochody / Straty ze źródeł przychodów”, obejmują wszelkie przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, stratę oraz zaliczki pobrane przez płatnika. Te informacje odpowiadają części pytań, pojawiających się w kroku 2. i kroku 3., a także powyższym kroku 4. w przypadku rozliczenia deklaracji PIT z małżonkiem.

Warto zwrócić uwagę, że kwoty wpisywane do kolumny b i c, czyli Przychód i Koszty uzyskania przychodu, należy samodzielnie kontrolować, a za popełnione błędy i brak korekty mogą grozić poważne sankcje. Jeżeli zdecydujesz się jednak na złożenie deklaracji e PIT w podatnik.info, program pomoże Ci zmniejszyć ryzyko pomyłki.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na samodzielne rozliczenie deklaracji PIT 37, musi zdawać sobie sprawę z obowiązujących limitów w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli rozliczasz umowę o pracę, musisz wiedzieć, że:

 • Pracownik miejscowy może odliczyć maksymalnie 250 zł miesięcznie i 3 000 zł rocznie w ramach jednej umowy lub 4 500 zł w ramach wielu umów,
 • Pracownik dojeżdżający ma prawo odliczyć miesięcznie do 300 zł o 3 600 zł rocznie, 5 400 zł z wielu umów.

Ważną kwestią jest również rozliczenie praw autorskich w PIT 37. W tym przypadku obowiązują nieco inne limity. Jeżeli przychód dotyczy zapłaty twórcy za przeniesienie praw własności lub opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowanie, wówczas koszty wynoszą zazwyczaj 50% przychodu. Dodatkowo nie mogą przekroczyć I progu podatkowego, czyli 85 528 zł.

Wyjątkiem są przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. W tym przypadku obowiązują koszty na poziomie 50% przychodu, od którego należy odliczyć składki emerytalne, rentowe, chorobowe. Górny limit odpowiada równowartości I progu podatkowego.

Uwaga! Zwróć uwagę, że jest osobna część przeznaczona dla informacji o dochodach i stratach podatnika oraz jego małżonka.

Część E deklaracji PIT 37

Krok 5.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, zaznacz przysługujące mu odliczenia. Przykładowo, wskaż: wydatki na cele rehabilitacyjne.

Krok 6.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/O do formularza e PIT-37.


Krok 7.

Jeżeli w Kroku 1. wybrałeś rozliczenie wspólnie z małżonkiem, podaj kwotę rocznych przychodów małżonka ze źródeł wskazanych w Kroku 4.


Krok 8.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i dla małżonka.


Krok 9.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników – dla siebie i małżonka.


Krok 10.

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku – dla siebie i małżonka. Jeżeli nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).

Powyższe informacje dotyczą części E deklaracji PIT 37, czyli „Odliczenia od dochodu”. Pola od 106 do 112 obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, odliczenia wykazane w załącznik PIT/O, ulgi odsetkowe z załącznika PIT/D, dochód po odliczeniach, a także odliczenia mieszkaniowe z załącznika PIT/D. Warto zwrócić uwagę, że w formularzu PIT 37 pola od 106 do 109 należy uzupełnić osobno dla małżonka oraz podatnika. Z kolei pozostałe trzy (110-112) są łączne dla obu podatników.

Składki ZUS, jakie należy uwzględnić w formularzu PIT 37, to te zapłacone w danym roku podatkowym na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W tym przypadku należy uwzględnić kwoty odliczone za podatnika oraz osoby z nim współpracujące. Uwzględnieniu podlegają również składki potrącone przez płatnika z wynagrodzenia podatnika.

Ulgi podatkowe, które należy uwzględnić w polach od 108 do 110, powinny być uwzględnione w odpowiednich załącznikach PIT/O oraz PIT/D. Kiedy ulgi przekraczają wartość dochodu, można je rozliczyć tylko w kwocie odpowiadającej dochodom – tak, by podane kwoty się wyzerowały. Wartość, która przekracza wysokość dochodu, nie powinna być uwzględniona zarówno w załącznikach, jak i właściwej deklaracji PIT 37.

Część F deklaracji PIT 37


Krok 11.

Dodaj lub zaktualizuj numer bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego (Ty, małżonek lub inna osoba) i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.


Krok 12.

Podaj kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne wskazanych w Kroku 3. (dla siebie) i w Kroku 5. (dla małżonka).


Krok 13.

Uzupełnij dane małżonka lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.


Krok 14.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


Krok 15.

Ekran przedstawia podsumowanie e PIT-37 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.


Pod spodem znajdziesz błędnie uzupełnione pola.

Przykładowy komunikat: W przypadku rozliczenia wspólnego należy wpisać identyfikator podatkowy małżonka (NIP lub PESEL) Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer NIP lub PESEL.

Część F deklaracji PIT 37, czyli „Obliczenie podatku”, zawiera jedne z najważniejszych informacji w całym formularzu. Dotyczą one: podstawy obliczenia podatku, obliczonego podatku oraz doliczenia do podatku. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pola od 113 do 115 nie są już podzielone na sekcje dla małżonka oraz podatnika.

Jeżeli decydujesz się na wspólne rozliczenie, podstawa obliczenia podatku oraz wysokość podatku będzie taka sama dla obu podatników. Jest ona wynikiem działań polegających na zsumowaniu dochodów obu małżonków, a następnie podzieleniu sumy na 2. Jest to podstawa do obliczenia podatku. Następnie od niej należy obliczyć podwójną stawkę podatku.

Zgodnie z instrukcją wskazaną w deklaracji PIT 37, podczas wskazywania dochodu po odliczeniu składek należy zaokrąglić podawaną kwotę do pełnych złotówek. Jeżeli końcówka wynosi od 0 do 49 gr, należy ją pominąć. Z kolei końcówki od 50 do 99 gr podnosi się do pełnych złotówek. Jeżeli kwota dochodu, czyli podstawa obliczenia podatku wynosi od 0,01 zł do 8 001,49 zł, podlega ona zwolnieniu. Kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosi 1360 zł.

Jeżeli dochód nie przekracza 13 000 zł, kwotę zmniejszającą należy obliczyć według specjalnego wzoru [834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) / 5000 zł]. Wynik ten należy odjąć następnie od 1360 zł. W ten sposób otrzymasz właściwą kwotę zmniejszającą podatek. W przypadku dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł, kwota zmniejszająca wynosi 525,12 zł.

Jeżeli dochód wynosi nie więcej niż 127 000 zł, wówczas tę kwotę oblicza się według wzoru [525 zł 12 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]. Wynik należy odjąć od 525 zł 12 gr. Pozostali podatnicy, których dochody przekraczają limit 127 000 zł, nie otrzymają możliwości pomniejszenia należnego podatku.


Krok 16.

Wyślij swój e PIT-37 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.


Dowodem złożenia PIT-37 w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.


Zapisany rozliczony PIT-37 znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 17.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


Część I deklaracji PIT 37

Na koniec warto zwrócić uwagę również na część I w deklaracji PIT 37, czyli „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”. Jest to część przeznaczona do uwzględnienia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, różnicy między kwotą odliczenia a odliczoną kwotą w zeznaniu podatkowym, przysługującej kwoty różnicy i łącznej kwoty zwrotu. Pola od 125 do 128 należy uzupełnić osobno dla podatnika i małżonka. Z kolei rubryki 129-130 są już wspólne.

Tę część wypełniają podatnicy, którzy mają prawo do skorzystania z ulgi na dzieci, ale z powodu zbyt niskich przychodów nie mogli odliczyć jej pełnej wartości od podatku. W takiej sytuacji należy uzupełnić wniosek znajdujący się w części I deklaracji PIT 37. Należy jednak podkreślić, że taka możliwość istnieje wyłącznie w deklaracjach za rok podatkowym, w którym ulga pozostała niewykorzystana. W 2021 roku będą to deklaracje i ulgi na dzieci za rok 2021.

Należy jednak zwrócić uwagę, że informacja o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie jest wymagana w tym miejscu nie bez powodu. Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko nie może przekraczać sumy składek ZUS i zdrowotnych rozliczanych przez podatnika w danej deklaracji. Dodatkowo od tej kwoty należy odjąć ewentualne składki odliczone w ramach innych rozliczeń.

Najczęściej zadawane pytania na temat e PIT 37

Nie mogę zweryfikować PIT | Nie mam kwoty przychodu za ubiegły rok

W przypadku otrzymania komunikatu o negatywnej weryfikacji PIT (błąd nr 414), sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji, którą złożyłeś w ubiegłym rok. Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego zeznania podatkowego.
Jeżeli w ubiegłym roku nie składałeś deklaracji – wpisz w pole wartość 0 (słownie: zero).
Jeżeli nie masz możliwości podania kwoty przychodu za poprzedni rok – wydrukuj zapisaną deklarację, podpisz ją, a następnie złóż w Urzędzie Skarbowym (osobiście lub wysyłając pocztą).

Jak złożyć korektę?

Instrukcja dla osób składających korektę w wysłanej lub wydrukowanej deklaracji.
Aby dokonać korekty PIT:

 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info.
 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu).
 3. Zaloguj się na swoje konto, podając adres e-mail i hasło.
 4. Na środku ekranu zobaczysz Moje Centrum Podatnika – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y.
 5. Odszukaj PIT ze statusem 411, a następnie kliknij Popraw deklarację.
 6. Wybierz opcję PIT online.
 7. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie.
 8. Odszukaj rubrykę Cel złożenia formularza i wybierz Korekta zeznania.
 9. Wyraź zgodę i powtórz poprzedni krok.
 10. Potwierdź chęć złożenia korekty – nie musisz podawać przyczyny.
 11. Popraw błąd w deklaracji PIT.
 12. Używając przycisku Dalej, przejdź na koniec formularza.
 13. Wybierz opcję Wyślij PIT i przejdź dalej.
 14. Upewnij się, że Twój PIT jest zaznaczony w punkcie 3. Wysłane deklaracje.
 15. Uzupełnij pole przychodu podatnika, jeżeli jest ono puste.
 16. Poczekaj na weryfikację wniosku i przyznanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Jak edytować PIT?

Aby edytować PIT:

 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info.
 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu).
 3. Zaloguj się na swoje konto, podając adres e-mail i hasło.
 4. Odszukaj PIT, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk Zmień deklarację.
 5. Edytuj PIT w wersji na PC lub online.
 6. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie.
 7. Edytuj swój PIT.
 8. Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT.
 • Nie mogę zweryfikować PIT | Nie mam kwoty przychodu za ubiegły rok

  W przypadku otrzymania komunikatu o negatywnej weryfikacji PIT (błąd nr 414), sprawdź poprawność kwoty przychodu z deklaracji, którą złożyłeś w ubiegłym rok. Kwota ta jest niezbędna do autoryzacji wysyłki aktualnie składanego zeznania podatkowego.
  Jeżeli w ubiegłym roku nie składałeś deklaracji – wpisz w pole wartość 0 (słownie: zero).
  Jeżeli nie masz możliwości podania kwoty przychodu za poprzedni rok – wydrukuj zapisaną deklarację, podpisz ją, a następnie złóż w Urzędzie Skarbowym (osobiście lub wysyłając pocztą).
 • Jak złożyć korektę?

  Instrukcja dla osób składających korektę w wysłanej lub wydrukowanej deklaracji.
  Aby dokonać korekty PIT:
  1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 5. Odszukaj PIT ze statusem 411, a następnie kliknij „Popraw deklarację”. 6. Wybierz opcję PIT online. 7. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie. 8. Odszukaj rubrykę „Cel złożenia formularza” i wybierz „Korekta zeznania”. 9. Wyraź zgodę i powtórz poprzedni krok. 10. Potwierdź chęć złożenia korekty – nie musisz podawać przyczyny. 11. Popraw błąd w deklaracji PIT. 12. Używając przycisku „Dalej” przejdź na koniec formularza. 13. Wybierz opcję „Wyślij PIT” i przejdź dalej. 14. Upewnij się, że Twój PIT jest zaznaczony w punkcie 3. Wysłane deklaracje. 15. Uzupełnij pole przychodu podatnika, jeżeli jest ono puste. 16. Poczekaj na weryfikację wniosku i przyznanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • Jak edytować PIT?

  Aby edytować PIT:
  1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Odszukaj PIT, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk „Zmień deklarację”. 5. Edytuj PIT w wersji na PC lub online. 6. Ze względów bezpieczeństwa zaloguj się ponownie. 7. Edytuj swój PIT. 8. Po zakończonej edycji przejdź dalej i zapisz lub wyślij swój PIT.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku