Jak wypełnić PIT-37?
401(K) 2012/http://skroc.pl/5246d/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

Jak wypełnić PIT-37?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT 37 – co to jest i kto go wypełnia?


Szczególnie osoby pierwszy raz rozliczające się z fiskusem zastanawiają się – jak wypełnić PIT-37? W 2017 roku ten druk do urzędu skarbowego muszą dostarczyć podatnicy objęci skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.). Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do tej grupy zaliczają się osoby uzyskujące dochody za pośrednictwem płatnika, które otrzymały je z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych czy z działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich (np. z umów o dzieło) i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych – przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są zobowiązani do doliczania dochodów małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.


Do kiedy PIT37?


Zwykle podatnik powinien dostarczyć urzędowi skarbowemu deklarację podatkową wykazując roczne dochody do 30 kwietnia. Jednak w 2017 roku będzie inaczej. Do kiedy PIT-37 należy więc złożyć w 2017 roku?


Do 2 maja. Stanie się tak dlatego, ponieważ w 2017 roku 30 kwietnia przypada w niedzielę. Z kolei poniedziałek 1 maja jest dniem wolnym, gdyż na ten termin przypada Święto Pracy. Oznacza to, że w tym roku podatnicy mogą złożyć PIT 37 w urzędzie skarbowym do 2 maja.


Szybki PIT-37, szybki zwrot nadpłaty podatku


Oczywiście najkorzystniej dla podatnika jest złożyć PIT37 w urzędzie skarbowym natychmiast po otrzymaniu od płatnika druku PIT-11. Pracodawcy, zleceniodawcy oraz ZUS powinni przysłać Polakom ten formularz do końca lutego 2017 roku.


Im szybciej podatnik dostarczy do urzędu skarbowego PIT 37, tym prędzej fiskus zwróci mu nadpłatę podatku. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, w pierwszej kolejności rozpatrywane przez urzędników będą zeznania roczne złożone za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.


Podatnik w prosty sposób może rozliczyć przychody uzyskane w 2016 roku za pośrednictwem płatnika dzięki całkowicie darmowemu programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT-37 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie warto więc zwlekać. Rozliczając już dziś PIT37 podatnik może dołączyć do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków, którzy złożyli deklaracje roczne za pomocą programu PIT pro 2016/2017 poprzez portal podatkowy Podatnik.info. Pobierz program PIT lub wypełniij PIT online. Ministerstwo Finansów zidentyfikuje naszą tożsamość na podstawie 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Załącznik PIT/O – jak odliczyć ulgi podatkowe?


W zeznaniu PIT 37 można również odliczyć przysługujące podatnikowi ulgi podatkowe. Zaznaczając odpowiednie pole w programie PIT pro 2016/2017, użytkownik może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Z kolei w załączniku PIT/O podatnik może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2016 roku następujące ulgi:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę internetową,
 • darowiznę na cele krwiodawstwa lub kultu religijnego,
 • darowiznę na organizacje społeczne,
 • składki na IKZE,
 • składki ZUS,
 • zwrot nienależnych świadczeń,
 • ulgę na badanie i rozwój.


Z kolei od dochodu podatnik może odliczyć:

 • ulgę na dziecko,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki zdrowotne.


Kolejny załącznik do zeznania PIT 37 to druk PIT/D. Formularz jest przeznaczony dla osób, które odliczają wydatki mieszkaniowe od dochodu lub od podatku. Dodatkowo do tej deklaracji podatnik powinien dołączyć oświadczenie PIT-2K, jeżeli odlicza wydatki poniesione na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa.


Podatnik.info 


 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-37 – co to jest i kto go wypełnia?