Rozlicz PIT/O Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/O

Rozliczenie PIT/O za 2021 w 2022

PIT/O stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących podatnikom, za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej.

Jak wypełnieć PIT/O 2021/2022?

W części B formularza należy wykazać odliczenia od dochodu (przychodu), w tym m. in. darowizny, ulgę rehabilitacyjną i ulgę internetową. W części C wykazuje się natomiast odliczenia od podatku, np. ulgę na dzieci, składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej niani. W części D podaje się informacje o obdarowanych, a w części E należy podać dane dzieci oraz okres, za który przysługuje ulga z tytułu ich wychowywania.

Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem podatkowym

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje “podatnik” jak również pozycje “małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Odliczane wydatki należy udokumentować

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania rocznego, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Co to jest PIT/O?

  PIT/O stanowi załącznik do deklaracji podatkowych PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących Ci jako podatnikowi. Wypełniając PIT-O odliczysz od dochodu: ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną, darowizny, wydatki na nowe technologie, ulgę termoizolacyjną, ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Wypełniając PIT-O odliczysz od podatku: ulgę prorodzinną (na dziecko), ulgę na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego, ulgę z tytułu umowy aktywizacyjnej, ulgę abolicyjną. Pamiętaj, na załączniku PIT-O nie wykażesz ulgi mieszkaniowej! Korzystając z PIT-O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie przysługujących podatnikowi ulg. Dowody dokumentujące poniesione wydatki powinieneś przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Będą one wymagane w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej.
 • Jak rozliczyć PIT/O?

  Druk PIT-0 jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu składa się go wyłącznie w parze z deklaracją PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Wygodnym sposobem jej złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami. W części B formularza – wskaż odliczenia od dochodu, w części C – odliczenia od podatku, w części D – informacje o obdarowanych, a w części E – podaj dane dzieci oraz okres, za który przysługuje ulga z tytułu ich wychowywania.
 • Dla kogo PIT/O?

  PIT-O jest dokumentem, który załączasz do deklaracji podatkowej w przypadku, gdy chcesz skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych. Bez niego nie otrzymasz zwrotu z tytułu wydatków na dziecko, złożenia darowizny czy użytkowania sieci internetowej. Jeśli więc zamierzasz, rozliczając dochody za rok 2021, skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych, powinieneś wykazać je na odpowiednim formularzu, jakim jest druk PIT-O. Stanowi on załącznik do zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Jest to najczęściej składany załącznik.
 • Formularz rozliczenia PIT-0 – Jak wypełnić pit 0 krok po kroku przez internet za rok 2021


  Krok 1.

  Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji z załącznikiem PIT/0 (PIT/O). Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Załóżmy, że wybrałeś rozliczenie indywidualne.
  Jeżeli wypełniasz formularz z załącznikiem PIT/0(PIT/O) po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za PIT/0 (PIT/O), wybierz Korekta Zeznania.
  Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy placówek.
  Przejdź na kolejną stronę, klikając Dalej.


  Krok 2.

  Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów. Załóżmy, że rozliczasz się z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  Kliknij na znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, by uzyskać dodatkowe informacje.


  Krok 3.

  Z listy widocznej na ekranie wybierz przysługujące Ci odliczenia. Załóżmy, że na załączniku PIT/0 (PIT/O) chcesz odliczyć ulgę prorodzinną, wydatki na internet i darowizny.
  Pamiętaj, że PIT/0 (PIT/O) to załącznik do formularzy podatkowych PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących podatnikom, za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej.


  Krok 4.

  Wskaż liczbę dzieci, do których przysługuje Ci ulga.


  Krok 5.

  Wskaż liczbę obdarowanych instytucji.


  Krok 6.

  Ekran zawiera informację o załączeniu PIT/0 (PIT/O) do formularza PIT-37.


  Krok 7.

  Podaj kwotę rocznych przychodów z umowy o pracę. Wyszczególnij:

  • sumę kwot przychodów
  • sumę kwot kosztów uzyskania przychodów
  • sumę kwot pobranych przez płatników zaliczek na podatek
  Zaznacz pola poniżej, jeżeli otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% lub przychody z umowy o pracę od dnia 1.01.2021 r. do ukończenia 26 roku życia.


  Krok 8.

  Podaj sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia.


  Krok 9.

  Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia.


  Krok 10.

  Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).


  Krok 11.

  Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
  Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.


  Krok 12.

  Na tym etapie podaj dane dziecka wykazanego w uldze wskazanej w Kroku 3.
  Dodatkowe odliczenie dzieci przysługuje podatnikom i ich małżonkom rozliczającym się na konkretnych typach formularzy. Szczegółowe informacje pod znakiem zapytania.


  Krok 13.

  Podaj kwotę wydatków z tytułu użytkowania internetu wskazanego jako ulga w Kroku 3.


  Krok 14.

  Podaj dane obdarowanego i kwotę darowizny wskazanej jako ulga w Kroku 3.


  Krok 15.

  Uzupełnij pola z danymi podatnika. Możesz pobrać je również ze swojego konta w programie online.


  Krok 16.

  Kolejne ekrany to podgląd PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


  Krok 17.

  Ekran przedstawia podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT-0 wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
  Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola.
  Przykładowy komunikat: Nie podano numeru PESEL. Należy podać numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru NIP.
  Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić PESEL lub NIP.


  Krok 18.

  Wyślij deklarację podatkową z załącznikiem PIT/0 (PIT/O) online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
  Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
  Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


  Krok 19.

  W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/0 (PIT/O) załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku