Rozlicz PIT/O Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT/O

  1. Przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym, warto pamiętać, aby skorzystać z przysługujących Ci odliczeń i ulg podatkowych, które zwiększają kwotę zwrotu podatku.
  2. Preferencyjne odliczenia od podatku nie są dokonywane przez fiskus automatycznie. Podatnik musi samodzielnie przy składaniu deklaracji podatkowej wskazać, które ulgi mu przysługują, a w przypadku niektórych z nich załączyć odpowiednią dokumentację.
  3. PIT/0 jest składany wraz z formularzem PIT. Ten załącznik służy do wykazywania odliczeń od podatku (przychodu).
  4. Należy pamiętać, że odliczone wydatki należy udokumentować. Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu jest ustalana na podstawie odpowiedniej dokumentacji.
  5. W artykule dowiesz się jak krok po kroku złożyć swoje rozliczenie podatkowe wraz z załącznikiem PIT/0, aby skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych.
  6. PIT/0 możesz wypełnić w naszym programie podatnik. info. Jest on dostępny za darmo i posiada intuicyjny interfejs, co sprawia, że wypełnienie deklaracji jest banalnie proste.

Rozliczenie PIT/O za 2022 w 2023

PIT/O stanowi załącznik do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących podatnikom, za wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Jak wypełnić PIT/O 2022/2023?

W części B formularza należy wykazać odliczenia od dochodu (przychodu), w tym m.in. darowizny, ulgę rehabilitacyjną i ulgę internetową. W części C wykazuje się natomiast odliczenia od podatku, np. ulgę na dzieci, składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej niani, ulgę w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych. W części D podaje się informacje o obdarowanych, a w części E należy podać dane dzieci oraz okres, za który przysługuje ulga z tytułu ich wychowywania.

W przypadku ulg odliczanych od dochodu ich łączna wartość (suma wszystkich odliczeń) nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu dochodu zwolnionego (którego w deklaracji po prostu się nie wykazuje), strat oraz składek ZUS. Jeśli chodzi natomiast o ulgi odliczane od podatku, ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Z ulg niewykazanych w zeznaniu rocznym można korzystać również po zakończeniu roku w formie korekty deklaracji za rok 2022. Nie ma jednak możliwości przenoszenia niewykorzystanych ulg na następne lata.

Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem podatkowym

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż, jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje „podatnik”, jak i również pozycje „małżonek”. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego druku PIT podatnik korzystający z odliczeń. Gdy małżonkowie dokonują rozliczenia osobno, muszą wypełnić załącznik PIT/O niezależnie od siebie.

Odliczane wydatki należy udokumentować

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania podatkowego, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Formularz rozliczenia PIT-0 – Jak wypełnić PIT-0 krok po kroku przez internet za rok 2022

Krok 1.

Wskaż w punkcie 1. sposób rozliczania deklaracji z załącznikiem PIT/O. Do wyboru masz następujące opcje: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 Załóżmy, że wybrałeś rozliczenie indywidualne. Jeżeli wypełniasz formularz z załącznikiem PIT/O po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz „Złożenie zeznania”. Jeżeli składasz korektę za PIT/O, wybierz “Korekta Zeznania”. Wybierz właściwy sobie urząd skarbowy z rozwijanej listy placówek i przejdź na kolejną stronę, klikając „Dalej”.

Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów. Załóżmy, że rozliczasz się z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy. Możesz kliknąć znak zapytania obok nazwy źródła dochodu, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Krok 3.

Z listy widocznej na ekranie wybierz przysługujące Ci odliczenia. Załóżmy, że na załączniku PIT/O chcesz odliczyć ulgę prorodzinną, wydatki na internet i darowizny. Pamiętaj, że PIT/0 to załącznik do formularzy podatkowych i PIT-28. Przeznaczony jest do wykazania preferencyjnych odliczeń przysługujących podatnikom, za wyjątkiem ulgi mieszkaniowej.

Krok 4.

Wskaż liczbę dzieci, do których przysługuje Ci ulga.

Krok 5.

Wskaż liczbę obdarowanych instytucji.

Krok 6.

Ekran zawiera informację o załączeniu PIT/0 do formularza PIT-37.

Krok 7.

Podaj kwotę rocznych przychodów z umowy o pracę. 

Wyszczególnij:

  • sumę kwot przychodów
  • sumę kwot kosztów uzyskania przychodów
  • sumę kwot pobranych przez płatników zaliczek na podatek

Zaznacz odpowiednie pola poniżej, jeśli otrzymywałeś przychody z umowy o pracę, do których stosuje się 50% lub przychody z umowy o pracę od dnia 1.01.2022 r. do ukończenia 26 roku życia.

Krok 8.

Podaj sumę składek na ubezpieczenie społeczne, które zostały zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia.

Krok 9.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. W dodatkowym oknie uwzględnij kwotę możliwą do odliczenia.

Krok 10.

Uzupełnij sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli takie doliczenia nie wystąpiły, wpisz 0 (zero).

Krok 11.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole 26-cyfrowym numerem konta bankowego oznaczonym kodem PL.

Krok 12.

Na tym etapie podaj dane dziecka wykazanego w uldze wskazanej w Kroku 3. Dodatkowe odliczenie dzieci przysługuje podatnikom i ich małżonkom rozliczającym się na konkretnych typach formularzy. Szczegółowe informacje znajdziesz pod znakiem zapytania.

Krok 13.

Podaj kwotę wydatków z tytułu użytkowania internetu wskazanego jako ulga w Kroku 3.

Krok 14.

Podaj dane obdarowanego i kwotę darowizny wskazanej jako ulga w Kroku 3.

Krok 15.

Uzupełnij pola danymi podatnika. Możesz pobrać je również ze swojego konta w programie online.

Krok 16.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-37. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 17.

Ekran przedstawia podsumowanie Twojej deklaracji podatkowej z załącznikiem PIT/O wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola. Przykładowo, jeżeli ujrzysz komunikat: Nie podano numeru PESEL. Należy podać numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru NIP, kliknij “Wróć do pola”, by uzupełnić PESEL lub NIP.

Krok 18.

Wyślij deklarację podatkową z załącznikiem PIT/O online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji podatkowej Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru. Zapisany rozliczony PIT znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 19.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-37 z załącznikiem PIT/O załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-O?

Załącznik PIT-O to informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym. Stanowi załącznik m.in. do deklaracji PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28.

Jak wypełnić PIT-O?

PIT-O możesz wypełnić bez problemu w naszym programie podatnik.info. W informacji należy uwzględnić ulgi i odliczenia, z jakich skorzystałeś w danym roku podatkowym.

Dla kogo jest PIT-O?

Informacja PIT-O jest przeznaczona dla osób, które skorzystały z ulgi na internet, prorodzinnej, z tytułu darowizn, na cele rehabilitacyjne, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatkami na nowe technologie, wpłatami na IKZE, wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego, ulgi abolicyjnej, a także z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-O?

PIT-O nie jest odrębną deklaracją podatkową. Dlatego też należy ją złożyć razem z zeznaniem PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Załącznik PIT-O składa się w takim samym terminie jak deklarację podatkową.

Jak rozliczyć PIT/O?

Druk PIT/O jest załącznikiem, a więc nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Z tego powodu druk PIT/O składa się wyłącznie w parze z innymi deklaracjami, tj. PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Wygodnym sposobem jego złożenia jest rozliczenie przez internet. W tym celu należy pobrać darmowy program do rozliczania PIT lub uruchomić jego wersję online. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w aplikacji. W części B formularza wskaż odliczenia od dochodu, w części C – odliczenia od podatku, w części D – informacje o obdarowanych, a w części E podaj dane dzieci oraz okres, za który przysługuje ulga z tytułu ich wychowywania.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku