Rozlicz PIT 38 Online za rok 2020 w 2021

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

Formularze PIT

PIT 38

Rozliczenie PIT 38 online 2020

Formularz PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników sprzedających lub obejmujących papiery wartościowe – akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe oraz wkłady w spółdzielniach.

Deklaracja podatkowa PIT 38 przeznaczona jest więc dla tych podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu:

1. Odpłatnego zbycia:

  • pożyczonych papierów wartościowych,
  • papierów wartościowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw.

2. Objęcia udziałów:

  • w spółkach mających osobowość prawną,
  • wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Bez znaczenia jest, czy płatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywania papierów wartościowych. Dla rozliczenia podatku ważna jest data ich odpłatnego zbycia. Nie uwzględnia się daty poniesionych kosztów pozyskania lub okresu, w którym nabyto prawo do realizowania obecnie zysków ze zbycia papierów wartościowych.

Uwaga: Druki PIT 38 dotyczą podatników, którzy dokonali wymienionych wyżej czynności w prywatnym zakresie. Formularz PIT 38 nie dotyczy więc tych podatników, którzy dokonują wszelkich operacji finansowych w zakresie własnej działalności gospodarczej. W takim przypadku przychód/stratę ze źródła podatnik musi zadeklarować za pośrednictwem formularza PIT-36 lub PIT-36L.

 

Coraz więcej osób rozlicza PIT 38 przez internet

Od kilku lat rośnie liczba osób, które postanowiły rozliczyć swój podatek przez internet. W ubiegłym roku urzędy skarbowe przyjęły łącznie ponad 11,4 milionów elektronicznych deklaracji podatkowych na najpopularniejszych formularzach PIT. To rekordowa ilość e-PITów licząc od 2008 roku. Wśród tych druków nie zabrakło również rozliczenia PIT-38 online za 2020.

Ministerstwo Finansów informuje, że stosunek liczby deklaracji PIT złożonych drogą elektroniczną oraz papierowych, jest niemal dokładnie odwrotny niż 4 lata temu. W 2014 roku złożono ok. 5 mln deklaracji PIT online i ok. 12 mln papierowych, zaś w 2020 roku 11,4 mln PIT-ów przez internet i zaledwie 5,6 mln zeznań w formie papierowej.

 

Jak wypełnić PIT 38 przez internet?

Nie wiesz, jak wypełnić PIT-38? To nic skomplikowanego. Wystarczy, że pobierzesz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchomisz wersję online i skorzystasz z wbudowanej pomocy. Z naszą aplikacją podatkową rozliczysz podatek w niecałe 5 minut i to bez konieczności zatrudniania księgowego.

4 kroki rozliczania podatku z Programem PIT-38 2020/2021:

 • pobierz darmowy program lub uruchom jego wersję online,
 • postępuj krok po kroku zgodnie z wytycznymi kreatora PIT,
 • wyślij gotowy PIT 38 przez internet,
 • odbierz e-mail z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) i zyskaj gwarancję, że Twój PIT-38 dotarł bezpiecznie do Urzędu Skarbowego.

Nigdy wcześniej rozliczenie PIT-38 nie było takie proste! Uruchom program online lub skorzystaj z wersji do pobrania i sprawdź sam, że podatki można rozliczyć samodzielnie.

 

Do kiedy złożyć PIT-38 2020/2021?

Formularz PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2021 roku. Deklaracje giełdowe można pobrać ze strony, a wypełnione formularze wysłać tradycyjnie – w wersji papierowej. Jednak chcąc zaoszczędzić na czasie, najlepiej skorzystać z aktualnego Programu PIT-38 od Podatnik.info, którego pełna wersja dostępna jest w internecie za darmo. Program automatycznie wykonuje obliczenia i wypełnia nimi właściwe pola w formularzu PIT-38 w 2020. W programie do PIT online można wypełnić też wszystkie pozostałe wnioski PIT, a także niezbędne do nich załączniki.

 

Rozliczenie PIT-38 przez małżonków

Małżonkowie uzupełniają PIT-38 rozłącznie, każdy swoją deklarację. Nie istnieje możliwość rozliczania się łącznie w związku z dochodami z PIT-38 za 2020. Objęcie za wkład pieniężny udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia tychże udziałów. Z kolei objęcie ich nie generuje przychodu, który należałoby rozliczyć na PIT-38 online.

 

Jaka stawka podatku dla druku PIT-38 2020?

W rozliczeniu PIT-38 podatnik powinien odprowadzić podatek w stałej wysokości 19%. Jest to niezmienna stawka, znana powszechnie jako podatek giełdowy. Jest ona stała, płacona nawet od niewielkiego dochodu.

 

PIT-38 i rozliczanie przychodów zagranicznych

Ten rodzaj formularza przeznaczony jest zarówno dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na giełdach zagranicznych. Do formularza można dołączyć załącznik PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 online można również wykazać analogiczne dochody uzyskane poza granicami Polski.

Ponadto PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na jakich zasadach przelicza się kurs obcych walut na złotówki?

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a Ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

 

PIT-38 Druk Online

Podczas rozliczania formularzy podatkowych warto pamiętać, że każdego roku Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe druki na dany rok podatkowy. Oznacza to, że rozliczenie formularza PIT-38 2020 za pomocą druku z lat ubiegłych, jest uznawane przez Urząd Skarbowy za błąd i wymaga złożenia wyjaśnienia oraz korekty.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że wypełniasz właściwy formularz podatkowy, skorzystaj z Programu PIT-38. Jest to aplikacja zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów i posiada tylko aktualne druki i załączniki.

 

Co grozi podatnikowi, który źle rozliczy PIT-38?

Jeżeli formularz zostanie wysłany do właściwego urzędu skarbowego na czas, czyli do 30 kwietnia 2021 roku, podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych z tytułu błędnego wypełnienia wniosku. Urząd Skarbowy zobowiązany jest wysłać podatnikowi wezwanie do ponownego wypełnienia druku w formie korekty PIT.

Kara finansowa może zostać nałożona na podatnika, który uchyla się od rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Za uchylanie się od obowiązku rozliczenia może zostać uznane także spóźnienie się ze złożeniem PIT-38. Na szczęście, zapominalscy mają też szansę na uniknięcie kary finansowej! Jeśli zdarzyło ci się zapomnieć rozliczyć PIT-38 w terminie, zrób to jak najszybciej (najlepiej przez internet – zaoszczędzisz na czasie przesyłki). Do rozliczenia dołącz tzw. czynny żal, czyli dokument, w którym powiadamiasz Urząd Skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego (tj. niedopełnieniu obowiązku podatkowego). Zrób to, zanim o twoje rozliczenie roczne PIT upomni się urzędnik! To najlepszy sposób na to, by zmniejszyć ryzyko kary finansowej.

 

Bezpieczne rozliczenie PIT-38 online

Aktualnie podatnik może rozliczyć podatek na kilka sposobów. Może skorzystać z płatnej usługi doradcy podatkowego lub księgowego albo rozliczyć PIT samodzielnie. Gotowy formularz można wysłać pocztą do urzędu skarbowego lub skorzystać z funkcji wysyłki online.

Jak więc rozliczyć się, żeby zyskać pewność, że formularz podatkowy trafi bezpiecznie do właściwego Urzędu Skarbowego? Jako specjaliści od podatków oraz dostawcy jednego z najlepszych programów do rozliczania PIT-38, rekomendujemy wykorzystanie oprogramowania podatkowego.

Poznaj zalety naszego systemu! Program PIT Pro 2020/2021 do rozliczania podatku za 2020 rok:

 • pełna wersja programu dostępna jest online lub do pobrania za darmo,
 • program posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości,
 • aplikacja posiada certyfikację bezpieczeństwa SSL,
 • program jest zgodny z Ministerstwem Finansów i posiada tylko aktualne druki PIT,
 • gwarantujemy uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które jest jedynym dowodem dostarczenia PIT-u do Urzędu Skarbowego,
 • zapewniamy pomoc techniczną oraz pomoc podatkową,
 • udostępniamy podatnikom wirtualną przestrzeń zabezpieczoną hasłem do przechowywania archiwalnych formularzy elektronicznych,
 • program wyposażony jest w Kreator PIT, który krok po kroku pomaga rozliczyć każdy formularz wraz z załącznikami.

Skorzystaj z naszej aplikacji podatkowej i rozlicz PIT-38 za 2020 z wykorzystaniem sprawdzonego programu podatkowego. Dołącz do grona ponad 11 mln zadowolonych użytkowników naszego programu i przekonaj się, że rozliczanie podatków nie musi być uciążliwe.

Pamiętaj, że z najnowszym Programem do PIT 38 2020:

 • oszczędzasz czas i pieniądze,
 • otrzymujesz wsparcie ekspertów podatkowych,
 • zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa,
 • skracasz czas oczekiwania na zwrot podatku.

Zapraszamy do skorzystania z naszego darmowego programu do PIT już dzisiaj!


Formularz rozliczenia PIT-38 – Jak wypełnić pit 38 krok po kroku przez internet za rok 2020

Krok 1.

Wybierz w punkcie 1. sposób rozliczania na formularzu PIT-38: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
W punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania, jeśli wypełniasz formularz PIT-38 po raz pierwszy, Jeżeli składasz korektę za PIT-38, wybierz Korekta Zeznania.
W puncie 3. wybierz z listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie.
Klikając Dalej przejdź na kolejną stronę formularza.


Krok 2.

Na tym etapie zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.
Jeśli rozliczasz się na druku PIT-38, wskaż PIT-8C papiery wartościowe.
Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania.


Krok 3.

Podaj przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, wymienione w PIT-8C – sumę kwoty przychodów i sumę kosztów uzyskania przychodu.
Następnie podaj inne przychody (sumę przychodów i kosztów ich uzyskania) wymienione w PIT-8C i stawkę podatku (domyślnie 19%). Jeżeli w ostatnich 5 latach poniosłeś stratę ze zbycia papierów wartościowych, podaj kwotę straty do odliczenia.


Krok 4.

Uzupełnij swoimi danymi pola danych osobowych podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.


Krok 5.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-38. Upewnij się co do poprawności wpisanych danych.


Krok 6.

Ekran przedstawia przegląd Twojego zeznania podatkowego wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem znajdziesz błędnie uzupełnione pola.
Przykładowy komunikat: Nie podano numeru PESEL. Należy podać numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru NIP
Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą NIP.


Krok 7.

Wyślij swój PIT-38 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
Dowodem złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony PIT-38 znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 8.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-38 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).


 • PIT-38 – dla kogo?

  Zeznanie roczne PIT-38 skierowane jest do podatników, którzy uzyskali w danym roku podatkowym przychody z tytułu: odpłatnego zbycia – papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni, objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Powyższe przychody mogą być uzyskane zarówno przez osobę prywatną, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Jak złożyć PIT-38 przez internet?

  Przed Tobą rozliczenie na druku PIT-38? Postaw na wygodne i szybkie rozliczenie przez internet. Pobierz darmowy program składania e-deklaracji lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami. PIT-38 online nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Weryfikacja danych podatnika następuje poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu z poprzedniego roku. Jeśli Twój PIT-38 zostanie poprawnie wypełniony i przejdzie weryfikację formalną w urzędzie skarbowym, otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Jeśli składasz PIT-38, powinieneś złożyć deklarację do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przykładowo, dochody za rok 2020 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku, który wypada w piątek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-38. Przesłanie deklaracji po terminie skutkować będzie obowiązkiem złożenia w urzędzie skarbowym czynnego żalu – oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego.
 • Jak złożyć PIT-38 przez internet?

  Co to jest PIT-38? PIT-38 jest rodzajem deklaracji podatkowej przeznaczonej dla osób rozliczających przychody kapitałowe. Z uwagi na sposób opodatkowania, przychody z kapitałów pieniężnych dzieli się na przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz przychody opodatkowane liniowo stawką w wysokości 19%.

Poradniki Podatkowe