Rozlicz PIT 38 Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

PIT 38

 1. Zeznanie PIT-38 składa się w sytuacji sprzedaży papierów wartościowych lub posiadania dochodów z pochodnych instrumentów finansowych, odpłatnego zbycia walut wirtualnych, nabycia akcji w spółkach mających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 2. Podatkiem od kapitałów pieniężnych objęte są przychody polskich rezydentów podatków z tytułu zbycia p. wartościowych, osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Deklarację uzupełniasz na podstawie PIT-8C wystawionego przez płatnika. Jeżeli nie uzyskujesz dochodów poprzez płatnika, to i tak wciąż masz obowiązek złożyć druk PIT samodzielnie.
 4. Rozliczanie PIT-38 umożliwia skorzystanie z dodatkowych ulg i odliczeń skierowanych do osób fizycznych uzyskujących dochody kapitałowe. Dostępne są m.in.: ulga abolicyjna, odliczenie strat podatkowych oraz zwolnienie z opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych na giełdzie.
 5. Przychody kapitałowe osób prywatnych dzieli się na przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz przychody opodatkowane liniowo stawką w wysokości 19%.
 6. Coraz więcej osób rozlicza PIT-38 przez internet. Szybka wysyłka deklaracji, aktualne druki i intuicyjny interfejs nowoczesnych programów do rozliczania PIT ułatwiają załatwienie formalności z fiskusem.

Rozliczenie PIT-38 2023/2024

Formularz PIT-38 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych – sprzedających lub nabywających papiery wartościowe: akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe oraz wkłady w spółdzielniach.

Jakie rozliczamy dochody kapitałowe na druku PIT-38?

Deklaracja podatkowa PIT-38 przeznaczona jest dla tych podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu:

 1. Odpłatnego zbycia:
  • walut wirtualnych,
  • pożyczonych papierów wartościowych,
  • papierów wartościowych,
  • udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji wynikających z nich praw.
 2. Objęcia udziałów:
  • w spółkach mających osobowość prawną,
  • wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Bez znaczenia jest, czy płatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywania tego typu papierów. Dla rozliczenia podatku ważna jest data ich odpłatnego zbycia. Nie uwzględnia się daty poniesionych kosztów pozyskania lub okresu, w którym nabyto prawo do realizowania obecnie zysków ze zbycia owych papierów wartościowych.

Uwaga: Druki PIT-38 dotyczą podatników (osób fizycznych), którzy dokonali wymienionych wyżej czynności w prywatnym zakresie. Formularz PIT-38 nie dotyczy więc tych podatników, którzy dokonują wszelkich operacji finansowych w zakresie własnej działalności gospodarczej. W takim przypadku przychód/stratę ze źródła podatnik musi zadeklarować za pośrednictwem formularza PIT-36 lub PIT-36L.

Dochody kapitałowe w PIT-38

PIT-38 to rodzaj formularza PIT, za pomocą którego możesz rozliczyć dochody kapitałowe. Wśród nich znajduje się między innymi odpłatne zbycie papierów wartościowych. Obowiązek podatkowy powstaje w takim przypadku w momencie ich odpłatnego zbycia. Oznacza to, że tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy podatnik wszedł w posiadanie papierów wartościowych. Liczy się moment uzyskania przychodu z ich sprzedaży.

Jeżeli podatnik zbył dochody kapitałowe za pośrednictwem biura maklerskiego, to ten podmiot odpowiada za wystawienie specjalnej informacji PIT-8C. Na podstawie tego dokumentu należy wypełnić całość formularza PIT-38. Co ważne, PIT-8C obejmuje konkretny rachunek inwestycyjny podatnika. Jeżeli podatnik zmieniał numer dedykowanego konta, informacja podatkowa może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Dlatego należy ją dokładnie przeanalizować.

Coraz więcej osób rozlicza PIT-38 przez Internet

Od kilku lat rośnie liczba osób, które postanowiły rozliczyć swój podatek przez internet. W ubiegłym roku urzędy skarbowe przyjęły łącznie ponad 11,4 milionów elektronicznych deklaracji podatkowych na najpopularniejszych formularzach PIT. To rekordowa liczba e-PITów licząc od 2008 roku. Wśród tych druków nie zabrakło również rozliczenia PIT-38 za 2023.

Ministerstwo Finansów informuje, że stosunek liczby deklaracji PIT złożonych drogą elektroniczną oraz papierowych jest niemal dokładnie odwrotny niż 4 lata temu. W 2014 roku złożono ok. 5 mln deklaracji PIT online i ok. 12 mln papierowych, zaś w 2023 roku 11,4 mln PIT-ów przez Internet i zaledwie 5,6 mln zeznań w formie papierowej.

Jak wypełnić PIT 38 przez Internet?

Niezależnie od tego, czy uzyskałeś przychód z tytułu sprzedaży akcji, odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, objęcia udziałów w spółkach, czy z handlu papierami wartościowymi - we wszystkich tych przypadkach wygodnie rozliczysz PIT bez wychodzenia z domu.

Wypełnienie PIT-38 online to nic skomplikowanego. Wystarczy, że pobierzesz darmowy program do rozliczania formularza PIT lub uruchomisz wersję online i skorzystasz z wbudowanej pomocy. Z naszą aplikacją podatkową rozliczysz podatek w niecałe 5 minut i to bez konieczności zatrudniania księgowego.

4 kroki rozliczania podatku z Programem PIT-38 2023/2024:

 • pobierz darmowy program lub uruchom jego wersję online,
 • postępuj krok po kroku zgodnie z wytycznymi kreatora PIT,
 • wyślij gotowy PIT-38 przez internet,
 • odbierz e-mail z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO) i zyskaj gwarancję, że Twój PIT-38 dotarł bezpiecznie do Urzędu Skarbowego.

Nigdy wcześniej rozliczenie formularza PIT-38 nie było takie proste! Uruchom program online lub skorzystaj z wersji do pobrania i sprawdź sam, że podatki można rozliczyć samodzielnie.

PIT-38 2023/2024 – do kiedy trzeba go złożyć?

Formularz PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku. Deklaracje giełdowe można pobrać ze strony, a wypełnione formularze wysłać tradycyjnie - w wersji papierowej. Jednak chcąc zaoszczędzić na czasie, najlepiej skorzystać z aktualnego Programu PIT-38 od Podatnik.info, którego pełna wersja dostępna jest w internecie za darmo.

Program automatycznie wykonuje obliczenia i wypełnia nimi właściwe pola w formularzu PIT-38 w 2024. W programie do PIT online można wypełnić też wszystkie pozostałe wnioski PIT, a także niezbędne do nich załączniki.

Rozliczenie PIT-38 przez małżonków

Małżonkowie są prawnie zobowiązani złożyć zeznanie PIT-38 rozłącznie (każdy swoją deklarację) do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma możliwości rozliczania się łącznie w związku z dochodami z PIT-38 za 2023. Objęcie za wkład pieniężny udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną obliguje do złożenia PIT-38 dopiero w chwili zbycia tychże udziałów. Z kolei objęcie ich nie generuje przychodu, który należałoby rozliczyć na PIT-38.

Jaka stawka podatku dla druku PIT-38 2023?

W rozliczeniu PIT-38 podatnik powinien odprowadzić podatek w stałej wysokości 19%. Jest to niezmienna stawka, znana powszechnie jako podatek giełdowy. Jest ona stała, opłacana nawet od niewielkiego dochodu, który podatnik uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w minionym roku podatkowym.

PIT-38 i rozliczanie przychodów zagranicznych

Ten rodzaj formularza przeznaczony jest zarówno dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na giełdach zagranicznych. Do formularza można dołączyć załącznik PIT/ZG, co oznacza, że na PIT-38 można również wykazać analogiczne dochody uzyskane poza granicami Polski. Należy jednak pamiętać, że jeżeli podatnik uzyskał w minionym roku dochód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierza opuścić granice państwa, powinien on złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto PIT-38 przeznaczony jest dla osób fizycznych, które w roku podatkowym uzyskały przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Na jakich zasadach przelicza się kurs obcych walut na złotówki?

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody z tytułu realizacji praw wynikających z posiadanych papierów wartościowych, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a Ustawy, przelicza się na PLN według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

PIT-38 druk online – łatwe wypełnienie bez wychodzenia z domu

Podczas rozliczania formularzy podatkowych warto pamiętać, że każdego roku Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe druki na dany rok podatkowy. Oznacza to, że rozliczenie formularza PIT-38 2024 za pomocą druku z lat ubiegłych, jest uznawane przez Urząd Skarbowy za błąd i wymaga złożenia wyjaśnienia oraz korekty.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że wypełniasz właściwy formularz podatkowy, skorzystaj z Programu PIT-38 - PIT Pro od Podatnik.info. Jest to aplikacja zgodna z wymogami Ministerstwa Finansów i posiada zawsze aktualne druki PIT i załączniki.

Co grozi podatnikowi, który źle rozliczy PIT-38?

W przypadku pomyłki w deklaracji PIT-38 kluczowa jest informacja, czy formularz PIT-38 został wysłany w terminie przewidzianym przez prawo. Jeżeli formularz zostanie wysłany do właściwego urzędu skarbowego na czas, czyli do 30 kwietnia 2024 roku, podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych z tytułu błędnego wypełnienia wniosku. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania zobowiązany jest wysłać podatnikowi wezwanie do ponownego wypełnienia druku w formie korekty PIT.

Kara finansowa może zostać nałożona na podatnika, który uchyla się od rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Za uchylanie się od obowiązku rozliczenia może zostać uznane także spóźnienie się ze złożeniem PIT-38. Na szczęście, zapominalscy mają też szansę na uniknięcie kary finansowej! Jeśli zdarzyło ci się zapomnieć rozliczyć PIT-38 w terminie, zrób to jak najszybciej (najlepiej przez Internet - zaoszczędzisz na czasie przesyłki).

Do rozliczenia dołącz tzw. czynny żal, czyli dokument, w którym powiadamiasz Urząd Skarbowy o popełnieniu czynu zabronionego (tj. niedopełnieniu obowiązku podatkowego). Zrób to, zanim o twoje rozliczenie PIT upomni się administracja podatkowa! To najlepszy sposób na to, aby zmniejszyć ryzyko kary finansowej.

PIT-38 a koszty uzyskania przychodów

Dochody kapitałowe rozliczane za pomocą deklaracji PIT-38 można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to zyski wykazane w informacji PIT-8C. Miejsce na te dane znajdują się w sekcji D. Z kolei druga grupa to inne przychody uwzględnione w powyższej informacji w części E, uzyskane za granicą lub na terytorium Polski, nieuwzględnione w tym typie PITu. Każdy z przychodów może generować koszty, które podatnik poniósł w związku z nabyciem oraz utrzymaniem papierów wartościowych, na przykład z tytułu dywidend.

Kosztami uzyskania przychodów mogą być wydatki przeznaczone na nabycie papieru wartościowego lub związane z obsługą rachunku maklerskiego. Jeżeli dochody kapitałowe wynikają ze zbycia odziedziczonych w spadku udziałów w:

 • spółce kapitałowej,
 • spółdzielni lub
 • papierów wartościowych otrzymanych w spadku,

do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki spadkodawcy związane z nabyciem lub zbyciem wymienionych powyżej składników majątku.

PIT-8C – Koszty uzyskania przychodu

Jeżeli podatnik otrzymał informację PIT-8C, znajdzie w niej informacje na temat kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to transakcji obejmujących odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Koszt uzyskania przychodu z tego źródła przychodów oblicza się poprzez pomnożenie ceny jednostkowej przez ilość odpłatnie zbytych papierów wartościowych. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się również wydatki związane z obsługą rachunku maklerskiego.

Przykładem kosztów uzyskania przychodu mogą być również wydatki poniesione podczas transakcji bez pośrednictwa biura maklerskiego. Wśród nich znajdują się między innymi: odsetki kredytowe z tytułu zobowiązania zaciągniętego na nabycie papierów wartościowych, z tytułu udziału. Jeżeli podatnik nabył je jednak w drodze spadku lub darowizny, nie pojawiają się żadne koszty możliwe do odliczenia. Co ważne, dochód z takiej transakcji nie podlega opodatkowaniu.

PIT-38 a straty z lat ubiegłych

Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania PIT w kwestii straty z lat ubiegłych. Dotychczas podatnicy mieli możliwość odliczenia w przypadku przychodów uzyskanych z tytułu zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych,
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach lub spółdzielni, a także
 • objęcia udziałów lub wkładów w spółdzielniach w ramach rekompensaty za wkład niepieniężny nieobejmujący przedsiębiorstwa lub jego części.

Podatnik miał prawo do odliczenia straty podatkowej przez kolejnych pięć lat w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty straty w jednym roku. Dochód objęty odliczeniem musi pochodzić z tego samego źródła. Od 1 stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania straty. Aktualnie podatnik ma do dyspozycji dwa rozwiązania. Pierwsze z nich jest dokładnie takie samo jak w poprzednich latach.

Z kolei drugie rozwiązanie polega na jednorazowym obniżeniu dochodu uzyskanego z tego samego źródła. W takim przypadku wysokość odliczenia nie może przekraczać 5 000 000 zł. Jednocześnie odliczenie nie może przekraczać 50% wysokości tej straty w żadnym roku podatkowym.

Rozliczenie strat z kapitałów pieniężnych – czego nie można zaliczyć jako straty?

Należy zaznaczyć, że większość wydatków nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uwzględnia do KUP wydatków na:

 • objęcie lub nabycie udziałów bądź wkładów w spółdzielni,
 • nabycie udziałów lub akcji w spółkach,
 • zakup papierów wartościowych,
 • nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych,

które są nadal w posiadaniu podatnika.

Aby móc zaliczyć te wydatki kapitałowe do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku:

 • Odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni,
 • Odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółkach, w tym z tytułu wykupu ich przez emitenta,
 • Odpłatnego zbycia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu kapitałowym.

Załączniki do PIT-38

Zdarza się, że urząd skarbowy zobowiązuje podatnika do dołączenia specjalnych załączników rozliczenia PIT. W przypadku deklaracji PIT 38 obowiązuje wyłącznie jeden dodatkowy dokument. Należy w nim uwzględnić dochody z:

 • giełdy,
 • papierów wartościowych uzyskanych za granicą.

Należy pamiętać, że PIT/ZG dotyczy zysków nabytych na terenie kraju objętego umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem odliczenia proporcjonalnego.

Dane z załącznika PIT/ZG należy nanieść na deklarację PIT-38. Dotyczy to przychodu z zagranicy, kosztów, a także podatku. Podatnik musi przy tym pamiętać o różnicy między dochodem a przychodem oraz ustawowych limitach. Dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się program PIT podatnik.info, który automatycznie wyliczy i naniesie odpowiednie kwoty na deklarację.

Ulgi w PIT-38

Z racji rozliczania dochodów giełdowych na PIT-38 możliwe jest także skorzystanie z dodatkowych ulg i odliczeń skierowanych do osób fizycznych uzyskujących dochody kapitałowe. W zależności źródła zysków podatnik może skorzystać z kilku różnych preferencji. Wśród nich znajdują się:

 • ulga od zapłaty podatku za granicą przysługuje podatnikom, którzy uzyskali dochód opodatkowany za granicą,
 • odliczenie straty z lat ubiegłych na zasadach omówionych powyżej,
 • zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych przed końcem 2003 roku, które wynikały ze zbycia nabytych przed obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 roku lub przez jednostki samorządu terytorialnego po 1 stycznia 1997 roku,
 • zwolnienie z opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych na giełdzie,
 • zwolnienie dochodów z tytułu realizacji praw nabytych na podstawie papierów wartościowych po 1 stycznia 2004 roku.

Jeżeli podatnik ma wątpliwości, w jaki sposób rozliczyć przysługujące ulgi i zwolnienia, wiele może wyjaśnić program PIT. Podatnik.info umożliwia użytkownikom zadawania dowolnych pytań ekspertom. Ponadto program do PIT naliczy wszystkie przysługujące Ci ulgi.

Bezpieczne rozliczenie PIT-38 online

Aktualnie podatnik może rozliczyć podatek na kilka sposobów. Może skorzystać z płatnej usługi doradcy podatkowego lub księgowego albo rozliczyć PIT samodzielnie. Gotowy formularz można wysłać pocztą do urzędu skarbowego lub skorzystać z funkcji wysyłki online.

Jak więc rozliczyć się, żeby zyskać pewność, że formularz podatkowy trafi bezpiecznie do właściwego Urzędu Skarbowego? Jako specjaliści od podatków oraz dostawcy jednego z najlepszych programów do rozliczania PIT-38, rekomendujemy wykorzystanie oprogramowania podatkowego - naszego autorskiego programu PIT Pro, który zawiera zawsze aktualne formularze PIT i daje możliwość odliczenia wszystkich przysługujących Ci ulg i odliczeń.

Poznaj zalety naszego systemu! Program PIT Pro 2023/2024 do rozliczania podatku za 2023 rok:

 • pełna wersja programu dostępna jest online lub do pobrania za darmo,
 • program posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości,
 • aplikacja posiada certyfikację bezpieczeństwa SSL,
 • program jest zgodny z Ministerstwem Finansów i posiada tylko aktualne druki PIT,
 • gwarantujemy uzyskanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które jest jedynym dowodem dostarczenia PIT-u do Urzędu Skarbowego,
 • zapewniamy pomoc techniczną oraz pomoc podatkową,
 • udostępniamy podatnikom wirtualną przestrzeń zabezpieczoną hasłem do przechowywania archiwalnych formularzy elektronicznych,
 • program wyposażony jest w Kreator PIT, który krok po kroku pomaga rozliczyć każdy formularz wraz z załącznikami
 • program pozwala na przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Skorzystaj z naszej aplikacji podatkowej i rozlicz PIT-38 za 2023 z wykorzystaniem sprawdzonego programu podatkowego. Dołącz do grona ponad 14 mln zadowolonych użytkowników naszego programu i przekonaj się, że rozliczanie podatków nie musi być uciążliwe.

Pamiętaj, że z najnowszym Programem do PIT-38 2024:

 • oszczędzasz czas i pieniądze,
 • otrzymujesz wsparcie ekspertów podatkowych,
 • zyskujesz gwarancję bezpieczeństwa,
 • skracasz czas oczekiwania na zwrot podatku.

Zapraszamy do skorzystania z naszego darmowego programu do PIT już dzisiaj!

Formularz rozliczenia PIT-38 - Jak wypełnić PIT-38 krok po kroku przez internet za rok 2023

Krok 1.

Wybierz w punkcie 1. sposób rozliczania na formularzu PIT-38 (indywidualnie).

W punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania w przypadku składania PIT-38 po raz pierwszy, jeżeli składasz korektę za PIT-38, wybierz Korekta Zeznania.

W punkcie 3. wybierz z listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie. Klikając Dalej, przejdź na kolejną stronę formularza.

Krok 2.

Na tym etapie program do PIT poprosi o wskazanie źródła osiąganych przychodów. Jeśli rozliczasz się na druku PIT-38, wskaż PIT-8C papiery wartościowe. Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz po kliknięciu na znak zapytania.

Krok 3.

Podaj przychody z odpłatnego zbycia p. wartościowych i innych instrumentów finansowych. W PIT-8C znajdziesz sumę przychodów i wysokość kosztów uzyskania.

Następnie podaj inne przychody (sumę przychodów i kosztów ich uzyskania) wymienione w PIT-8C i stawkę podatku (domyślnie 19%). Jeżeli w ostatnich 5 latach poniosłeś stratę ze zbycia papierów wartościowych, podaj kwotę straty do odliczenia.

Krok 4.

Uzupełnij swoimi danymi pola danych osobowych podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.

Krok 5.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-38. Upewnij się, że wpisane dane są poprawne.

Krok 6.

Program do PIT przedstawia przegląd Twojego zeznania podatkowego wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Na dole znajdziesz informacje o błędnie uzupełnionych polach.

Przykładowy komunikat: Nie podano numeru PESEL. Należy podać numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru NIP.

Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer PESEL lub wybrać rozliczenie za pomocą NIP.

Krok 7.

Wyślij swój PIT-38 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.

Dowodem złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Zapisany rozliczony PIT-38 znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 8.

Aby wysłać e-deklarację PIT-38, należy założyć darmowe konto podatnik.info. Program do PIT ułatwi dopełnienie wszelkich formalności. Za jego pośrednictwem otrzymasz również odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

Najczęściej zadawane pytania

PIT-38 – dla kogo?

Zeznanie roczne PIT-38 skierowane jest do podatników, którzy uzyskali w danym roku podatkowym przychody z tytułu: odpłatnego zbycia – papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach albo udziałów w spółdzielni, objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Powyższe przychody mogą być uzyskane zarówno przez osobę prywatną, jak i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Jak złożyć PIT-38 przez internet?

Czeka Cię rozliczenie na druku PIT-38? Postaw na wygodne i szybkie rozliczenie przez internet. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami. PIT-38 online nie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Weryfikacja danych podatnika następuje poprzez wpisanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu z poprzedniego roku. Jeśli Twój PIT-38 zostanie poprawnie wypełniony i przejdzie weryfikację formalną w urzędzie skarbowym, otrzymasz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Jeśli składasz PIT-38, powinieneś złożyć deklarację do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przykładowo, dochody za rok 2023 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2024 roku, który wypada we wtorek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-38. Przesłanie deklaracji po terminie skutkować będzie obowiązkiem złożenia w urzędzie skarbowym czynnego żalu – oświadczenia o popełnieniu czynu zabronionego.

Co to jest PIT-38?

PIT-38 jest rodzajem deklaracji podatkowej przeznaczonej dla osób rozliczających przychody kapitałowe. Z uwagi na sposób opodatkowania, przychody z kapitałów pieniężnych dzieli się na przychody opodatkowane przez zryczałtowany podatek dochodowy oraz przychody opodatkowane liniowo stawką w wysokości 19%.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 719

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku