PIT-38 Do kiedy PIT-38?
Redakcja
sxc.hu
Podatnik.info

PIT-38 Do kiedy PIT-38?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT 38 to deklaracja podatkowa przeznaczona dla podatników, którzy w 2023 roku osiągnęli przychody z następujących źródeł:


1) z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach.


2) Z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona, to urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0” (zero).


PIT/ZG dla zagranicznych graczy giełdowych


Często zdarza się, że polscy inwestorzy lokują swoje oszczędności także na zagranicznych rynkach finansowych. Jeżeli więc w 2023 roku uzyskali przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, instrumentów finansowych czy udziałów w spółkach w innym kraju, to muszą je wykazać w druku PIT/ZG, który jest załącznikiem do deklaracji PIT38.


W takim przypadku należy pamiętać, że kwoty wyrażone w walutach obcych, czyli:

 • przychody,
 • koszty,
 • kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu,
 • podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy,


przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.


Jak wypełnić PIT-38?


Najczęściej deklarację PIT 38 wypełnia się na podstawie formularza PIT-8C, czyli informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Podobnie jak płatnicy PIT-11, domy maklerskie, w których gracz posiada rachunek, powinny przysłać podatnikowi ten druk do końca lutego 2024 roku.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2023/2024 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji, użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu.


Program PIT pro 2023/2024 dostarczy PIT38 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i prześlij deklarację za 2023 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za poprzedni rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).



Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?