PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?
Beatrice Murch/http://skroc.pl/a8949/flickr.com CC_BY/http://skroc.pl/5e7f9
Podatnik.info

PIT-38 – co to jest i kto go wypełnia?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

PIT-38 − czego dotyczy i jak wypełnić? Czym jest PIT-8c?


Zazwyczaj PIT-38 wypełnia się na podstawie druku PIT-8C. Od 2019 r. informacja podatkowa PIT-8C dotyczy w głównie do wykazania dochodów pochodzących z giełdy czy kapitałów pieniężnych. Informacja ta wypełniana jest przez maklerów giełdowych, na podatnie prowadzonego rachunku inwestycyjnego. Od 2019 r. stypendia czy przychody z innych źródeł uzupełniane są w informacji podatkowej PIT-11. Przepisy prawa podatkowego dążą więc do uproszczenia rozliczenia podatku dochodowego. Od tego roku, co do zasady informacje przekazane w deklaracji PIT-8C należy wpisać i zadeklarować na formularzu PIT-38. 


Podobnie jak płatnicy PIT-11, domy maklerskie, w których podatnik posiada rachunek, powinny dostarczyć podatnikowi informację PIT-8C, na podstawi której wypełniany jest PIT-38, do końca lutego 2020 roku. Informacja PIT-8C może być przekazana w formie dokumentowej (pocztą lub osobiście) lub też drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail. 


Domy maklerskie, jako płatnik, mają też obowiązek przekazać tę informację podatkową w formie elektronicznej do urzędu skarbowego do końca stycznia 2020.


PIT-38 − dla kogo?


Wiesz już jak wypełnić PIT-38 i co to jest. A kogo dotyczy ta deklaracja? Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, deklarację PIT-38 wypełniają podatnicy, którzy w 2019 roku uzyskali dochody z następujących źródeł:

1) z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,

 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),

 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,

 • udziałów w spółkach.2) Z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Jeżeli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie będzie wypełniona, to urząd skarbowy przyjmie, że podatnik wpisał „0” (zero).


PIT-38 − kto składa tę deklarację do urzędu skarbowego? Osoby prywatne uzyskujące dochody kapitałowe.


Od 2019 r. urząd skarbowy samodzielnie wypełnia za Ciebie PIT-38 na podstawie nadesłanych mu informacji od płatników. Ty do 30 kwietnia 2020 r., korzystając z internetowego programu do rozliczenia podatku dochodowego możesz deklarację tę zatwierdzić, odrzucić lub skorygować. Nie wprowadzenie zmian do tego dnia, oznacza automatyczne złożenie deklaracji za Ciebie. Pamiętaj, że nie każde odpłatne zbycie papierów wartościowych odbywa się za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego. W takiej sytuacji nie otrzymasz informacji PIT-8C, a to oznacza, że samodzielnie będziesz musiał wypełnić PIT-38 na podstawie posiadanych własnych informacji.


Kiedy PIT/ZG w PIT-38?


Jeśli podatnik w ubiegłym roku uzyskał przychody z inwestycji na zagranicznych rynkach lub sprzedaży udziałów w spółkach znajdujących się poza naszym krajem, to do deklaracji PIT-38 musi dołączyć załącznik PIT/ZG.
W takim przypadku należy pamiętać, że kwoty wyrażone w walutach obcych, czyli:

 • przychody,

 • koszty,

 • kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu,


podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy,
przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.


Jak oblicza się podatek od przychodów uzyskanych za granicą? Dochody zagraniczne z tego tytułu sumuje się z dochodami uzyskanymi w Polsce. Następnie od podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie nie może jednak przekraczać proporcjonalnego odliczenia. 


Do kiedy PIT-38?


Zgodnie z ustawą PIT-38 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2020 roku (jest to czwartek). 


Co do zasady, gdyby 30 kwietnia wypadał w niedzielę, a poniedziałek 1 maja w Polsce obowiązuje Święto Pracy, które jest ustawowo dniem wolnym, to podatnicy mają czas na złożenie PIT-38 w urzędzie skarbowym do północy 2 maja. A więc w następny dzień roboczy następujący po 30 kwietnia. 


Jak odliczyć w PIT-38 stratę z lat ubiegłych?


W deklaracji PIT-38 podatnicy mogą także odliczyć stratę z lat ubiegłych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy jako koszt podatkowy. Jego zasady mają m.in. zastosowanie w przypadku sprzedaży papierów wartościowych.


Dzięki temu inwestor może odliczyć w PIT-38 stratę w okresie pięciu lat od chwili jej wystąpienia, ale maksymalnie połowę w jednym roku. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Strata na giełdzie może być korzystna dla podatnika”.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2019/2020 od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji, użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu.


Program PIT pro 2019/2020 dostarczy PIT-38 przez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2019 rok do urzędu skarbowego pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:


 • imienia,

 • nazwiska,

 • daty urodzenia,

 • nr PESEL lub NIP,

 • kwoty przychodu za 2018 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-38 Do kiedy PIT-38?