Rozlicz PIT 36L online 2024 za rok 2023

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 36L

 1. Deklaracja podatkowa PIT-36L jest przeznaczona do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej lub specjalnych działów produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.
 2. Podatek liniowy jest objęty stałą stawką ryczałtu wysokości 19% przychodów.
 3. W PIT-36L nie możesz skorzystać z ulg podatkowych. Jednakże jest możliwość obniżenia zobowiązania podatkowego m.in. przez koszty uzyskania przychodów, odliczenie wpłat IKZE, czy ulgi abolicyjnej od podatku.

Zeznanie PIT-36L jest formularzem przeznaczonym dla podatników (osób fizycznych), którzy zadeklarowali chęć rozliczania swojej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, za pomocą podatku liniowego. Zeznania PIT-36L należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania podatnika do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Podatek liniowy PIT-36L – jakie są korzyści z tej formy opodatkowania?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru różne sposoby opodatkowania, m.in. według skali, ryczałtem oraz podatkiem liniowym. Jeśli nie zdecydują się na inny tryb, z definicji będą opodatkowani według skali. Oznacza to różne stawki podatku, zależne od wysokości osiągniętego dochodu.

Podatek liniowy rozliczany na druku PIT-36L za 2023 pozwala znacznie uprościć rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, a w niektórych przypadkach – nawet zaoszczędzić. Przychody rozliczane przez podatników na formularzu PIT-36L są opodatkowane jednolitą stawką 19%, niezależnie od ich wysokości. W przypadku działalności o dużych przychodach, może okazać się to bardzo korzystne rozwiązanie.

PIT-36L 2023/2024 a ulgi podatkowe i odliczenia

Podatek liniowy ma także minusy. Decydując się na rozliczanie za pomocą deklaracji PIT-36L online lub tradycyjnej, tracimy prawo do większości ulg i odliczeń podatkowych. Jedyne pomniejszenia uznawane przez Ministerstwo Finansów, które możemy odnotować na tym druku to:

 • koszty uzyskania przychodu (pomniejszają kwotę przychodu) lub wysokość poniesionej straty,
 • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (pomniejszają dochód),
 • ulga z tytułu składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – pomniejsza dochód),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejsza podatek),
 • ulga abolicyjna – dla osób osiągających dochody za granicą (pomniejsza podatek),
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla pracujących seniorów,
 • darowizny,
 • ulga na zabytki,
 • ulga na działalność B+R,
 • ulga na produkcję próbną i wprowadzenie produktu na rynek,
 • ulga na ekspansję,
 • ulga na działalność sportową kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
 • ulga na robotyzację,
 • ulga na nabycie terminala płatniczego,
 • 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Kiedy zgłosić chęć rozliczania się na PIT-36L online?

Oświadczenie o chęci opodatkowania lub o rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musisz złożyć:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej lub wynajmu prywatnego,
 • do końca roku - gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Aby skorzystać z podatku liniowego należy złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenie. Składa się je nie później niż do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z działalności gospodarczej, od którego chcemy rozliczać się wg stawki 19%.

Jak wypełnić PIT-36L online?

Podatników rozliczających się przez zeznanie podatkowe PIT-36L nie obejmuje możliwość rozliczania się z małżonkiem - korzystając z opodatkowania na zasadach skali podatkowej, należy się rozliczać indywidualnie. Dodatkowo, jeśli podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł, nie wskazuje wysokości dochodu z tych źródeł na druku PIT-36L, lecz ma obowiązek złożyć osobne deklaracje właściwe dla danego przychodu. Należy jednak pamiętać, że rozliczanie jednego rodzaju działalności za pomocą podatku liniowego wyłącza możliwość rozliczania innej na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są przychody opodatkowane ryczałtem, uzyskane na przykład ze spółek jawnych i cywilnych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie podatkowe PIT-36L.

Do formularza PIT-36L można dołączyć następujące załączniki oferowane przez resort finansów: zeznania PIT/B i PIT/Z (dotyczące działalności gospodarczej), PIT/DS oraz deklaracje PIT/ZG (dochody zagraniczne). Ponad to można dołączyć PIT/O - na którym rozlicza się ulgi i odliczenia. Termin złożenia formularza PIT-36L mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu musi być podpisane profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym.

Jak przeliczać kurs obcych walut na złotówki?

Kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Program PIT pro 2023/2024
Rekomenduje Instytut Polskiej Księgowości

Już od 7 lat pomagamy rozliczać podatek dochodowy

Program PIT pro 2023/2024 to jeden z najpopularniejszych programów podatkowych, z którego skorzystało już ponad 14 653 121 podatników z całej Polski. Program działa zgodnie z Ministerstwem Finansów oraz posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.

Dzięki naszej aplikacji szybko i sprawnie wykonasz rozliczenie PIT bez konieczności wychodzenia z domu.

Program PIT pro 2023/2024 to przede wszystkim:

 • prosta obsługa dla każdego
 • pełna wersja dostępna za darmo
 • bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem SSL

Nie musisz znać się na podatkach, wystarczy darmowy Program PIT pro 2023/2024.

Formularz rozliczenia PIT-36L – jak wypełnić PIT-36L przez Internet za rok 2023

Chcesz wygodnie się rozliczyć z fiskusem bez wychodzenia z domu? Nic prostszego! Nasz darmowy program do PIT-36L 2023/2024 - PIT Pro umożliwia złożenie zeznania przez Internet w mniej niż 6 minut. Zapomnij o żmudnym wypełnianiu papierowych formularzy i staniu w kolejce do okienka w urzędzie skarbowym. Z nami unikniesz błędów w podatku dochodowym za 2023 rok i wygodnie go rozliczysz nie ruszając się z fotela. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję jak rozliczyć podatek ryczałtowy z urzędem skarbowym krok po kroku.

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania zeznania na formularzu PIT-36L wybierając z listy właściwą opcję: indywidualnie - z uwagi na to, że nie można rozliczać podatku liniowego wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeśli wypełniasz formularz PIT-36L po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za zeznanie PIT-36L, wybierz Korekta Zeznania. W punkcie 3. wybierz z rozwijanej listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie. Kliknij Dalej, by przejść na kolejną podstronę formularza.

Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów. Dla przykładu, zaznacz pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli w ubiegłym roku uzyskałeś z tego tytułu przychody. Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania znajdujący się obok jego nazwy.

Krok 3.

Wskaż sposób opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanej w poprzednim kroku. Jeżeli rozliczasz deklarację PIT-36L, wybierz podatek liniowy. Następnie podaj: liczbę prowadzonych pozarolniczych działalności gospodarczych i liczbę spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem. Dodatkowo wskaż, czy chcesz rozliczyć stratę z ubiegłych lat oraz czy korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat ze zwolnień podatkowych.

Krok 4.

Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. W Twoim przypadku na liście zobaczysz: wpłaty na IKZE, wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy oraz inne ulgi od dochodu i podatku.

Krok 5.

Kolejne pola dotyczyć będą wybranej ulgi. Przyjmijmy, że chcesz odliczyć ulgę termomodernizacyjną.

Krok 6.

Na ekranie zobaczysz komunikat dotyczący dołączenia formularza PIT/O do formularza PIT-36L.

Krok 7.

Jeśli Twoim źródłem przychodów jest wybrana w Kroku 2. pozarolnicza działalność gospodarcza, podaj dotyczące jej informacje. Jeśli wykonujesz różne rodzaje działalności lub wykonujesz działalność w wielu miejscach, wykaż łączne przychody i koszty ich uzyskania.

Krok 8.

Podaj, w jaki sposób odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób liniowy – miesięcznie czy kwartalnie. Następnie wpisz należne kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy lub kwartałów oraz należną kwotę łączną.

Krok 9.

Podaj kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej za poszczególne miesiące lub kwartały. Następnie wpisz zapłaconą kwotę łączną.

Krok 10.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki na ubezpieczenie społeczne zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. 

Krok 12.

Podaj sumę wysokości dochodu zwolnionego od podatku i pozostałych odliczeń od dochodu. Pomiń pola, jeżeli taki dochód nie występuje. Podaj sumę kwot doliczeń do podatku. Pomiń pole, jeżeli takie doliczenia nie występują.

Krok 13.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Wskaż, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.

Krok 14.

Podaj kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanego w Kroku 5.

Krok 15.

Uzupełnij dane podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.

Krok 16.

Kolejne ekrany to podgląd zeznania PIT-36L. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.

Krok 17.

Ekran zawiera podsumowanie deklaracji PIT-36L wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty. Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola. Przykładowy komunikat: By złożyć zeznanie PIT-36L należy rozliczać się za pomocą numeru NIP. Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer NIP.

Krok 18.

Wyślij swoją e deklaracje PIT-36L online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia. Dowodem złożenia deklaracji PIT-36L w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru. Zapisane rozliczone zeznanie PIT-36L znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.

Krok 19.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36L w roku podatkowym 2023 załóż darmowe konto Podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego - urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), które jest oficjalnym potwierdzeniem prawidłowego złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Najczęściej zadawane pytania

Do kiedy należy rozliczyć PIT-36L?

Wypełniony druk PIT-36L należy złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2024 r. Nie czekaj na ostatnią chwilę! Deklarację PIT-36L możesz składać już od 15 lutego. Zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego programu do PIT, dzięki któremu wypełnisz i natychmiast dostarczysz deklarację podatkową PIT-36L bez zbędnego oczekiwania w kolejce w urzędzie, czy też na poczcie.

Dla kogo jest PIT-36L?

PIT-36L jest przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, które wybrały opodatkowanie liniowe jako formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej.

Co to jest PIT-36L?

Deklaracja podatkowa PIT-36L jest przeznaczona dla podatników rozliczających się według podatku liniowego w wysokości 19%.

Jak wypełnić PIT-36L?

Zeznanie PIT-36L można wypełnić z pomocą programu PIT Pro od Podatnik.info. Nasz program jest wyjątkowo prosty w obsłudze i w 100% darmowy. Kiedy odpowiesz na kilka prostych pytań, system automatycznie wybierze i uzupełni Twoją deklarację. Możesz również wypełnić sam PIT-36L, a program sprawdzi jej poprawność i wskaże ewentualne błędy.

Nie mogę wydrukować deklaracji – co robić?

Masz problem z wydrukiem deklaracji PIT-36L? Skorzystaj z poniższych kroków, aby wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu wraz z UPO (Urzędowym Poświadczeniem Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie:

 • Wejdź na stronę www.podatnik.info.
 • Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu).
 • Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło.
 • Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje zeznania PIT.
 • Wybierz zeznanie PIT, które Cię interesuje i kliknij „Pobierz UPO”.
 • Pobierz dokument w formacie PDF.

Uwaga! Generowanie druku zeznania może potrwać do 10 minut. Prosimy o cierpliwość. Dziękujemy za skorzystanie z naszego programu.

Zeznanie PIT-36L a inne przychody z innych źródeł – czy muszę się dodatkowo rozliczać?

W PIT-36L przedsiębiorcy wykazują tylko przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej liniowo i nie mogą ich łączyć z przychodami pochodzącymi z innych źródeł. W przypadku gdy otrzymujesz dochody np. z tytułu umowy o pracę, masz obowiązek rozliczyć je odpowiednim formularzu (w tym przypadku PIT-37) i dołączyć go do swojej deklaracji. Co istotne, po zadeklarowaniu przejścia na podatek liniowy nie możesz już rozliczać się z innych przychodów według zasad ogólnych. Innymi słowy, należy je również rozliczać według zasad rozliczenia liniowego.

Zeznanie PIT-36L a brak dochodu lub strata – jak prawidłowo to rozliczyć?

Nie ma obowiązku składania deklaracji podatników w przypadku gdy w danym roku rozliczeniowym podatnik nie uzyskał żadnego dochodu. Natomiast, jeżeli ubiegły okres rozliczeniowy wykazuje stratę przedsiębiorcy, należy wtedy wykazać to w deklaracji podatkowej - istnieje możliwość odliczenia poniesionej straty w kolejnych pięciu latach, maksymalnie do 50% wysokości straty rocznie.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania – jak je złożyć?

Aby przejść na liniową formę opodatkowania należy złożyć deklarację o wyborze tego sposobu rozliczenia podatku. Można to zrobić podczas wizyty w urzędzie lub wysyłając wniosek pocztą lub elektronicznie do odpowiedniego oddziału urzędu skarbowego. Czynność tę musisz wykonać zarówno, gdy otwierasz nową działalność gospodarczą, jak i w przypadku, gdy masz już otwartą działalność i chcesz zmienić formę opodatkowania. Warto pamiętać o terminie złożenia tej deklaracji - nie ma bowiem możliwości zmiany formy opodatkowania po upłynięciu dwudziestego dnia miesiąca po otrzymaniu pierwszego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Po upłynięciu tego terminu działalność będzie rozliczana według starej stawki podatku a następne oświadczenie będzie można złożyć do końca kolejnego roku podatkowego.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 588

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku