Rozlicz PIT 36L Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 36L

PIT 36L 2021/2022 - rozliczenie online

PIT 36L jest formularzem przeznaczonym dla podatników, którzy zadeklarowali chęć rozliczania swojej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, za pomocą podatku liniowego. PIT 36L należy złożyć do 2 maja 2022 roku.

Jakie są korzyści z podatku liniowego na PIT-36L?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru różne sposoby opodatkowania, m.in. według skali, ryczałtem oraz podatkiem liniowym. Jeśli nie zdecydują się na inny tryb, z definicji będą opodatkowani według skali. Oznacza to różne stawki podatku, zależne od wysokości dochodu.

Podatek liniowy rozliczany na druku PIT-36L za 2021 pozwala znacznie uprościć rozliczanie się z Urzędem Skarbowym, a w niektórych przypadkach – nawet zaoszczędzić. Przychody rozliczane na formularzu PIT-36L są opodatkowane jednolitą stawką 19%, niezależnie od ich wysokości. W przypadku działalności o dużych przychodach, może okazać się to bardzo korzystne rozwiązanie.

PIT 36L 2021/2022 a ulgi podatkowe i odliczenia

Niestety, podatek liniowy ma także minusy. Decydując się na rozliczanie za pomocą PIT-36L online , tracimy prawo do praktycznie wszystkich ulg i odliczeń podatkowych. Jedyne pomniejszenia, które możemy odnotować na tym druku to:

 • koszty uzyskania przychodu (pomniejszają kwotę przychodu),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (pomniejszają dochód),
 • ulga z tytułu składek opłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – pomniejsza dochód),
 • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejsza podatek),
 • ulga abolicyjna – dla osób osiągających dochody za granicą (pomniejsza podatek),
 • 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Kiedy zgłosić chęć rozliczania się na PIT 36L online?

Aby skorzystać z podatku liniowego należy złożyć w Urzędzie Skarbowym stosowne oświadczenie. Składa się je nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, od którego chcemy rozliczać się wg stawki 19%. Oznacza to, że ostatni termin składania oświadczenia minął 20 stycznia 2021 roku. Zatem, kto nie złożył w tym czasie oświadczenia, PIT 2021/2022 złoży jeszcze według skali podatkowej. Do 20 stycznia 2021 roku może jednak zadeklarować chęć rozliczania przychodów za 2021 rok według podatku liniowego na druku PIT-36L 2021.

Jak wypełnić PIT-36L online?

Podatnicy rozliczający się za pomocą PIT 36L nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Dodatkowo, jeśli podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł, nie łączy ich na druku PIT 36L, ale ma obowiązek złożyć osobne deklaracje właściwe dla danego przychodu. Należy jednak pamiętać, że rozliczanie jednego rodzaju działalności za pomocą podatku liniowego wyłącza możliwość rozliczania innej na zasadach ogólnych. Wyjątkiem są przychody np. ze spółek jawnych i cywilnych rozliczanych ryczałtowo.

Do formularza PIT-36L można dołączyć następujące załączniki:PIT/B i PIT/Z (dotyczące działalności gospodarczej) oraz PIT/ZG (dochody zagraniczne). Termin złożenia formularza PIT-36L mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jak przeliczać kurs obcych walut na złotówki?

Ponadto kwoty wyrażone w walutach obcych, tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Rozlicz PIT 2021/2022 z programem do PIT już dziś!

Pobierz Program PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !

Formularz rozliczenia PIT-36L – Jak wypełnić pit 36L krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

W punkcie 1. wskaż sposób rozliczania na formularzu PIT-36L wybierając z listy właściwą opcję: indywidualnie, z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Jeśli wypełniasz formularz PIT-36L po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania. Jeżeli składasz korektę za PIT-36L, wybierz Korekta Zeznania.
W puncie 3. wybierz z rozwijanej listy urząd skarbowy, do którego składasz zeznanie.
Kliknij Dalej, by przejść na kolejną podstronę formularza.


Krok 2.

Zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.
Dla przykładu, zaznacz pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli w ubiegłym roku uzyskałeś z tego tytułu przychody.
Dodatkowe informacje o źródle przychodu znajdziesz klikając na znak zapytania znajdujący się obok jego nazwy.


Krok 3.

Wskaż sposób opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanej w poprzednim kroku. Jeżeli rozliczasz PIT-36L, wybierz podatek liniowy.
Następnie podaj: liczbę prowadzonych pozarolniczych działalności gospodarczych i liczbę spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem.
Dodatkowo wskaż, czy chcesz rozliczyć stratę z ubiegłych lat oraz czy korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat ze zwolnień podatkowych.


Krok 4.

Zaznacz przysługujące ci ulgi z listy odliczeń. W Twoim przypadku na liście zobaczysz: wpłaty na IKZE, wydatki na wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ulgę od podatku, o której mowa w art. 27g ustawy oraz inne ulgi od dochodu i podatku.


Krok 5.

Kolejne pola dotyczyć będą wybranej ulgi. Przyjmijmy, że chcesz odliczyć ulgę termomodernizacyjną.


Krok 6.

Na ekranie zobaczysz komunikat dotyczący dołączenia formularza PIT/O do formularza PIT-36L.


Krok 7.

Jeśli Twoim źródłem przychodów jest wybrana w Kroku 2. pozarolnicza działalność gospodarcza, podaj dotyczące jej informacje.
Jeśli wykonujesz różne rodzaje działalności lub wykonujesz działalność w wielu miejscach, wykaż łączne przychody i koszty ich uzyskania.


Krok 8.

Podaj, w jaki sposób odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób liniowy – miesięcznie czy kwartalnie.
Następnie wpisz należną kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy lub kwartałów oraz należną kwotę łączną.


Krok 9.

Podaj kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej za poszczególne miesiące lub kwartały. Następnie wpisz zapłaconą kwotę łączną.


Krok 10.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.


Krok 11.

Wpisz sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij ewentualne składki zagraniczne.


Krok 12.

Podaj sumę kwot dochodu zwolnionego od podatku i pozostałych odliczeń od dochodu. Pomiń pola, jeżeli taki dochód nie występuje.
Podaj sumę kwot doliczeń do podatku. Pomiń pole, jeżeli takie doliczenia nie występują.


Krok 13.

Dodaj lub zaktualizuj numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
Wskaż, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego – oznaczonym kodem PL i składającym się z 26 cyfr.


Krok 14.

Podaj kwotę wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanego w Kroku 5.


Krok 15.

Uzupełnij dane podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.


Krok 16.

Kolejne ekrany to podgląd PIT-36L. Sprawdź poprawność danych wpisanych do formularza.


Krok 17.

Ekran zawiera podsumowanie PIT-36L wraz z kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.
Pod spodem zobaczysz też błędnie uzupełnione pola.
Przykładowy komunikat: By złożyć zeznanie PIT-36L należy rozliczać się za pomocą numeru NIP. Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujący numer NIP.


Krok 18.

Wyślij swój PIT-36L online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.
Dowodem złożenia PIT-36L w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.
Zapisany rozliczony PIT-36L znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 19.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36L załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

 • Do kiedy PIT-36l?

  Jeśli składasz PIT 36l, powinieneś złożyć deklarację do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 2 maja 2022 roku, który wypada w poniedziałek. Jest to więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36l.
 • PIT 36l – dla kogo?

  Zeznanie roczne PIT 36l skierowane jest do podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów (tzw. podatek liniowy). Charakteryzuje się on jednolitą stawką podatku – wynoszącą 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Zgodnie z zasadami, dochody opodatkowane są z urzędu według zasad ogólnych (tzw. skala podatkowa). A zatem, z rozliczania według zasad podatku liniowego, skorzystać możesz dopiero po zadeklarowaniu (wyborze) tej formy opodatkowania. Zmianę formy opodatkowania z zasad ogólnych na podatek liniowy możesz zgłosić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w danym roku uzyskałeś pierwszy przychód. Wniosek o zmianę formy opodatkowania złóż do właściwego urzędu skarbowego. Pamiętaj, że przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przysługuje Ci za to możliwość odliczenia od dochodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne lub ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Dodatkowo możesz skorzystać z ulg, takich jak ulga na działalność badawczo – rozwojową, ulga termomodernizacyjna i wpłaty na IKZE.
 • Nie mogę wydrukować deklaracji

  Masz problem z wydrukiem deklaracji PIT 36l? By wydrukować lub pobrać na komputer zeznanie wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) po wysłaniu rozliczenia lub zapisaniu go na koncie: 1. Wejdź na stronę www.podatnik.info. 2. Przejdź do zakładki MOJE KONTO (prawy górny róg ekranu). 3. Zaloguj się na swoje konto podając adres e-mail i hasło. 4. Na środku ekranu zobaczysz „Moje Centrum Podatnika” – w nim znajdziesz wszystkie swoje PIT-y. 5. Wybierz PIT, który Cię interesuje i kliknij „Pobierz UPO”. 6. Pobierz dokument w formacie PDF. Uwaga! Generowanie druku może potrwać do 10 minut. Prosimy o cierpliwość.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku