Rozlicz PIT 36 Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 36

PIT-36 – co to jest i kto rozlicza?

PIT-36 to jedna z deklaracji podatkowych, za pomocą której podatnik może rozliczyć się z urzędem skarbowym. Zeznanie obejmuje dochody osiągnięte w danym roku. Należy je złożyć w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Deklaracja PIT 36 obowiązuje w przypadku rozliczania na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Dotyczy to podatników, których nie obowiązuje formularz PIT-37.

Deklarację PIT 36 z tytułu osiągniętego dochodu muszą wypełnić i złożyć w wyznaczonym terminie podatnicy, którzy:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej,
 • uzyskują przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów,
 • mają przychody, od których opłacają zaliczki na podatek,
 • osiągają przychody z zagranicy,
 • mają przychody z innych źródeł opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, które nie są objęte obowiązkiem odprowadzania zaliczek,
 • na podstawie art 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) korzystają z kredytu podatkowego.

Należy również wyróżnić formularze PIT 36LS / PIT 36L. Są to deklaracje, które obowiązują podatników prowadzących działalność gospodarczą lub specjalne działy produkcji rolnej. W tych przypadkach obowiązuje opodatkowanie podatkiem liniowym. Takich dochodów nie można łączyć z tymi, które są objęte skalą podatkową. Należy je rozliczyć na osobnym formularzu PIT 36L / PIT 36LS.

 

PIT-36 a przychody z działalności gospodarczej

Deklarację PIT 36 składają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W takim przypadku na jednym formularzu można uwzględnić również inne dochody opodatkowane w ten sposób. Jeżeli zdarzy się, że podatnik uzyskuje przychody z działalności gospodarczej, które rozlicza według podatku liniowego, jest zobowiązany do złożenia deklaracji PIT 36L. 

Zdarzają się również wyjątkowe sytuacje, w których należy zastosować PIT 36S. Jest to nietypowa forma rozliczenia i dotyczy sytuacji, kiedy rozliczenie odbywa się po śmierci przedsiębiorcy. Ten formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie 2 miesięcy od śmierci właściciela firmy. Taki obowiązek ma osoba zgłoszona do CEIDG jako zarządca sukcesyjny.

Warto zaznaczyć, że PIT 36S nie jest obowiązkowy. Jeżeli nie zrobi tego osoba, która przejęła prowadzenie firmy po zmarłym, rozliczeniem zajmie się urząd skarbowym.

Jak wypełnieć PIT 36 2021/2022?

Jednym z najczęściej wybieranych formularzy dla rozliczania działalności gospodarczej jest druk PIT 36. Wykazujemy w nim nasze dochody, przychody, a także koszty uzyskania przychodu. PIT-36 ma podobne przeznaczenie, co PIT-37. PIT-36 jest najczęściej wypełniany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Ten rodzaj formularza powinny wybrać także osoby uzyskujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, opodatkowane na zasadach ogólnych.

PIT-36 powinni skorzystać też podatnicy, którzy uzyskali przychody:

 • ze źródeł przychodów uzyskanych za granicą,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest także dla tych, którzy:

 • korzystają z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Rozliczenie PIT 36 wybierają podatnicy, którzy choćby część przychodów uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika.

 

Rozliczenie PIT 36 przez internet szybkie i darmowe!

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozliczenie podatków jest skorzystanie z darmowego programu PIT 36. Jak podaje Ministerstwo Finansów, tylko w 2020 roku podatek PIT rozliczyło przez Internet około 11,4 miliona Polaków.

Co sprawia, że podatnicy decydują się na rozliczanie m.in. PIT-36 przez internet?

 • Aplikacja jest w 100% darmowa.
 • Program jest zgodny z Ministerstwem Finansów.
 • Dzięki niemu masz dostęp do aktualnych formularzy za 2021 rok i załączników.
 • Program PIT 36 możesz pobrać i zainstalować na swoim komputerze lub uruchomić online.
 • Program jest bezpieczny i posiada rekomendację Instytutu Polskiej Księgowości.
 • Aplikacja posiada Kreator PIT, który pomaga wypełnić podatek na każdym kroku formularza.
 • Program monitoruje błędy i sugeruje korekty.
 • Program PIT posiada pełną bazę urzędów skarbowych.

 

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji podatkowej i rozlicz swój PIT-36 2021 w niecałe 5 minut przez internet. Zyskaj dostęp do Urzędowego Poświadczenia Odbioru i pewność, że Twój PIT trafił do Urzędu Skarbowego.

Elektroniczne rozliczenie druku PIT 36 to nie tylko wygoda, ale również skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Sprawdź funkcje programu już dziś i dołącz do ponad 14 653 121 użytkowników -> Program do PIT 2021/2022.

Ulgi w PIT-36

Deklaracja PIT 36 służy nie tylko do wykazania osiągniętego dochodu, ale również przysługujących ulg i rozliczeń. Każdy podatnik ma prawo obniżyć wysokość zobowiązania wobec urzędu skarbowego za pomocą specjalnych preferencji. Deklaracja PIT 36 oraz PIT 36L umożliwia skorzystanie z:

 • odliczenia składek zdrowotnych,
 • ulgi za pracę za granicą,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • odliczenia wpłat IKZE,
 • ulgi na badania i rozwój,
 • odliczenia składek ZUS,
 • odliczenia, na przykład straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli rozliczasz deklarację PIT 36 z tytułu osiągniętego dochodu, możesz również skorzystać z preferencyjnych warunków takich jak:

 • ulga na internet,
 • darowizna na rzecz placówek oświatowych, na cele walki z COVID-19, edukacji zawodowej, organizacje pożytku publicznego, charytatywno-opiekuńcze, na Kościół,
 • ulgi z tytułu statusu dawcy osocza i krwiodawcy,
 • ulga na samochód,
 • ulga na leki,
 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny,
 • zwrot nienależnych świadczeń.

 

Załączniki do PIT 36

Może się zdarzyć, że sama deklaracja PIT 36 nie wystarczy i urząd skarbowy zobowiąże Cię do dostarczenia dodatkowych załączników. Wśród nich znajdują się:

 • PIT/D dotyczący ulg mieszkaniowych,
 • PIT/0 obejmujący inne ulgi niż mieszkaniowe,
 • PIT/BR wykazujący ulgę badawczo-rozwojową,
 • PIT/B dotyczący dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • PIT/Z wykazujący dochody przedsiębiorstwa objęte wcześniej zwolnieniem na podstawie art 44 ust. 7a,
 • PIT/M obejmujący dochody małoletnich,
 • PIT/ZG dotyczący dochodów zagranicznych,
 • PIT/DS wykazujący dochody z działów specjalnych produkcji rolnej.

PIT-36 możesz rozliczyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem oraz dzieckiem

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających swoje dochody indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Dotyczy to również osób samotnie wychowujących dzieci. Przepisy obejmują także podatników, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Dotyczy to przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 Ustawy o PIT opodatkowanych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Jeżeli małżonkowie zamierzają wspólne opodatkować dochody, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jedno z nich.

 

Do kiedy rozliczamy PIT-36 za 2021 rok?

Ostateczny termin, do którego podatnicy powinni wysłać PIT 36 do Urzędu Skarbowego to 30 kwietnia każdego roku podatkowego. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę. Wówczas termin ten przesuwany jest do pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych od pracy. W roku 2022, który jest rokiem rozliczeniowym za rok 2021, 30 kwietnia 2022 przypada w sobotę, dlatego ostatni dzień składania deklaracji PIT-36 za 2021 rok przypada na 2 maja.

Zwrot i zapłata podatku w PIT-36

Kiedy podatnik złoży deklarację PIT 36, może okazać się, że przysługuje mu zwrot podatku lub obowiązek zapłaty wyższej kwoty. Jeżeli z osiągniętego dochodu i pobranych zaliczek wynika, że pojawiła się nadpłata, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić pieniądze w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji PIT 36. W przypadku zeznań elektronicznych skraca się czas oczekiwania do 45 dni.

Zwrot podatku można otrzymać w formie przelewu elektronicznego, za pośrednictwem poczty lub kasy urzędu skarbowego. Należy jednak podkreślić, że podatnik nie otrzyma pieniędzy z powrotem w przypadku zwrotów niższych niż 11,60 zł. W takiej sytuacji nadpłata przechodzi na przyszły rok podatkowy.

Jeżeli podatnik składający deklarację PIT 36 jest zobowiązany do dopłaty podatku, musi wywiązać się z tego obowiązku do 30 kwietnia. Gdy w tym terminie wypada dzień wolny od pracy, należy zapłacić zaległość najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. Można to zrobić za pomocą przelewu elektronicznego lub w formie tradycyjnej na poczcie, banku lub w SKOK-u.

Korekta PIT-36

Korekta PIT 36 umożliwia naniesienie zmian na formularz złożony już w urzędzie skarbowym. Jeżeli podatnik zapomniał uwzględnić źródła przychodów, źle coś obliczył lub uzupełnił, ma prawo do korekty deklaracji. Każdy ma na to czas maksymalnie do 5 lat od dnia złożenia błędnego formularza PIT 36, PIT 36L czy PIT 36S. Warto zaznaczyć, że w przypadku korekty nadpłata musi być zwrócona przez urząd skarbowy maksymalnie w ciągu 2 miesięcy i nie później niż 3 miesiące od złożenia pierwszej wersji dokumentu.

Rozlicz PIT-36 online i zyskaj UPO

Jeśli zamierzasz rozliczyć podatek za pomocą programu PIT-36, pamiętaj, że po wysłaniu druku do Ministerstwa Finansów otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, w skrócie UPO. Co to jest UPO? Jest to dowód na to, że Twój PIT-36 za 2021 rok został wypełniony i złożony do urzędu skarbowego. UPO ma taką samą wartość, jak potwierdzenie nadania listu poleconego lub złożenia papierowego druku PIT osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru powinniśmy trzymać do 5 lat od końca roku, w którym rozliczyliśmy PIT-36. Warto więc pamiętać o tym, żeby zapisać UPO na dysku, ale przede wszystkim wydrukować i zachować w formie papierowej. Aktualnie użytkownicy Programu PIT pro 2021/2022 posiadają możliwość archiwizowania swoich rozliczonych druków PIT oraz UPO na bezpłatnym koncie podatnika w systemie.

 

Rozlicz PIT 36 2021 w swojej miejscowości

Rozliczenie PIT 36 Warszawa – jakie korzyści dla mieszkańców?

Podatek PIT to główne źródło dochodu miasta. Szacuje się, że w 2020 roku osiągnie on poziom ponad 5,4 mld zł. Miasto stale zachęca osoby, które mieszkają i żyją na stałe w Warszawie do rozliczania swoich podatków w stolicy. Dzięki ich pomocy możliwe będzie utrzymanie wysokich standardów publicznej infrastruktury. Osoby płacące PIT w Warszawie mają pierwszeństwo przy zapisach dzieci do przedszkoli i żłobków, a także, dzięki Karcie Warszawiaka, otrzymują tańsze bilety okresowe i zniżki na wiele usług i towarów. Już teraz rozlicz PIT online i przekaż swój podatek Warszawie.

Dlaczego warto rozliczyć PIT-36 we Wrocławiu?

Rozliczając PIT we Wrocławiu, jego mieszkańcy inwestują w rozwój infrastruktury drogowej, ale także oświatę i kulturę. Dzięki programowi do rozliczania PIT-36 można przekazać deklarację wrocławskiemu urzędowi skarbowemu w zaledwie kilka minut. Osoby, które to zrobią, mogą uzyskać status Premium do swojej karty miejskiej Urbancard. W ten sposób otrzymają zniżki nawet do 50% na atrakcje kulturalne i rozrywkę w mieście. Co roku organizowana jest również loteria dla osób rozliczających podatek we Wrocławiu – do wygrania jest między innymi samochód osobowy.

Rozliczenie PIT-36 w Krakowie

Osoby, które pracują i na stałe mieszkają w Krakowie, powinny złożyć PIT-36 właśnie w tym mieście. Nawet w przypadku rozliczeń online należy podać krakowski adres urzędu skarbowego, zgodny z miejscem zamieszkania. Dzięki wpływom z podatków powstają największe krakowskie inwestycje. W ciągu ostatnich lat były to m.in: Tauron Arena Kraków czy Centrum Kongresowe ICE Kraków. Rozliczając PIT w Krakowie, mieszkańcy dbają również o drobne, lecz mające wpływ na codzienność usprawnienia, jak budowa nowych chodników czy wprowadzanie większej ilości zieleni do miasta.

Rozliczenie PIT w Poznaniu – wyślij PIT-36 i korzystaj

Osoby, które pracują i żyją w Poznaniu, są zachęcane do tego, by rozliczyć swój PIT-36 w jednym z poznańskich urzędów, nawet jeśli zameldowane są w innej miejscowości. Wpływy z podatków są dla Poznania ważnym źródłem dochodu, który pozwala rozwijać komunikację miejską, tworzyć nowe ścieżki rowerowe czy nowe miejsca w przedszkolach i żłobkach. Poznańscy podatnicy płacą też mniej za kartę PEKA. Wesprzyj Poznań i rozlicz PIT online, podając tutejszy adres w zeznaniu podatkowym.

Rozliczenie PIT w Katowicach

Nawet 26% budżetu Katowic to wpływy z PIT. Jeśli chcesz przyczynić się do usprawnienia infrastruktury, wesprzeć rozwój kultury i sportu w Katowicach, wyślij swój PIT 36 do katowickiego urzędu skarbowego. Najszybciej zrobisz to online, wpisując w deklaracji tutejszy adres. Nie trzeba być pod nim zameldowanym, wystarczy, że mieszka się tam na stałe.

PIT-36 Gdańsk – weź udział w loterii

Osoby, które rozliczają PIT w Gdańsku, zyskują podwójnie. Nie tylko przyczyniają się do rozwoju miasta, ale także mogą wziąć udział w organizowanej przez nie loterii. Nagrody przewidziane dla osób, które przekażą podatki do gdańskich urzędów skarbowych, to między innymi samochód, rowery czy karty miejskie z darmowymi biletami na 5 miesięcy.

Rozlicz PIT 36 w Łodzi

Łódź zachęca swoich mieszkańców, by rozliczali PIT właśnie tutaj. Zachętę kieruje zwłaszcza do osób, które są zameldowane w innych miejscowościach, ale to w Łodzi mieszkają na stałe i tu pracują. Wpływy z podatków w ostatnich latach stanowiły nawet 25% budżetu miasta, co pozwoliło na zrealizowanie licznych inwestycji usprawniających codzienne życie łodzian. Najszybciej i najprościej można wysłać rozliczenie online.

Lublin? Rozlicz PIT 36 i wspieraj miasto

Lublin zachęca mieszkańców do rozliczania PIT-36 i innych formularzy, przypominając o ustawowym terminie składania deklaracji: 30 kwietnia. Przekazując podatki swojemu miastu, lublinianie wspierają rozwój dróg, komunikacji miejskiej, oświaty i troszczą się o stan zabytków. Według prognoz wpływy z PIT 2021/2022 zasilą budżet o 463 mln zł. To sprawia, że Lublin znajduje się w pierwszej 10 polskich miast z największymi dochodami z PIT.

Rozliczenia PIT-36 w Bydgoszczy

Osoby mieszkające i płacące podatki w Bydgoszczy przyczynią się do zwiększenia budżetu miasta o 457 mln złotych – tak wynika z szacunków resortu finansów, dotyczących wpływów z PIT w 2020 roku. Co roku organizowana jest też akcja „Zostaw swój 1% w Bydgoszczy”. Aby wesprzeć rozwój miasta, przy rozliczaniu PIT należy pamiętać, by wpisać tutejszy adres. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zameldowane są gdzie indziej, ale na co dzień mieszkają w Bydgoszczy. Najszybciej PIT można wysłać dzięki programowi PIT Pro 2021 lub online.

Formularz rozliczenia PIT-36 – Jak wypełnić pit 36 krok po kroku przez internet za rok 2021

Krok 1.

W punkcie 1. wybierz sposób rozliczania PIT-36. Zaznacz na liście odpowiednią opcję. Dla przykładu, wskaż rozliczenie indywidualne.

Jeżeli wypełniasz formularz PIT-36 po raz pierwszy, w punkcie 2. wybierz Złożenie zeznania.

Kiedy składasz korektę za PIT-36, kliknij Korekta zeznania.

W puncie 3. wybierz urząd skarbowy, do którego składasz PIT-36. Właściwą sobie placówkę wybierz z rozwijanej listy.

Klikając przycisk Dalej, przejdź na kolejną podstronę formularza.


Krok 2.

Na tym etapie zaznacz właściwe dla siebie źródło lub źródła osiąganych przychodów.

Przykładowo, jeżeli jako przedsiębiorca uzyskałeś w ubiegłym roku przychody z prowadzenia firmy, wybierz z listy pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Dodatkowe informacje o źródle przychodu uzyskasz, klikając na znak zapytania.


Krok 3.

Jeżeli w Kroku 2. jako źródło dochodów wskazałeś pozarolniczą działalność gospodarczą, wskaż sposób jej opodatkowania – podatkiem na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.


Po wybraniu właściwej opcji, podaj również: liczbę prowadzonych pozarolniczych działalności gospodarczych i liczbę spółek cywilnych, w których jesteś wspólnikiem.

Wskaż także, czy chcesz rozliczyć straty z pozarolniczej działalności gospodarczej lub innej powstałe w ubiegłych latach oraz czy korzystałeś ze zwolnień podatkowych.


Krok 4.

Zaznacz przysługujące Ci ulgi z listy odliczeń. Znajdziesz na niej takie ulgi, jak: ulga na dziecko, wydatki na Internet, wpłaty na IKZE, ulga odsetkowa, darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz inne ulgi od dochodu i podatku, które zostały przewidziane w prawie podatkowym.


Krok 5.

Kolejne pola dotyczyć będą wybranej ulgi, którą chcesz odliczyć.

Przykładowo, jeżeli chcesz odliczyć darowizny, wskaż na tym etapie liczbę obdarowanych instytucji.


Krok 6.

Na ekranie zobaczysz informację o dołączeniu formularza PIT/0 do formularza PIT-36.


Krok 7.

Jeżeli jako źródło przychodów wybrałeś działalność gospodarczą, podaj dotyczące jej informacje.

Jeśli wykonujesz różne rodzaje działalności lub w wielu miejscach, podaj łączne przychody i koszty ich uzyskania.


Krok 8.

Podaj, w jaki sposób odprowadzałeś zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej – miesięcznie czy kwartalnie.

Następnie wpisz należną kwoty tych zaliczek dla poszczególnych miesięcy oraz należną kwotę łączną.


Krok 9.

Podaj kwotę zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej za poszczególne miesiące lub kwartały.

Następnie wpisz zapłaconą kwotę łączną.


Krok 10.

Podaj sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki zagraniczne.


Krok 11.

Podaj sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone i/lub pobrane przez płatników. Poniżej uwzględnij składki zagraniczne.


Krok 12.

Podaj sumę ewentualnych doliczeń do podatku. Jeżeli ich nie miałeś, wpisz 0 (zero).


Krok 13.

Na tym etapie dodaj lub dokonaj aktualizacji numeru bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.

Zaznacz, kto jest właścicielem konta bankowego i uzupełnij pole pełnym numerem konta bankowego. Pamiętaj, by zawierał on od kod kraju oraz był pozbawiony myślników i spacji. Numery kont bankowych w Polsce oznaczone są kodem PL i składają się z 26 cyfr.


Krok 14.

Jeżeli w Kroku 4. jako odliczenie wskazałeś darowiznę, podaj dane obdarowanego: jego pełną nazwę i kwotę darowizny.


Krok 15.

Uzupełnij dane podatnika lub pobierz je z konta podatnika założonego w programie.


Krok 16.

Na kolejnych ekranach zobaczysz podgląd PIT-36. Sprawdź poprawność wpisanych danych.


Krok 17.

Na ekranie zobaczysz podsumowanie PIT-36 wraz z wyliczoną kwotą nadpłaty do zwrotu i niedopłaty do zapłaty.

Pod formularzem widnieją pola wymagające ewentualnej poprawy.

Przykładowy komunikat: Nie podano numeru NIP. Należy podać numer NIP lub wybrać rozliczenie za pomocą numeru PESEL. Kliknij Wróć do pola, by uzupełnić brakujące pola.


Krok 18.

Wyślij swój PIT-36 online do Urzędu Skarbowego lub wydrukuj w celu samodzielnego złożenia.

Dowodem złożenia PIT-36 w Urzędzie Skarbowym jest UPO – urzędowe poświadczenie odbioru.

Zapisany rozliczony PIT-36 znajdziesz na swoim koncie podatnik.info. Tam w dowolnym momencie dokonasz edycji lub korekty formularza.


Krok 19.

W celu dokonania wysyłki e-deklaracji PIT-36 załóż darmowe konto podatnik.info. Na nie otrzymasz odpowiedź od Urzędu Skarbowego (UPO).

FAQ


 • Do kiedy PIT-36?

  Jeśli składasz PIT-36, powinieneś złożyć deklarację do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ostatni dzień złożenia deklaracji przypada na dzień wolny, termin ten jest przesunięty na następny dzień roboczy. Przykładowo, dochody za rok 2021 należy rozliczyć do 30 kwietnia 2021 roku, który wypada w sobotę. Więc ostatni dzień na złożenie deklaracji PIT-36 przypada na poniedziałek 2 maja. Deklarację PIT 36 możesz złożyć do urzędu skarbowego w trzech formach: listownie - najlepiej za potwierdzeniem odbioru, w urzędzie skarbowym, gdzie deklaracja jest od razu sprawdzana, elektronicznie – wypełniając e-deklarację. Elektroniczne rozliczenie na druku PIT 36 to nie tylko wygoda, ale również skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku. Sprawdź funkcje darmowego programu do e-deklaracji i rozlicz swój PIT 36 w niecałe 5 minut przez internet.
 • Nie mogę zweryfikować PIT | Błąd 404

  Nie możesz zweryfikować swojej deklaracji PIT 36? Otrzymałeś komunikat błędu 404? Błąd 404 – Dokument z nieważnym certyfikatem. Komunikat ten oznacza, że certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności, wynoszący maksymalnie dwa lata. Zweryfikuj e-podpis i w razie potrzeby zakup nowy certyfikat. Następnie dokonaj ponownej wysyłki deklaracji z ważnym certyfikatem. Pamiętaj o możliwości odnowienia certyfikatu kwalifikowanego, przysługującej w momencie, gdy poprzednio wydany certyfikat jest jeszcze aktywny. Przedłuża to jego ważność na kolejny okres (1 rok lub 2 lata). Zaleca się, by odnowienie rozpocząć przynajmniej 14 dni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Pozwoli Ci to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z wydaniem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku