PIT-36 − do kiedy i kto powinien rozliczyć tę...
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-36 − do kiedy i kto powinien rozliczyć tę deklarację?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-36 2020 − dla kogo?


PIT-36, to obok PIT-37, jedna z popularniejszych deklaracji składanych przez podatników. Jest to typowy formularz, który wybierają osoby rozliczające swoje jedyne źródła przychodów. Co istotne, po ten rodzaj zeznania powinni sięgnąć podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane według skali podatkowej. Od 1 października 2019 r. rozliczamy się według nowej skali podatkowej. Podatek za rok 2019 należy obliczyć według skali podatkowej 17,75% za dochody do 85 528 zł. Nadwyżkę natomiast oblicza się według niezmienionej skali podatkowej − 32%. 


PIT-36 2019 powinny złożyć osoby, które swoje przychody (lub chociaż ich część) w poprzednim roku podatkowym uzyskały bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że musieli oni samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty, a także wpłacić te kwoty do urzędu skarbowego.


Są to więc najczęściej podatnicy, którzy osiągali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jako formę odprowadzania podatku dochodowego wybrali rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.   


Co ważne, PIT-36 za 2018 mogą wypełnić również osoby prowadzące własną działalność, które w 2019 roku jednocześnie osiągnęły przychody z innych źródeł, np. umowy zlecenia. 


PIT-36 wypełniają także osoby, które prowadzą działalność rolniczą (specjalne działy produkcji rolnej), od której odprowadza się podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. 


Dodatkowo, PIT-36 możesz złożyć, jeżeli uzyskałeś przychody z tytułu najmu lub dzierżawy. 


PIT-36 wypełniają także podatnicy odprowadzający podatek dochodowy od dochodów uzyskanych poza granicami kraju, a więc w momencie, kiedy nie otrzymali od płatnika wypełnionej deklaracji PIT-11.


Ważne jest także to, że jeżeli posiadasz część przychodów opodatkowanych według skali podatkowej oraz część z przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej np. według ryczałtu ewidencjonowanego, musisz wypełnić 2 oddzielne deklaracje: PIT-36 i PIT-28 (właściwy do rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). 


PIT-36 − do kiedy?


Wiesz już, w jakich okolicznościach wypełnić PIT-36. Do kiedy rozliczyć PIT? Obowiązuje tu ogólny termin rozliczeniowy podatku dochodowego. Do kiedy PIT-36 należy wypełnić za rok 2019? Deklarację musisz złożyć do 30 kwietnia 2020 roku (czwartek).


Rozliczenie podatku dochodowego według 2 różnych deklaracji powinno odbyć się według odpowiednich dla tych deklaracji terminów. Pytanie więc do kiedy? PIT-36 wypełniasz według zasad ogólnych do 30 kwietnia 2020 r., a deklarację np. PIT-28 do 2 marca 2020 r. (termin właściwy dla rozliczenia podatku dochodowego według ryczałtu ewidencjonowanego). 


PIT 36 a ulgi podatkowe


Wiesz już, do kiedy rozliczyć PIT-36. Dowiedz się jeszcze, z jakich ulg możesz skorzystać składając ten rodzaj deklaracji podatkowej m.in. przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Najważniejsze ulgi, z których możesz skorzystać, składając PIT-36, to m.in.:


Przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. możesz także odliczyć darowiznę na cele edukacji zawodowej. 


Formularz PIT-36 można również rozliczyć łącznie z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 


Do kiedy rozliczyć PIT przez Internet?


Aby zdążyć rozliczyć PIT-36 2019 przed 30 kwietnia, warto wypełnić deklarację przez Internet. Do kiedy PIT przez Internet może być wypełniany? Do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59. 

Przed rozliczeniem przygotuj swoje dane autoryzacyjne:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu uzyskaną w 2018 roku.


Rozliczając PIT, korzystając z programu do rozliczania się przez Internet, nie potrzebujesz podpisu elektronicznego. Możesz odpowiedzieć na pytania programu, a ten na podstawie odpowiedzi uzupełni Twoje zeznanie. Jeżeli wypełniasz PIT-36 po raz kolejny, możesz uzupełnić dane sam. System sprawdza ich poprawność i poinformuje Cię, jeśli źle dokonałeś obliczeń lub pominąłeś któreś z obowiązkowych pól. Na koniec, po przesłaniu zeznania, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które daje Ci pewność, że dokument został poprawnie przesłany do Twojego urzędu skarbowego


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zmiany w PIT 2019: co zmienia się w PIT-36 w tym roku?