PIT-36 − do kiedy i kto powinien rozliczyć tę...
Beata Michoń
Rozliczenie PIT 2019 przez internet
Podatnik.Info

PIT-36 − do kiedy i kto powinien rozliczyć tę deklarację?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-36 − dla kogo?

 

PIT-36, to obok PIT-37, jedna z popularniejszych deklaracji składanych przez podatników. Jest to typowy formularz, który wybierają osoby rozliczające swoje jedyne źródła przychodów. Co istotne, po ten rodzaj zeznania powinni sięgnąć podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane według skali podatkowej. Podatek za rok 2023 należy obliczyć według skali podatkowej 12% za dochody do 120 000 zł. Nadwyżkę natomiast oblicza się według niezmienionej skali podatkowej − 32%. 

 

PIT-36 powinny złożyć osoby, które swoje przychody (lub chociaż ich część) w poprzednim roku podatkowym uzyskały bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że musieli oni samodzielnie obliczyć zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty, a także wpłacić te kwoty do urzędu skarbowego.

 

Są to więc najczęściej podatnicy, którzy osiągali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a jako formę odprowadzania podatku dochodowego wybrali rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.   

 

Co ważne, PIT-36  mogą wypełnić również osoby prowadzące własną działalność, które w 2023 roku jednocześnie osiągnęły przychody z innych źródeł, np. umowy zlecenia. 

 

PIT-36 wypełniają także osoby, które prowadzą działalność rolniczą (specjalne działy produkcji rolnej), od której odprowadza się podatek dochodowy na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. 

 

Dodatkowo, PIT-36 możesz złożyć, jeżeli uzyskałeś przychody z tytułu najmu lub dzierżawy. 

 

PIT-36 wypełniają także podatnicy odprowadzający podatek dochodowy od dochodów uzyskanych poza granicami kraju, a więc w momencie, kiedy nie otrzymali od płatnika wypełnionej deklaracji PIT-11.

 

Ważne jest także to, że jeżeli posiadasz część przychodów opodatkowanych według skali podatkowej oraz część z przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej np. według ryczałtu ewidencjonowanego, musisz wypełnić 2 oddzielne deklaracje: PIT-36 i PIT-28 (właściwy do rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). 

 

PIT-36 − do kiedy?

 

Wiesz już, w jakich okolicznościach wypełnić PIT-36. Do kiedy rozliczyć PIT? Obowiązuje tu ogólny termin rozliczeniowy podatku dochodowego. Do kiedy PIT-36 należy wypełnić za rok 2023? Deklarację musisz złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

 

PIT 36 a ulgi podatkowe

 

Wiesz już, do kiedy rozliczyć PIT-36. Dowiedz się jeszcze, z jakich ulg możesz skorzystać składając ten rodzaj deklaracji podatkowej m.in. przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Najważniejsze ulgi, z których możesz skorzystać, składając PIT-36, to m.in.:

 

Formularz PIT-36 można również rozliczyć łącznie z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

 

Do kiedy rozliczyć PIT przez Internet?

 

Aby zdążyć rozliczyć PIT-36 2023 przed 30 kwietnia, warto wypełnić deklarację przez Internet. Do kiedy PIT przez Internet może być wypełniany? Do 30 kwietnia 2024 r. do godziny 23:59. 

Przed rozliczeniem przygotuj swoje dane autoryzacyjne:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu uzyskaną w 2023 roku.

 

Rozliczając PIT, korzystając z programu do rozliczania się przez Internet, nie potrzebujesz podpisu elektronicznego. Możesz odpowiedzieć na pytania programu, a ten na podstawie odpowiedzi uzupełni Twoje zeznanie. Jeżeli wypełniasz PIT-36 po raz kolejny, możesz uzupełnić dane sam. System sprawdza ich poprawność i poinformuje Cię, jeśli źle dokonałeś obliczeń lub pominąłeś któreś z obowiązkowych pól. Na koniec, po przesłaniu zeznania, otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które daje Ci pewność, że dokument został poprawnie przesłany do Twojego urzędu skarbowego

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-36 − dla kogo jest ta deklaracja i jakie ulgi przysługują?