Do kiedy PIT?
https://www.pexels.com/
podatnik.info

Do kiedy PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do kiedy?Rodzaj deklaracji
02.05.2022 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38
02.05.2022 PIT-39
28.02.2022 PIT-28
31.01.2022 PIT-16A

Jak co roku, miliony Polaków i Polek muszą uregulować rozliczenie PIT. Każda osoba, która osiągała dochody podlegające opodatkowaniu w 2021 r., jest zobowiązana do wypełnienia deklaracji podatkowej, złożenia jej w urzędzie i opłacenia podatku dochodowego. Jednakże, choć w poprzednich latach wiązało się to z koniecznością czekania w długich kolejkach, dziś nie ma już potrzeby przekraczania progu Urzędu Skarbowego. Zamiast tego, do dyspozycji podatników pozostaje możliwość rozliczenia się przez Internet.

Terminowe złożenie zeznań podatkowych pozwala podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji, czyli naliczenia odsetek za zwłokę. W związku z tym, warto się zapoznać z obowiązującymi terminami składania zeznań podatkowych w 2022 roku i ich przestrzegać.

Kiedy upływa ostateczny termin dostarczenia formularza PIT?

Większości osób ostateczny termin rozliczenia PIT kojarzy się z końcem kwietnia. Przykładowo, rok temu ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-37 przypadł na 30 kwietnia 2021 r. Warto jednak zauważyć, że nie jest to termin obowiązujący wszystkich podatników. Termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT zależy w głównej mierze od formularza, który dana osoba musi wypełnić.

Jaki formularz wybrać?

Wybranie odpowiedniego formularza PIT jest pierwszym krokiem na ścieżce prowadzącej do rozliczenia się z fiskusem. Choć możemy rozróżnić kilka różnych formularzy, wybranie odpowiedniego z nich nie powinno nastręczyć zbyt wielu problemów tegorocznych podatnikom.

Oto lista formularzy wraz z krótkim wyjaśnieniem kto powinien je wypełnić:

 • PIT-37: Bez dwóch zdań, jest to najczęściej wypełniany formularz PIT. Obejmuje on wszystkie osoby, które otrzymywały dochód wyłącznie za pośrednictwem płatników (zarówno w przypadku umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych). Innymi słowy, każda osoba, za którą zaliczki na poczet podatku dochodowego były wpłacane przez jej zleceniodawcę lub pracodawcę musi wypełnić ten właśnie formularz.
 • PIT-38: Deklaracja PIT-38 powinna zostać wypełniona przez podatnika, który osiągnął przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziału w spółkach lub pochodnych instrumentów finansowych.
 • PIT-39: Ten formularz jest dedykowany dla osób, które osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami. W przypadku nabycia nieruchomości drogą spadku lub darowizny należy odróżnić podatek dochodowy od podatku od spadków i darowizn.
 • PIT-36: Formularz PIT-36 jest składany przez podatników, którzy sami składali zaliczki na poczet podatku dochodowego - są to najczęściej osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Warto jednak zaznaczyć, że lista podmiotów, które muszą wypełnić tę deklarację na tym się nie kończy. Obejmuje bowiem ona również osoby pracujące za granicą lub wynajmujące nieruchomość, a także tych podatników, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych. Osoby, które rozliczają przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów albo odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych również są zobowiązane wypełnić ten druk.
 • PIT-36L: Formularz ten wypełniają wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek liniowy.
 • PIT-28: Podatnicy rozliczający dochód opodatkowany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypełniają formularz PIT-28. Dotyczy to zarówno osób rozliczających ryczałtem wynajem prywatny nieruchomości i umów pokrewnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych oraz jawnych.
 • PIT-16A: Ta deklaracja obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej.

Do kiedy należy rozliczyć PIT?

Wiele osób czeka do ostatniej chwili ze złożeniem formularza PIT. Warto jednak zrobić to wcześniej, aby upewnić się, że wszelkie formalności zostaną załatwione w terminie. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość szybszego uzyskania funduszy, jeśli okaże się, że przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej każdego roku ustala Ministerstwo Sprawiedliwości. Oto ostateczne terminy złożenia deklaracji PIT w 2022 r., w zależności od rodzaju składanej deklaracji:

 • Do 2 maja 2022 roku należy rozliczyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38.
 • Deklarację PIT-39 również należy złożyć od 15 lutego do 2 maja 2022 roku.
 • Zeznania podatkowe PIT-28 należy rozliczyć do 28 lutego 2022 roku.
 • Termin rozliczeń deklaracji PIT-16A jest dosyć krótki. Każdy podatnik musi to zrobić do 31 stycznia 2022 roku.

Które zeznania mogą być automatycznie przygotowane przez fiskusa?

W przypadku formularzy PIT-37 i PIT-38, e-Urząd Skarbowy może wypełnić je za podatnika i uznać za zaakceptowane i złożone wraz z upłynięciem ostatecznego terminu. Warto jednak zweryfikować przygotowane przez fiskusa zeznanie, gdyż nie uwzględnia ono szeregu ulg, takich jak:

Jakie informacje znajdują się w zeznaniu przygotowanym przez KAS?

Aby upewnić się, że kwota podatku z tytułu przychodów wykazanych w deklaracji PIT-37 lub PIT-38 przygotowanej przez fiskusa jest adekwatna, należy zweryfikować przygotowany dokument.

Oto informacje uwzględnione w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Kasową (KAS) na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 • dane podatnika,
 • rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego w celu zwrotu nadpłaty,
 • ulga na dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,
 • informacje od płatników, na podstawie których zostało utworzone zeznanie.

Jak wypełnić zeznanie podatkowe online?

Standardowy sposób złożenia deklaracji PIT wymaga doręczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (do którego należy podatnik względem zamieszkania). Każda osoba może jednak wypełnić swoje zeznanie roczne online.

Ile wynosi stawka podatku PIT?

Wysokość stawki podatku PIT od osób fizycznych zależy od formy opodatkowania. Najczęściej brana pod uwagę jest tutaj skala podatkowa - obejmuje ona głównie osoby zatrudnione i przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki rodzaj opodatkowania. Obecnie wyróżnia się dwa progi podatkowe:

 • Powyżej kwoty 85 528 zł stawka podatku wynosi 32%.
 • Kwoty 85 528 zł i poniżej podlegają opodatkowaniu w wysokości 17%.

Inne formy opodatkowania to podatek liniowy (wynoszący 19%), karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy można uzyskać zwrot podatku?

Zwrot podatku można uzyskać, gdy suma zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy przekroczyła rozliczoną roczną kwotę podatku należnego do zapłacenia. W takiej sytuacji podatnikowi należy się zwrot części podatku - tzw. nadwyżki.

Podatnicy, którzy przekażą swoje oświadczenia za 2021 r. w formie fizycznej mogą czekać nawet trzy miesiące na otrzymanie swoich pieniędzy. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online. Termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi w ich przypadku 45 dni.

PIT po terminie - czynny żal

Jeśli podatnik prześle swoją deklarację podatkową po terminie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, może on złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, zwany potocznie czynnym żalem. Taki wniosek powinien zawierać informację, jakiego czynu zabronionego podatnik się dopuścił.

Co ważne, czas na nadesłanie czynnego żalu jest okresem zaledwie kilku dni po upłynięciu terminu rozliczeń. Jest to związane z tym, że rozliczenie podatkowe nadesłane pocztą może dotrzeć do Urzędu Skarbowego z lekkim opóźnieniem.

W sytuacji, gdy ani rozliczenie, ani czynny żal nie dotrą do Urzędu Skarbowego po upływie kilku dni, uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a podatnik popełnił czyn zabroniony.

Do kiedy PIT 2022 - podsumowanie

Choć termin wysłania większości zeznań podatkowych zazwyczaj przypada na 30 kwietnia, w tym roku został on wydłużony do 2 maja. Terminy rozliczeń za 2021 r. ustalone przez Ministerstwo Finansów prezentują się następująco:

 • Do 2 maja 2022 roku: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
 • Do 28 lutego 2022 roku: PIT-28.
 • Do 31 stycznia 2022 roku: PIT-16A.

Podatnicy mogą nadsyłać swoje zeznania podatkowe zarówno w formie fizycznej, jak i drogą elektroniczną. Jeśli rozliczenie zostało nadesłane online, podatnik może oczekiwać zwrotu nadwyżki w ciągu 45 dni. W innym przypadku, termin ten ulega wydłużeniu do trzech miesięcy.

Dodatkowo, jeśli rozliczenie lub zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w rozliczeniu nie została odnotowana, fiskus może nałożyć na podatnika odsetki za zwłokę. Z tego powodu warto rozważyć wypełnienie formularza przed upłynięciem ostatecznego terminu.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!