Progi podatkowe 2023/2024 w Polsce
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Progi podatkowe 2023/2024 w Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych polega na odprowadzaniu podatku PIT w wysokości 12% (pierwszy próg podatkowy) lub 32% (drugi próg podatkowy), w zależności od wysokości rocznych dochodów.
 2. Stawki 12% i 32% stanowią dwa progi podatkowe w ramach skali podatkowej. 
 3. Podatnikom rozliczającym się z fiskusem przysługuje skorzystanie z kwoty wolnej od podatku - 30 000 zł rocznie. 
 4. Przy rozliczaniu na skali podatkowej ma zastosowanie kwota zmniejszająca podatek. Można też skorzystać z szeregu innych ulg i preferencji podatkowych, tj.: wspólne rozliczanie się z małżonkiem, ulga dla młodych czy ulga dla seniora. To sposoby na znaczące obniżenie podatku.

Progi podatkowe – czym są?

Progi podatkowe to stawki procentowe lub kwotowe oznaczające wysokość należnego do zapłacenia podatku od dochodu, określonych dóbr czy majątku. O progach podatkowych najczęściej mówi się w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Oznaczają one wysokość rocznych dochodów, po przekroczeniu których naliczany jest w odpowiedniej wysokości podatek dochodowy od dochodów stanowiących nadwyżkę od tego progu. Progi podatkowe dotyczą podatników rozliczających PIT wedle skali podatkowej, czyli na zasadach ogólnych.

Kto może rozliczać się na skali podatkowej? Kogo dotyczą progi podatkowe?

Na skali podatkowej (na zasadach ogólnych) rozliczać mogą się następujące rodzaje podatników:

 • pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę,
 • pracownicy zatrudnieni na umowie zlecenie,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy wybrali rozliczenie według skali podatkowej,
 • osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu umowy o dzieło, zysków giełdowych czy sprzedaży, które wybrały rozliczenie według skali podatkowej.

Wyżej wymienieni podatnicy mogą obliczyć podatek dochodowy ustalany w oparciu o wysokość ich wynagrodzenia, które podlega opodatkowaniu.

Progresywne progi podatkowe 2023/2024

Skala podatkowa w Polsce jest progresywna. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wysokości podstawy opodatkowania (osiągniętego w ciągu roku dochodu) wysokość stawki podatku rośnie. Innymi słowy, im więcej podatnik zarobił, tym większa jest podstawa obliczenia podatku - a w konsekwencji - wyższy podatek. To odmienne od np. podatku liniowego, w przypadku którego stawka podatku jest zawsze taka sama. Wysokość podatku rośnie skokowo, wraz z osiąganiem kolejnych progów podatkowych.

Progi podatkowe 2023/2024 – po zmianach 1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 r. progi podatkowe przy rozliczaniu podatku dochodowego na zasadach ogólnych prezentują się następująco:

 • 30 000 zł rocznie – kwota wolna od podatku – wszystkie dochody do tej kwoty nie podlegają opodatkowaniu,
 • Pierwszy próg podatkowy – wynosi 12% od dochodów rocznych w wysokości powyżej kwoty wolnej aż do 120 000 zł brutto,
 • Drugi próg podatkowy – wynosi 32% od dochodów rocznych w wysokości powyżej 120 000 zł brutto.
 • Danina solidarnościowa – wynosi 4% od dochodów powyżej 1 000 000 zł rocznie. Podatek solidarnościowy nieoficjalnie określa się jako trzeci próg podatkowy.

Co to oznacza dla podatnika? Od pierwszych 30 000 zł dochodów nie płaci się podatku dochodowego – to szczególnie ucieszyzarabiających pensję minimalną. Od dochodów powyżej 30 000 zł, ale nieprzekraczających 120 000 zł rocznie, podatnik zapłaci należny podatek PIT w kwocie 12% podstawy opodatkowania i tylko od tych dochodów powyżej wspomnianych 30 000 zł. Z kolei tylko te dochody, które stanowią nadwyżkę od 120 000 zł rocznie, są opodatkowane na poziomie 32%. Daniną solidarnościową z kolei objęte są tylko dochody stanowiące nadwyżkę od 1 000 000 zł rocznie.

Przykład:

Podatnik osiągnął w 2023 roku dochody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w wysokości 1 200 000 zł brutto. Jaki zapłaci podatek?

30 000 zł – kwota wolna od podatku

90 000 zł (120 000 – 30 000 zł) x 12% = 10 800 zł – podatek z I progu podatkowego

1 080 000 zł (1 200 000 – 120 000 zł) x 32% = 345 600 zł – podatek z II progu podatkowego

200 000 zł (1 200 000 – 1 000 000 zł) x 4% = 8000 zł – danina solidarnościowa.

Łącznie podatnik zapłaci podatek dochodowy w wysokości 364 400 zł.

Kwota wolna od podatku 2023/2024 a progi podatkowe

Jednym z istotnych elementów wyliczania wysokości podatku dochodowego jest uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek. Jej wysokość bezpośrednio zależy od wysokości kwoty wolnej od podatku. Ta od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30 000 zł brutto w ciągu roku i nie zmieniła się w 2024 r. Kwota zmniejszająca podatek od 2024 r. wynosi 300 zł miesięcznie. Kwotę zmniejszającą podatek można zastosować do podstawy obliczenia podatku w pierwszym progu podatkowym.

Polski Ład a zmiany w progach podatkowych 2022/2023

1 stycznia 2022 r. weszła w życie duża i kontrowersyjna reforma podatkowa, zwana Polskim lub Nowym Ładem. W jej ramach zaszło sporo zmian w polskim systemie podatkowym. Sam Nowy Ład był nowelizowany - poprawki weszły w życie 1 lipca 2022 r. Zmiany objęły również kwotę wolną od podatku i wysokości progów podatkowych:

 • podniesiona została kwota wolna od podatku z 8000 zł do 30 000 zł,
 • podwyższona została kwota dochodów rocznych w ramach I progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł,
 • nowelizacja Nowego Ładu od 1 lipca 2022 r. obniżyła stawkę podatku w ramach I progu podatkowego z 17% do 12%.

Mimo, że ta ostatnia zmiana zaszła w trakcie trwania roku podatkowego, można było tę niższą stawkę podatku zastosować wobec dochodów uzyskanych już od 1 stycznia 2022 r. Oprócz tego m.in. podwyższona została płaca minimalna, godzinowa stawka minimalna oraz wprowadzono wiele ulg podatkowych, a niektóre – jak np. ulga dla klasy średniej – zniesiono w ramach nowelizacji.

Potrzebujesz rozliczyć ulgi w PIT za 2023 rok? Skorzystaj z naszego bezpłatnego programu do PIT - PIT Pro 2023 i rozlicz się online - bez wychodzenia z domu. Już w 5 minut rozliczysz się z fiskusem przez Internet i skorzystasz ze wszystkich przysługujących Ci ulg. Nasz program poprowadzi Cię krok po kroku i automatycznie podpowie, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać. Sprawdź teraz!

Kwota wolna od podatku 2024

Jedną z zapowiedzianych na 2024 rok zmian w podatku PIT jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł. Modyfikacja ta niesie ze sobą więc podwyższenie kwoty zmniejszającej do 7 200 zł. Według obliczeń ekspertów, osoby otrzymujące wynagrodzenie w wysokości około 6 000 zł brutto miesięcznie nie musiałyby w ogóle opłacać podatku dochodowego.

Według informacji przekazanych w uzasadnieniu projektu ustawy, celem zmian jest udzielenie wsparcia osobom zatrudnionym, które odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto autorzy projektu ustawy podkreślają, że kwota wolna wynosząca 60 000 zł realnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej zatrudnionych, a dla bezrobotnych będzie dodatkowym impulsem do znalezienia pracy. Wejście w życie proponowanych zmian będzie miało więc według autorów projektu pozytywne skutki społeczne i gospodarcze.

Progi podatkowe 2024 – jak będą wyglądać?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku skutkowałoby możliwością pełnego zwolnienia z PIT do kwoty 60 000 zł. Podatnicy osiągający taki dochód rocznie nie musieliby opłacać podatku dochodowego. Podwyższenie kwoty wolnej od PIT powoduje wzrost kwoty zmniejszającej podatek, ale progi podatkowe 2024 pozostają bez zmian. Jak prezentują się aktualnie?

 • Pierwszy próg podatkowy obowiązuje w przypadku dochodu do 120 000 zł. Wysokość podatku wynosi 12%.
 • Drugi próg podatkowy dotyczy nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł. Wysokość podatku wynosi w tym przypadku 32%.

Warto wspomnieć również o obowiązującym tzw. trzecim progu podatkowym. Jest on przeznaczony dla osób o rocznych dochodach przekraczających kwotę 1 000 000 zł. Muszą one opłacić dodatkowy podatek wynoszący 4% od nadwyżki ponad tę wartość dochodu.

Jeżeli zmiany zaplanowane przez rząd wejdą w życie, wówczas nadal będzie obowiązywał „trzeci próg podatkowy”. Natomiast pozostałe będą prezentowały się następująco:

 • Pierwszy próg podatkowy 2024 obowiązuje w przypadku dochodu do 120 000 zł. Wysokość podatku wynosi 12%.
 • Drugi próg podatkowy 2024 dotyczy nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł. Wysokość podatku wynosi w tym przypadku 32%.

Zmieni się więc wyłącznie kwota zmniejszająca podatek. Progi podatkowe pozostaną takie same.

Progi podatkowe 2023/2024 – rozliczanie wspólne małżonków

Wspólne rozliczanie się małżonków to często stosowana metoda na obniżenie zobowiązania podatkowego. Ma jednak ono sens tylko wtedy, gdy jeden z małżonków:

 • uzyskuje dochody nieprzekraczające 120 000 zł rocznie,
 • nie uzyskuje żadnych dochodów w ciągu roku.

Dlaczego? Wspólne rozliczanie się małżonków polega na zsumowaniu obu dochodów małżonków, następnie podzieleniu tej kwoty na dwa. Wynik to podstawa opodatkowania, identyczna dla obojga z małżonków. Takie rozwiązanie może spowodować, że małżonkowie zarabiający sporo powyżej 120 000 zł, mogą wpaść w I próg podatkowy i zapłacić jedynie 12%, a nie 32% PIT.

PIT-0 dla rodzin z dziećmi i seniorów

Rodzice czwórki lub więcej dzieci mogą obniżyć swój podatek, w zasadzie do zera w ramach ulgi na dzieci. Koniecznym jest wypełnienie deklaracji PIT-0. Zerowy PIT także jest możliwy dla osób starszych, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat),
 • uzyskały prawo do otrzymywania emerytury,
 • nie pobierają emerytury, lecz pozostają aktywne zawodowo.

Tacy podatnicy mogą skorzystać z ulgi dla seniora – zwolnienia podatkowego wynoszącego maksymalnie 85 825 zł brutto. Dotyczy to zarówno dochodów z tytułu pracy na etacie jak prowadzenia działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych.

Ulgi podatkowe 2023 – sposoby na niższy podatek

Ulg, z których mogą skorzystać poszczególne grupy podatników, jest znacznie więcej, m.in. ulga dla młodych, ulga na leki, ulga termomodernizacyjna, ulga IP BOX czy ulga dla krwiodawców. Skorzystanie z nich przysługuje niekiedy w określonych okolicznościach lub wobec konkretnych rodzajów wydatków czy dochodów. Wymaga także wypełnienia załączników do PIT czy dodatkowych deklaracji. Są to jednak sposoby na niekiedy bardzo znaczące obniżenie swoich podatków.

Zmiana sposobu opodatkowania 2024 – czy jest możliwa?

Każdy podatnik, jeśli nie wybrał inaczej, jest domyślnie rozliczany przez Urząd Skarbowy na zasadach ogólnych. Jeśli z jakiegoś powodu podatnik nie chce się rozliczać na skali podatkowej i woli inną formę – np. ryczałt albo podatek liniowy – może zmienić formę sposobu opodatkowania. Należy to zrobić za pomocą odpowiedniego formularza, nie później niż do 20. Dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym zaistniał pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!