Do kiedy PIT 2023/2024?
Redakcja
https://www.pexels.com/
podatnik.info

Do kiedy PIT 2023/2024?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 1. Każdy podatnik, który uzyskał przychody w roku podatkowym 2023 musi złożyć deklarację PIT.
 2. Deklarację PIT należy złożyć w odpowiednim do danego rodzaju przychodów formularzu PIT.
 3. Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.
 4. Koniec kwietnia to termin wspólny dla wszystkich formularzy PIT.
 5. Rozliczając rok podatkowy 2023 można skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku oraz zmienionych na korzyść podatnika progów podatkowych przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.
 6. Zeznania PIT można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie.
 7. W przypadku składania formularza tradycyjnie, zwrot podatku następuje do 3 miesięcy od dnia złożenia, a w przypadku złożenia elektronicznego - do 45 dni.
 8. Jeśli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, ma prawo wnioskować o odstąpienie przez US od kary poprzez złożenie czynnego żalu.

Aktualizacja

Nowy Ład ujednolicił terminy składania deklaracji PIT. Od 2023 r. wszystkie deklaracje, także PIT-28 składamy do końca kwietnia.

Przy rozliczaniu dochodów za rok podatkowy 2023 r. należy uwzględnić:

 • podwyższoną kwotę wolną od podatku do 30 000 zł,
 • podwyższoną kwotę I progu podatkowego do 120 000 zł,
 • obniżoną stawkę podatku PIT przy I progu podatkowym na poziomie 12%.

Zmieniły się zasady uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 roku można stosować miesięczną kwotę wolną od podatku w przypadku osób objetych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zmienił się także sposób rozliczenia składki zdrowotnej, która nie będzie już odliczana od podstawy opodatkowania.

Nasz darmowy program do PIT uwzględnia te dane, dzięki czemu nie musisz się o nie martwić. 

Jaki PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego?

W zależności od źródła dochodów oraz wybranej formy opodatkowania, należy złożyć odpowiedni formularz podatkowy, aby rozliczyć się z fiskusem. Polacy najczęściej rozliczają się na druku PIT-37 (składany m.in. dla dochodów z tytułu o pracę, umowę zlecenie, o dzieło) lub PIT-36, kiedy samodzielnie obliczają i wpłacają zaliczki na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy z kolei często wybierają PIT-28 (ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych), PIT-36L (w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym) lub PIT-38 (dla dochodów kapitałowych).

Rodzaje deklaracji: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28

Jak co roku, miliony Polaków i Polek muszą uregulować rozliczenie PIT. Każda osoba, która osiągała dochody podlegające opodatkowaniu w 2023 r., jest zobowiązana do wypełnienia deklaracji podatkowej, złożenia jej w urzędzie i opłacenia podatku dochodowego., Choć w poprzednich latach wiązało się to z koniecznością czekania w długich kolejkach, dziś nie ma już potrzeby przekraczania progu Urzędu Skarbowego. Zamiast tego, do dyspozycji podatników pozostaje możliwość złożenia deklaracji e-PIT przez Internet.

Terminowe złożenie PIT pozwala podatnikom uniknąć negatywnych konsekwencji, czyli naliczenia odsetek za zwłokę. W związku z tym, warto dowiedzieć się do kiedy rozliczyć PIT w 2024 roku.

Kiedy upływa ostateczny termin dostarczenia formularza PIT - 2023/2024?

Termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT zależy w głównej mierze od formularza, który dana osoba musi wypełnić. Ostateczny termin rozliczenia PIT mija 30 kwietnia 2024. Jednak przykładowo, rok temu ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-37 przypadł na 2 maja 2023 r. z racji tego, że 30 kwietnia oraz 1 maja były dniami wolnymi od pracy.

Wypełniony e-PIT należy dostarczyć do e-Urzędu Skarbowego najpóźniej do:

 • 31 stycznia 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.
 • 30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Śledź nasz portal dla podatników, aby być na bieżąco!

Dzięki usłudze twój e-PIT w programie PIT Pro od Podatnik.info można szybko i sprawnie rozliczyć podatek dochodowy. Usługa Twój e-PIT to nie tylko uzupełnienie i wysyłka formularzy podatkowych. Platforma daje dostęp do:

 • przesłanych PIT-ów, korekt lub zgłoszeń aktualizacyjnych,
 • informacji podatkowych od płatników,
 • stanu prowadzonych spraw w urzędzie skarbowym,
 • złożonych pełnomocnictw głównych,
 • stanu rozliczeń i płatności z organem podatkowym,
 • pism wysłanych do organu podatkowego i odebranych od niego, dotyczących spraw załatwianych przez portal.

Jaki formularz PIT wybrać?

Wybranie odpowiedniego formularza PIT jest pierwszym krokiem na ścieżce prowadzącej do rozliczenia się z fiskusem. Choć możemy rozróżnić kilka różnych formularzy, wybranie odpowiedniego z nich nie powinno nastręczyć zbyt wielu problemów tegorocznym podatnikom.

Oto lista formularzy wraz z krótkim wyjaśnieniem kto powinien je wypełnić:

 • PIT-37 - bez dwóch zdań, jest to najczęściej wypełniany formularz PIT. Obejmuje on wszystkie osoby, które uzyskiwały dochód wyłącznie za pośrednictwem płatników (zarówno w przypadku umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych). Innymi słowy, każda osoba, za którą zaliczki na poczet podatku dochodowego były wpłacane przez jej zleceniodawcę lub pracodawcę, musi wypełnić ten właśnie formularz.
 • PIT-38 - deklaracja PIT-38 powinna zostać wypełniona przez podatnika, który osiągnął przychód z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziału w spółkach lub pochodnych instrumentów finansowych.
 • PIT-39 - ten formularz jest dedykowany dla osób, które osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami. W przypadku nabycia nieruchomości drogą spadku lub darowizny należy odróżnić podatek dochodowy od podatku od spadków i darowizn.
 • PIT-36 - formularz PIT-36 jest składany przez podatników, którzy sami składali zaliczki na poczet podatku dochodowego - są to najczęściej osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Warto jednak zaznaczyć, że lista podmiotów, które muszą wypełnić tę deklarację na tym się nie kończy. Obejmuje bowiem ona również osoby pracujące za granicą lub wynajmujące nieruchomość, a także tych podatników, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych. Osoby, które rozliczają przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów albo odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych również są zobowiązane wypełnić ten druk.
 • PIT-36L - formularz ten wypełniają wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek liniowy.
 • PIT-28 - podatnicy rozliczający dochód opodatkowany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wypełniają formularz PIT-28. Dotyczy to zarówno osób rozliczających ryczałtem wynajem prywatny nieruchomości i umów pokrewnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych oraz jawnych.
 • PIT-16A - ta deklaracja obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej.

Do kiedy należy rozliczyć PIT 2023/2024?

Wiele osób czeka do ostatniej chwili ze złożeniem formularza PIT. Warto jednak zrobić to wcześniej, aby upewnić się, że wszelkie formalności zostaną załatwione w terminie. Dodatkową korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość szybszego uzyskania funduszy, jeśli okaże się, że przysługuje nam zwrot nadpłaty podatku.

Termin na złożenie deklaracji podatkowej każdego roku ustala Ministerstwo Sprawiedliwości. Oto ostateczne terminy złożenia deklaracji PIT 2023 r., w zależności od rodzaju składanej deklaracji:

 • Do 30 kwietnia 2024 r. należy rozliczyć PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38, PIT-39.
 • Zeznania podatkowe PIT-16 lub PIT-16A należy rozliczyć do 28 lutego 2024 roku.

Które zeznania mogą być automatycznie przygotowane przez fiskusa?

W przypadku formularzy PIT-37 i PIT-38, e-Urząd Skarbowy może wypełnić je za podatnika i uznać za zaakceptowane i złożone wraz z upłynięciem ostatecznego terminu. Warto jednak zweryfikować przygotowane przez fiskusa zeznanie, gdyż nie uwzględnia ono szeregu ulg, takich jak:

Nowe zwolnienia w PIT za 2023

W tym roku pojawił się również szereg nowych zwolnień/preferencji podatkowych. Wśród najistotniejszych z nich możemy wymienić:

 • Ulga na terminal płatniczy,
 • Ulga na robotyzację,
 • Ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • Zwolnienie z PIT dodatku osłonowego tj. “tarczy antyinflacyjnej”,
 • Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów darowizn na Ukrainę,
 • Zwolnienie z PIT świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego,
 • Ulga na zabytki.

Jakie informacje znajdują się w zeznaniu przygotowanym przez KAS?

Aby upewnić się, że kwota podatku z tytułu przychodów wykazanych w deklaracji PIT-37 lub PIT-38 przygotowanej przez fiskusa jest adekwatna, należy zweryfikować przygotowany dokument.

Oto informacje uwzględnione w zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Kasową (KAS) na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 • dane podatnika,
 • rachunek bankowy zgłoszony do Urzędu Skarbowego w celu zwrotu nadpłaty,
 • ulga na dzieci,
 • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,
 • informacje od płatników, na podstawie których zostało utworzone zeznanie.

Jak wypełnić zeznanie podatkowe e-PIT online 2023/2024?

Standardowy sposób złożenia deklaracji PIT wymaga doręczenia wszelkich niezbędnych dokumentów do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (do którego należy podatnik względem zamieszkania). Każda osoba może jednak wypełnić swoje zeznanie roczne online.

Składanie PIT-u przez internet daje zdecydowaną korzyść: szybciej można spodziewać się na koncie zwrotu podatku.

Zachęcamy do skorzystania z darmowego programu Podatnik.info, który pomoże w szybkim wypełnieniu i złożeniu deklaracji PIT. Wybierając jeden z trzech dostępnych sposobów, można dopełnić formalności nawet w 5 minut! Łatwe jest też skorzystanie ze wszystkich przysługujących ulg i odliczeń od podatku, dodatkowo program automatycznie sprawdza poprawność wprowadzonych danych. Gdy nasze rozliczenie roczne trafia do Ministerstwa Finansów, należy otrzymać do pobrania z systemu Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ile wynosi stawka podatku PIT?

Wysokość stawki podatku PIT od osób fizycznych zależy od formy opodatkowania. Najczęściej brana pod uwagę jest tutaj skala podatkowa - obejmuje ona głównie osoby zatrudnione i przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki rodzaj opodatkowania.

Od 2023 r. obowiązuje nowa skala podatkowa, która zwiększyła limit zaliczania się do I grupy podatkowej, zmniejszyła stawkę podatku dla I grupy podatkowej, a także kwotę wolną od podatku.

Obecnie wyróżnia się dwa progi podatkowe:

 • I grupa podatkowa - do 120 000 zł stawka podatku wynosi 12%.
 • II grupa podatkowa - powyżej 120 000 zł dochodu stawka podatku wynosi 32%.
 • Kwota wolna od podatku to 30 000 zł na osobę (w przypadku wspólnego rozliczenia 2 x 30 000 zł= 60 000 zł dla małżeństwa).

Kiedy zwrot podatku za PIT 2023/2024?

Zwrot podatku można uzyskać, gdy suma zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy przekroczyła rozliczoną roczną kwotę podatku należnego do zapłacenia. W takiej sytuacji podatnikowi należy się zwrot części podatku - tzw. nadwyżki.

Podatnicy, którzy przekażą swoje deklaracje za 2023 r. w formie fizycznej mogą czekać nawet trzy miesiące na otrzymanie swoich pieniędzy. W bardziej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, które zdecydują się na wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej online. Termin rozliczenia PIT przez Urząd Skarbowy i dokonania zwrotu nadpłaty wynosi w ich przypadku 45 dni.

PIT po terminie - czynny żal

Jeśli podatnik prześle swoją deklarację podatkową po terminie ustalonym przez Ministerstwo Finansów, może on złożyć wniosek o zaniechanie ukarania, zwany potocznie czynnym żalem. Taki wniosek powinien zawierać informację, jakiego czynu zabronionego podatnik się dopuścił.

Co ważne, czas na nadesłanie czynnego żalu jest okresem zaledwie kilku dni po upłynięciu terminu rozliczeń. Jest to związane z tym, że rozliczenie podatkowe nadesłane pocztą może dotrzeć do Urzędu Skarbowego z lekkim opóźnieniem.

W sytuacji, gdy ani rozliczenie, ani czynny żal nie dotrą do Urzędu Skarbowego po upływie kilku dni, uznaje się, że termin na złożenie czynnego żalu upłynął, a podatnik popełnił czyn zabroniony.

Do kiedy PIT 2023 - podsumowanie

Terminy rozliczeń za 2023 r. ustalone przez Ministerstwo Finansów prezentują się następująco:

 • Do 30 kwietnia 2024 roku: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
 • Do 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.

Podatnicy mogą nadsyłać swoje zeznania podatkowe zarówno w formie fizycznej, jak i drogą elektroniczną. Jeśli rozliczenie e-PIT zostało nadesłane online, podatnik może oczekiwać zwrotu nadwyżki w ciągu 45 dni. W innym przypadku, termin ten ulega wydłużeniu do trzech miesięcy.

Dodatkowo, jeśli rozliczenie lub zapłata podatku z tytułu przychodów wykazanych w rozliczeniu nie została odnotowana, fiskus może nałożyć na podatnika odsetki za zwłokę. Z tego powodu warto rozważyć wypełnienie formularza przed upłynięciem ostatecznego terminu.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!