Rozlicz ZAP-3 Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: ZAP-3

PIT ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne do PIT 2021/2022

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne przeznaczone dla osób fizycznych, będących podatnikami. Ten formularz składa się wtedy, gdy podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, chce zaktualizować swoje dane osobowe. Z jego pomocą można przykładowo przekazać do urzędu skarbowego informację o zmianie danych kontaktowych lub zgłosić, na jaki rachunek powinien zostać przesłany zwrot podatku.

Dla kogo jest przeznaczony formularz ZAP-3 ?

Nie każdy podatnik będzie mógł zaktualizować swoje dane osobowe, składając formularz ZAP-3 za 2021. Ten druk wypełniają wyłącznie osoby, które spełniają poniższe wymagania:

· nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT (podatek od towarów i usług),

· nie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • nie są płatnikami podatków

· nie są płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Jeśli podatnik spełnia podane wyżej wymagania, może składać formularz ZAP-3 w 2021.

Jak wypełnić ZAP-3 2021/2022?

Druk ZAP-3 za 2021 jest podzielony na kilka części. W każdej z nich podatnik podaje inne informacje. Dane, które można zgłosić w formularzu znajdują się odpowiednio w następujących częściach:

 • część B.2. – adres miejsca zamieszkania,
 • część B.3. – dane kontaktowe,

· część B.4. – dane związane z osobistym rachunkiem bankowym, na który ma zostać przekazany zwrot lub nadpłata podatku.

Zmiana danych dotyczących rachunku

W rubrykach dotyczących rachunku bankowego należy podać pełną nazwę banku (oddziału) lub SKOKU, kraj siedziby banku (oddziału), wpisać kto jest posiadaczem rachunku oraz podać pełny numer rachunku.

Może się zdarzyć, że podatnik zechce otrzymywać zwrot lub nadpłatę na rachunku zagranicznym. W takim przypadku powinien dodatkowo wpisać na swoim formularzu kod SWIFT.

Podpis składającego

Uzupełniony formularz PIT 2021 musi zostać opatrzony podpisem składającego. Jeśli podatnik nie składa tego dokumentu osobiście, należy uzupełnić rubryki, w których powinny się znaleźć dane osoby reprezentującej składającego. Wtedy to ta osoba musi podpisać ZAP-3. Tak przygotowany druk można dostarczyć do urzędu skarbowego .

Czy można złożyć ZAP-3 online?

Wiele dokumentów podatkowych można złożyć drogą elektroniczną po podaniu danych autoryzujących. Formularz ZAP-3 stanowi pod tym względem wyjątek, bo chociaż można składać go przez internet, ma taką możliwość jedynie podatnik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny.

Osoby, które go nie wyrobiły mają dwie możliwości. Mogą osobiście dostarczyć ZAP-3 za 2021 do urzędu skarbowego albo przesłać go drogą pocztową. Choć muszą złożyć go formie papierowej, nie oznacza to, że mają obowiązek wypełniania go ręcznie. Niezbędne informacje mogą uzupełnić w programie do PIT . Później wystarczy tylko wydrukować formularz. Dzięki temu podatnik zyska pewność, że druk został czytelnie uzupełniony.

Do kiedy złożyć ZAP-3 ?

W przypadku tego zgłoszenia aktualizacyjnego nie ma ostatecznego terminu, do kiedy ZAP-3 może być on złożony. Można go dostarczyć do urzędu w ciągu trwania całego roku podatkowego, co stanowi wygodne rozwiązanie dla podatników.

Co ważne, tego druku nie trzeba składać co roku. Wystarczy zrobić to raz, a podane informacje w kolejnych latach będą uznawane za aktualne. Z tego powodu druk ZAP-3 zwykle składany jest wtedy, gdy dane ulegają zmianie lub jeśli podatnik wcześniej nie składał deklaracji PIT .

Zwrot i nadpłata podatku nie tylko w formie przelewu bankowego

Chociaż wielu podatników chce otrzymywać zwrot podatku przelewem na rachunek bankowy, nie każdy musi korzystać z tego rozwiązania. W zależności od tego, który sposób jest dla danej osoby bardziej komfortowy, może się ona zdecydować również na przekazanie należnej sumy w formie gotówki.

Poczta Polska umożliwia przekazywanie zwrotu podatku przekazem pocztowym. By skorzystać z tego rozwiązania trzeba jednak zapłacić, dlatego nie jest to najczęściej wybierany sposób przekazania nadpłaty i zwrotu. Jest on jednak stosowany jeśli podatnik nie poda numeru swojego rachunku lub zrezygnuje z przelewu na konto.

Kiedy podatnikowi nie zostaje przekazany zwrot lub nadpłata?

W niektórych przypadkach przekazywanie podatnikowi nadpłaty bądź zwrotu nie jest opłacalne. Dzieje się tak, gdy wartość należności jest równa lub niższa niż kwota 11,60 zł. Tyle wynoszą koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W takiej sytuacji urząd ma prawo zatrzymać należność na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik uzna, że chce otrzymać zwrot bądź nadpłatę, zawsze ma prawo się o to starać. Powinien przy tym jednak pamiętać, że nie zostanie mu ona przekazana na rachunek bankowy. Może być wydawana wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie podatku i uzupełnienie formularza ZAP-3 online można z łatwością wykonać korzystając z programu PIT PRO. Jest on całkowicie bezpłatny. Z jego pomocą szybko wypełnisz dokumenty podatkowe i spełnisz swój obowiązek wobec fiskusa.

Przekonaj się, jakie to proste i rozlicz swój PIT przez internet już dziś!

Pobierz Program do PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !

 • Jak złożyć formularz ZAP-3 przez internet?

  Wypełniony i podpisany formularz ZAP-3 powinieneś złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania: osobiście, wysyłką listem poleconym, za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty – na przykład przy okazji wymiany dowodu osobistego, przez internet. Pamiętaj, że wysyłając druk ZAP-3 elektronicznie musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
 • Formularz ZAP-3. Dla kogo?

  Z formularza ZAP-3 możesz skorzystać, chcąc zaktualizować w urzędzie skarbowym swoje dane, jeśli: wykorzystujesz PESEL jako identyfikator podatkowy, nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, nie jesteś płatnikiem podatków, nie jesteś płatnikiem składek ZUS. Zmiana danych na formularzu ZAP-3 dotyczyć może między innymi: adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, sposobu zwrotu podatku lub rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Nie ma konieczności składania ZAP-3 w przypadku zmiany nazwiska – ta rejestrowana jest automatycznie w rejestrze PESEL, do którego mają wgląd urzędnicy. Druku ZAP-3 nie możesz złożyć, jeśli jesteś przedsiębiorcą posługującym się numerem NIP. W tym przypadku, wszelkie zmiany powinieneś nanieść we właściwym wniosku CEIDG-1.
 • Formularz ZAP-3. Do kiedy?

  Jeśli posługujesz się numer PESEL i chcesz zmienić swoje dane na druku ZAP-3, nie masz wyznaczonego przepisami terminu jego złożenia. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku posiadaczy numeru NIP, którzy zmian dokonują na druku CEIDG-1. Ci aktualizacji danych dokonać muszą w terminie 7 dni od dnia, w których nastąpiła zmiana danych.

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku