Rozlicz ZAP-3 Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: ZAP-3

 1. Za pomocą formularza ZAP-3 możesz zaktualizować swój adres zamieszkania oraz zmienić numer podanego wcześniej rachunku osobistego.
 2. ZAP-3 możesz złożyć w ciągu całego roku podatkowego, w momencie kiedy Twoje dane weryfikacyjne będą wymagały aktualizacji.
 3. Druku ZAP-3 nie musisz składać co roku. Wystarczy zrobić to raz, aby urząd skarbowy w kolejnych latach uznawał podane informacje za aktualne.
 4. Zmiana danych podatkowych przez Internet jest udostępniona jedynie dla podatników, który posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. W innym wypadku należy złożyć druk bezpośrednio w urzędzie lub listownie.

PIT ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne do PIT 2022/2023

ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne przeznaczone dla osoby fizycznej, będącej podatnikiem. Ten formularz składa podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, w celu aktualizacji danych kontaktowych oraz przy zmianie numeru rachunku bankowego. W formularzu ZAP-3 można przykładowo przekazać do urzędu skarbowego informację o zmianie danych kontaktowych, np. adresu zamieszkania, lub zgłosić, na jaki rachunek powinien zostać przesłany zwrot podatku.

Dla kogo jest przeznaczony formularz ZAP-3 ?

Nie każdy podatnik będzie mógł zaktualizować swoje dane osobowe, składając ten formularz. Wypełniają go wyłącznie osoby, które spełniają poniższe wymagania określone przez rozporządzenie ministra finansów:

 • nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT (podatek od towarów i usług),
 • są objęte rejestrem PESEL,
 • nie zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • nie są płatnikami podatków
 • nie są płatnikami składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Jeśli podatnik spełnia podane wyżej wymagania, może składać formularz ZAP-3 w 2023.

Jak wypełnić ZAP-3 2022/2023?

Druk ZAP-3 za 2022 jest podzielony na kilka części. W każdej z nich podatnik podaje inne informacje. Dane, które można zgłosić w formularzu znajdują się odpowiednio w następujących częściach:

 • część A - miejsce złożenia zgłoszenia, czyli naczelnika urzędu skarbowego, do którego zgłoszenie jest adresowane;
 • część B.1 - dane identyfikacyjne podatnika; pola od 7 do 9 należy wypełnić tylko podczas pierwszego składania tego wniosku, ponadto identyfikator podatkowy NIP należy podać tylko wtedy gdy podatnik uzyskał ten numer przed nadaniem numeru w rejestrze PESEL;
 • część B.2. – aktualny adres zamieszkania składającego wniosek;
 • część B.3. – dane kontaktowe, czyli numer telefonu, fax oraz adres e-mail, które będą służyły do korespondencji z podatnikiem; pola te nie są wymagane;
 • część B.3.1 - adres elektroniczny, czyli adres na portalu podatkowym lub w systemie ePUAP, o który podatnik może wnioskować zamiast tradycyjnych form doręczania korespondencji; w tej części można także zrezygnować z korespondencji poprzez adres elektroniczny;
 • część B.3.2 - adres korespondencji, który należy wypełnić tylko wtedy gdy różni się on od miejsca zamieszkania wskazanego w części B.2;
 • część B.4. – dane związane z osobistym rachunkiem bankowym, na który ma zostać przekazany zwrot lub nadpłata podatku. Pola zawarte w tej części należy wypełnić tylko wtedy gdy składający deklarację wybiera tą formę zwrotu podatku lub nadpłaty, a zaznaczając pole 36 można zrezygnować z tej formy zwrotu jeżeli składający wcześniej z niej korzystał;
 • część C - podpis składającego lub dane i podpis osoby reprezentującej składającego - jest to jedyna część, którą należy (przynajmniej częściowo) wypełnić ręcznie; pola od 39 do 42 dotyczą danych reprezentanta osoby składającej wniosek, natomiast pola 43 i 44, czyli data wypełnienia i podpis, są obowiązkowe.

Zmiana danych dotyczących rachunku

W rubrykach dotyczących rachunku bankowego należy podać pełną nazwę banku (oddziału) lub SKOKU, kraj siedziby banku (oddziału), wpisać kto jest posiadaczem rachunku oraz podać pełny numer rachunku.

Może się zdarzyć, że podatnik będący osobą fizyczną chciałby otrzymywać zwrot lub nadpłatę na rachunku zagranicznym. W takim przypadku powinien dodatkowo wpisać na swoim formularzu kod SWIFT.

Podpis składającego

Uzupełniony formularz PIT 2022 musi zostać opatrzony podpisem składającego w celu identyfikacji podatnika. Jeśli podatnik nie składa tego dokumentu osobiście, należy uzupełnić rubryki, w których powinny się znaleźć dane osoby reprezentującej składającego. Wtedy to ta osoba musi podpisać ZAP-3. Tak przygotowany druk można dostarczyć do urzędu skarbowego.

Czy można złożyć ZAP-3 online?

Wiele dokumentów podatkowych można złożyć drogą elektroniczną po podaniu danych autoryzujących, czyli np. przy użyciu Profilu Zaufanego. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 stanowi pod tym względem wyjątek, bo chociaż można składać go przez internet, ma taką możliwość jedynie podatnik, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. System elektronicznych deklaracji obsługuje kilka rodzajów podpisu elektronicznego.

Dla osób, które go nie wyrobiły Ministerstwo Finansów daje dwie możliwości. Mogą go osobiście dostarczyć do odpowiedniej jednostki skarbowej albo przesłać go drogą pocztową. Choć muszą złożyć go formie papierowej, nie oznacza to, że mają obowiązek wypełniania całej deklaracji ręcznie. Niezbędne informacje mogą uzupełnić w programie do PIT . Później wystarczy tylko wydrukować formularz i złożyć podpis. Taka forma wypełnienia tego wniosku jest wskazana, ponieważ dzięki niej podatnik zyska pewność, że druk został czytelnie uzupełniony.

Do kiedy złożyć ZAP-3 ?

W przypadku tego zgłoszenia aktualizacyjnego resort finansów nie przewiduje ostatecznego terminu, do kiedy może być on złożony. Można go dostarczyć do urzędu w ciągu trwania całego roku podatkowego, co stanowi wygodne rozwiązanie dla podatników.

Co ważne, tego druku nie trzeba składać co roku. Wystarczy zrobić to raz, a podane informacje w kolejnych latach będą uznawane za aktualne. Z tego powodu druk ZAP-3 zwykle składany jest wtedy, gdy dane ulegają zmianie lub jeśli podatnik wcześniej nie składał deklaracji PIT dla osoby fizycznej.

Zwrot i nadpłata podatku nie tylko w formie przelewu bankowego

Chociaż wielu podatników chce otrzymywać zwrot podatku przelewem na rachunek bankowy, nie każdy musi korzystać z tego rozwiązania. W zależności od tego, który sposób jest dla danej osoby bardziej komfortowy, może się ona zdecydować również na przekazanie należnej sumy w formie gotówki.

Poczta Polska umożliwia przekazywanie zwrotu podatku przekazem pocztowym. By skorzystać z tego rozwiązania trzeba jednak zapłacić, dlatego nie jest to najczęściej wybierany sposób przekazania nadpłaty i zwrotu. Jest on jednak stosowany jeśli podatnik nie poda numeru swojego rachunku lub zrezygnuje z przelewu na konto.

Urzędowe potwierdzenie odbioru

W celu uzyskania gwarancji, że formularz ZAP-3 w zakresie zmiany adresu zamieszkania lub na rachunku bankowego podatnika został prawidłowo wysłany, warto skorzystać z UPO. Urzędowe potwierdzenie odbioru to dokument generowany przez Ministerstwo Finansów przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organ administracji skarbowej. UPO możesz pobrać w serwisie podatki gov.pl, gdzie składasz druk aktualizacji danych. Ponadto, wiele bezpłatnych aplikacji podatkowych umożliwia skorzystanie z UPO w ramach usługi kompleksowego wypełniania formularzy PIT.

Kiedy podatnikowi nie zostaje przekazany zwrot lub nadpłata?

W niektórych przypadkach przekazywanie podatnikowi nadpłaty bądź zwrotu podatku nie jest opłacalne. Dzieje się tak, gdy wartość należności jest równa lub niższa niż kwota 11,60 zł. Tyle wynoszą koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W takiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo zatrzymać należność na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik uzna, że chce otrzymać zwrot bądź nadpłatę, zawsze ma prawo się o to starać. Powinien przy tym jednak pamiętać, że nie zostanie mu ona przekazana na numer rachunku bankowego. Może być wydawana wyłącznie w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie podatku i uzupełnienie formularza ZAP-3 można z łatwością wykonać korzystając z programu PIT PRO. Jest on całkowicie bezpłatny. Z jego pomocą szybko wypełnisz dokumenty podatkowe i spełnisz swój obowiązek wobec fiskusa.

Przekonaj się, jakie to proste i rozlicz swój PIT przez internet już dziś!

Pobierz Program do PIT , wypełnij PIT online lub rozlicz PIT przez telefon w 5 minut !

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest ZAP-3?

Informacja ZAP-3 to zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. Służy do przekazania informacji o zmianie danych podatnika.

Jak wypełnić ZAP-3?

Sposób wypełnienia informacji ZAP-3 zależy od tego, jakie dane chce zaktualizować podatnik. Zgłoszenie ZAP-3 możesz wysłać za pośrednictwem programu podatnik.info.

Dla kogo jest ZAP-3?

Formularz ZAP-3 mogą składać podatnicy, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Oznacza to, że nie prowadzą oni działalności gospodarczej. Formularz ZAP-3 mogą złożyć również osoby, które nie są zarejestrowane jako podatnicy VAT, płatnicy podatku lub składek ZUS.

Do kiedy należy rozliczyć ZAP-3?

Informację ZAP-3 możesz złożyć w dowolnym czasie, kiedy Twoje dane będą wymagały aktualizacji.

Jak złożyć formularz ZAP-3 przez internet?

Wypełnione i podpisane formularze interaktywne należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania: osobiście, wysyłką listem poleconym, za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty – na przykład przy okazji wymiany dowodu osobistego lub w przypadku zmiany nazwiska. Najwygodniejszym sposobem jest złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego przez internet. Pamiętaj, że wysyłając druk ZAP-3 elektronicznie musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 512

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku