Poprawnie złożony PIT 2019 a właściwy urząd skarbowy
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Poprawnie złożony PIT 2019 a właściwy urząd skarbowy

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Który urząd skarbowy powinien być adresatem naszej deklaracji PIT?

   

Wybierz urząd skarbowy właściwy dla swego miejsca zamieszkania

W wyborze właściwego urzędu skarbowego kluczową rolę odgrywa miejsce zamieszkania w czasie ostatniego dnia danego roku podatkowego, niezależnie od okresu przebywania w okręgu danej jednostki. Jeśli przed zakończeniem roku podatnik wyprowadził się z Polski, deklarację przesyła się do urzędu skarbowego, właściwego ostatniemu adresowi zamieszkania. Urząd skarbowy nie ulega zmianie również w sytuacji, w której między 1 stycznia a 30 kwietnia (ostatnim dniem składania najpopularniejszych typów deklaracji) nasze miejsce pobytu ulegnie zmianie – wiążącym adresem w dalszym ciągu jest ten z 31 grudnia.

  

Należy pamiętać, iż najważniejszym adresem dla fiskusa jest adres zamieszkania – w przypadku rozbieżności pomiędzy zamieszkaniem a zameldowaniem, należy podać faktyczny adres pobytu. Zmiana urzędu skarbowego, wynikająca z przeprowadzki, nie musi być potwierdzona złożeniem nowego formularza ZAP-3 – wszystko, co podatnik musi zrobić to wpisać obecny adres w odpowiednią rubrykę i przesłać deklarację do właściwego urzędu. Mimo iż sytuacja, w której urzędy skarbowe kwestionują otrzymany PIT zdarza się rzadko, podanie niewłaściwego jest niezgodne z przepisami.

 

Czy urząd skarbowy musi wiedzieć o mojej przeprowadzce?

Jeśli małżonkowie o wspólnym majątku mieszkają oddzielnie, a ich adresy przypisane są do innych urzędów skarbowych, mają oni możliwość wyboru do której jednostki trafi ich deklaracja. Wypełniając rubryki odbiorcy naszej deklaracji PIT należy pamiętać, iż niezależnie od ilości przeprowadzek w danym roku, właściwy urząd skarbowy to ten, do który przynależało nasze miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia wybranego roku.

  

Osoby zmieniające miejsce zamieszkania mają obowiązek poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Jeśli podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, nie musi zgłaszać zmiany miejsca zamieszkania na oddzielnych formularzach, wystarczające jest podanie właściwego adresu w deklaracji PIT aktualnie składanej lub też innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

  

Jeśli w trakcie roku podatkowego dojdzie do wyjazdu z terytorium Polski, który nie zakończy się przed upływem roku kalendarzowego, adresatem rocznego zeznania PIT powinien być urząd skarbowy, do którego przynależało ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT, może zgłosić zmianę miejsca zamieszkania jedynie za pomocą odpowiedniej rubryki w deklaracji PIT.

  

Umieszczenie odpowiedniego urzędu skarbowego w deklaracji PIT jest jednym z kluczowych elementów poprawnie złożonego zeznania podatkowego. Decydując się na uzupełnienie formularza przy pomocy programu PIT, użytkownik nie musi kłopotać się wyszukaniem dokładnych informacji na temat adresata. Aplikacja posiada informacje na temat wszystkich urzędów podatkowych w kraju, dzięki czemu uzupełnienie informacji na temat urzędu skarbowe zajmuje jedynie kilka sekund.  

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

  

Wyślij PIT przez Urząd Skarbowy juz dziś!

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak wysłać PIT 2019 do urzędu skarbowego?