Rozlicz PIT 28/A Online za rok 2021 w 2022

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2021/2022 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 28/A

PIT 28A - Załącznik do PIT-28

Uwaga od 1 stycznia 2020 roku nie dołącza się już załącznika PIT-28A do PIT 28. Poniżej pozostawiamy historyczną treść artykułu.

Kto wypełnia PIT 28A za 2021?

Każdy, kto wie, że dotyczy go rozliczanie się na formularzu PIT-28, musi się liczyć także z koniecznością złożenia dodatkowego załącznika –PIT-28/A i/lub PIT-28/B. Załączniki do PIT-28 służą wyszczególnieniu dochodów w zależności od ich pochodzenia oraz stawki podatku wyliczanego ryczałtem.

PIT 28A za 2021 składają wszyscy ci, którzy uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatnicy, którzy czerpią zyski z tzw. wynajmu prywatnego. Wynajmem prywatnym określa się wszystkie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnicy rozliczający ryczałtem przychody ze spółek cywilnych lub jawnych składają załącznik PIT-28/B. Tym samym, jeśli dana osoba uzyskuje przychody zarówno z indywidualnej działalności gospodarczej lub najmu, jak i pochodzące z udziałów w spółkach opodatkowanych ryczałtem, składają deklarację PIT-28 z dwoma załącznikami – PIT-28/A i PIT-28/B.

Do kiedy złożyć PIT 28A 2021?

Formularz PIT 28/A nie stanowi samodzielnej deklaracji , a jedynie załącznik do PIT-28 za 2021. Z tego powodu składa się go razem z ową deklaracją, do 31 stycznia 2022 roku. PIT-28 2021 złożony bez odpowiedniego załącznika nie jest wystarczający, jako że konieczne jest wyszczególnienie źródeł przychodów i odpowiadających im stawek podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Do czego służy PIT 28/A?

Aby złożyć pełną deklarację rozliczającą przychody opodatkowane ryczałtem, pochodzące z indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu prywatnego, konieczne jest też uzupełnienie i złożenie załącznika w postaci PIT-28/A. W ramach tego załącznika,

Jak wypełnić PIT-28/A 2021/2022?

Prócz standardowych danych osobowych oraz numeru identyfikacyjnego podatnika, do prawidłowego wypełnienia załącznika PIT-28/A za 2021, należy przygotować dane o przychodach ewidencjonowanych podlegających opodatkowaniu ryczałtem.

W części B.2. podatnik ma obowiązek wpisać we właściwych polach kwoty przychodów. Pole zaś zależy od tego, z jakiego rodzaju działalności pochodzi przychów oraz jaka jest stawka podatku zryczałtowanego dla danego typu działalności.

Rozliczanie zryczałtowanych podatków od różnych rodzajów działalności, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, można sobie znacznie ułatwić. Już na samym początku, podczas zakładania działalności, określając jej zakres korzystając z tabeli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ten sposób, podczas wypełniania PIT-28/A 2021, będziemy już wiedzieli, której stawki podatku zryczałtowanego użyć.

Rozliczenie PIT-28/A 2021 – jeszcze łatwiej

Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie zadanie, do rozliczania podatków na drukach PIT warto użyć Programu do PIT-28/A online. Pozwala on na szybkie i proste wypełnienie druków posiadanymi danymi, a większość koniecznych obliczeń wykonuje za podatnika! Program do PIT może także wskazać miejsca, w których podatnik mógł popełnić błąd, a także uniemożliwia wysłanie niepełnej deklaracji PIT-28/A.

W ten sposób można też złożyć PIT-28/A przez internet, razem z innymi deklaracjami. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu – nie trzeba nigdzie jechać ani stać w kolejkach. A na dowód skutecznego przesłania deklaracji do Urzędu Skarbowego otrzymujemy tzw. UPO. Jest to Urzędowe Poświadczenie Odbioru , które najlepiej jest wydrukować i zachować. W razie jakichkolwiek nieporozumień, pozwala ono udowodnić, że faktycznie złożyło się deklarację PIT-28/A w terminie.

  • Do kiedy PIT-28/A?

    Formularz PIT-28/A nie stanowi samodzielnej deklaracji , a jedynie załącznik do PIT-28 za 2021. Z tego powodu składa się go razem z tą deklaracją – w terminie do 31 stycznia 2022 roku. Pamiętaj, że złożenie PIT-28 2021 bez załącznika nie jest wystarczające – konieczne jest bowiem wyszczególnienie źródeł przychodów i odpowiadających im stawek podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych. Formularz PIT28/A jako załącznik deklaracji PIT-28 musisz wypełnić, jeżeli zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz przychody pochodzące z indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu prywatnego.
  • Jak rozliczyć PIT-28/A przez internet?

    Wygodnym sposobem złożenia deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT-28/A jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami.
  • Nie pamiętam hasła

    Masz problem z dostępem do swojego konta? Najczęstszą tego przyczyną jest wpisywanie błędnego adresu e-mail lub hasła. Upewnij się, że wpisywany e-mail jest adresem użytym do założenia konta w programie. Jeżeli adres jest właściwy, ale dalej masz problem z zalogowaniem się do programu, zmień hasło. W tym celu kliknij w link: https://www.podatnik.info/zapomnialem_hasla. Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i postępuj według instrukcji. Następnie przejdź na stronę: https://www.podatnik.info/login/. Zaloguj się za pomocą nowego hasła. Jeżeli Twoje konto jest nieaktywne, kliknij w link: https://www.podatnik.info/link_aktywacyjny

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku