Rozlicz PIT 28/A Online za rok 2023 w 2024

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Apple Mac OS
Linux
Linux
Android
Android
Spis treści:

Programem PIT pro 2023/2024 rozliczysz każdy rodzaj druków PIT w tym: PIT 28/A

  1. Od 2020 r. podatnicy nie dołączają załączników PIT-28A lub PIT-28B do deklaracji podatkowej PIT-28. Oznacza to, że rozliczenie z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem odbywa się jedynie na deklaracji bez konieczności dołączania załączników.
  2. PIT-28A służył do wykazywania przychodów opodatkowanych ryczałtem z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobków z wynajmu prywatnego.
  3. Szybkim i łatwym sposobem na rozliczenie się z fiskusem na formularzu PIT-28 jest złożenie zeznania przez internet za pomocą programu do rozliczania PIT.

Aktualizacja

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku nie dołącza się już załącznika PIT-28A do PIT-28. Poniżej pozostawiamy historyczną treść artykułu.

Kto wypełnia PIT-28A za 2022?

Każdy, kto wie, że dotyczy go rozliczanie się na formularzu PIT-28 , musi się liczyć także z koniecznością złożenia dodatkowego załącznika – PIT-28/A i/lub PIT-28/B. Załączniki do PIT-28 służą wyszczególnieniu dochodów w zależności od ich pochodzenia oraz stawki podatku wyliczonego ryczałtem.

Zeznanie PIT 28A za 2022 obejmuje tych, którzy uzyskują przychody opodatkowane ryczałtem z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatników (osób fizycznych), czerpiących zyski z tzw. wynajmu prywatnego. Wynajmem prywatnym określa się wszystkie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatników (osób fizycznych) rozliczających ryczałtem przychody ze spółek cywilnych lub jawnych dotyczy załącznik PIT-28/B. Tym samym, jeśli dana osoba uzyskuje przychody zarówno z indywidualnej działalności gospodarczej lub najmu, jak i pochodzące z udziałów w spółkach opodatkowanych ryczałtem, składa deklarację PIT-28 z dwoma załącznikami – PIT-28/A i PIT-28/B.

Załącznik PIT-28/A musi złożyć każdy, kto:

  • prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na własne nazwisko (z wyjątkiem wspólników spółki jawnej i cywilnej),
  • prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub umowy o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtowo.
  • Małżonkowie rozliczają się osobno z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, stąd też składają niezależnie załączniki do swoich deklaracji PIT-28, nawet jeśli rozliczają udziały we wspólnej własności.

Do kiedy złożyć PIT-28A 2022?

Formularz PIT 28/A nie stanowi samodzielnej deklaracji, a jedynie załącznik do PIT-28 za 2022. PIT-28 2022 złożony bez odpowiedniego załącznika nie jest wystarczający, jako że konieczne jest wyszczególnienie źródeł przychodów i odpowiadających im stawek podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Deklarację możesz złożyć ręcznie lub skorzystać z programu online, dzięki któremu unikniesz pomyłek i późniejszych poprawek w dokumencie. To drugie rozwiązanie jest rekomendowane przez Ministerstwo Finansów.

Do czego służy PIT 28/A?

Aby złożyć pełną deklarację rozliczającą przychody opodatkowane ryczałtem, pochodzące z indywidualnie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej lub najmu prywatnego, konieczne jest też uzupełnienie i złożenie załącznika w postaci PIT-28/A. W ramach tego załącznika, przedsiębiorca może wyszczególnić kwoty według różnych stawek ryczałtu. Wypełnisz go na podstawie danych z ewidencji, które prowadzisz w ciągu roku podatkowego podsumowanych z końcem okresu.

Jak wypełnić PIT-28/A 2022/2023?

Oprócz standardowych danych osobowych oraz numeru identyfikacyjnego podatnika, do prawidłowego wypełnienia załącznika PIT-28/A za 2022, należy przygotować dane o przychodach ewidencjonowanych podlegających opodatkowaniu ryczałtem.

W części B.2. podatnik ma obowiązek wpisać we właściwych polach kwoty przychodów. Pole zaś zależy od tego, z jakiego rodzaju działalności pochodzi przychód oraz jaką stawkę ma podatek zryczałtowany dla danego typu działalności.

Rozliczanie zryczałtowanych podatków od różnych rodzajów działalności, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, można sobie znacznie ułatwić, już na samym początku, podczas zakładania działalności, określając jej zakres korzystając z tabeli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ten sposób, podczas wypełniania PIT-28/A 2022, będziemy już wiedzieli, której stawki podatku zryczałtowanego użyć.

Rozliczenie PIT-28/A 2022 – jeszcze łatwiej

Aby jeszcze bardziej ułatwić sobie zadanie, podatki na drukach PIT można rozliczyć Programem do PIT-28/A online. Pozwala on na szybkie i proste wypełnienie druków posiadanymi danymi, a większość koniecznych obliczeń wykonuje za podatnika! Program do PIT może także wskazać miejsca, w których podatnik mógł popełnić błąd, a także uniemożliwia wysłanie niepełnej deklaracji PIT-28/A

W ten sposób można też złożyć zeznanie PIT-28/A przez internet, razem z innymi deklaracjami - jest to jedna z możliwości udostępnionych przez Urząd Skarbowy. W ten sposób podatnicy mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu – nie trzeba nigdzie jechać ani stać w kolejkach. A na dowód skutecznego przesłania deklaracji do Urzędu Skarbowego otrzymujemy tzw. UPO. Jest to Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które podatnicy powinni wydrukować i zachować. W razie jakichkolwiek nieporozumień, pozwala ono udowodnić, że faktycznie złożyło się do Urzędu Skarbowego deklarację e PIT-28/A w terminie.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT-28A?

Załącznik PIT-28A to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Jak wypełnić PIT-28A?

Załącznik PIT-28A należy uzupełnić informacjami na temat konkretnych kwot podlegających konkretnym stawkom ryczałtu. PIT-28A zawiera informacje dotyczące danych z ewidencji w roku podatkowym oraz podsumowanych końcem roku.

Dla kogo jest PIT-28A?

PIT-28A składają podatnicy prowadzący działalność lub najem i posiadają udziały w spółkach. Dotyczy więc wyłącznie przedsiębiorców.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-28A?

Załącznik PIT-28A należy złożyć wraz z deklaracją podatkową do ostatniego dnia lutego następującego po danym roku podatkowym.

Jak rozliczyć PIT-28/A przez internet?

Wygodnym sposobem złożenia deklaracji PIT-28 z załącznikiem PIT-28/A jest rozliczenie przez internet. W tym celu pobierz darmowy program do rozliczania PIT lub uruchom jego wersję online, by rozliczyć podatek w zaledwie 5 minut. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami.

Nie pamiętam hasła

Masz problem z dostępem do swojego konta? Najczęstszą tego przyczyną jest wpisywanie błędnego adresu e-mail lub hasła. Upewnij się, że wpisywany e-mail jest adresem użytym do założenia konta w programie. Jeżeli adres jest właściwy, ale dalej masz problem z zalogowaniem się do programu, zmień hasło. W tym celu kliknij w link: https://www.podatnik.info/zapomnialem_hasla. Zaloguj się na swoją skrzynkę mailową i postępuj według instrukcji. Następnie przejdź na stronę: https://www.podatnik.info/login/. Zaloguj się za pomocą nowego hasła. Jeżeli Twoje konto jest nieaktywne, kliknij w link: https://www.podatnik.info/link_aktywacyjny.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.7/5), głosów: 556

Poradniki Podatkowe

Formularze PIT

Formularze PIT do druku