Jak rozliczyć ryczałt w PIT-28, gdy wynajmowane...
Pixabay.com/CC0 Public Domain/http://tiny.pl/gd4jl
Podatnik.info

Jak rozliczyć ryczałt w PIT-28, gdy wynajmowane mieszkanie jest współwłasnością małżonków?

Współwłasność majątkowa małżonków


Podatnicy muszą pamiętać, że gdy przedmiot najmu lub dzierżawy należy do ich wspólnego majątku, to zarówno mąż, jak i żona powinni rozliczać przychody opodatkowane ryczałtem osobno. W takim przypadku w PIT-28, który trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2017 roku, oboje małżonków w odrębnych deklaracjach ma obowiązek wykazać wysokość uzyskanych przychodów proporcjonalnie do prawa w udziałach w zysku.


Jak opodatkować przychody z najmu oddzielnie?


Jednak zgodnie z ustawą, istnieje od tej reguły wyjątek, w ramach którego jeden z małżonków może sam w całości opodatkować przychód z najmu lub dzierżawy. Nawet, jeżeli pomiędzy mężem i żoną zachodzi wspólność majątkowa.


Aby ryczałt mógł rozliczać wyłącznie jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie. W dokumencie podatnicy muszą wskazać, który z nich będzie w całości odprowadzał na rzecz fiskusa daninę z uzyskanych przychodów z najmu lub dzierżawy.


Jaki termin złożenia oświadczenia w urzędzie skarbowym?


Jeśli małżonkowie chcą rozliczać oddzielnie w całości przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane ryczałtem, to jeden z podatników musi najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeżeli po raz pierwszy osobno rozliczają przychody z tego tytułu w PIT-28 za 2016 rok, to taki dokument musieli przedstawić w urzędzie do 20 stycznia ubiegłego roku.


Z kolei jeżeli małżonkowie zaczynają osiągać przychody z najmu lub dzierżawy składnika wspólnego majątku w trakcie roku podatkowego, to jedno z nich musi złożyć oświadczenie w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali pierwszy przychód.


Małżonek, który w złożonym u naczelnika skarbowego oświadczeniu zadeklarował rozliczanie wyłącznie przez siebie w całości przychodów z najmu lub dzierżawy osiągniętych w ubiegłym roku, do 31 stycznia 2017 roku musi wypełnić deklarację PIT-28.


W prosty sposób rozlicz przychody uzyskane w 2016 roku z najmu lub dzierżawy za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT-28 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 milionów zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. e-PIT za 2016 rok należy „podpisać” za pomocą 5 następujących danych:
 

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także