Jak rozliczyć ryczałt w PIT-28, gdy wynajmowane...
Redakcja
Pixabay.com/CC0 Public Domain/http://tiny.pl/gd4jl
Podatnik.info

Jak rozliczyć ryczałt w PIT-28, gdy wynajmowane mieszkanie jest współwłasnością małżonków?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Współwłasność majątkowa małżonków


Podatnicy muszą pamiętać, że gdy przedmiot najmu lub dzierżawy należy do ich wspólnego majątku, to zarówno mąż, jak i żona powinni rozliczać przychody opodatkowane ryczałtem osobno. W takim przypadku (w PIT-28, który trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia 2024 roku), oboje małżonków w odrębnych deklaracjach ma obowiązek wykazać wysokość uzyskanych przychodów proporcjonalnie do prawa w udziałach w zysku.


Jak opodatkować przychody z najmu oddzielnie?


Jednak zgodnie z ustawą, istnieje od tej reguły wyjątek, w ramach którego jeden z małżonków może sam w całości opodatkować przychód z najmu lub dzierżawy. Nawet, jeżeli pomiędzy mężem i żoną zachodzi wspólność majątkowa.


Aby ryczałt mógł rozliczać wyłącznie jeden z małżonków, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie. W dokumencie podatnicy muszą wskazać, który z nich będzie w całości odprowadzał na rzecz fiskusa daninę z uzyskanych przychodów z najmu lub dzierżawy.

Samodzielne rozliczenie kiedy przedmiot najmu należy do majątku osobistego

Samodzielne rozliczenie przychodów z najmu jest możliwe, gdy przedmiot najmu należy do majątku osobistego jednego z małżonków, np. w sytuacji kiedy małżonek zakupił mieszkanie wcześniej, przed zawaciem związku małżeńskiego lub tylko on otrzymał nieruchomość w darowiźnie lub spadku.


Jaki termin złożenia oświadczenia w urzędzie skarbowym?


Jeśli małżonkowie chcą rozliczać oddzielnie w całości przychody z najmu lub dzierżawy opodatkowane ryczałtem, to jeden z podatników musi najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego złożyć oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.


Z kolei jeżeli małżonkowie zaczynają osiągać przychody z najmu lub dzierżawy składnika wspólnego majątku w trakcie roku podatkowego, to jedno z nich musi złożyć oświadczenie w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednak nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali pierwszy przychód.


Małżonek, który w złożonym u naczelnika skarbowego oświadczeniu zadeklarował rozliczanie wyłącznie przez siebie w całości przychodów z najmu lub dzierżawy osiągniętych w ubiegłym roku, do 31 stycznia 2024 roku musi wypełnić deklarację PIT-28.


W prosty sposób rozlicz przychody uzyskane w 2023 roku z najmu lub dzierżawy za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT-28 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego.


Nie zwlekaj i prześlij deklarację za 2023 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. e-PIT należy „podpisać” za pomocą 5 następujących danych:
 

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu za poprzedni rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).


Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?