Jak rozliczyć PIT 2023/2024 przez Internet?
Redakcja
https://pexels.com/
podatnik.info

Jak rozliczyć PIT 2023/2024 przez Internet?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Deklarację PIT można złożyć wygodnie przez internet.

 1. Deklarację PIT można złożyć wygodnie przez internet.
 2. Elektronicznie można złożyć większość formularzy PIT.
 3. Można skorzystać z dedykowanego programu lub serwisu e-PIT.
 4. W 2024 r. termin na elektroniczne złożenie deklaracji podatkowych za 2023 rokjest ten sam, co dla tradycyjnych formularzy papierowych – masz na to czas do 30 kwietnia 2024.
 5. Złożenie PIT elektronicznie powoduje szybsze uzyskanie zwrotu podatku.

Aktualizacja

Nowy Ład ujednolicił terminy składania deklaracji PIT. Od 2023 r. wszystkie deklaracje, także PIT-28 składamy do końca kwietnia. 

Wielką pomocą w tym zakresie okazała się możliwość wypełnienia i wysłania deklaracji PIT drogą elektroniczną, z której w latach ubiegłych skorzystały miliony Polek i Polaków.

Również w 2024 roku, podatnicy mogą rozliczyć swój PIT przez internet bez pobierania dodatkowych aplikacji - wszystkie niezbędne czynności mogą zostać wykonane z poziomu przeglądarki internetowej. Ponadto, każdy obywatel posiada wybór co do portalu podatkowego, z którego chce skorzystać. Rozliczenie PIT online może nastąpić za pośrednictwem rządowego portalu Twój e-PIT, systemu e-Deklaracje przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, lub innego programu do e-PIT.

Czy jest możliwe rozliczenie PIT online bez e-podpisu?

Choć wielu podatników może zechcieć złożyć deklarację podatkową przez internet, nie każdy z nich musi użyć w tym celu e-podpisu. W tym przypadku, aby rozliczyć e-PIT, należy wprowadzić zestaw informacji potwierdzający tożsamość osoby składającej zeznanie.

Potrzebne są następujące dane:

 1. Identyfikator podatkowy - numer PESEL lub numer NIP,
 2. Imię i nazwisko,
 3. Data urodzenia.
 4. Kwota przychodu wskazana w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym lub rocznym obliczeniu podatku,

Dodatkowo, do rozliczenia zeznania e-PIT przydatny będzie także przychód za 2022 rok z PIT-11 lub PIT-8C.

Jeśli dana osoba posiada więcej niż jeden PIT-11, wystarczy podać kwotę z jednego z nich. Złożenie rocznej deklaracji PIT w formie elektronicznej bez e-podpisu jest niemożliwe bez podania wyżej wymienionych danych weryfikacyjnych.

Warto wskazać, że jeśli podatnik nie składał zeznania podatkowego w zeszłym roku, w miejsce kwoty przychodu należy wstawić wartość "0" (zero).

Jakie formularze PIT można rozliczyć przez Internet?

Jeśli podatnik chce rozliczyć PIT online (przykładowo w ramach usługi Twój e-PIT), nie potrzebny mu jest profil zaufany, ani też e- podpis. Może to zrobić bez potrzeby korzystania z powyższych w przypadku następujących formularzy:

 • PIT-37: Ten formularz wypełniają osoby, które uzyskiwały dochód za pośrednictwem płatników. Obejmuje więc on zarówno podatników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną oraz innych osób rozliczających się ogólną skalą podatkową.
 • PIT-38: Tę deklarację składają osoby, które osiągnęły przychody poprzez udział w spółkach lub pochodnych instrumentach finansowych oraz z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. PIT-38 obejmuje również tych, którzy uzyskali przychody ze zbycia kryptowalut.
 • PIT-39: Zeznanie podatkowe PIT-39 składają wszystkie osoby, które osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami.
 • PIT-36: Podatnicy, którzy sami składali zaliczki na poczet podatku dochodowego wypełniają formularz PIT-36. Są to zazwyczaj osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).
 • PIT-36L: Ta deklaracja jest przeznaczona dla osób, które dokonały wyboru podatku liniowego.
 • PIT-28: To zeznanie wypełniają podatnicy rozliczający dochód opodatkowany na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to m.in. osób, które uzyskały przychody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
 • PIT-16A: Ta deklaracja obejmuje osoby, które rozliczają się według karty podatkowej. Zawiera ona wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku podatkowego. Możliwość wyboru karty podatkowej została jednak mocno ograniczona za sprawą zmian Polskiego Ładu - od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Oznacza to, że PIT-16A mogą składać jedynie osoby, które przed 2022 r. rozliczały się na podstawie karty.
 • PIT-19A: Rozliczenia PIT-19A dotyczą osób duchownych, które deklarują wysokość składki zapłaconej na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych.

Oprócz deklaracji wymienionych powyżej, podatnik może też złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), deklarację podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak rozliczyć PIT przez Internet?

Wypełnienie deklaracji podatkowej za pomocą internetu znacznie ułatwia i przyspiesza rozliczenie roczne za 2023 rok. Dzięki programowi do PIT, nawet osoby, które nie są specjalistami od podatków mogą sprawnie wypełnić odpowiedni formularz.

Po wybraniu odpowiadającego nam portalu i adekwatnej deklaracji, należy odpowiedzieć na kilka pytań. Pytania dotyczyć mogą formy rozliczenia się (indywidualnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko), należnych ulg i odliczeń (np. z tytułu darowizn) oraz nazwy fundacji, na którą chcemy przekazać 1,5% podatku. Udzielone odpowiedzi posłużą wygenerowaniu i uzupełnieniu deklaracji.

Jak wysłać PIT drogą elektroniczną?

Po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji, warto jeszcze raz ją sprawdzić pod kątem poprawności wprowadzonych danych. W przypadku znalezienia pomyłki, niektóre programy wskażą dane, które należy poprawić - pozwala to poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Ponadto, niektóre programy umożliwiają śledzenie etapów komunikacji z serwerami Ministerstwa Finansów, dzięki czemu podatnik wie, czy serwer prawidłowo przyjął jego deklarację podatkową.

Gdy mamy pewność, że wszystkie dane zawarte w formularzu są w porządku i zeznanie podatkowe PIT jest gotowe, możemy potwierdzić operację wciskając przycisk z napisem "Akceptuj i wyślij" (e-PIT Ministerstwa Finansów), "Wyślij PIT online" lub podobnym sformułowaniem.

Warto dodać, że Urzędem Skarbowym, w którym powinniśmy rozliczyć podatek dochodowy jest Urząd Skarbowy właściwy naszemu miejscu zamieszkania. Zasada "rozlicz PIT tu, gdzie mieszkasz" ma zastosowanie nie tylko do deklaracji składanych w wersji papierowej, lecz także do tych, które są składane w postaci elektronicznej.

Do kiedy należy rozliczyć PIT online?

Wysłanie deklaracji PIT w wersji online nie różni się pod względem ostatecznych terminów od rozliczenia PIT przy użyciu klasycznych deklaracji papierowych. I tak, ryczałtowcy mają czas na dopełnienie wszystkich formalności do końca lutego, a osoby rozliczające się według karty podatkowej muszą się wyrobić w terminie do 20 stycznia.

Zmiany następują dopiero w przypadku pozostałych podatników. Zwyczajowo, termin na złożenie formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 trwa do końca kwietnia. 

Przygotowany e-PIT należy dostarczyć do e-Urzędu Skarbowego najpóźniej do:

 • 28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.
 • 30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Automatycznie przygotowany PIT-37

E-Urząd Skarbowy automatycznie przygotowuje deklaracje roczne PIT-37. Jest to spore ułatwienie, gdyż nie ma potrzeby samodzielnie wprowadzać naszych danych do rozliczeń podatkowych.

To rozwiązanie nie jest jednak idealne, ponieważ system Ministerstwa Finansów nie uwzględnia szeregu ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa i wielu innych. W przypadku, gdy obejmują nas dodatkowe ulgi, warto zapoznać się z naszą deklaracją PIT-37 trochę bliżej.

Jeżeli w poprzednim roku podatnik wybrał organizację, której przekazał 1,5% podatku, to w następnych latach będzie ona automatycznie uwzględniania w usłudze Twój e-PIT.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

Po dopełnieniu wszystkich formalności, ważnym krokiem jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Warto je wydrukować i umieścić w bezpiecznym miejscu wraz z kopią złożonej deklaracji podatkowej przez okres co najmniej pięciu lat.

Jakie są zalety rozliczenia elektronicznego?

Tych, którzy zdecydują się przekazać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, czeka kilka korzyści. Począwszy szybszego zwrotu podatku, aż po wygodę - jest wiele powodów, dla których wiele osób wybiera rozliczenie e-PIT przez internet.

Zwrot podatku

Osoby przesyłające zeznania PIT przez internet (czy to systemem e-Deklaracji, czy innymi programami do składania zeznań podatkowych) mogą liczyć na zwrot podatku do 45 dni po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Z drugiej strony, podatnicy składający formularze w wersji papierowej w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem poczty muszą czekać aż trzy miesiące na zwrot funduszy.

Zwrot należnych nam pieniędzy możemy otrzymać na trzy sposoby:

 • na konto bankowe,
 • na nasz adres pocztowy,
 • w kasie urzędu skarbowego.

Szybsze przekazanie deklaracji podatkowej

Dane dostarczone do Urzędu Skarbowego w formie papierowej są wprowadzane do systemu internetowego. W związku z tym, rozliczenie PIT dostarczone inaczej niż przez internet i tak finalnie musi zostać przetworzone do wersji elektronicznej.

Wygoda

Kolejną korzyścią wysłania zeznania e-PIT przez internet jest wygoda, jaką oferuje to rozwiązanie. Nie wychodząc z domu, możemy wypełnić naszą deklarację oraz otrzymujemy dostęp do mnóstwa usług.

Jak rozliczyć PIT przez Internet? - podsumowanie

W dzisiejszych czasach, rozliczenie e-PIT przez internet jest znacznie prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Podatnicy mają do swojej dyspozycji kilka opcji, z których mogą skorzystać, jak na przykład program do PIT.

Aby złożyć e-PIT online, wystarczy garść niezbędnych informacji, takich jak numer PESEL lub NIP, data urodzenia, imię i nazwisko, przychód za 2023 rok z PIT-11 lub PIT-8C oraz kwota przychodu wskazana w zeszłorocznym zeznaniu podatkowym. Do logowania można też wykorzystać bankowość elektroniczną lub profil zaufany. Mając te dane pod ręką, każdy podatnik powinien bez trudu rozliczyć się z fiskusem.

Ze względu na korzyści płynące ze złożenia rocznego zeznania podatkowego przez internet, warto rozważyć skorzystanie z tej możliwości. Szybszy zwrot podatku oraz wygoda to tylko wybrane zalety tego rozwiązania.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!