Formularz PIT 38 do druku – pobierz plik PDF dla PIT 38

Pobierz program teraz całkowicie bezpłatnie Uruchom w wersji online »
Microsoft Windows
Apple Mac OS
Linux
Android

1. Formularz do druku PIT 38 – PDF

Program PIT pro 2023/2024
Rekomenduje Instytut Polskiej Księgowości

PIT 38 druk obowiązuje podatników, którzy odprowadzają podatek od dochodów kapitałowych. Ta deklaracja obowiązuje w przypadku:

  • przychodów z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną,

  • podatników, którzy nabyli udziały w spółkach, mających osobowość prawną, albo wkłady w spółdzielniach wskutek przekazania wkładu niepieniężnego w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego część,

  • przychodów uzyskanych w ramach odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, czyli sprzedaży kryptowalut.

Jeżeli podatnik osiągnął w danym roku podatkowym przychody z tytułu wymienionego na powyższej liście, ma obowiązek złożenia deklaracji PIT 38. Ostateczny termin dostarczenia zeznania w tym przypadku przypada na ostatni dzień kwietnia w roku następującym po roku podatkowym, w którym odnotowano zdarzenia skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Jeżeli 30 kwietnia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub weekend, wówczas rozliczenie PIT 38 należy dostarczyć najpóźniej do kolejnego dnia roboczego, czyli na przykład 2 maja.

Co powinien zawierać PIT 38 druk? W tym przypadku istotna jest informacja, że formularz PIT-38 za 2023 do druku powinien zawierać zyski za dany rok podatkowy według terminu odpłatnego zbycia, a nie datę poniesienia kosztów czy nabycia prawa do sprzedaży papierów wartościowych. PIT-38 druk to formularz, który należy wypełnić na podstawie informacji PIT-8C.

2. PIT 38 do druku – jak wypełnić go poprawnie?

Program PIT pro 2023/2024

Formularz PIT 38 do druku znajdziesz na stronie Podatnik.info. Za jej pośrednictwem możesz wypełnić potrzebny formularz oraz zyskać niezbędne wsparcie od ekspertów. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak skorzystać z tego rozwiązania, zwróćmy uwagę na zasady wypełniania deklaracji PIT 38.

Wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia PIT-38 za 2023 do druku znajdziesz w informacji PIT-8C. Jest to druk, który musi wypełnić i wysłać biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny. Może się jednak zdarzyć, że informacja nie dotrze na czas do podatnika. W takiej sytuacji podatnik nadal ma obowiązek wypełnić formularz PIT 38 do druku lub online. Zanim rozpocznie się wypełnianie, PIT-38, druk powinien być sprawdzony pod względem zgodności z wszystkimi uwzględnionymi w nim danymi i zweryfikowany, czy znajdują się w nim wszystkie wymagane informacje.

Jeżeli masz PIT 38 do wypełnienia i pozostajesz w związku małżeńskim z osobą, która również uzyskuje dochody kapitałowe, nie zyskujesz prawa do rozliczenia PIT 38. W takim przypadku każdy podatnik ma obowiązek wypełnić osobną deklarację dla siebie. Warto również zwrócić uwagę na wprowadzoną daninę solidarnościową, czyli tak zwany III próg podatkowy w wysokości 4%.

Jeżeli dochód podatnika przekracza kwotę 1 000 000 zł, ma on obowiązek zapłaty dodatkowego podatku. Jak to zrobić? Gdzie wpisać odpowiednią informację?

3. PIT 38 – zamień druk na program do rozliczeń pit online

Odpowiedzi na powyżej zadane pytania możesz otrzymać od ekspertów z serwisu Podatnik.info. Każdy użytkownik ma pełny dostęp do specjalistów, którzy służą radą i pomocą. Dzięki temu możesz zredukować ryzyko błędów i uniknąć dodatkowej korekty. Formularz PIT-38 do wypełnienia na stronie Podatnik.info jest zawsze aktualny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo otrzymasz wskazówki, w jaki sposób krok po kroku uzupełnić PIT 38 druk.

Jeżeli zdecydujesz się na rozliczenie PIT 38 przez internet, zaoszczędzisz wiele czasu i unikniesz wizyty w urzędzie skarbowym. Po uzupełnieniu deklaracji w Podatnik.info, program wyśle ją automatycznie do wskazanego przez Ciebie urzędu skarbowego. W zależności od swoich potrzeb, możesz:

  • samodzielnie wypełnić deklarację i poprosić program do rozliczeń pit o sprawdzenie wpisanych już informacji,

  • udzielić najważniejszych informacji z formularza PIT 8C, na podstawie których program sam zajmie się wypełnianiem deklaracji PIT 38,

  • odpowiedzieć na kilka najważniejszych pytań, następnie na podstawie uzyskanych informacji, program dobierze odpowiednią deklarację i wypełni ją za Ciebie.

Każde z powyższych rozwiązań ułatwi Ci wypełnienie PIT-38 za 2023 do druku lub online. Jeżeli pracujesz w godzinach, które kolidują z terminami otwarcia oddziału urzędu skarbowego, rozliczenie PIT 38 online udostępni Ci PIT-38 do wypełnienia w dowolnym terminie. Od Ciebie zależy to, kiedy zdecydujesz się na dopełnienie formalności online. Musisz jedynie pamiętać o ostatecznym terminie składania deklaracji PIT 38, który przypada na ostatni dzień kwietnia danego roku podatkowego.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku rozliczenia przez internet zyskujesz również prawo do składania korekty oraz dopełnienia dodatkowych formalności online. Ponadto możesz otrzymywać przez internet wszystkie informacje zwrotne od urzędu skarbowego. Dzięki temu masz szansę na szybszą reakcję i poprawienie formularza w przypadku ewentualych błędów.

Dodatkowo możesz rozpocząć wypełnianie deklaracji PIT 38, a następnie w każdej chwili przerwać. W takim przypadku wprowadzone informacje będą zapisane w chmurze lub w wersji programu Podatnik.info na komputer. Dzięki temu możesz do nich wrócić w dowolnym momencie.

PIT-8C – podstawa do rozliczeń

Podstawą do rozliczenia się z fiskusem poprzez formularz PIT-38 jest druk PIT-8C. To informacja, którą podatnik otrzymuje z domu maklerskiego, zawierająca wartości dochodów ze źródeł, które rozliczane są w PIT-38. Są to między innymi dochody z giełdy, zbycia lub nabycia udziałów za niektóre wkłady niepieniężne albo ze zbycia papierów wartościowych. Płatnik, np. dom maklerski, ma obowiązek dostarczyć PIT-8C do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, wyłącznie w wersji elektronicznej. Podatnikowi zaś ma obowiązek dostarczyć do końca lutego i może to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Posiadając informację PIT-8C, podatnik może prawidłowo się rozliczyć.

Co, jeśli podatnik nie otrzymał PIT-8C?

Podatnik, który zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-38, musi ją złożyć, nawet jeśli nie otrzymał od płatnika informacji PIT-8C. niedochowanie tego obowiązku może narazić podatnika na odpowiedzialność karną skarbową. Jeśli podatnik nie otrzymał PIT-8C, powinien dopominać się formularza u swojego płatnika.

PIT-38 a miejsce zamieszkania podatnika

Jeśli podatnik mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, PIT-38 musi złożyć do właściwego terytorialnie urzędu skarbowego. Jeśli jednak podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie ma miejsca zamieszkania na terytorium RP, składa zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, w których wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

PIT/ZG – załącznik do PIT-38

Do PIT-36, PIT-36L, PIT-39 oraz PIT-38 przewidziany jest załącznik PIT/ZG, który wypełniają podatnicy uzyskujący przychody za granicą. Cały dochód, który podatnik uzyskuje za granicą, musi być rozliczony w Polsce. W przypadku osiągania dochodów kapitałowych (np. z akcji zagranicznych) i rozliczania się za pomocą druku PIT-38, podatnik musi podać całościowe dochody kapitałowe zarówno osiągane w Polsce jak i za granicą. Dopiero od tej kwoty odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie musi być jednak proporcjonalne – nie może przekroczyć części podatku obliczonego przed odliczeniem, która przypada proporcjonalnie na dochód zagraniczny.

PIT/ZG a uzyskiwanie dochodów z różnych państw

Załącznik PIT/ZG musi być złożony odrębnie dla każdego państwa, z którego podatnik uzyskuje przychody. W ramach jednego PIT/ZG można uwzględnić jednocześnie wszystkie rodzaje przychodów z danego państwa – z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, czy praw autorskich.

Kiedy nie ma obowiązku składać PIT/ZG?

W przypadku, gdy w danym roku podatkowym cały przychód zagraniczny podatnika w Polsce podlega zwolnieniu z opodatkowania (np. w wyniku postanowień umów międzynarodowych) i jednocześnie podatnik nie uzyskał żadnych przychodów w Polsce, podatnik nie ma obowiązku składania PIT/ZG.

PIT-38 – koszty uzyskania przychodu

Podatnicy rozliczający się przy użyciu formularzy PIT-38, płacą zryczałtowany podatek w wysokości 19% dochodu. Dochód, to kwota oznaczająca przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Owe koszty to wydatki, które podatnik musiał ponieść z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego oraz związanymi z tym prowizjami. Urzędy skarbowe niechętnie uznają za koszty uzyskania przychodu wydatki luźno powiązane z rachunkiem maklerskim – np. zakup podręczników, poradników inwestowania czy opłat za kursy edukacyjne. Koszty uzyskania przychodów rozlicza się całościowo i podatnik nie musi dołączać do PIT-38 dokumentacji dotyczącej kosztów, np. faktur czy paragonów. Podatnik musi jednak je przechowywać przez 5 lat, na wypadek kontroli skarbowej.

PIT-38 a danina solidarnościowa

Podatników, którzy rozliczają się z przychodów właściwych dla formularza PIT-38 i ich dochody przekroczyły w ciągu roku 1 000 000 zł, obowiązuje dodatkowy podatek w wysokości 4% od kwoty dochodów powyżej 1 000 000 zł. Podatek ten wprowadzony od 2020 roku, zwany daniną solidarnościową stanowi swego rodzaju III próg podatkowy.

Rozliczenie poniesionej straty w PIT-38

Rozliczanie zysków czy poniesionej straty z kapitału pieniężnego jest dokonywane różnie, zależnie od rodzaju inwestycji. Przeważnie podatek zryczałtowany jest pobierany przez płatnika. Zatem z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie stosuje się pomniejszenia dochodu o straty np. z tytułu udziału w funduszach kapitałowych czy z praw majątkowych. Zarówno w rozliczanym roku podatkowym, jak w latach ubiegłych. Rozliczyć za to można straty, które wystąpiły w związku ze zbyciem udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Ponadto, rozliczając rok 2023 podatnik ma prawo do:

  • wykorzystania do 100 % straty z roku 2020, o ile nie przekracza ona 5 000 000 zł,

  • wykorzystania do 50 % straty z poprzednich lat.

Czy na PIT-38 można rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem?

W przypadku PIT-38 nie ma możliwości wspólnego rozliczania się małżonków. Oboje z małżonków muszą wypełnić swoje zeznanie podatkowe samodzielnie i osobno dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Nie ma też możliwości rozliczenia się z dzieckiem lub korzystania z ulg podatkowych. Przysługują one w przypadku innych źródeł dochodu, więc jeśli podatnik takowe uzyskuje, może rozliczyć ulgi w za pomocą innych formularzy PIT wraz z załącznikami.

PIT-38 a rożne źródła przychodu podatnika

Jeśli podatnik otrzymuje w ciągu roku przychody z różnych źródeł, np. z tytułu stosunku pracy albo najmu prywatnego czy dzierżawy, rozlicza te przychody w odpowiednich dla nich deklaracjach PIT. Formularz PIT-38 musi złożyć dla właściwych dla niego źródeł przychodu.

PIT-38 a działalność gospodarcza podatnika

Jeśli podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów giełdowych, czy dywidendy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, nie wypełnia PIT-38. W takim wypadku właściwym formularzem jest PIT-36 lub PIT36L.

PIT-38 a 1,5% dla OPP

Przy rozliczaniu się za pomocą formularza PIT-38, istnieje możliwość przekazania 1,5% podatku na cele organizacji pożytku publicznego (OPP). Przekazanie odbywa się w częściach H i I formularza. Podatnik musi wpisać nazwę i numer KRS organizacji, a także może podać dodatkowe informacje – np. cel szczegółowy darowizny lub zgodę na przekazanie danych podatnika do wiadomości OPP.

Subfundusze, a przychody w PIT-38

Do sumy przychodów rozliczanych na druku PIT-38 nie wlicza się przychodu zaistniałego z tytułu jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego wraz z wydzielonymi subfunduszami, gdy dochodzi do zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu w ramach jednego funduszu inwestycyjnego. Przez to instytucje, które oferują pakiety funduszy inwestycyjnych, umożliwiają opóźnienie zapłacenia podatku, gdyż deklarację można złożyć dopiero po rzeczywistym zakończeniu inwestycji.


Ocena programu:
ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy ikona gwiazdy 3/4
(4.6/5), głosów: 531
×

Wersja mobilna

Drogi użytkowniku, wersja którą próbujesz pobrać jest przeznaczona na komputery z systemem windows.

Aby później rozliczyć się za pomocą komputera, podaj swój adres e-mail by otrzymać link do pobrania programu.

Jeśli nie chcesz korzystać z komputera, możesz rozliczyć się online tutaj