PIT-28A - jak rozliczać przychody z tytułu najmu i...
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT-28A - jak rozliczać przychody z tytułu najmu i działalności gospodarczej w PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Oba formularze mogą być uzupełnione i wysłane za pomocą programu PIT, który wyręczy przedsiębiorcę w uzupełnieniu formularzy związanych z rozliczeniem z fiskusem.

  

Jakie przychody rozlicza się przy pomocy PIT-28A?

Deklarację tę składa podatnik, będący osobą fizyczną, którego przychody objęte są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej spotykanymi przedsiębiorstwami, korzystającymi z rozliczenia ryczałtowego, są jednoosobowe działalności gospodarcze. Załącznik PIT-28A stanowi obowiązkowy element deklaracji składanych przez większość działalności gospodarczych, rozliczających się przy pomocy ryczałtu. PIT-28A nie dotyczy jednak spółek cywilnych i jawnych, dla których przeznaczony jest formularz PIT-28B.

  

Za pomocą druku PIT-28A należny podatek mogą uregulować również osoby, które rozliczają najem prywatny metodą ryczałtu. Zgodnie z przepisem z 2018 roku, przychód rzędu 100 000 zł rozliczany jest według stawki 8,5%, a nadwyżka ponad tę kwotę wiąże się z podatkiem rzędu 12,5%.

  

Jeśli zaistniała sytuacja, w której przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, posiada udziały w spółkach rozliczających się ryczałtem, będzie zobligowany do złożenia dwóch załączników. W przypadku łączenia przychodów z większej ilość źródeł rozliczanych ryczałtowo, ostateczna kwota powinna być wpisana dopiero w deklarację PIT-28. Ilość załączników PIT-28A będzie wówczas zależna od ilości źródeł przychodu.

  

W przypadku małżeństw, niezależnie od udziałów we wspólnej własności, rozliczenie z przychodów opodatkowanych ryczałtowo nastąpi indywidualnie. Małżonkowie, między którymi została zawarta wspólność majątkowa, mogą również ustalić własne proporcje w prawie do udziałów w zysku. Jednakże jeśli nie dostarczą adekwatnego dowodu, przyjmuje się, iż każdemu z małżonków należy się 50 procent przychodów.

  

Wpływ ewidencji ryczałtowej na stawkę podatkową

Jeśli działalność przedsiębiorcy nie może być przyporządkowana do jednej stawki ryczałtowej, wysokość opodatkowania jest zależna od prowadzonej ewidencji przychodów. Szczegółowe udokumentowanie dochodów pozwala na przypisanie poszczególnym z nich określonej stawki. Jeśli ewidencja nie zapewnia ustalenia przychodów dla poszczególnych rodzajów działalności, ryczałt ustala się na poziomie 8,5%. Co ważne, przedsiębiorca jest zobowiązany do wyszczególnienia w druku PIT-28A przychodów opodatkowanych ryczałtem w wysokości 17% oraz 20%. Dochody, z których należy uiścić należność według dwóch najwyższych stawek, nie mogą być wpisane w zyski opodatkowane według progu 8,5%.

  

W uzupełnieniu deklaracji PIT-28, wraz z wymaganym załącznikiem PIT-28A, pomoże program PIT, zawierający wszystkie niezbędne formularze w aktualnych wersjach. Program PIT wyliczy należną kwotę podatku, zapewni również wygodę i bezpieczeństwo niezbędne przy wypełnianiu deklaracji elektronicznych.

 

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczanie ryczałtowe podatku dochodowego z działalności gospodarczej: PIT-28