Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?
Redakcja
Fot. Wonderlane/http://tnij.org/tow36s4/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/ikd0jdo
Podatnik.info

Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:

Który podatnik jest ryczałtowcem?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT-28 w 2024 roku muszą złożyć w urzędzie skarbowym podatnicy, którzy w 2023 roku jako formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów wybrali ryczałt ewidencjonowany, czyli:

 • prowadzące indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osiągające przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.


Jednak podatnik rozliczający się w formie ryczałtu, może odliczyć w deklaracji rocznej znacznie mniej ulg, niż osoba obciążona skalą podatkową (stawki 12 i 32 proc.). Z jakich więc preferencji nie skorzysta ryczałtowiec?


Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem niemal niemożliwe


W druku PIT-28 podatnik nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ale od tej reguły jest jeden wyjątek. Jeżeli ryczałtem opodatkowane są przychody uzyskiwane z najmu lub dzierżawy prywatnej, a także umów o podobnym charakterze.

W związku ze zmianami wptowadzonymi przez Polski Ład, niektórzy ryczałtowcy mogą w 2024 roku rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Dotyczy to podatników, którzy w 2023 roku prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, ale nie uzyskali żadnego przychodu z tej działalności. Skutkiem tego, podobnie jak w przypadku wynajmu prywatnego, mogą oni rozliczyć się wspólnie.


Ulga na dziecko? Teoretycznie nie, ale…


W PIT-28 nie można również odliczyć ulgi na dziecko. Jednak ryczałtowcy przy spełnieniu pewnych warunków mogą skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. 

Spójrzmy na szczegółowe zasady. Jeżeli podatnik uzyskuje wyłącznie dochody opodatkowane:

 • 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową)

wówczas nie może uwzględnić w swojej deklaracji PIT ulgi prorodzinnej. Warto jednak zwrócić uwagę na zależność ryczałt i umowa o pracę a ulga na dziecko. W tym przypadku podatnik uzyskuje dochody z dwóch różnych źródeł. Te osiągnięte w ramach działalności gospodarczej są opodatkowane ryczałtem, więc nie można zastosować do nich odliczenia. Dochody osiągnięte z umowy o pracę podlegają jednak opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że ryczałtowiec ma prawo do skorzystania z odliczenia.

Ponadto należy zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię. Bez względu na to, czy mówimy o zależności ulga na dziecko a ryczałt, czy innym przypadku, zawsze obowiązują dodatkowe limity dochodów. Podatnik nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Jeżeli podatnik jest ryczałtowcem, ale uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej, przysługuje mu prawo do ulgi na dziecko.


Ponadto ryczałtowiec nie może odliczyć w PIT-28 kosztów uzyskania przychodów.


Jakie ulgi w PIT-28?


Z kolei podatnik rozliczający się ryczałtem, w PIT-28 może z pewnością odliczyć m.in.:

 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę na internet,
 • straty z działalności gospodarczej,
 • ulgi na termomodernizacyjnej
 • ulgi z tytułu wpłaty na IKZE,
 • ulgę abolicyjną,
 • składki na ZUS,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • darowizn przekazanych na cele m.in.: kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19.


Wypełnij PIT-28 z Podatnik.info!


Brzmi skomplikowanie? W prosty sposób PIT-28, a także pozostałe deklaracje (np. PIT-36 czy PIT-37) oraz załącznik PIT-O, w którym podatnik odlicza przysługujące mu ulgi, możesz wypełnić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji unikniesz błędów rachunkowych w zeznaniu i wątpliwości, z których preferencji możesz skorzystać.


Program PIT pro 2023/2024 dostarczy PIT-28 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.
Nie zwlekaj i prześlij deklarację za 2023 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. e-PIT za 2016 rok należy „podpisać” za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za poprzedni rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie ulgi może odliczyć w PIT-28 ryczałtowiec?