Złożenie formularza ZAP-3 a zwrot podatku PIT 2018/2019
pixabay.com
Podatnik.Info

Złożenie formularza ZAP-3 a zwrot podatku PIT 2018/2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

  

Do czego służy formularz ZAP-3?

Druk ZAP-3 jest składany po to, by poinformować urząd skarbowy o tym, na jaki rachunek bankowy podatnik chciałby otrzymywać zwrot podatku, wyliczony w danym roku. Formularzem ZAP-3 powinny zainteresować się również osoby, które do tej pory otrzymywały należne pieniądze przekazem pocztowym i chciałyby to zmienić, bądź takie, które na przestrzeni ostatniego roku podatkowego zmieniały numer konta bankowego.

W przeciwieństwie do większości formularzy kierowanych do urzędu skarbowego, ZAP-3 może zostać złożony w dowolnym momencie roku podatkowego. Ten druk nie jest również dokumentem cyklicznym. Zainteresowany składa go wyłącznie wtedy, gdy życzy sobie zmiany w sposobie przekazywania należności. Jeśli podatnik nie uzupełni kolejnego druku ZAP-3, kwota zwrotu zostanie przekazana sposobem zadeklarowanym w ostatnim złożonym formularzu.

  

Kto może wypełnić druk ZAP-3?

Przy pomocy formularza ZAP-3, osoba fizyczna będąca podatnikiem, może zgłosić urzędowi skarbowemu zmianę adresu zamieszkania, danych kontaktowych i numeru konta, na który przekazywany jest zwrotu podatku. By móc ubiegać się o zmianę powyższych danych, należy spełniać wyszczególnione kryteria:

  • podatnik musi być objęty rejestrem PESEL,
  • podatnik nie może prowadzić działalności gospodarczej,
  • podatnik nie może być zarejestrowany jako płatnik podatku od towarów i usług,
  • podatnik nie może być zarejestrowany jako płatnik podatków,
  • podatnik nie może być zarejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 

Czy ZAP-3 można przesłać przez internet?

Aktualne procedury, wdrożone przez Ministerstwo Finansów, nie dopuszczają możliwości internetowego przesłania formularza ZAP-3, dysponując jedynie kwotą ubiegłorocznego przychodu. Druk ZAP-3 może być przesłany za pomocą programu PIT jedynie w sytuacji posiadania tzw. e-podpisu, czyli certyfikowanego podpisu elektronicznego. W innych przypadkach, podatnik jest zobligowany złożyć ZAP-3 osobiście w urzędzie skarbowym lub przesłać pocztą.

  

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Odsetki ustawowe od opóźnionych należności