Jak wypełnić PIT-36L za 2023 w PIT-2024?
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Jak wypełnić PIT-36L za 2023 w PIT-2024?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

PIT-36L − co to jest?

 

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski, ma obowiązek odprowadzania podatku dochodowego. Ich wysokość przedsiębiorcy muszą wykazać w składanym co roku zeznaniu podatkowym. Mają natomiast możliwość wyboru najwygodniejszej i najkorzystniejszej dla nich formy opodatkowania. Jedną z nich jest podatek liniowy, rozliczany na formularzu PIT-36L.

 

Kto może z niego skorzystać? Opodatkowanie podatkiem liniowym możesz zadeklarować, jeżeli: 

 

  • Prowadzisz samodzielnie działalność gospodarczą.

  • Jesteś wspólnikiem spółki jawnej, spółki cywilnej  czy spółki partnerskiej.

  • Jesteś komandytariuszem lub komplementariuszem  w spółce komandytowej.

 

W przypadku spółek, podatkiem liniowym opodatkowaniu są wspólnicy, a nie cała spółka. Odprowadzenie podatku liniowego zależy więc od udziału w zyskach wspólnika. 

 

Deklaracja PIT-36 dotyczy też osób rozliczających działy specjalne produkcji rolnej, do których stosuje się przepisy o podatku liniowym.

 

Podatku liniowego nie można wybrać w przypadku świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

 

Podatek liniowy zawsze wynosi 19% niezależnie od uzyskanych dochodów w danym roku podatkowym.

 

 Terminy związane z podatkiem liniowym i PIT-36L

 

Zanim dowiemy się, jak wypełnić PIT-36L, warto przyjrzeć się terminom, których muszą dotrzymać osoby chcące wypełnić ten formularz. Chęć wyboru podatku liniowego należy zgłosić.

 

W 2019 r. uproszczono procedurę zgłaszania chęci rozliczenia według zasad podatku liniowego. Podatnik, który chce odprowadzać do urzędu skarbowego podatek liniowy, musi zawiadomić naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego o swojej woli do 20. dnia miesiąca, po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód. Jeżeli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu, to deklarację taką należy zgłosić do końca roku podatkowego. 

 

Ważne jest także to, że kiedy raz złożyłeś oświadczenie o chęci opodatkowania podatkiem liniowym, w kolejnym roku podatkowym także będzie dotyczyć Cię deklaracja PIT-36L − forma opodatkowania się nie zmienia do czasu Twojej kolejnej deklaracji o jej zmianie. 

 

Z kolei termin złożenia w urzędzie PIT-36L to 30 kwietnia. Jeśli wypada on w dzień ustawowo wolny od pracy, ostatni dzień na składanie formularzy wypada następnego dnia roboczego. W 2024 r. 30 kwietnia przypada we wtorek. 

 

Jak wypełnić PIT-36L? Instrukcja

 

Podatnik decydujący się na wybór 19% podatku liniowego może wybrać standardową formę rozliczenia i fizycznie wypełnić dokument lub też uzupełnić i wysłać PIT przez internet.

 

Jak wypełnić PIT-36L? Pamiętaj, że wybierając tę formę, świadomie rezygnujesz ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także nie możesz rozliczyć się z przychodów z innych źródeł. Na formularzu możesz wykazać jedynie przychody pochodzące ze źródeł opodatkowanych liniowo.

 

Masz natomiast możliwość odliczyć składki na ZUS oraz IKZE, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulgę abolicyjną.

 

Do PIT-36L możesz dołączać też odpowiednie załączniki: PIT-BPIT-Z oraz PIT-ZG

 

Oprócz standardowego, 19% podatku liniowego naliczanego niezależnie od dochodów, od 2019 r. wprowadzono tzw. III próg podatkowy, czyli daninę solidarnościową w wysokości 4%. Podatek ten odprowadza się dodatkowo od dochodów powyżej 1 miliona złotych. 

 

PIT-36 a PIT-36L

 

Główną różnicą między rozliczeniem na zasadach podatku liniowego a rozliczeniem na zasadach ogólnych jest wysokość uiszczanego podatku. W przypadku podatku liniowego stawka zawsze wynosi 19%, gdzie przy opodatkowaniu według skali podatkowej będzie to odpowiednio 12% przy dochodach do 85 528 zł i 32% przy nadwyżce ponad kwotę 85 528 zł. 

 

Co więcej, PIT-36L wypełniasz tylko w oparciu o dochody, które rozliczasz według podatku liniowego. Jeżeli uzyskałeś przychody z innych źródeł, które np. podlegają opodatkowaniu w skali podatkowej (umowa o pracę), w takim wypadku wypełniasz dodatkowo deklarację PIT-36, PIT-37 czy PIT-28

 

PIT-36 wypełnia podatnik, który w ciągu roku podatkowego osiągnął choć część przychodów ze źródeł bez pośrednictwa płatnika. Opodatkowanie na zasadach ogólnych w skali podatkowej 17% i 32% jest opodatkowaniem tu domyślnym. Jeżeli więc co do zasady nie zmienisz sposobu opodatkowania na podatek liniowy, będziesz zobowiązany rozliczyć podatek według deklaracji PIT-36. 

 

Deklaracja o rozliczaniu według zasad podatku liniowego sprawia, że nie masz możliwości rozliczenia innej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Masz jednak możliwość równocześnie rozliczać ryczałtowo przychody ze spółki cywilnej czy jawnej. 

 

 

Autor artykułu: Justyna Nowak 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Babciowe 2024 – sprawdź, co musisz wiedzieć!