Jak wypełnić PIT-38?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wypełnić PIT-38?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-38 - co to jest i kto go wypełnia?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT38 wypełniają podatnicy, którzy w 2023 roku uzyskali dochody:


1) z odpłatnego zbycia:

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • udziałów w spółkach;


2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.


Co ważne, jeżeli podatnik w PIT 38 nie uzupełni pola przeznaczonego do wpisania kwoty, urząd skarbowy przyjmie, że wpisał „0” (zero).


Deklarację PIT38 najczęściej wypełnia się na podstawie formularza PIT-8C, czyli informacji o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Podatnik grający na giełdzie zwykle otrzymuje ten druk od domu maklerskiego do końca lutego. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wręczania przez pracodawców pracownikom PIT-11.


PIT-38 a PIT/ZG


Często zdarza się, że polscy gracze giełdowi inwestują również na rynkach zagranicznych. W takim przypadku dochody uzyskane w 2023 roku podatnik musi wykazać w załączniku do deklaracji PIT38 – PIT/ZG.
Należy pamiętać, że kwoty wyrażone w walutach obcych, czyli:

 • przychody,
 • koszty,
 • kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu,
 • podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku,
 • wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy,


przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.


Do kiedy PIT-38?


Zgodnie z ustawą PIT 38 podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym maksymalnie do 30 kwietnia.


PIT-38 a e-deklaracje


Najwygodniej PIT 38 jest rozliczyć za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Dzięki temu inwestorzy nie tracą czasu na stanie w kolejkach w urzędzie skarbowym czy placówce Poczty Polskiej.


W prosty sposób można to zrobić za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro od Podatnik.info. Dzięki intuicyjnej aplikacji, użytkownik uniknie błędów rachunkowych w zeznaniu.
 

Program PIT pro 2023/2024 dostarczy PIT38 poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i prześlij deklarację za 2023 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika rozliczającego PIT 38 za pomocą 5 następujących danych:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwoty przychodu za poprzedni rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT-38 Do kiedy PIT-38?