PIT/O 2018/2019 – gdzie podatnik wpisuje należne mu ulgi?
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

PIT/O 2018/2019 – gdzie podatnik wpisuje należne mu ulgi?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Kiedy używamy załącznika PIT/O?

Formularz PIT/O jest uzupełnieniem trzech deklaracji: PIT-36, PIT-37 i PIT-28. Podatnikom rozliczającym się według innych formularzy, ulgi nie przysługują. Wyjątek stanowi tu druk PIT-36L, na którym można zapisać odliczenie składek na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), lecz załącznik PIT/O nie jest wówczas wymagany.

   

Za pomocą PIT/O podatnik może wykazać:

  • ulgę prorodzinną,
  • ulgę na korzystanie z sieci internetowej,
  • ulgę z tytułu przekazanych darowizn (na pożytek publiczny, cele kultu religijnego, honorowe krwiodawstwo),
  • ulgę związaną z wydatkami na cele rehabilitacyjne i ułatwianie wykonywania czynności życiowych,
  • zwrot niesłusznie pobranych świadczeń,
  • ulgę przysługującą z tytuły wydatków na nowe technologie,
  • ulgi wynikające z wpłat na IKZE,
  • ulgę na wyszkolenie i zatrudnienie uczniów w celu przygotowania zawodowego,
  • ulgę z tytułu umowy aktywizacyjnej,
  • ulgę abolicyjną.

 
Formularz PIT/O jest częścią deklaracji podatkowej i nie może być składany oddzielnie. Dołączając go do wybranego zeznania PIT, podatnik powinien podać ilość załączonych dokumentów.

 
PIT/O nie służy do wskazywania odliczeń związanych ze składkami zdrowotnymi, ZUS oraz kosztami uzyskania dochodu, które wykazywane są m. in. w PIT-11. Warto też zaznaczyć, że jeśli małżeństwo zdecydowało się na wspólne rozliczenie podatkowe przy użyciu formularza PIT-37 bądź PIT-36, wypełnia jeden załącznik PIT/O wspólnie. W przypadku indywidualnego rozliczenia, małżonkowie są zobowiązani do złożenia dwóch oddzielnych załączników.

  

Wykorzystanie ulgi w kolejnym roku podatkowym

Przeoczenie wykazania ulgi w zeznaniu rocznym nie oznacza, że podatnik nie będzie już mógł z niej skorzystać. Nadal może on złożyć korektę deklaracji za miniony rok podatkowy. Korekty nie można natomiast przenieść na przyszły rok podatkowy, w przypadku gdy przychód bądź kwota podatku były zbyt niskie, by móc obniżyć ich kwotę przy pomocy ulg opisanych w PIT/O. Wówczas niewykorzystana część ulgi przepada. Warto pamiętać, że łączna wartość ulg odliczanych od dochodu nie może wynosić więcej niż kwota dochodu uszczuplonego o sumę odliczenia składek ZUS, dochodu zwolnionego z podatku bądź strat. Zsumowana wartość ulg odliczanych od dochodu musi być niższa niż kwota podatku do zapłaty, pomniejszona o odliczone wcześniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  

Uzupełniając załącznik PIT/O, należy pamiętać o właściwej dokumentacji należnych ulg. Podatnik nie musi jej załączać do składanej deklaracji, powinien jednak pamiętać iż spoczywa na nim obowiązek przechowania dokumentów do czasu przedawnienia deklaracji podatkowej, tj. 5 lat od roku jej złożenia.

  

W wyliczeniu należnych ulg i odliczeń pomoże program PIT, który udostępnia formularz PIT/O wraz z e-deklaracją podatkową. Rozliczenie z fiskusem poprzez program PIT pozwala zaoszczędzić podatnikowi czas i zapewnia bezpieczeństwo danych.

  

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy konieczne jest złożenie tzw. PIT-u zerowego w PIT 2019?