Kto wypełnia załącznik do deklaracji PIT-0 w PIT 2019?
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

Kto wypełnia załącznik do deklaracji PIT-0 w PIT 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

 Kto może złożyć załącznik PIT-0, jak go wypełnić i w jakiej formie dostarczyć do urzędu skarbowego?

  

Jakie ulgi odliczysz na załączniku PIT-0?

Składając zeznanie roczne masz nie tylko obowiązek wykazania uzyskanych w poprzednim roku dochodów. W tym samym czasie możesz również wskazać ponoszone przez Ciebie wydatki, których wartość (lub jej część) może zostać Ci zwrócona. Najpopularniejszym formularzem umożliwiającym poinformowanie fiskusa o ulgach jest załącznik PIT-0.

Możesz skorzystać z tego formularza wtedy, gdy do urzędu skarbowego składasz deklarację: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Wówczas masz możliwość do skorzystania z dwóch rodzajów ulg: odliczonych od podatku i odliczonych od dochodu.

Ulgi odliczone od podatku to:

  • ulga prorodzinna (inaczej: na dziecko),
  • ulga abolicyjna,
  • ulga na wyszkolenie uczniów,
  • ulga z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Z kolei od dochodu możesz odliczyć:

  • ulgę internetową,
  • darowizny (m.in. na cele kultu religijnego, krew),
  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę z tytułu wpłat na IKZE,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • wydatki na nabycie nowych technologii.

Z kolei na załączniku PIT-0 nie należy wskazywać odliczeń z tytułu składek zdrowotnych, ZUS i kosztów uzyskania przychodu. Te informacje powinny być zawarte na poszczególnych deklaracjach.

  

Załącznik PIT-0 a rozliczenie z małżonkiem

Jak uwzględnić ulgi od podatku i dochodu, jeśli rozliczasz się, składając wspólny PIT z małżonkiem? W takiej sytuacji należy złożyć tylko jeden załącznik PIT-0. Wyjątkiem będzie np. dokonanie więcej niż dwóch darowizn – wtedy dane nie zmieszczą się na jednym załączniku i konieczne będzie skorzystanie z kolejnego. Pamiętaj, aby taki dokument oznaczyć kolejnym numerem.

Jeśli z kolei rozliczasz się odrębnie od małżonka, obydwoje powinniście złożyć niezależne załączniki PIT-0 i każdy z nich załączyć do swojej deklaracji podatkowej.

  

Jak złożyć załącznik PIT-0?

Załącznik informujący o ulgach należy złożyć razem ze swoim zeznaniem podatkowym. Przy jego dostarczeniu obowiązują takie same terminy, jak przy deklaracjach PIT. Dokument można złożyć w dowolnej formie – tak, jak w przypadku zeznania. Możesz dostarczyć go do urzędu skarbowego osobiście, przesłać pocztą lub przez internet – korzystając z e-deklaracji.

Pamiętaj też, aby zachować dokumenty potwierdzające przysługujące Ci ulgi. Nie musisz załączać ich razem z PIT-0, ale powinieneś przechowywać je na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej. 

  

Darmowy Program PIT - Rozlicz PIT 2018/2019 w kilka minut! 

Autor artykułu: Beata Michoń 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści?