Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści?
Justyna Nowak
Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści dla Podatnika?
Podatnik.Info

Wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem - jakie korzyści?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

W jakich przypadkach rozliczenie PIT z małżonkiem przynosi korzyści?

Rozliczenie PIT z małżonkiem jest najbardziej opłacalne przy dużej rozbieżności rocznych dochodów, tzn. gdy zarobki jednego z małżonków rozliczone są według wyższej stawki podatkowej (32%). W sytuacji, w której drugi małżonek zarabia niewiele lub pozostaje na utrzymaniu pierwszego, ich wspólny dochód zostaje uśredniony. Jeśli po odliczeniu ulg nie przekracza on 85.528 zł, zostanie rozliczony według stawki podatkowej wynoszącej 18%.

  

Modelowym przypadkiem korzyści płynącej z takiego rozwiązania, byłaby hipotetyczna sytuacja, w której jeden z małżonków wykazałby dochód w wysokości 171 056 zł, a drugi nie pracował zarobkowo. Dochód pierwszego z nich, przy rozliczeniu indywidualnym, zostałby rozliczony według stawki 32%. Rozliczenie PIT z małżonkiem dzieli dochód na pół, dzięki czemu zastosowana stawka wyniesie 18%.

  

Rozliczenie PIT z małżonkiem będzie wkrótce korzystne dla większej liczby par. Wynika to ze zmian w przepisach związanych z kwotą wolną od podatku, która przestała być wartością stałą i obecnie jest zależna od wysokości dochodów.

  

Wymogi nałożone na rozliczenie PIT z małżonkiem

Małżeństwo, które zdecyduje się na wspólne rozliczenie podatkowe, musi spełnić kilka wymogów. Podstawowym kryterium jest trwanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (nie może on zostać zawarty w jego trakcie) i pozostanie we wspólnocie majątkowej, wynikłej z postanowień Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  

Rozliczenie PIT z małżonkiem może również zostać dokonane w przypadku, gdy jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej, a drugi nie posiada polskiej rezydencji podatkowej, ale jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych znajduje się w kraju należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź Konfederacji Szwajcarskiej.

  

Należy pamiętać, że jeśli małżonkowie chcą się rozliczać wspólnie, muszą zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji PIT. Warto też zauważyć, że z wypełnianym formularzem powinni zapoznać się zarówno mąż, jak i żona. By deklaracja stała się ważna, wystarczy podpis jednego z małżonków, ale zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu, dlatego zaleca się sprawdzać, że wszystkie informacje zostały uzupełnione poprawnie.

 

Rozliczenie PIT z małżonkiem może być dokonane poprzez program PIT, oferujący kompletne wsparcie na każdym etapie uzupełniania formularza.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Justyną Nowak. 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto wypełnia załącznik do deklaracji PIT-0 w PIT 2019?