Pit 0 – ulga na dziecko. Czy przysługuje?
Jan Kowalski
http://sxc.hu
Podatnik.info

Pit 0 – ulga na dziecko. Czy przysługuje?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

PIT 0 – ulga na dziecko

 

Każdego roku rząd wprowadza do systemu podatkowego zmiany, które podatnicy powinni zrozumieć i przyswoić. Łatwo powiedzieć, ale trudniej wykonać. Prawo podatkowe bywa zawiłe, a przełożenie obowiązujących przepisów na sytuacje z życia wzięte nie zawsze przychodzi z lekkością. Dlatego też postaramy się wyjaśnić, jak prezentuje się zależność: PIT dla młodych a ulga prorodzinna. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polegają obie preferencje.

Zerowy PIT zaczął obowiązywać 1 sierpnia 2019 roku na mocy przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1394). Zgodnie z nowymi przepisami, młodzi ludzie spełniający kryteria dotyczące:

 

 • wieku,
 • źródła i wysokości dochodów oraz
 • daty uzyskania przychodów

 

mają szansę na całkowite zwolnienie z opodatkowania uzyskanych dochodów. Kto dokładnie może skorzystać z tej ulgi?

Beneficjentami ulgi PIT 0 są osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia. Prawo do zwolnienia kończy się następnego dnia po dacie urodzenia podatnika. Warto jednak zaznaczyć, że liczy się nie data zawarcia umowy, a moment wypłacenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Zwolnieniu z podatku PIT podlegają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej oraz umów zlecenia. Z kolei limit przychodów jest równy I progowi skali podatkowej, czyli 85 528 zł.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, przysługuje Ci PIT 0. Ulga na dziecko to potoczna nazwa ulgi prorodzinnej, do której mają prawo:

 

 • rodzice,
 • opiekunowie,
 • rodzice zastępczy.

 

Jednocześnie należy pamiętać, że ta preferencja jest obwarowana dodatkowymi warunkami. Dotyczą one między innymi wieku dziecka. Ulga przysługuje każdemu podatnikowi wychowującemu:

 

 • dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia,
 • niepełnosprawne dziecko otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • dziecko do 25 roku życia, które nadal pobiera naukę, a jego dochody podlegające uldze PIT 0 nie przekraczają 3 089 zł.

 

Jednocześnie należy pamiętać o limitach dotyczących dochodów. Jeżeli podatnik wychowuje więcej niż jedno dziecko, wówczas nie musi przejmować się wysokością swoich zarobków. Sytuacja zmienia się, kiedy chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko. W takim przypadku mamy do czynienia z trzema różnymi wariantami:

 

 • osoby wychowujące dziecko samotnie nie mogą zarabiać więcej niż 112 000 zł rocznie,
 • podatnicy pozostający w związku małżeńskim przez cały rok również nie mogą łącznie zarabiać więcej niż 112 000 zł rocznie,
 • osoba niepozostająca w związku z drugim rodzicem ma prawo do ulgi, jeżeli jej dochód nie przekracza 56 000 zł rocznie.

 

Jeżeli podatnik spełnia wszystkie powyższe warunki, ma prawo do ulgi na dziecko. Nadal jednak pojawia się wątpliwość, czy aby na pewno można skorzystać z niej, kiedy rozlicza się PIT 0? Poniżej wyjaśniamy tę kwestię na przykładzie pytań skierowanych do ekspertów Podatnik.info.

 

Pytania i odpowiedzi: Zerowy pit a ulga na dziecko

 

Pytanie: 1. Mam 24 lata. Obowiązuje mnie pit dla młodych. Czy mogę odliczyć ulgę na dziecko?

Odpowiedź:

Jeżeli osoba zadająca powyższe pytanie spełnia wszystkie warunki obowiązujące w przypadku ulgi na dziecko, teoretycznie przysługuje jej prawo do odliczenia. Należy zwrócić uwagę, że zerowy PIT obowiązuje podatników, których dochód nie przekracza 85 528 zł. Kiedy roczny przychód jest równy maksymalnej wartości limitu, nadal spełnia limit obowiązujący w przypadku ulgi na jedno dziecko.

Jeśli dochód nie przekracza 56 000 zł, wówczas zostaje spełniony również warunek obowiązujący w przypadku rodziców jednego dziecka niepozostających w związku małżeńskim. Kwestie związane z rozliczeniem PIT małżeństw omawiamy w kolejnym pytaniu.

Z powyższej analizy wynika, że osoba kierująca pytanie do naszych ekspertów spełnia obowiązujące kryteria. Nie ma jednak możliwości skorzystania z ulgi, ponieważ jej podatek wynosi 0 zł. Co zrobić, kiedy podatnika obowiązuje PIT 0? Ulga na dziecko – jak wypełnić deklarację? Beneficjentom ulgi prorodzinnej przysługuje możliwość wnioskowania o zwrot niewykorzystanej kwoty. Taki wniosek należy złożyć w deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Wartość ulgi podlegającej zwrotowi wpisuje się w rubryce: poz. 129.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na obowiązujące limity. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko nie może przekraczać łącznej wartości składek ZUS i składek zdrowotnych, które podlegają rozliczeniu w deklaracji wraz z wnioskiem o zwrot ulgi.

To ważne! Należy zaznaczyć, że taki zwrot przysługuje wyłącznie w terminie rozliczeń za rok, w którym podatnik miał prawo do ulgi. Po upływie tego terminu nie będzie takiej możliwości. Zwrot ulgi na dziecko nie podlega przenoszeniu.


Pytanie 2. Mam pytanie, jak rozliczyć pit. Mnie obowiązuje pit dla młodych, mojego męża już nie. Mamy dwoje dzieci. Jak rozliczyć pit, żeby przysługiwała nam ulga?

Odpowiedź:

Zerowy PIT a ulga na dziecko w przypadku małżeństw to kwestia, którą należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze musimy zwrócić uwagę na brak limit dochodów podatników wychowujących więcej niż jedno dziecko. Dzięki temu osoba zadające powyższe pytanie może skorzystać z ulgi niezależnie od wysokości przychodów swojego małżonka. W innym przypadku małżeństwo musiałoby spełniać limit wynoszący 112 000 zł.

Po drugie należy przeanalizować, jaki sposób rozliczenia PIT będzie w tym przypadku najkorzystniejszy. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Wspólne rozliczenie okazuje się najlepszym rozwiązaniem, kiedy jedno z małżonków zarabia mniej lub nie uzyskało żadnych dochodów w danym roku podatkowym.

Jeżeli podatnicy zdecydują się na wspólne rozliczenie, podatek oblicza się od połowy sumy dochodów obu małżonków. Oznacza to, że będzie on niższy niż w przypadku rozliczania dwóch osobnych deklaracji. Kolejny krok polega na pomnożeniu otrzymanej kwoty przez dwa.

Po tak wykonanych obliczeniach otrzymamy kwotę, od której należy odliczyć przysługującą ulgę na dziecko. Jeżeli małżeństwo wychowuje dwoje dzieci, wówczas miesięczna kwota do odliczenia wynosi 92,67 zł na każdą z pociech. Należy jednak podkreślić, że ulga na dziecko nie może przekraczać wartości ulgi na dziecko.

 

PIT dla młodych a ulga prorodzinna – poznaj swoje prawa!

 

Rozliczenia podatków budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza kiedy podatnikowi przysługuje jednocześnie PIT 0, ulga na dziecko lub inne preferencje podatkowe. Należy pamiętać, że każdy rodzic, opiekun lub rodzic zastępczy ma prawo do skorzystania z przysługującej mu ulgi nawet w przypadku braku dochodów do opodatkowania. W takiej sytuacji musi złożyć wniosek o zwrot należnych mu pieniędzy.

Jeżeli podatnikowi przysługuje PIT 0 i wychowuje dziecko z małżonkiem podlegającym standardowemu opodatkowaniu, warto zastanowić nad sposobem rozliczenia. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować, jak wysoki podatek będzie w obu tych przypadkach. Zazwyczaj złożenie wspólnej deklaracji wiąże się z niższym zobowiązaniem wobec urzędu skarbowego, co skłania do takiej formy rozliczenia.

Może się jednak zdarzyć, że w takim przypadku kwota ulgi będzie zbyt wysoka. Z kolei osobne rozliczenie również pozwoliłoby na zmniejszenie lub wyzerowanie wartości podatku dzięki przysługującej preferencji podatkowej. Nie ulega wątpliwości, że kwestie związane z rozliczaniem podatków bywają skomplikowane. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z pomocy oferowanej przez podatnik.info.

Po przejściu na stronę otrzymasz możliwość rozliczenia swojej deklaracji na trzy różne sposoby:

 

 • Najłatwiejszy sposób polega na przepisaniu informacji z PIT 11 do systemu. Następnie Podatnik.info rozliczy Twoją deklarację za Ciebie.
 • Szybki sposób rozliczenia PIT-u, czyli udzielenie odpowiedzi na kilka prostych pytań, na podstawie których program samodzielnie dobierze i wypełni odpowiednie druki.
 • Sposób dla zaawansowanych, czyli sam wybierasz rodzaj druku i wypełniasz go niezbędnymi informacjami. Następnie podatnik.info sprawdza poprawność wszystkich danych.

 

 

 

Podsumowanie: PIT 0 – ulga na dziecko

 

Oto najważniejsze informacje dotyczące kwestii PIT 0 – ulga na dziecko:

 

 • Ulga na dziecko przysługuje każdemu rodzicowi, opiekunowi i rodzicowi zastępczemu, nawet jeżeli jednocześnie obowiązuje go PIT 0.
 • Jeżeli podatek wynosi 0 zł, wówczas podatnik ma prawo do złożenia wniosku o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.
 • Wniosek o zwrot znajduje się w deklaracji PIT 37 oraz PIT 36.
 • Zwrot ulgi na dziecko przysługuje wyłącznie w okresie rozliczeniowym za rok podatkowy, w którym podatnik nabył prawo do preferencji podatkowej. Niewykorzystana ulga nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.
 • Jeżeli jeden z małżonków rozlicza się z urzędem skarbowym na standardowych warunkach, a drugi ma prawo do zerowego PIT-u, wówczas nadal przysługuje prawo do ulgi. Można ją odliczyć zarówno w osobnych deklaracjach, jak i w ramach wspólnego rozliczenia.
 • Pamiętaj jednak o kryteriach związanych z ulgą na dziecko oraz limitach dochodów!

 

Jeżeli nadal masz wątpliwości lub pytania, skorzystaj z programu do rozliczeń pit online Podatnik.info. Każdy użytkownik ma możliwość zadania swoich pytań ekspertom.

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od pustostanów 2024