Zerowy PIT dla młodych. Dla kogo i na jakich zasadach?
Jan Kowalski
http://sxc.hu/

Zerowy PIT dla młodych. Dla kogo i na jakich zasadach?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do następnych akapitów:


Zerowy PIT dla młodych - co mówi ustawa?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zlikwidowany został 18% podatek dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i nie przekroczyły limitu ulgi.

Ustawa o zerowym podatku dla młodych została uchwalona przez sejm 4 lipca 2019 roku. Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 roku i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych tego dnia.


Zerowy PIT dla młodych do 26. roku - kto na nim skorzysta?

Zerowy PIT dla młodych, jak wskazuje sama nazwa ulgi, skierowany jest do osób pracujących, które nie ukończyły 26. roku życia. Zwolnione z podatku będą wszystkie przychody pracownika, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zwolnieniem podatkowym objęte zostały następujące rodzaje umów:

  • umowa o pracę,

  • stosunek służbowy,

  • praca nakładcza,

  • spółdzielczy stosunek pracy,

  • umowa zlecenie.

Zerowy PIT dla młodych obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.  

Korzystanie z programu jest możliwe do dnia ukończenia 26. roku życia. Przychód osiągnięty po tej dacie podlega już podatkowi dochodowemu.

Warto pamiętać, że PIT zero dla młodych nie zmienia zasad opłacania składek ZUS. W dalszym ciągu płatnik zobowiązany jest do zapłaty składek społecznych do ZUS oraz składki zdrowotnej do Narodowego Fundusz Zdrowia.


Kto nie skorzysta z zerowego podatku dla młodych?

Z PIT-u zero dla młodych  wykluczone zostały następujące rodzaje umów:

  • umowa o dzieło,

  • umowa zlecenie w nieprzekraczającej wysokości 200 zł, która podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu, 

  • umowa zlecenie ze zbyciem praw autorskich - 50% koszty uzyskania przychodu, 

  • umowa zlecenie z nierezydentem Polski.

Z ulgi wykluczeni są również młodzi przedsiębiorcy. Nie obejmuje ona także umów o staż studencki i przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich.

Prawo do skorzystania z ulgi mają z kolei cudzoziemcy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenia posiadający certyfikat rezydencji polski oraz zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.


Bez podatku do 26 lat – jakie limity?

Z zerowego PIT-u dla młodych skorzystają osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają średnio 7,1 tys. brutto. W całym roku sięgać one mogą maksymalnie 85 528 zł. Do tego limitu wymienione wyżej przychody podatnika zwolnione są z PIT.

Zarobki wykraczające ponad limity będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tak zwanej kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Płatnik będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania podatku w wysokości 18% , a gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy do odprowadzenia 32% podatku.

W 2019 roku obowiązywał niższy limit wynikający z proporcji (dla pięciu miesięcy, nie zaś całego roku), czyli 5/12 z pełnej kwoty 85 528 zł. Wynosił on zatem 35 636,67 zł.


Zerowy PIT dla młodych - symulacja zysków

Zyski z zerowego PIT-u dla młodych obrazuje zestawienie przygotowane przez Ministerstwo Finansów:

1) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.  - 2600 zł

zysk miesięczny - 67 zł, zysk roczny - 809 zł


2) przeciętne wynagrodzenie prognozowane na 2020 r. - 5227 zł 

zysk miesięczny - 310 zł, zysk roczny - 3726 zł 


3) zysk na poziomie rocznego limitu 85 528 zł - 7127 zł

zysk miesięczny - 504 zł, zysk roczny - 6044 zł 


PIT dla młodych do 26. roku życia - jak było w 2019?

Zerowy PIT dla młodych wszedł w życie 1 sierpnia 2019 roku, czyli w trakcie roku podatkowego. W efekcie, osoby uprawnione do skorzystania z ulgi, powinni były złożyć u pracodawcy oświadczenie dotyczące zwolnienia z podatku przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Podatnicy, którzy nie złożyli takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. 


Brak podatku do 26. roku życia - jak jest w 2020?

W 2020 r. płatnicy mają ustawowy obowiązek stosowania tego zwolnienia. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga dla młodych będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika. Oczywiście, jeżeli spełnione zostały wymienione powyższej warunki.


Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy konieczne jest złożenie tzw. PIT-u zerowego w PIT 2019?