Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest...
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest przeznaczona?

Przejdź do akapitów:

PIT-37 − co to jest? 


Formularz ten dotyczy prawie wszystkich osób zarabiających pensję netto, czyli taką, która została pomniejszona o obowiązujące składki. 


Stosując pewne uproszczenia, deklarację PIT-37 2019 można zdefiniować jako rozliczenie rocznych zarobków, uzyskanych przez podatnika od płatnika. Co kryje się pod tym pojęciem? Świadcząc pracę względem swojego pracodawcy (niezależnie od rodzaju umowy), pracownik otrzymuje wynagrodzenie w formie netto. Po stronie pracodawcy określanego przez prawo podatkowe jako płatnika, powstaje wówczas obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto. 


Kto wypełnia PIT-37?


Deklaracja PIT-37 za 2019 jest przeznaczona dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęli dochody wyłącznie przy pośrednictwie płatnika, którego firma (źródło dochodu) znajduje się na terenie Polski. Wynagrodzenie, uzyskane w oparciu o zasady ogólne i skalę podatkową, może wynikać m.in. z:


 • stosunku pracy,

 • stosunku służbowego,

 • pracy nakładczej,

 • świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych,

 • należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,

 • zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego,

 • stypendiów naukowych,

 • osobiście wykonywanej działalności: umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych,

 • przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,

 • świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • pracy, wykonywanej jako osoba aresztowana bądź skazana,

 • nawiązania umowy aktywizacyjnej.


Nawet jeśli dochody podatnika upoważniają go do złożenia deklaracji PIT-37, muszą zostać spełnione również inne kryteria. Osoba taka nie mogła trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), opodatkowanej zgodnie z założeniami zasad ogólnych i skali podatkowej, rozliczyć się wraz z małoletnimi dziećmi, jak również uwzględnić w swoich rocznych dochodach strat poniesionych we wcześniejszych latach.


Podatek możesz rozliczyć wspólnie z małżonkiem, jeżeli druga strona także wypełnia PIT-37. 


Jeżeli więc uzyskujesz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jesteś wspólnikiem w spółce jawnej, cywilnej lub partnerskiej, czy też komandytariuszem lub komplementariuszem w spółce komandytowej, zeznanie podatkowe PIT-37 nie jest dla Ciebie.


Do urzędu skarbowego nie musisz też składać deklaracji PIT-37, jeżeli dotyczy Cię tzw. zerowy PIT. A więc kiedy obejmuje Cię ulga dla młodych. Na czym ona polega? Osoby uzyskujące przychód od płatnika, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich przychody nie przekraczają w roku podatkowym 2019 kwoty 35 636,67 zł.


Zastanawiasz się jak wypełnić PIT-37? Wzór wypełnionej poprawnie deklaracji znajdziesz w urzędzie skarbowym.


Do czego służy PIT-11?


Otrzymany od pracodawcy przed końcem lutego PIT-11 stanowi dokładne wyszczególnienie kwot, o które przez cały rok podatkowy było potrącone jego miesięczne wynagrodzenie. Obowiązek pomniejszenia pensji przez pracodawcę wynika bezpośrednio z treści ustawy o PIT, zgodnie z którą to na pracodawcy spoczywa zarówno wyliczenie odpowiedniej wysokości tych zaliczek, jak i ich odprowadzenie do odpowiedniego urzędu skarbowego. To właśnie ten przepis jest bezpośrednią przyczyną podziału na płatnika i podatnika, gdyż zobowiązuje pracodawcę do pośredniczenia w regulacji należności względem fiskusa.

 

Zeznanie podatkowe PIT-37 posiada także rubrykę, w której wpisujesz koszty uzyskania przychodu. Przy umowie o pracę możesz mieć 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodu: autorskie i ryczałtowe.


Co to jest PIT-37? W zdecydowanej większości przypadków to po prostu deklaracja dla zatrudnionego w oparciu o umowę pracownika – świadczącego pracę i otrzymującego wynagrodzenie w postaci netto. Deklarację PIT-37 online najprościej rozliczyć przy użyciu programu PIT – umożliwia on błyskawiczne wypełnienie całego formularza wraz z załącznikami, a użytkownik już po chwili otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru, świadczące o dopełnieniu obowiązku podatkowego. I tak papierowa wersja PIT-37 i wzór jej nie będą Ci potrzebne.


  

Loading Comments
Zainteresuje cię także