PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest przeznaczona?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przejdź do akapitów:

PIT-37 − co to jest? 

Formularz PIT 37 dotyczy niemal każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona już o obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik pobierający zaliczki ma obowiązek dostarczenia informacji PIT 11. Ten dokument umożliwia poprawne rozliczenie PIT 37.

Co warto wiedzieć o tej deklaracji podatkowej? Stosując pewne uproszczenia, deklarację PIT-37 można zdefiniować jako rozliczenie rocznych zarobków, które podatnik uzyskał od płatnika składek. Co kryje się pod tym pojęciem? W przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy (niezależnie od rodzaju umowy), pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto. Osoba zatrudniająca jest w takiej sytuacji określana przez prawo podatkowe jako płatnik. Po jego stronie powstaje obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika – zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne.

To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto. W efekcie pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto i nie musi przejmować się obowiązkami wobec urzędu skarbowego aż do momentu złożenia druku PIT 37.

Kto wypełnia PIT-37?

Deklaracja PIT-37 jest przeznaczona dla podatników, którzy za poprzedni rok podatkowy osiągnęli dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, którego firma (źródło dochodu) znajduje się na terenie Polski. Należy podkreślić, że ten dokument wypełniają wyłącznie osoby, które otrzymują wynagrodzenie rozliczane zgodnie z zasadami ogólnymi i skalą podatkową. Wśród nich znajdują się więc podatnicy uzyskujący dochody z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • świadczeń bądź zasiłków przedemerytalnych,
 • należności wynikających z członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
 • zasiłków pieniężnych, otrzymywanych z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów naukowych,
 • osobiście wykonywanej działalności: umowy zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, obowiązków społecznych i sportowych,
 • przychodów z praw autorskich lub praw majątkowych,
 • świadczeń z Funduszu Pracy bądź z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • pracy, wykonywanej jako osoba aresztowana bądź skazana,
 • nawiązania umowy aktywizacyjnej.

Jeśli nawet dochody podatnika upoważniają go do złożenia deklaracji PIT-37, należy spełniać również inne kryteria. Osoba rozliczająca się tym formularzem nie mogła trudnić się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), opodatkowanej zgodnie z założeniami zasad ogólnych i skali podatkowej. Dodatkowo PIT 37 wyklucza możliwość rozliczania się wraz z małoletnimi dziećmi, a także uwzględnienia w swoich rocznych dochodach strat poniesionych we wcześniejszych latach.

Podatek możesz rozliczyć jednak wspólnie z małżonkiem, jeżeli druga strona także wypełnia PIT-37. 

Jeżeli więc uzyskujesz przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jesteś wspólnikiem w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej czy też komandytariuszem lub komplementariuszem w spółce komandytowej, zeznanie podatkowe PIT-37 nie jest dla Ciebie.

Do urzędu skarbowego nie musisz też składać deklaracji PIT-37, jeżeli dotyczy Cię tzw. zerowy PIT. W tej grupie znajdują się osoby objęte ulgą dla młodych. Na czym ona polega? Osoby uzyskujące przychód od płatnika, które nie ukończyły 26. roku życia, a ich przychody nie przekraczają w roku podatkowym 2023 kwoty 85 528 zł, są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku. Jeżeli płatnik nie odprowadził żadnych zaliczek do urzędu skarbowego, nie musisz rozliczyć PIT 37.

Zastanawiasz się, jak wypełnić PIT-37? Wzór wypełnionej poprawnie deklaracji znajdziesz w urzędzie skarbowym.

Do czego służy PIT-11?

Pracodawca ma obowiązek dostarczyć informację PIT-11 do płatnika przed końcem lutego w roku następującym po okresie podatkowym. Ten dokument stanowi dokładne wyszczególnienie kwot, o które przez cały rok podatkowy było potrącane miesięczne wynagrodzenie pracownika. Obowiązek pomniejszenia pensji przez pracodawcę wynika bezpośrednio z treści ustawy o PIT, zgodnie z którą to na pracodawcy spoczywa zarówno obowiązek wyliczenia odpowiedniej wysokości zaliczek, jak i ich odprowadzenie do odpowiedniego urzędu skarbowego. To właśnie ten przepis jest bezpośrednią przyczyną podziału na płatnika i podatnika, gdyż zobowiązuje pracodawcę do pośredniczenia w uregulowaniu należności względem fiskusa.

Zeznanie podatkowe PIT-37 zawiera także rubrykę, w której należy wpisać koszty uzyskania przychodu. Przy umowie o pracę rozróżnia się 2 rodzaje kosztów uzyskania przychodu: autorskie i ryczałtowe.

Co to jest PIT-37? W zdecydowanej większości przypadków to po prostu deklaracja dla zatrudnionego w oparciu o umowę pracownika – świadczącego pracę i otrzymującego wynagrodzenie netto. Deklarację PIT-37 online najprościej rozliczyć przy użyciu programu PIT – umożliwia on błyskawiczne wypełnienie całego formularza wraz z załącznikami, a użytkownik już po chwili otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To specjalny dokument, który potwierdza dopełnienie obowiązku podatkowego. Dzięki temu nie będą potrzebne ani papierowa wersja PIT-37, ani jej wzór.

PIT-37 do kiedy – termin rozliczenia w 2024

Jedną z najważniejszych informacji, o których nie można zapomnieć podczas wypełniania obowiązków podatkowych, są terminy. Kiedy należy złożyć deklarację PIT 37? Szczegóły dotyczące terminów znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Zgodnie z art. 45 pkt 1., podatnik musi wypełnić PIT 37 i dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na sytuację, kiedy ostatni dzień tego miesiąca przypada w sobotę i niedzielę. W takim przypadku podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji PIT 37 najpóźniej do kolejnego dnia roboczego. Ostateczny termin dostarczenia zeznania podatkowego w 2024 roku wypada zgodnie z tymi zasadami 30 kwietnia.

Należy pamiętać, że PIT 37 można składać już od 15 lutego. Każdy podatnik otrzyma do tego terminu niezbędne informacje PIT 11 i na ich podstawie może wypełnić odpowiednią deklarację. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie dokumentów przez program PIT, zyskujesz możliwość dostarczenia informacji podatkowej bezpośrednio do urzędu skarbowego przez internet. Pamiętaj jednak, by korzystać z systemów zgodnych z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów.

Podsumowanie: Deklaracja PIT 37 a obowiązki podatnika

Na zakończenie warto podsumować najważniejsze informacje dotyczące tego, jak wypełnić i rozliczyć PIT 37. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatnik ma obowiązek dostarczyć swojemu pracownikowi informację PIT-11. Na podstawie tego dokumentu możesz przejść do wypełnienia pozostałych formalności. Zeznanie podatkowe jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak i przez internet.

Druga możliwość pozwoli Ci zaoszczędzić sporo cennego czasu, a także uniknąć dodatkowych formalności. Jeżeli jesteś zainteresowany tą opcją, możesz skorzystać z programu Podatnik.info. Pamiętaj, by dopełnić wszelkich formalności do 30 kwietnia 2024 roku!

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-37 przez studenta. Sprawdź, o czym musisz pamiętać