Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku 2020 – jak ją...
Jan Kowalski
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku 2020 – jak ją wyliczyć?

Darmowy program do rozliczania PIT 2023/2024

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Spis treści:

 

Jak rozliczyć dziecko urodzone w trakcie roku?

 

Zacznijmy od ogólnych zasad, jakie musisz spełniać, aby móc skorzystać z ulgi prorodzinnej. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Zgodnie z art. 6 ust. 4, ulga na dziecko przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który podlega obowiązkowemu opodatkowaniu. Warto zwrócić uwagę, że preferencja przysługuje bez względu na stan cywilny.

 

Najważniejszy jest warunek wychowywania dzieci:

 

 • małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia,
 • niepełnosprawnych bez względu na ich wiek,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, bez dochodów podlegających opodatkowaniu lub z przychodem nieprzekraczającym ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatku. Wyjątkiem jest w tym przypadku renta.

 

Podsumowując, jeżeli wykonujesz władzę rodzicielską, pełnisz funkcję opiekuna prawnego lub sprawujesz opiekę nad dzieckiem małoletnim, przysługuje Ci ulga prorodzinna. Na tej podstawie można stwierdzić, odliczenie obowiązuje już w roku urodzenia dziecka.

Jak rozliczyć dziecko urodzone w trakcie roku? Tę wątpliwość rozwiewa art. 27f ust. 2. ustawy o PIT. Zasada jest jedna: preferencja przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wychowywałeś dziecko. Podczas rozliczenia należy obliczyć kwotę ulgi nie za całe rok, ale proporcjonalnie do faktycznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. Obowiązują również limity dotyczące dochodu.

 

 • Jeżeli masz więcej niż jedno dziecko, nie ma żadnych ograniczeń i zawsze możesz skorzystać z ulgi.
 • Rodzic jednego dziecka, który wychowuje je samotnie, musi liczyć się z limitem wynoszącym 112 000 zł rocznie.
 • Jeżeli wychowujesz dziecko z małżonkiem, limit 112 000 zł dotyczy sumy Waszych dochodów.
 • Rodzic wychowujący jedno dziecko i niepozostający w związku małżeńskim z drugim rodzicem może zarabiać maksymalnie 56 000 zł.

 

Pamiętaj! Ulga prorodzinna przysługuje każdemu rodzicowi już w miesiącu, w którym dziecko przyszło na świat. Jeżeli spełniasz powyższe warunki, możesz skorzystać z preferencji. Ulga prorodzinna przysługująca za cały rok wynosi 1112,04 zł. Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie roku, należy obliczyć kwotę odliczenia proporcjonalnie do liczby miesięcy, w ciągu których podatnik sprawował opiekę.

Jaka kwota ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikom wychowującym dzieci? Wszystko zależy od tego, ile pociech pozostaje w ciągu roku pod Twoją opieką. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o PIT, przysługują następujące kwoty odliczenia:

 

 • Jedno dziecko uprawnia do odliczenia kwoty równej 92,67 zł. Pamiętaj jednak o obowiązujących limitach dochodów!
 • Jeżeli wychowujesz dwoje dzieci, wówczas przysługuje Ci kwota odliczenia równa 92,67 zł na każdą pociechę.
 • Rodzice i opiekunowie, którzy wychowują więcej niż dwoje dzieci, mogą liczyć na odliczenie równe 166,67 zł na trzecią pociechę oraz 225 zł na czwarte i każde kolejno dziecko.

 

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku 2020 – jakie zmiany zaszły?

 

Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku 2020 przysługuje każdemu rodzicowi lub opiekunowi, którzy spełniają warunki dochodowe. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na pewne zmiany związane z wprowadzeniem zerowego PIT-u dla młodych. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem do 26 roku życia, podlegasz zwolnieniu z opodatkowania. W takiej sytuacji kwota podatku jest zbyt niska, aby móc skorzystać z ulgi na dziecko urodzone w trakcie roku.

Jeżeli należysz do tej grupy podatników, zyskujesz możliwość złożenia wniosku o zwrot nieodliczonej kwoty. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje limit kwoty, jaką można otrzymać po rozliczeniu podatkowym. Nie może ona przekraczać wartości składek ZUS i zdrowotnych, które znajdują się w deklaracji PIT-37 lub PIT-36 w danym roku. Jeśli otrzymasz taki zwrot, musisz rozliczyć go w kolejnym roku podatkowym.

 

Ulga na dziecko urodzone w grudniu

 

Ulga prorodzinna obowiązuje za każdy miesiąc, w którym dziecko było już na świecie. Niezależnie od tego, w jakim dniu urodził się maluch, odliczenie przysługuje za cały miesiąc. Spójrzmy na przykład. Dziecko urodziło się 31 grudnia. Rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z preferencji. W takiej sytuacji w kolejnym roku następującym po roku podatkowym przysługuje im ulga za cały grudzień. Ulga na dziecko urodzone w grudniu 2020 roku wynosi 92,67 zł.

Pamiętaj! Taka sama ulga na dziecko urodzone w grudniu 2020 roku przysługuje rodzicom i opiekunom wychowującym maluchy zarówno pierwszego, jak i ostatniego dnia miesiąca.

 

Ulga na drugie dziecko urodzone w trakcie roku

 

Jak kwota odliczenia przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci urodzonych w trakcie roku? Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie o PIT. Mówi o tym art. 27f ust. 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz skorzystać z ulgi na pierwsze dziecko w wysokości 92,67 zł. Taka sama kwota obowiązuje również w przypadku drugiego potomka lub wychowanka. Oznacza to, że możesz otrzymać za każdy miesiąc wychowywania dwojga dzieci ulgę wynoszącą 185,34 zł.

Jak działa ulga na drugie dziecko urodzone w trakcie roku? Spójrzmy na przykład. W październiku 2020 roku podatnikowi urodził się drugi potomek lub przyjął na wychowanie drugie dziecko. Ulga prorodzinna za pierwszą pociechę będzie wynosiła w tym przypadku 1112,04 zł. W przypadku drugiego dziecka przysługuje ulga obliczona proporcjonalnie za okres trzech miesięcy. Wynosi więc 278,01 zł. Dlatego też rodzic lub opiekun dwojga dzieci może skorzystać z odliczenia w wysokości 1390,05 zł.

 

 

Podsumowanie: Rozliczenie PIT – dziecko urodzone w trakcie roku

 

Chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej? Oto kilka najważniejszych informacji dotyczących kwestii: rozliczenie PIT – dziecko urodzone w trakcie roku.

 

 • Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym wychowującym dzieci małoletnie.
 • Kwota odliczenia za cały rok wynosi 1112,04 zł. Miesięczna kwota ulgi jest równa kwocie 92,67 zł.
 • Ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje proporcjonalnie do liczby miesięcy, w trakcie których maluch był już na świecie. Odliczenie w pełnej kwocie miesięcznej obowiązuje bez względu na dzień narodzin.
 • Jeżeli wychowujesz jedno dziecko, musisz liczyć się również z limitem dotyczącym dochodów: 112 000 zł w przypadku osób wychowujących samotnie lub z małżonkiem, 56 000 zł dla podatników niepozostających w związku małżeńskim.
 • Ulga na drugie dziecko urodzone w trakcie roku wynosi również 92,67 zł. W tym przypadku nie obowiązują żadne limity dochodów.
 • Rozliczając ulgę prorodzinną, możesz skorzystać z programu Podatnik.info.

rozliczenie podatku 2021

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek od zakupu psa z hodowli – przepisy, które musisz znać!