Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Lista zawodów uprawnionych do 50% kosztów autorskich w...
Pixabay.com
Podatnik.info

Lista zawodów uprawnionych do 50% kosztów autorskich w 2018 roku

Projekt zmian ustawy o PIT z 2017 r. przewiduje dwukrotne zwiększenie limitu, od którego będzie można odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu. Do tej pory limit był uchwalony na 80 tys. zł. Po zmianach zostanie on powiększony do ok. 160 tys. zł.

Zmiany obejmą także listę zawodów uprawnionych do odliczania 50% kosztów autorskich. W tej chwili projekt znajduje się na etapie prac Senatu, potrzebny będzie jeszcze także podpis prezydenta.


Kto może odliczyć 50% kosztów autorskich w 2018 roku?


Zmiany ustawy zakładają, że lista zawodów uprawnionych do 50% kosztów autorskich obejmie wyłącznie działalność twórczą. 50% kosztów uzyskania przychodu będą mogli więc odliczyć:

  • architekci (w tym osoby pracujące jako architekci wnętrz, krajobrazu oraz urbanistyki),
  • pisarze, dziennikarze i publicyści,
  • artyści zajmujący się:

- sztuką plastyczną,
- muzyką,
- twórczością audiowizualną,
- programami komputerowymi,
- choreografią,
- lutnictwem artystycznym,
- sztuką ludową,

  • artyści zajmujący się sztuką estradową i aktorską, w tym:

- reżyserią,
- dyrygenturą,
- wokalistyką,
- instrumentalistyką,
- scenografią,
- kostiumografią,

  • osoby zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.


Zmiany w ustawie ograniczą jednak listę zawodów uprawnionych do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu. W szczególności dotkną one branżę IT oraz zawody powiązane z copywritingiem i analityką.

Jak stosować 50% kosztu uzyskania przychodów w 2018 roku?


Zawody, które mogą odliczyć 50% kosztu uzyskania przychodów, w 2018 roku rozliczają się tak jak w latach ubiegłych, z tą różnicą, że dzięki powiększeniu limitu o 100% ich koszty autorskie także wzrosną – z 42 764 zł do ponad 85 tys. zł.


Pozostałe zawody, których prawa autorskie zostaną ograniczone, od 2018 r. będą ponosiły standardowe koszty:

  • 20% z tytułu umów zlecenie lub dzieło,
  • 111,25 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.


W tym miejscu warto dodać, że prawa autorskie zaliczane są do praw majątkowych, co reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., art. 18).


Kwestia rozliczenia za ubiegły rok podatkowy zależy od tego, jakie inne przychody uzyskał autor. Przychody z tytułu praw autorskich może więc rozliczyć na druku PIT-36 lub -37.

Program PIT Pro 2017/2018


Każdą deklarację PIT można od 2008 roku złożyć przez internet. Jest to duże ułatwienie zarówno dla administracji państwowej i urzędów skarbowych, jak i samych podatników. Zawsze jednak należy zwrócić uwagę, aby wybrany program do PIT był aktualny oraz zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów, jak program PIT Pro 2017/2018.

Program PIT Pro 2017/2018 jest idealny także dla osób, które są uprawnione do odliczania 50% kosztów autorskich. Prowadzi użytkownika krok po kroku, by na końcu wygenerować właściwy druk PIT. W razie jakichkolwiek pomyłek, jest on skonstruowany w taki sposób, że nie pozwala wysłać druku online.


Rozliczenie deklaracji PIT przez internet zwiększa pewność, że druk został wypełniony poprawnie, pozwala zaoszczędzić czas oraz jest intuicyjne także dla podatników, którzy niechętnie wypełniają ten obowiązek.

Loading Comments